Кількість абзаців - 8 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо надання телеканалами ідентифікуючої інформації під час реклами) (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
Про внесення змін до Закону України
"Про телебачення і радіомовлення "
(щодо надання телеканалами ідентифікуючої інформації під час реклами)
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради, 1994, N 10, ст. 43; в редакції Закону N 3317-ІV від 12.01.2006, ВВР, 2006, N 18, ст.155) такі зміни:
 
4. 1. В статті 1 у визначенні терміну “ефірний час” слова “програм та передач” замінити словами “будь-якої аудіовізуальної інформації”.
 
5. 2. В статті 1 у визначенні терміну "логотип (фірмовий, торговий знак)" слова "програм чи передач" замінити словами "ефірного часу".
 
6. 3. В частині третій статті 46 статті слова "трансляції телепередач" замінити словами "ефірного часу".
 
7. ІІ. Цей Закон набирає чинності з моменту його опублікування.