Кількість абзаців - 10 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підстав перегляду судових рішень (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підстав перегляду судових рішень
 
3. Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1) у Кримінально-процесуальному кодексі України:
частину першу статті 400-4 доповнити пунктом 3 такого змісту:
«3) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом.»;
у частині другій статті 400-7, частинах третій-п’ятій статті 400-9 і частині третій статті 400-10 слово і цифру «пунктом 2» замінити словами і цифрами «пунктами 2 і 3»;
доповнити статтю 400-9 після частини другої новою частиною такого змісту:
«Клопотання про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктом 3 частини першої статті 400-4 цього Кодексу, вправі подавати особа, на користь якої міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, винесено рішення, яким встановлено порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом, її захисник чи законний представник. Таке клопотання може бути подане протягом одного місяця з дня сповіщення в установленому законом порядку зазначених осіб про набрання рішенням міжнародної судової установи статусу остаточного.».
 
6. У зв’язку з цим частини третю-п’яту вважати відповідними частинами четвертою-шостою;
2) пункт 4 статті 111-15 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56; 2001 р., № 36, ст. 188; 2003 р., № 30, ст. 246) викласти в такій редакції:
 
7. «4) на підставі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом.»;
3) пункт 2 статті 354 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 40-42, ст. 492) викласти в такій редакції:
 
8. «2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом.»;
4) пункт 2 статті 237 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 35-37, ст. 446) викласти в такій редакції:
 
9. «2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом».
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.