Кількість абзаців - 10 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України щодо процесуального правонаступництва (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Господарського процесуального
 
3. кодексу України
(щодо процесуального
 
4. правонаступництва)
 
5. Верховна Рада України постановляє:
 
6. І. Статтю 25 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992, N 6, Ст. 56) викласти у такій редакції:
 
7. «Стаття 25. Процесуальне правонаступництво
 
8. У разі смерті фізичної особи, припинення юридичної особи, відступлення вимоги, переведення боргу, заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у господарських відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії господарського процесу.
 
9. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.