Кількість абзаців - 11 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення зміни до статті 10 Закону України "Про державні нагороди України"(щодо запровадження почесного звання "Заслужений працівник туризму України") (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення зміни до статті 10 Закону України
 
3. "Про державні нагороди України"
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Доповнити частину першу статті 10 Закону України "Про державні нагороди України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 21, ст. 162; 2002 р., № 8, ст. 62; 2004 р., № 35, ст. 414, № 37, ст. 449; 2005 р., № 52, ст. 563; 2006 р., № 45, ст. 442) після абзацу двадцять восьмого абзацом такого змісту:
 
6. "Заслужений працівник туризму України".
 
7. У зв’язку з цим абзаци двадцять дев’ятий - тридцять дев’ятий вважати відповідно абзацами тридцятим - сороковим.
 
8. ІІ. Прикінцеві положення
 
9. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
10. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цього Закону привести свої нормативно-правові акти і забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з цим Законом.