Кількість абзаців - 31 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" (Повторне друге читання)

0. Проект
Закон України
Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік”
 
1.

 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести до Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік” (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 20, ст. 269, із змінами, внесеними Законами України від 3 лютого 2009 року № 908-VІ, від 5 березня 2009 року № 1080-VI, від 17 березня 2009 року № 1131-VI та від 21 травня 2009 року № 1402-VI) такі зміни:
 
4. 1. У статті 1:
 
5. у частині другій цифри "267.394.883,5" і "193.358.048,9" замінити відповідно цифрами "267.795.797, 5" і "193.758.962, 9";
 
6. у частині четвертій цифри "31.178.269,9" і "9.243.900,3" замінити відповідно цифрами "31.579.183, 9" і "9.644.814, 3".
 
7. 2. У статті 11 цифри "192.952.464,7" замінити цифрами "193.353.378, 7".
 
8. 3. Внести зміни до додатків № 2 і № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" відповідно до додатків № 1 і № 2 до цього Закону.
 
9. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
10. Додаток № 1
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік"
 
11. Зміни
до додатку №2 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік"
"Фінансування Державного бюджету України на 2009 рік"
 
12. тис. грн.
 
13. Код
Найменування
Всього
Загальний фонд
Спеціаль-ний фонд
 
14. Загальне фінансування
31 579 183,9
9 644 814,3
21 934 369,6
 
15. 400000
Фінансування за борговими операціями
61 830 559,8
53 599 544,4
8 231 015,4
 
16. 401000
Запозичення
89 278 300,7
80 314 160,3
8 964 140,4
 
17. 401100
Внутрішні запозичення
70 470 426,0
65 689 160,3
4 781 265,7
 
18. Додаток №2
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік"
 
19. Зміни
до додатка № 3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік"
"Розподіл видатків Державного бюджету України на 2009 рік"
 
20. (тис.грн.)
 
21. КПКВ та КДБ
КФКВ та КДБ
Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету
Загальний фонд
Спеціаль-ний фонд
Разом:
ВСЬОГО
193 758 962,9
74 036 834,6
267 795 797,5
 
22. 2100000
Міністерство оборони України
7 528 586,6
4 221 573,1
11 750 159,7
 
23. 2101000
Апарат Міністерства оборони України
7 528 586,6
4 221 573,1
11 750 159,7
 
24. 2101230
0210
Забезпечення участі у міжнародних миротворчих операціях
174 671,7
174 671,7
 
25. 3510000
Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки)
95 265 405,0
28 948 768,1
124 214 173,1
 
26. 3511000
Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки)
55 752 114,2
24 288 268,1
80 040 382,3
 
27. 3511030
0133
Резервний фонд
1 300 000,0
1 300 000,0
 
28. 8680000
Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва
23 868,7
918,6
24 787,3
 
29. 8681000
Апарат Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
23 868,7
918,6
24 787,3
 
30. 8681010
0411
Керівництво та управління у сфері регуляторної політики та підприємництва
23 468,7
918,6
24 387,3