Кількість абзаців - 17 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про ліцензування певних видів господарської діяльності'' (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України
 
3. "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Внести зміни до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 45, ст. 377):
 
6. 1) По тексту Закону слова "фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності" замінити словами "фізична особа – підприємець" в усіх відмінках.
 
7. 2) статтю 8 доповнити частиною наступного змісту:
 
8. "В ліцензійних умовах встановлюється вимога щодо необхідності повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, в установлений законом строк.".
 
9. 3) у статті 21:
 
10. частину восьму вилучити;
 
11. частину десяту доповнити словами "акт про";
 
12. в частині тринадцятої слова "акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії;" вилучити;
 
13. в частині сімнадцятої слова "акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії;" вилучити;
 
14. ІІ. Прикінцеві положення
 
15. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
16. Голова Верховної Ради України А. ЯЦЕНЮК