Кількість абзаців - 12 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Цивільного кодексу України (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Цивільного кодексу України
 
3.

 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. 1. Внести до Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40—44, ст. 356) такі зміни:
 
6. 1) статтю 56 доповнити новою частиною першою такого змісту:
 
7. "1. Органами опіки та піклування є районні, районні у мм. Києві та Севастополі державні адміністрації, виконавчі органи міських, районних у містах, сільських, селищних рад.".
 
8. У зв’язку з цим частину першу вважати частиною другою;
 
9. 2) статтю 58 після слів "над малолітніми особами, які" доповнити словами "є сиротами або";
 
10. 3) статтю 59 після слів "над неповнолітніми особами, які" доповнити словами "є сиротами або".
 
11. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.