Кількість абзаців - 19 Розмітка (ліва колонка)


Про посилення захисту майна редакцій засобів масової інформації, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження, творчих спілок (Друге читання)

0. Проект
Вноситься народним депутатом України С.О. Шмельовою
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про посилення захисту майна редакцій засобів масової інформації, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження, творчих спілок
 
1.

 
2. Цей Закон спрямовано на запобігання зловживанню та попередження порушень при відчуженні нерухомого майна, виселення редакцій засобів масової інформації, друкарень, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження, творчих спілок з приміщень, якими вони користуються для здійснення своєї діяльності.
 
3. Як складова частина законодавства України про державну підтримку засобів масової інформації, розвиток вітчизняної книговидавничої справи, захист творчих спілок України цей Закон посилює систему правового регулювання в інформаційній та культурній сфері.
 
4. Стаття 1.
 
5. Заборонити відчуження приміщень, в яких перебувають редакції засобів масової інформації, друкарні, видавництва, книгарні, підприємства книгорозповсюдження, засновниками яких є органи державної влади, місцевого самоврядування, об'єднання громадян, державні науково-дослідні установи, навчальні заклади, трудові колективи а також творчі спілки.
 
6. Для цілей цього Закону під відчуженням приміщень розуміється укладання та виконання договорів купівлі-продажу, застави, іпотеки, внесення їх до статутних капіталів (фондів) суб’єктів господарювання, інші цивільно-правові акти, які передбачають перехід права власності або користування до інших юридичних та фізичних осіб (крім правонаступників), а також продаж майна в процесі провадження справи про банкрутство.
 
7. Стаття 2
 
8. Нерухоме майно друкарень, видавництв, інформаційно-виробничих комплексів, що увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) на базі майна переданого у державну чи комунальну власність за Законом України "Про обернення майна Компартії України та КПРС на державну власність", може бути об’єктом оренди виключно редакцій засобів масової інформації, друкарень, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження, творчих спілок.
 
9. Перепрофілювання цих об'єктів забороняється.
 
10. Стаття 3
 
11. Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва, органи, уповноважені Верховною Радою Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування управляти майном, підприємства щодо нерухомого майна, що увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), на базі майна переданого у державну чи комунальну власність за Законом України "Про обернення майна Компартії України та КПРС на державну власність", як орендодавці, на вимогу заснованих органами державної влади, місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими колективами редакцій засобів масової інформації, друкарень, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження, а також творчих спілок зобов’язані укласти безстроковий договір оренди, приміщень, в яких перебувають ці редакції, друкарні, видавництва, книгарні, підприємства книгорозповсюдження, творчі спілки, в порядку та за тарифами, встановленими для бюджетних організацій.
 
12. У разі відмови в укладенні договору оренди, а також неодержання відповіді у встановлений термін заінтересовані особи мають право звернутися за захистом своїх інтересів до суду.
 
13. Стаття 4
 
14. Рекомендувати органам місцевого самоврядування здійснити передачу у власність або у довічне користування творчих спілок нерухомого майна, що знаходиться у комунальній власності та було передано творчим спілкам на баланс або на підставі договору оренди, а також земельних ділянок, на яких воно знаходиться.
 
15. Прикінцеві положення
 
16. 1.Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.
 
17. 2. До приведення інших законодавчих актів у відповідність з цим Законом вони застосовуються і діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
18. 3. Кабінету Міністрів України в шестимісячний термін з дня прийняття цього Закону подати до Верховної Ради України проекти відповідних змін та доповнень до законів України з питань використання державного та комунального майна шляхом передачі його в оренду, регулювання земельних відносин, посилення захисту майна засобів масової інформації друкарень, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження, творчих спілок тощо.