Кількість абзаців - 12 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо строків виплати заробітної плати) (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо строків виплати заробітної плати)
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Абзац перший статті 115 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст.375) із змінами і доповненнями викласти у такій редакції:
 
4. "Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором чи нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами (а у разі відсутності таких органів - представниками трудящих, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата."
 
5. ІІ. Абзац перший статті 24 Закону України "Про оплату праці" (Відомості Верховної Ради України від 25.04.1995 - 1995 р., № 17, стаття 121) із змінами і доповненнями викласти у такій редакції:
 
6. "Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором чи нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами (а у разі відсутності таких органів - представниками трудящих, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата."
 
7. ІІІ. Перехідні положення
 
8. 1. Цей Закон набирає чинності через місяць після дня опублікування.
 
9. 2. Кабінету Міністрів України у місячний строк після дня опублікування цього Закону:
 
10. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
11. забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.