Кількість абзаців - 8 Розмітка (ліва колонка)


"Про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України
“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. 1. Внести до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425; 1996 р., № 1, ст. 1; 2002 р., № 35, ст. 263, № 52, ст. 379; 2005 р., № 9, ст. 185, № 52, ст. 564; 2006 р., № 4, ст. 52; 2008 р., № 5—8, ст. 78) такі зміни:
 
3. 1) пункт 22 частини першої статті 13 доповнити абзацом такого змісту:
 
4. "інваліди війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з Японією, безплатно забезпечуються автомобілем першочергово;";
 
5. 2) статтю 16 доповнити пунктом 26 такого змісту:
 
6. "26) першочергове безплатне забезпечення автомобілем осіб з числа інвалідів (за наявності медичних показань) на термін експлуатації до десяти років (з наступною заміною на новий), виплата компенсації на паливо, ремонт, технічне обслуговування автомобілів або на транспортне обслуговування в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
 
7. 2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.