Кількість абзаців - 27 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статті 155 Кримінально-процесуального кодексу України (Повторне друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Вноситься
 
2. Кабінетом Міністрів України
 
3. М. АЗАРОВ
 
4. « « 2010 р.
 
5. Закон УкраЇни
 
6. Про внесення зміни до статті 155
 
7. Кримінально-процесуального кодексу України
 
8. ___________________________________________
 
9. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
10. 1. Статтю 155 Кримінально-процесуального кодексу України викласти в такій редакції:
 
11. «Стаття 155. Взяття під варту
 
12. Взяття під варту як запобіжний захід може бути застосовано в справах про злочини, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п’ять років, у разі неможливості застосування більш м’якого запобіжного заходу. У виняткових випадках взяття під варту як запобіжний захід може бути застосовано в справах про злочини, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п’яти років, за наявності хоча б однієї з таких підстав:
 
13. 1) особа підозрюється у вчиненні двох і більше умисних злочинів або особа, яка має судимість за умисний злочин, підозрюється у вчиненні нового умисного злочину;
 
14. 2) є докази того, що підозрюваний, обвинувачений або підсудний готується вчинити новий злочин;
 
15. 3) підозрюваний, обвинувачений або підсудний не має постійного місця проживання на території України, або ухиляється від слідства чи суду, або не виконує своїх обов’язків у зв’язку із застосуванням до нього іншого запобіжного заходу;
 
16. 4) заставодавець до виникнення підстав для звернення застави в дохід держави відмовився від взятих на себе зобов’язань щодо підозрюваного, обвинуваченого або підсудного, стосовно якого обрано як запобіжний захід заставу;
 
17. 5) після обрання як запобіжного заходу особистої поруки, поруки громадської організації або трудового колективу, а також нагляду командування військової частини за військовослужбовцем поручитель не забезпечив належну поведінку підозрюваного, обвинуваченого або підсудного, взятого на поруки (під нагляд), або відмовився від взятих зобов’язань;
 
18. 6) достовірно встановлені факти впливу підозрюваного, обвинуваченого або підсудного на учасників процесу.
 
19. У постанові (ухвалі) про взяття особи під варту обов’язково зазначаються обставини, на підставі яких прийнято таке рішення.
 
20. Місцями досудового ув’язнення для осіб, щодо яких як запобіжний захід обрано взяття під варту, є слідчі ізолятори. В окремих випадках ці особи можуть утримуватися в місцях тримання затриманих.
 
21. Місцями досудового ув’язнення для військовослужбовців, щодо яких як запобіжний захід обрано взяття під варту, є гауптвахти Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або слідчі ізолятори. В окремих випадках військовослужбовці можуть утримуватися в місцях тримання затриманих.
 
22. Місцями досудового ув’язнення для осіб, хворих на туберкульоз, щодо яких як запобіжний захід обрано взяття під варту, є спеціалізовані протитуберкульозні заклади Міністерства охорони здоров’я України та Державної кримінально-виконавчої служби України.
 
23. У місцях тримання затриманих особи, взяті під варту, можуть утримуватися не більше сімдесяти двох годин. Якщо доставка ув’язнених у слідчий ізолятор або на гауптвахту Військової служби правопорядку у Збройних Силах України у цей строк неможлива через віддаленість або відсутність належних шляхів сполучення, вони можуть утримуватися в місцях тримання затриманих до десяти діб.
 
24. Якщо взяття під варту як запобіжний захід обрано стосовно особи, яка вчинила злочин під час відбування покарання в установі виконання покарань, така особа може бути поміщена в дисциплінарний ізолятор або карцер установи виконання покарань.
 
25. Порядок досудового ув’язнення визначається Законом України «Про попереднє ув’язнення» та цим Кодексом.».
 
26. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.