Кількість абзаців - 10 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (щодо черговості задоволення вимог стосовно заборгованості із заробітної плати) (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. «Про внесення змін до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (щодо черговості задоволення вимог стосовно заборгованості із заробітної плати)
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 31, ст. 440; 2002, № 33, ст.235; 2003, № 28, ст.210; 2004, № 22, ст.312; 2005, № 9, ст.186; 2005, № 25, ст.334; 2005, № 33, ст.430; 2005, № 48, ст.480; 2006, № 8, ст.88; 2006, № 1, ст.18; 2006, № 13, ст.110; 2006, № 16, ст.134; 2007, № 3, ст.31; 2007, № 9, ст.71; 2007, № 7-8, ст.66; 2007, № 13, ст.133) зміни:
 
5. 1. У частині першій статті 31 підпункт "б" пункту 1 викласти у редакції:
 
6. б) вимоги, що виникли із зобов'язань банкрута перед працівниками підприємства-банкрута (за винятком повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду підприємства), грошової компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, право на які виникло протягом двох років, відпрацьованих до порушення справи про банкрутство чи припинення трудових відносин, інших коштів, належних працівникам у зв'язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов'язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, що направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, що направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідної допомоги, належної працівникам у зв'язку з припиненням трудових відносин, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі; зобов'язань зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інші види загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 
7. 2. Пункт 2 викласти у такій редакції:
 
8. 2) у другу чергу задовольняються вимоги, що виникли із зобов'язань банкрута внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян, шляхом капіталізації відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за громадян, які застраховані в цьому Фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб'єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);
 
9. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.