Кількість абзаців - 9 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення (Друге читання)

0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Закону України ""Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення " щодо вдосконалення стадій прийняття та порядку оприлюднення актів Національної ради шляхом приведення їх у відповідність з чинним законодавством України
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. Внести до Закону України ""Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення (Відомості Верховної Ради України , 1997 р., № 48, ст.296; 1998 р., № 45, ст.272; 1999 р., № 41, ст.373; 2000 р., № 32, ст.257; 2002 р., № 2, ст.5; 2003 р., № 30, ст.247; 2005 р., № 16, ст.265; 2006 р., № 18, ст.155) такі зміни:
 
4. Статтю 17 викласти у наступній редакції:
 
5. "Стаття 17. Акти Національної ради
1. Національна рада в межах своїх повноважень приймає регуляторні акти, в тому числі нормативно-правові, а також інші акти індивідуальної дії.
2. Регуляторні, в тому числі нормативно-правові акти, повинні проходити всі стадії прийняття та порядок оприлюднення актів, визначених Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
3. Нормативно-правові акти, окрім вимог, передбачених ч. 2 даної статті повинні проходити державну реєстрацію у Міністерстві юстиції України.
4. Інші акти індивідуальної дії Національної ради набирають чинності з дня їх прийняття та оприлюднюються у друкованих засобах масової інформації Національної ради та/або на її офіційному веб-сайті.
 
6. ІІ. Вилучити ч. 9 із ст. 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення"
 
7. ІІІ. Частину 10 ст. 24 вважати відповідно частиною 9 ст. 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення".
 
8. ІV. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.