Кількість абзаців - 21 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон УкраЇни
 
2. Про внесення змін до Закону України
 
3. "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки"
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. Внести зміни до Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 48, ст. 253; 2006 р., № 22, ст. 199), виклавши його в такій редакції:
 
6. "ЗАКОН УКРАЇНИ
 
7. Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки
 
8. Цей Закон визначає правові та організаційні засади цілісної системи формування та реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні.
 
9. Стаття 1. Правовою основою формування та реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки є Конституція України, Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність", Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України".
 
10. Стаття 2. Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки - науково, економічно і соціально обґрунтовані напрями науково-технічного розвитку на довгостроковий період (понад 10 років), що формуються та реалізуються в інтересах створення конкурентоспроможного на світовому ринку вітчизняного сектору наукових досліджень і науково-технічних розробок та забезпечення національної безпеки і конкурентоспроможності економіки.
 
11. Стаття 3. Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки формуються Міністерством освіти і науки України за участю заінтересованих центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук України та галузевих академій наук на основі довгострокового прогнозу науково-технічного розвитку і визначаються Верховною Радою України за пропозиціями Кабінету Міністрів України, що подаються до 1 березня передостаннього року дії попередніх пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки.
 
12. Реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки забезпечується шляхом формування пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок, що є підставою розроблення та виконання відповідних державних цільових програм, а також формування державного замовлення на науково-технічну продукцію, підготовку наукових кадрів, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення наукових досліджень і науково-технічних розробок.
 
13. Перелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок формується кожні п’ять років Міністерством освіти і науки України за участю заінтересованих центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук України та галузевих академій наук на основі середньострокового прогнозу науково-технічного розвитку і затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
14. Стаття 4. З метою забезпечення координації робіт з реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки при Міністерстві освіти і науки України утворюється консультативний орган - координаційна рада, до складу якої входять представники заінтересованих центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук України і галузевих академій наук, підприємств, установ та організацій.
 
15. Положення про координаційну раду та її персональний склад затверджує Міністерство освіти і науки України.
 
16. Стаття 5. Пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки на період до 2017 року є:
 
17. 1) фундаментальні наукові дослідження світового рівня;
 
18. 2) прикладні наукові дослідження та науково-технічні розробки, результати впровадження яких найбільше сприятимуть забезпеченню розвитку вітчизняного виробництва високотехнологічної продукції та послуг в інтересах національної безпеки та конкурентоспроможної економіки;
 
19. 3) інформаційне та матеріально-технічне забезпечення наукових досліджень і науково-технічних розробок.
 
20. Стаття 6. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.".