Кількість абзаців - 14 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо приведення окремих положень цього Закону у відповідність до Конституції України) (Друге читання)

0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення « (щодо приведення окремих положень цього Закону у відповідність до Конституції України)
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. Внести до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України 2006 р., №18, ст..155) такі зміни:
 
4.
 
5. Статтю 14 викласти у наступній редакції:
 
6. «Стаття 14. Національна телекомпанія України та Національна радіокомпанія України
 
7. 1. Національна телекомпанія України (НТКУ) і Національна радіокомпанія України (НРКУ) є державними телерадіоорганізаціями.
 
8. 2. Керівники Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України призначаються на посаду і звільняються з посади Верховною Радою України за пропозицією не менш як однієї третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.
 
9. 3. Національна телекомпанія України та Національна радіокомпанія України мають свої статути, які затверджуються Постановою Кабінету Міністрів України.
 
10. 4. Національна телекомпанія України та Національна радіокомпанія України реєструються у відповідних територіальних органах влади, мають свої печатки та є суб’єктами господарської та інформаційної діяльності.
 
11. 5. Організаційно-правовий статус Національної телекомпанії України і Національної радіокомпанії України може бути змінений лише на статус Суспільного телебачення і радіомовлення.»
 
12. ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
13. 2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.