Кількість абзаців - 23 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток автомобілебудування та інших галузей вітчизняної промисловості) (Друге читання)

0. П р о е к т ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток автомобілебудування та інших галузей вітчизняної промисловості)  
1. З метою подолання кризових явищ в економіці України, гармонічного розвитку автомобільної галузі, забезпечення на цій основі збалансованого інноваційного розвитку всіх галузей народного господарства, оновлення основних фондів та створення додаткових робочих місць у переробній промисловості, стимулювання внутрішнього попиту на промислову продукцію вітчизняного виробництва та збільшення експортного потенціалу держави  
2. Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести зміни до наступних законодавчих актів України:
 
4. 1. У пункті 1 статті 7 Закону України "Про розвиток автомобільної промисловості України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 26, ст.360) цифри та слова "31 грудня 2008 року" замінити цифрами та словами "31 грудня 2013 року".  
5. 2. У Законі України „Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 13, ст. 93):
 
6. статтю 7 доповнити абзацом такого змісту:
 
7. „виробництво автомобілів, обладнання, комплектуючих виробів; розробка та впровадження новітніх технологій для складання та виготовлення автомобілів.»;
 
8. абзац п’ятий пункту 2 статті 8 вилучити.
 
9. 3. Пункт 8.6 статті 8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 4, ст. 28) доповнити підпунктом 8.6.5 такого змісту:
 
10. «8.6.5. Надати право підприємствам переробної промисловості застосовувати щорічну 25-відсоткову норму прискореної амортизації основних фондів групи 3.
 
11. При цьому амортизація основних фондів групи 3 провадиться до досягнення балансовою вартістю групи нульового значення.».
 
12. 4. Статтю 19 Закону України «Про Єдиний митний тариф» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 19, ст.259) доповнити пунктом «ю» такого змісту:
 
13. «ю) обладнання та комплектуючі вироби до нього, які не виробляються в Україні та ввозяться на митну територію України підприємствами переробної промисловості.
 
14. Перелік таких товарів та порядок їх ввезення затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
15. В разі порушення умов цільового використання зазначених товарів платник податку зобов’язаний сплатити ввізне мито та пеню у порядку й розмірах, передбачених законодавством.».
 
16. ІІ. Прикінцеві положення
 
17. 1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.
 
18. 2. З метою захисту вітчизняної економіки від наслідків світової фінансово-економічної кризи тимчасово до 1 січня 2011 року встановити, що закупівля товарів, робіт і послуг за державні кошти здійснюється у вітчизняних виробників цих товарів, робіт і послуг (юридичних та фізичних осіб), крім товарів, які не виробляються в Україні.
 
19. 3. Кабінету Міністрів України у місячний термін від дня набрання чинності цим Законом:
 
20. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
21. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
22. Голова Верховної Ради України