Кількість абзаців - 10 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" (Друге читання)

0. Проект
Закон України
Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік”
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести до Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік” (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 20, ст. 269, із змінами, внесеними Законами України від 3 лютого 2009 року № 908-VІ, від 5 березня 2009 року № 1080-VI, від 17 березня 2009 року № 1131-VI та від 21 травня 2009 року № 1402-VI) такі зміни:
 
3. 1. У статті 1:
 
4.

 
5. у частині другій цифри "267.394.883,5" і "193.358.048,9" замінити відповідно цифрами "267.795.797, 5" і "193.758.962, 9";
 
6. у частині четвертій цифри "31.178.269,9" і "9.243.900,3" замінити відповідно цифрами "31.579.183, 9" і "9.644.814, 3".
 
7. 2. У статті 11 цифри "192.952.464,7" замінити цифрами "193.353.378, 7".
 
8. 3. Внести зміни до додатків № 2 і № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" відповідно до додатків № 1 і № 2 до цього Закону.
 
9. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.