Кількість абзаців - 16 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення відповідальності за зрив розгляду судових справ та прояв неповаги до суду (Друге читання)

0. Закон України
 
1. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення відповідальності за зрив розгляду судових справ та прояв неповаги до суду
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст.1122; 1990 р., № 20, ст.313; 1991 р., № 7, ст.45; Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 14, ст.114; 2005 р., № 28, ст.374):
 
4. 1) статтю 185-3 викласти в такій редакції:
 
5. "Стаття 185-3. Прояв неповаги до суду
 
6. Неповага до суду, що виразилася у неявці в суд без поважних причин (за умови належного повідомлення про дату, час і місце розгляду справи) свідка, потерпілого, позивача, відповідача, експерта, спеціаліста, перекладача, іншої особи, особиста участь якої в розгляді справи визнана судом обов’язковою, або в непідкоренні зазначених чи інших осіб розпорядженню головуючого чи в порушенні порядку під час судового засідання, або у вчиненні будь-якою особою інших дій, що свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил, –
 
7. тягне за собою накладення штрафу на громадян від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб – від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
8. Повторна неявка до суду без поважних причин (за умови належного повідомлення про дату, час і місце розгляду справи) осіб, зазначених у частині першій цієї статті, якщо це перешкоджає розгляду судом справи, –
 
9. тягне за собою накладення штрафу на громадян від дванадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб – від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
10. Невиконання або несвоєчасне виконання законних вимог суду про надання інформації чи документів, необхідних для судового розгляду, за відсутності ознак злочину –
 
11. тягне за собою накладення штрафу на громадян від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб – від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
12. Грубе порушення порядку під час судового засідання, що призвело до його зриву, за відсутності ознак злочину –
 
13. тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб, на посадових осіб – від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб";
 
14. 2) у пункті 7 частини першої статті 255 слова "секретар суду" замінити словами "судовий розпорядник, керівник апарату суду".
 
15. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.