Кількість абзаців - 8 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення зміни до статті 10 Закону України "Про державні нагороди України"(щодо введення почесного звання "Заслужений гірник України") (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення зміни до статті 10 Закону України
"Про державні нагороди України"
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Доповнити частину першу статті 10 Закону України "Про державні нагороди України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 21, ст. 162; 2002 р., № 8, ст. 62; 2004 р., № 35, ст. 414, № 37, ст. 449; 2005 р., № 52, ст. 563; 2006 р., № 45, ст. 442) після абзацу десятого новим абзацом такого змісту:
 
5. "Заслужений гірник України; ".
 
6. У зв’язку з цим абзаци одинадцятий - тридцять дев’ятий вважати відповідно абзацами дванадцятим - сороковим.
 
7. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.