Кількість абзаців - 9 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підстав звільнення від доказування (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підстав звільнення від доказування
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У статті 61 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №№ 40 - 42, ст. 492):
 
6. 1) частину першу викласти у наступній редакції:
«Обставини, визнані сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі, не підлягають доказуванню, якщо в суду не виникає сумніву щодо достовірності цих обставин та добровільності їх визнання»;
 
7. 2) у частині третій виключити слова «або особа, щодо якої встановлено ці обставини».
 
8. 2. Статтю 35 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56) викласти у наступній редакції:
«Стаття 35. Підстави звільнення від доказування
Обставини, визнані сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі, не підлягають доказуванню, якщо в суду не виникає сумніву щодо достовірності цих обставин та добровільності їх визнання.
Обставини, визнані загальновідомими, не потребують доказування.
Обставини, встановлені судовим рішенням у цивільній, господарській або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи.
Вирок у кримінальній справі, що набрав законної сили, або постанова суду у справі про адміністративне правопорушення є обов'язковим для господарського суду, що розглядає справу про правові наслідки дій, стосовно якої ухвалено вирок або постанову суду, з питань, чи мали місце ці дії та чи вчинені вони цією особою».
3. У статті 72 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 35 - 37, ст. 446):
1) у частині першій виключити слова «або особа, щодо якої встановлено ці обставини»;
2) частину третю викласти у наступній редакції:
«Обставини, визнані сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі, не підлягають доказуванню, якщо в суду не виникає сумніву щодо достовірності цих обставин та добровільності їх визнання».