Кількість абзаців - 17 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання" (Друге читання)

0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Закону України "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання"
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести до Закону України "Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 22, ст. 115; 2001 р., №30, ст. 139) такі зміни:
 
4. 1. Статтю 9 викласти в такій редакції:
 
5. "Стаття 9. Повноваження Верховної Ради України щодо забезпечення захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання
 
6. До повноважень Верховної Ради України щодо забезпечення захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання належать:
 
7. визначення основ державної політики у сфері захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання;
 
8. визначення правових основ регулювання відносин у сфері захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання;
 
9. затвердження основної дозової межі індивідуального опромінення населення та персоналу об’єктів, на яких здійснюється практична діяльність;
 
10. встановлення рівнів втручання у разі радіаційних аварій;
 
11. встановлення меж та правового режиму територій радіоактивного забруднення;
 
12. встановлення розміру компенсації за перевищення річної основної дозової межі опромінення;
 
13. затвердження Положення та персонального складу Національної комісії з радіаційного захисту населення України;
 
14. погодження порядку розробки і затвердження норм, правил та стандартів з питань захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання."
 
15. 2. У зв'язку з цим статтю 9 вважати статтею 9-1.
 
16. І. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.