Кількість абзаців - 31 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання негативним наслідкам впливу світової фінансової кризи на розвиток агропромислового комплексу (Друге читання)

0. Закон України
 
1. Про внесення змін до деяких законів України
 
2. щодо запобігання негативним наслідкам впливу світової
 
3. фінансової кризи на розвиток агропромислового комплексу
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Внести зміни до таких законів України:
 
6. 1. Статтю 2 Закону України «Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 44, ст. 389; 2001 р., № 41, ст. 203) викласти у такій редакції:
 
7. «Стаття 2. Тимчасово до 1 вересня 2009 року дозволяється вивезення насіння соняшнику, подрібненого або неподрібненого (код товару згідно з УКТ ЗЕД 120600), без сплати вивізного (експортного) мита, ставки якого затверджено статтею 1 цього Закону, за умови вивезення його безпосередньо сільськогосподарськими товаровиробниками або закупівлі його безпосередньо у таких товаровиробників за цінами не нижче мінімальних закупівельних цін, встановлених відповідно до законодавства, в режимі неавтоматичного ліцензування.».
 
8. 2. Доповнити статтю 2 Закону України «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 6, ст. 40; 2004 р., № 52, ст. 565; 2005 р.,
 
9. № 17-19, ст. 267, № 27, ст. 363, № 34, ст. 441) частиною такого змісту:
 
10. «20. Забороняється ввезення на митну територію України товарів групи 02 згідно з УКТЗЕД як давальницької сировини та проведення операцій, пов’язаних з її переробкою на території України.».
 
11. 3. Підпункт 14.2.4 пункту 14.2 статті 14 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 527) викласти у такій редакції:
 
12. «14.2.4. Зерно, яке є об’єктом державного цінового регулювання або під обсяг якого одержана бюджетна позика в межах режиму здійснення державних заставних закупівель, повинне зберігатися виключно на сертифікованому зерновому складі.
 
13. Кабінет Міністрів України встановлює щодо зазначеного зерна режим цінового регулювання вартості таких послуг:
 
14. ветеринарної медицини (проведення лабораторних досліджень, оформлення ветеринарного сертифіката або свідоцтва);
 
15. хлібної інспекції (огляд та оформлення сертифікатів);
 
16. карантинної інспекції (огляд та оформлення сертифікатів, проведення фумігації);
 
17. зберігання товару на сертифікованому зерновому складі на відповідний маркетинговий період.
 
18. Рішення Кабінету Міністрів України щодо встановлення режиму цінового регулювання вартості окремих видів послуг оприлюднюється за 30 днів до початку запровадження такого режиму регулювання.».
 
19. 5. У Законі України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України»:
 
20. доповнити статтю 1 розділу І пунктами «е» і «є» такого змісту:
 
21. «е) надання фінансової допомоги банкам з урахуванням обсягів пролонгованих кредитів, що надані підприємствам агропромислового комплексу;
 
22. є) здійснення фінансових інтервенцій на організованому аграрному ринку за об’єктами державного цінового регулювання.»;
 
23. доповнити розділ ІІІ «Прикінцеві положення» пунктом 11 такого змісту:
 
24. «11. За зверненнями сільськогосподарських товаровиробників банки пролонгують на період до 1 листопада 2009 року непогашені кредити, залучені у 2005-2008 роках, за відсотковими ставками не вище тих, що передбачені основними кредитними договорами, без застосування штрафних санкцій.».
 
25. ІІ. Прикінцеві положення
 
26. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
27. 2. Установити, що сільськогосподарським товаровиробникам, які зберігають зерно власного виробництва на сертифікованому зерновому складі, у 2008/09 маркетинговому році починаючи з 1 листопада поточного року за рахунок коштів державного бюджету надається часткова компенсація вартості послуг із зберігання зерна у розмірі до 70 відсотків зазначеної вартості.
 
28. 3. Кабінету Міністрів України забезпечити:
 
29. фінансування видатків Міністерства аграрної політики за програмами підтримки розвитку підприємств агропромислового комплексу в обсягах, затверджених Міністерством фінансів у помісячному розписі асигнувань;
 
30. виплату сільськогосподарським товаровиробникам часткової компенсації вартості послуг із зберігання зерна власного виробництва на сертифікованому зерновому складі за рахунок видатків, передбачених Міністерству аграрної політики за бюджетною програмою «Бюджетна тваринницька дотація та державна підтримка виробництва продукції рослинництва», та затвердити порядок виплати такої компенсації.