Кількість абзаців - 8 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про вибори народних депутатів України" щодо порядку заміщення народних депутатів України, повноваження яких були достроково припинені (Друге читання)

0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Закону України «Про вибори народних депутатів України» (щодо порядку заміщення народних депутатів України, повноваження яких були достроково припинені)
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести до Закону України «Про вибори народних депутатів України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 27-28, ст.366) такі зміни:
 
4. 1) доповнити статтю 101 частиною третьою наступного змісту:
 
5. "3. Партія (блок), яка висувала кандидатів у депутати, включених до її виборчого списку, що взяв участь у розподілі депутатських мандатів, може прийняти рішення про виключення кандидата у депутати, який за підсумками результатів виборів згідно з частиною десятою статті 96 цього Закону вважається не обраним, зі свого виборчого списку у будь-який час після дня виборів до реєстрації цієї особи як народного депутата України відповідно до частини першої цієї статті. Таке рішення приймається відповідно до статуту партії (угоди про утворення блоку) з'їздом (зборами, конференцією) партії чи міжпартійним з'їздом (зборами, конференцією) партій, що входили до блоку на день виборів. Витяг з протоколу з'їзду (зборів, конференції), підписаний головуючим, та рішення, підписане керівником партії (керівниками партій, що входили до блоку на день виборів) і скріплене печаткою партії (печатками відповідних партій), не пізніш як на п'ятий день з дня прийняття рішення передаються до Центральної виборчої комісії. На підставі цих документів Центральна виборча комісія не пізніш як на п’ятий день з дня їх отримання приймає рішення про виключення зазначеного у рішенні кандидата у депутати з виборчого списку партії (блоку)."
 
6. ІІ. Прикінцеві положення.
 
7. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.