Кількість абзаців - 50 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки агропромислового комплексу в умовах світової фінансової кризи (Друге читання)

0. На заміну
 
1. Закон України
 
2. про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки агропромислового комплексу в умовах світової фінансової кризи
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Законі України "Про державну підтримку сільського господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 527; 2005 р., № 29, ст. 381):
 
6. 1) пункт 9.2 статті 9 доповнити підпунктом 9.2.6 такого змісту:
 
7. "9.2.6. З метою забезпечення надходження коштів до спеціального фонду державного бюджету Аграрний фонд має право здійснювати реалізацію об'єктів державного цінового регулювання, використовуючи сприятливу ринкову кон'юнктуру";
 
8. 2) у статті 14:
 
9. у пункті 14.2:
 
10. підпункт 14.2.4 викласти у такій редакції:
 
11. "14.2.4. Зерно, яке є об'єктом державного цінового регулювання або під обсяг якого була одержана бюджетна позика у режимі державних заставних закупівель, зберігається виключно у сертифікованому зерновому складі (зерносховищі, елеваторі). Плата за таке зберігання не може перевищувати 2 відсотки від вартості такого зерна, розрахованої від мінімальної закупівельної ціни (у розрахунку за кожні 30 календарних днів такого зберігання кожної метричної одиниці виміру її обсягу)";
 
12. доповнити підпунктом 14.2.5 такого змісту:
 
13. "14.2.5. Кабінет Міністрів України встановлює режим цінового регулювання вартості таких послуг:
 
14. а) ветеринарної медицини (проведення лабораторних досліджень, оформлення ветеринарного сертифіката або свідоцтва);
 
15. б) хлібної інспекції (огляд та оформлення сертифікатів);
 
16. в) карантинної інспекції (огляд та оформлення сертифікатів, проведення фумігації);
 
17. г) ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин.
 
18. При цьому вартість таких послуг не може перевищувати ціну, розраховану за 20-відсотковою нормою рентабельності до понесених витрат на їх надання. Недотримання вимог цієї статті тягне за собою відповідальність, встановлену законом";
 
19. 3) у статті 17:
 
20. назву викласти у такій редакції:
 
21. "Стаття 17. Аграрні біржі";
 
22. у пункті 17.1:
 
23. підпункт "б" виключити;
 
24. у першому реченні підпункту "в" слова "є Кабінет Міністрів" замінити словами "може бути Кабінет Міністрів", а у другому реченні слова "за рахунок свого резервного фонду" виключити;
 
25. абзац перший підпункту "ґ" викласти у такій редакції:
 
26. "ґ) якщо засновником аграрної біржі є Кабінет Міністрів України в особі Аграрного фонду, то інші, ніж Аграрний фонд, члени аграрної біржі не мають права приймати рішення щодо";
 
27. 4) пункт 5 статті 18 виключити.
 
28. 2. У Законі України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156 із наступними змінами):
 
29. статтю 8-1 доповнити пунктом 8-1.15.8 такого змісту:
 
30. "8-1.15.8. Дана стаття діє без обмеження строку її застосування".
 
31. статтю 11 доповнити пунктом 11.21 такого змісту:
 
32. "11.21. Сума податку на додану вартість, що повинна сплачуватися до бюджету переробними підприємствами всіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, м’ясо та м’ясопродукти, у повному обсязі спрямовується виключно для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко і м’ясо в живій вазі.
 
33. Порядок нарахування, виплати і використання зазначених коштів визначається Кабінетом Міністрів України.
 
34. Зазначена норма діє без обмеження строку її застосування і призупиняється, коли у Законі України про державний бюджет на відповідний рік передбачено, що сума податку на додану вартість, яка сплачується до бюджету переробними підприємствами всіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, м'ясо та м'ясопродукти та іншу продукцію переробки худоби, закупленої у живій вазі (шкури, субпродукти, м'ясо-кісткове борошно), спрямовується до спеціального фонду державного бюджету з подальшим використанням його на здійснення виплати доплат на одну корову у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.".
 
35. 3. Статтю 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181 із наступними змінами) доповнити пунктом 22.32 такого змісту:
 
36. "22.32. Пункт 2 розділу ІІІ "Прикінцеві положення" Закону України від 31 жовтня 2008 року № 639 "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 14, ст. 181 із наступними змінами) доповнити словами і цифрами "крім пункту 5 розділу ІІ цього Закону.
 
37. У зв'язку з цим пункт 22.32 вважати пунктом 22.33.".
 
38. 4. Статтю 9 Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 5-6, ст. 39 із наступними змінами) доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
39. "5. Пункт 2 розділу ІІІ "Прикінцеві положення" Закону України від 31 жовтня 2008 року № 639 "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 14, ст. 181 із наступними змінами) доповнити словами і цифрами "крім пункту 11 розділу ІІ цього Закону".
 
40. 3. Абзац сімнадцятий пункту 1 частини першої статті 20 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 25, ст. 241) викласти у такій редакції:
 
41. "забезпечує проведення державної політики цін та здійснює державне регулювання ціноутворення з обов'язковим інформуванням Антимонопольного комітету України".
 
42. ІІ. Прикінцеві положення
 
43. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
44. 2. Встановити, що норми Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" не поширюються на товари, які підпадають під визначення 1-24 груп УКТ ЗЕД.
 
45. 3. Суми податку на додану вартість, нараховані переробними підприємствами відповідно до абзацу п’ятого пункту 2 розділу І цього Закону, за період з дня набрання чинності рішення Конституційного Суду України від 24 листопада 2009 р. № 29-рп/2009 до дня набрання чинності цим Законом, не підлягають сплаті до бюджету та включаються до податкових зобов’язань платників податку у звітному податковому періоді, на який припадає день набрання чинності цим Законом. При цьому фінансові санкції за несплату сум податку на додану вартість до бюджету, нараховані протягом такого строку, не застосовуються до переробних підприємств, які використовували такі суми податку за правилами, які діяли до набрання чинності рішення Конституційного Суду України від 24 листопада 2009 р. № 29-рп/2009.
 
46. 4. Кабінету Міністрів України:
 
47. забезпечити фінансування видатків за програмами підтримки розвитку підприємств агропромислового комплексу у помісячному розписі асигнувань;
 
48. забезпечити введення в дію з 1 січня 2010 року розроблених державних стандартів на м'ясну продукцію: ДСТУ 4427:2005 "Ковбаси сирокопчені та сиров’ялені. Загальні технічні умови"; ДСТУ 4433:2005 "Ковбаси смажені. Загальні технічні умови"; ДСТУ 4435:2005 "Ковбаси напівкопчені. Загальні технічні умови"; ДСТУ 4436:2005 "Ковбаси варені, сосиски, сардельки, хлібці м'ясні. Загальні технічні умови";
 
49. щорічно при підготовці проекту Закону України про державний бюджет на відповідний рік, починаючи з Державного бюджету України на 2010 рік, передбачати норму, відповідно до якої сума податку на додану вартість, що сплачується до бюджету переробними підприємствами всіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, м'ясо та м'ясопродукти та іншу продукцію переробки худоби, закупленої у живій вазі (шкури, субпродукти, м'ясо-кісткове борошно), спрямовується до спеціального фонду державного бюджету з подальшим використанням його на здійснення виплати доплат на одну корову у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.