Кількість абзаців - 8 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статті 121 Кодексу законів про працю України (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
"Про внесення змін до статті 121 Кодексу законів про працю України"
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. 1. Внести до статті 121 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375) такі зміни:
 
4. у частині третій слова "і середній заробіток" виключити;
 
5. доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:
 
6. "Працівникам, які направлені у службове відрядження, оплата праці за виконану роботу здійснюється відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором, і розмір такої оплати праці не може бути нижчим середнього заробітку."
 
7. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.