Кількість абзаців - 8 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статті 11 Закону України ''Про управління об'єктами державної власності'' (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про управління об’єктами державної власності"
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Статтю 11 Закону України "Про управління об’єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456) після частини шістнадцятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
5. "17. Представник держави у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку бере участь у загальних зборах господарського товариства та голосує з кожного питання порядку денного за наявності та відповідно до доручення, яке зобов'язаний надати уповноважений орган управління або Фонд державного майна України.".
 
6. У зв’язку з цим частини сімнадцяту - двадцяту вважати відповідно частинами вісімнадцятою - двадцять першою.
 
7. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.