Кількість абзаців - 20 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" щодо здійснення господарської діяльності на підставі подання декларації (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" щодо здійснення господарської діяльності на підставі подання декларації
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483; 2010 р., № 9, ст. 76; із змінами, внесеними Законом України від 11 лютого 2010 року № 1869-VІ): такі зміни:
 
5. 1. Статтю 1 доповнити абзацом такого змісту:
 
6. "спеціально уповноважений орган з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності (далі - уповноважений орган) - центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері підприємництва".
 
7. 2. Абзац восьмий частини першої статті 4 виключити.
 
8. 3. Частину третю статті 4-1 викласти у такій редакції:
 
9. "3. Право суб'єктів господарювання на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі подання декларації розповсюджується на всі види господарської діяльності, не заборонені законом.
 
10. Кабінет Міністрів України за поданням відповідного дозвільного органу, погодженим з уповноваженим органом, може визначити перелік певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть здійснюватися на підставі подання декларації".
 
11. ІІ. Прикінцеві положення.
 
12. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
13. 2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
14. 3. Кабінету Міністрів України:
 
15. 1) у місячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
16. затвердити форму повідомлення державного адміністратора або відповідного дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства;
 
17. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
18. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
19. 4. У разі незатвердження Кабінетом Міністрів України протягом місяця з дня опублікування цього Закону форми повідомлення державного адміністратора або відповідного дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства суб'єкт господарювання має право повідомляти державному адміністратору або відповідному дозвільному органу про відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства у довільній формі.