Кількість абзаців - 11 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статті 3 Закону України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині" (Повторне перше читання)

0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до статті 3 Закону України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині" (щодо виготовлення антиретикулярної цитотоксичної сироватки)
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести до Статті 3 Закону України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини" (Відомості Верховної Ради України, 1999., N 41, ст.377) наступні зміни:
 
3. частину другу після слів "взяття анатомічних матеріалів для діагностичних досліджень" доповнити словами "та виготовлення антиретикулярної цитотоксичної сироватки".
 
4.

 
5. ІІ. Прикінцеві положення:
 
6. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
7. 2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
8. 3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін від дня набрання чинності цим Законом:
 
9. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
10. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади власних нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.