Кількість абзаців - 12 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо відшкодування моральної шкоди (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо відшкодування моральної шкоди  
3. Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести до Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) такі зміни:
 
5. 1. У статті 23:
 
6. 1) пункт 4 частини другої після слів «юридичної особи» доповнити словами «у тому числі шляхом поширення завідомо неправдивих відомостей»;
 
7. 2) частину третю викласти в такій редакції:
 
8. «3. Моральна шкода відшкодовується грішми, іншим майном або в інший спосіб.
 
9. Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, статусу особи, якій завдана така шкода, характеру та способу поширення завідомо неправдивих відомостей, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення.
 
10. При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості, а також матеріальний стан особи, яка нанесла таку шкоду.».
 
11. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.