Кількість абзаців - 37 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про страхування'' (Повторне перше читання)

0. Частина третя статті 2 Загальна частка іноземних юридичних осіб та іноземних громадян у статутному фонді страховика не може перевищувати 49 відсотків, крім випадку, передбаченого статтею 43 цього Закону.  
1. Стаття 6. Види обов'язкового страхування  
2. В Україні здійснюються такі види обов'язкового страхування:  
3. 1) медичне страхування;  
4. 2) державне особисте страхування військовослужбовців і військовозобов'язаних, призваних на збори;  
5. 3) державне особисте страхування осіб рядового, начальницького та вільнонайманого складу органів і підрозділів внутрішніх справ;  
6. 4) державне обов'язкове особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов'язків;  
7. 5) державне обов'язкове особисте страхування працівників митних органів;  
8. 6) державне обов'язкове особисте страхування працівників прокуратури;  
9. 7) державне страхування життя і здоров'я народних депутатів;  
10. 8) державне особисте страхування службових осіб державної контрольно-ревізійної служби в Україні;  
11. 9) державне особисте страхування службових осіб державних податкових інспекцій;  
12. 10) державне обов'язкове страхування службових осіб державних органів у справах захисту прав споживачів;  
13. 11) особисте страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд);  
14. 12) державне страхування посадових осіб інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю;  
15. 13) державне страхування спортсменів вищих категорій;  
16. 14) державне страхування працівників державної лісової охорони;  
17. 15) страхування життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної медицини;  
18. 16) страхування життя і здоров'я суддів;  
19. 17) державне страхування донорів крові та (або) її компонентів;  
20. 18) особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;  
21. 19) страхування членів екіпажу і авіаційного персоналу;  
22. 20) страхування працівників замовника авіаційних робіт, осіб, пов'язаних із забезпеченням технологічного процесу при виконанні авіаційних робіт, та пасажирів, які перевозяться за його заявкою без придбання квитків;  
23. 21) страхування ризикових професій народного господарства від нещасних випадків;  
24. 22) страхування відповідальності повітряного перевізника і виконавця повітряних робіт щодо відшкодування збитків, заподіяних пасажирам, багажу, пошті, вантажу, прийнятим до перевезення, іншим користувачам повітряного транспорту та третім особам;  
25. 23) страхування відповідальності експлуатанта повітряного судна за збитки, які можуть бути завдані ним при виконанні авіаційних робіт;  
26. 24) страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів;  
27. 25) страхування авіаційних суден;  
28. 26) обов'язкове страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень у радгоспах та інших державних сільськогосподарських підприємствах.  
29. 27) страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту (порядок та умови цього страхування визначаються спеціальним законом України).  
30. 28) державне обов'язкове особисте страхування осіб рядового і начальницького складу та працівників кримінально-виконавчої системи.  
31. 29) державне обов'язкове страхування працівників, які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, в тому числі здійснюють догляд за особами, які страждають на психічні розлади.  
32. 29-1) страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки;  
33. 30) обов'язкове державне страхування державних виконавців;  
34. 31) державне обов'язкове особисте страхування працівників державної санітарно-епідеміологічної служби на випадок каліцтва або професійного захворювання, одержаних під час виконання службових обов'язків;  
35. 32) страхування цивільної відповідальності інвестора, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою угодою;  
36. 33) страхування майнових ризиків за угодою про розподіл продукції у випадках, передбачених Законом України "Про угоди про розподіл продукції".