Кількість абзаців - 60 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін та доповнень до Кримінального кодексу України (щодо захисту суспільної моралі) (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін та доповнень до Кримінального кодексу України щодо захисту суспільної моралі
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради, 2001, № 25-26, ст. 131) такі зміни:
 
5. 1. Статтю 300 викласти у такій редакції:
 
6. "Стаття 300. Порушення законодавства у сфері захисту суспільної моралі щодо обігу продукції еротичного чи сексуального характеру
 
7. 1. Здійснення з порушенням вимог чинного законодавства у сфері захисту суспільної моралі виготовлення, ввезення на територію України, вивіз з України, перевезення чи інше переміщення, зберігання продукції еротичного чи сексуального характеру для демонстрування, збуту чи розповсюдження або її демонстрування, трансляція (ретрансляція), збут, розповсюдження чи умисне створення умов для можливості доступу до такої продукції інших осіб, а також виготовлення, розміщення чи розповсюдження реклами такої продукції, -
 
8. караються штрафом від ста п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією продукції еротичного чи сексуального характеру та засобів її виготовлення, переміщення, реклами, трансляції (ретрансляції), демонстрування та розповсюдження.
 
9. 2. Ті самі дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або з використанням можливостей інформаційно-телекомунікаційних технологій, або втягнення дитини в обіг продукції еротичного чи сексуального характеру, або демонстрування, збут чи розповсюдження продукції еротичного чи сексуального характеру дитині, -
 
10. караються штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавленням волі на строк від двох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією продукції еротичного чи сексуального характеру та засобів її виготовлення, переміщення, реклами, трансляції (ретрансляції), демонстрування та розповсюдження.
 
11. 3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, або втягнення дитини, яка не досягла чотирнадцяти років, в обіг продукції еротичного чи сексуального характеру, або демонстрування, збут чи розповсюдження продукції еротичного чи сексуального характеру дитині, яка не досягла чотирнадцяти років, -
 
12. караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією продукції еротичного чи сексуального характеру та засобів її виготовлення, переміщення, реклами, трансляції (ретрансляції), демонстрування та розповсюдження.
 
13. Примітка. 1. Виключно у статтях 300, 301, 301-2 цього Кодексу (без використання як аналогія права в інших галузях права або для тлумачення інших статей цього Кодексу) під поняттям продукція слід розуміти будь-яке поєднання знаків, символів, звуків, образів, об’єднаних єдиним творчим задумом, що знаходять своє відображення в об’єктах матеріального світу, а також його явищах і процесах, придатних до фіксації на фізичних носіях інформації.
 
14. 2. Виключно у статтях 300-1, 301-1, 301-3 цього Кодексу (без використання як аналогія права в інших галузях права або для тлумачення інших статей цього Кодексу) під поняттям видовищний захід слід розуміти публічний показ (демонстрування) у будь-якій формі певної продукції і (або) сценічних дій.
 
15. 3. Виключно у статтях 300, 301, 301-2 цього Кодексу (без використання як аналогія права в інших галузях права або для тлумачення інших статей цього Кодексу) під поняттям обіг продукції слід розуміти її виготовлення (виробництво), ввезення, перевезення чи інше переміщення, зберігання, демонстрування, трансляція, ретрансляція, збут, розповсюдження чи умисне створення умов для можливості доступу до такої продукції інших осіб.
 
16. 4. Виключно у статтях 300, 300-1, 301, 301-1, 301-2 та 301-3 цього Кодексу (без використання як аналогія права в інших галузях права або для тлумачення інших статей цього Кодексу) під втягненням дитини в обіг продукції чи організацію й (або) проведення видовищного заходу слід розуміти використання праці дитини під час виготовлення, ввезення, перевезення або іншого переміщення, демонстрації, реклами, трансляції, ретрансляції, збуту і розповсюдженні такої продукції, під час організації і (або) проведенні видовищного заходу та під час виготовлення, розміщення чи розповсюдження реклами такої продукції чи видовищного заходу, а також залучення дитини в якості виконавця твору чи публічних і (або) сценічних дій під час виготовлення такої продукції чи організації й (або) проведення видовищного заходу, а також використання образів дитини чи окремих її анатомічних частин тіла у такій продукції або у рекламі цієї продукції чи видовищного заходу."
 
17. 2. Доповнити Кодекс новою статтею 300-1 такого змісту:
 
18. "Стаття 300-1. Порушення законодавства у сфері захисту суспільної моралі щодо організації й (або) проведення видовищного заходу еротичного чи сексуального характеру
 
19. 1. Здійснення з порушенням вимог чинного законодавства у сфері захисту суспільної моралі організації (й) або проведення видовищного заходу еротичного чи сексуального характеру, або виготовлення, розміщення чи розповсюдження реклами такого видовищного заходу, -
 
20. караються штрафом від ста п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
21. 2. Ті самі дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або з використанням можливостей інформаційно-телекомунікаційних технологій, або втягнення дитини в організацію й (або) проведення видовищного заходу еротичного чи сексуального характеру, або демонстрування такого видовищного заходу дитині, -
 
22. караються штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавленням волі на строк від двох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією засобів демонстрування.
 
23. 3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, або втягнення дитини, яка не досягла чотирнадцяти років, в організацію й (або) проведення видовищного заходу еротичного чи сексуального характеру, або демонстрування такого видовищного заходу дитині, яка не досягла чотирнадцяти років, -
 
24. караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією засобів демонстрування."
 
25. 3. Статтю 301 викласти у такій редакції:
 
26. "Стаття 301. Обіг продукції, що завдає шкоди суспільній моралі
 
27. 1. Виготовлення, ввезення на територію України, вивіз з України, перевезення чи інше переміщення, зберігання продукції, що завдає шкоди суспільній моралі, з метою демонстрування, збуту чи розповсюдження, або її трансляція, ретрансляція, демонстрування, збут, розповсюдження чи умисне створення умов для можливості доступу до такої продукції інших осіб, а також виготовлення, розміщення чи розповсюдження реклами такої продукції -
 
28. караються штрафом від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк від двох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією продукції, що завдає шкоди суспільній моралі, засобів її виготовлення, переміщення, реклами, трансляції, ретрансляції, демонстрування та розповсюдження.
 
29. 2. Ті самі дії, вчинені повторно чи за попередньою змовою групою осіб, або з використанням можливостей інформаційно-телекомунікаційних технологій, або втягнення дитини в обіг продукції, що завдає шкоди суспільній моралі, або демонстрування, збут чи розповсюдження продукції, що завдає шкоди суспільній моралі, дитині, -
 
30. караються штрафом від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією продукції, що завдає шкоди суспільній моралі, засобів її виготовлення, переміщення, реклами, трансляції, ретрансляції, демонстрування та розповсюдження.
 
31. 3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, або втягнення дитини, яка не досягла чотирнадцяти років, в обіг продукції, що завдає шкоди суспільній моралі, або демонстрування, збут чи розповсюдження продукції, що завдає шкоди суспільній моралі, дитині, яка не досягла чотирнадцяти років, -
 
32. караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією продукції, що завдає шкоди суспільній моралі, засобів її виготовлення, переміщення, реклами, трансляції, ретрансляції, демонстрування та розповсюдження.
 
33. Примітка. Виключно у статтях 301, 301-2 цього Кодексу (без використання як аналогія права в інших галузях права або для тлумачення інших статей цього Кодексу) під поняттям продукції, що завдає шкоди суспільній моралі, слід розуміти продукцію порнографічного характеру або таку, що пропагує культ насильства і жорстокості, фашизм та неофашизм, бузувірство, блюзнірство, неповагу до національних і релігійних святинь, невігластво, неповагу до батьків, принижує особистість, є проявом знущання з приводу фізичних вад (каліцтва), з душевнохворих, літніх людей або ображає націю чи особистість за національною ознакою, а також завдає шкоди духовному чи інтелектуальному розвитку особи і суспільства."
 
34. 2. Доповнити Кодекс новими статтями 301-1, 301-2 та 301-3 такого змісту:
 
35. "Стаття 301-1. Організація і (або) проведення видовищного заходу, що завдає шкоди суспільній моралі
 
36. 1. Організація і проведення видовищного заходу, що завдає шкоди суспільній моралі, або виготовлення, розміщення чи розповсюдження реклами такого видовищного заходу, -
 
37. караються штрафом від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк від двох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
38. 2. Ті самі дії, вчинені повторно чи за попередньою змовою групою осіб, або з використанням можливостей інформаційно-телекомунікаційних технологій, або втягнення дитини в організацію й (або) проведення видовищного заходу, що завдає шкоди суспільній моралі, або демонстрування такого видовищного заходу дитині,-
 
39. караються штрафом від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією засобів демонстрування.
 
40. 3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, або втягнення дитини, яка не досягла чотирнадцяти років, в організацію й (або) проведення видовищного заходу, що завдає шкоди суспільній моралі, або демонстрування такого видовищного заходу дитині, яка не досягла чотирнадцяти років, -
 
41. караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією засобів демонстрування.
 
42. Примітка. Виключно у статтях 301-1, 301-3 цього Кодексу (без використання як аналогія права в інших галузях права або для тлумачення інших статей цього Кодексу) під поняттям видовищного заходу, що завдає шкоди суспільній моралі, слід розуміти видовищний захід порнографічного характеру або такий, що пропагує культ насильства і жорстокості, фашизм та неофашизм, бузувірство, блюзнірство, неповагу до національних і релігійних святинь, невігластво, неповагу до батьків, принижує особистість, є проявом знущання з приводу фізичних вад (каліцтва), з душевнохворих, літніх людей або ображає націю чи особистість за національною ознакою, а також завдає шкоди духовному чи інтелектуальному розвитку особи і суспільства.
 
43. Стаття 301-2. Обіг продукції, що завдає шкоди суспільній моралі, створеної за участю дитини
 
44. 1. Виготовлення, ввезення на територію України, вивіз з України, перевезення чи інше переміщення, зберігання, володіння, придбання або будь-яке інше набуття продукції, що завдає шкоди суспільній моралі, створеної за участю дитини, трансляція, ретрансляція, демонстрування, збут, розповсюдження чи умисне створення умов для можливості доступу до такої продукції інших осіб, або виготовлення, розміщення чи розповсюдження реклами такої продукції, -
 
45. караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавленням волі на строк від двох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією продукції, що завдає шкоди суспільній моралі, засобів її виготовлення, переміщення, реклами, трансляції, ретрансляції, демонстрування та розповсюдження.
 
46. 2. Ті самі дії, вчинені повторно чи за попередньою змовою групою осіб, або з використанням можливостей інформаційно-телекомунікаційних технологій, або втягнення дитини в обіг продукції, що завдає шкоди суспільній моралі, створеної за участю дитини, або демонстрування, збут чи розповсюдження продукції, що завдає шкоди суспільній моралі, створеної за участю дитини, дитині, -
 
47. караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією продукції, що завдає шкоди суспільній моралі, засобів її виготовлення, переміщення, реклами, трансляції, ретрансляції, демонстрування та розповсюдження.
 
48. 3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, або з використанням обману, шантажу чи уразливого стану дитини, або здійснені щодо продукції, що завдає шкоди суспільній моралі, створеного за участю дитини, або втягнення дитини, яка не досягла чотирнадцяти років, в обіг продукції, що завдає шкоди суспільній моралі, створеного за участю дитини, або демонстрування, збут чи розповсюдження такої продукції дитині, яка не досягла чотирнадцяти років, або якщо ці дії спричинили тяжкі наслідки, або вчинені батьками чи іншими особами, на яких законом покладений обов’язок виховання дитини, -
 
49. караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією продукції, що завдає шкоди суспільній моралі, засобів її виготовлення, переміщення, реклами, трансляції, ретрансляції, демонстрування та розповсюдження.
 
50. Примітка. Виключно у цій статті (без використання як аналогія права в інших галузях права або для тлумачення інших статей цього Кодексу) під поняттям продукція, створена за участю дитини, слід розуміти таку продукцію, в якому використовуються образи дитини чи їх анатомічних частин тіла або їх імітація чи опис, а також продукцію, створену із залученням дитини в якості виконавця твору.
 
51. Стаття 301-3. Організація й (або) проведення видовищного заходу, що завдає шкоду суспільній моралі, за участю дитини
 
52. 1. Втягнення дитини в організацію й (або) проведення видовищного заходу, що завдає шкоди суспільній моралі, або виготовлення, розміщення чи розповсюдження реклами такого видовищного заходу, -
 
53. караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавленням волі на строк від двох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
54. 2. Ті самі дії, вчинені повторно чи за попередньою змовою групою осіб, або з використанням можливостей інформаційно-телекомунікаційних технологій, або втягнення дитини в організацію й (або) проведення видовищного заходу, що завдає шкоди суспільній моралі, створеного за участю дитини, або демонстрування такого видовищного заходу дитині, -
 
55. караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією засобів демонстрування.
 
56. 3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, або з використанням обману, шантажу чи уразливого стану дитини, або здійснені щодо видовищного заходу, що завдає шкоди суспільній моралі, створеного за участю дитини, або втягнення дитини, яка не досягла чотирнадцяти років, в організацію й (або) проведення видовищного заходу, що завдає шкоди суспільній моралі, створеного за участю дитини, або демонстрування такого видовищного заходу дитині, яка не досягла чотирнадцяти років, або якщо ці дії спричинили тяжкі наслідки, або вчинені батьками чи іншими особами, на яких законом покладений обов’язок виховання дитини, -
 
57. караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією засобів демонстрування.
 
58. Примітка. Виключно у цій статті (без використання як аналогія права в інших галузях права або для тлумачення інших статей цього Кодексу) під поняттям видовищний захід, створений за участю дитини, слід розуміти такий видовищний захід, в якому використовуються образи дитини чи їх анатомічних частин тіла або їх імітація чи опис, а також видовищний захід, створений із залученням дитини в якості виконавця публічних і (або) сценічних дій."
 
59. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.