Кількість абзаців - 8 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України до деяких законодавчих актів України щодо підсудності спорів (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підсудності спорів
 
2. Верховна Рада України постановляє:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № № 35 - 37, ст. 446; 2007 р., № 9 ст. 67; Голос України, 2010 р., 30.06.2010 р. № 118 (4868):
1) абзац другий частини другої статті 5 виключити;
 
3. 2) частину третю статті 19 після слів "цим Кодексом", доповнити словами "рішень Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель".
 
4.

 
5. 2. Абзац восьмий частини третьої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (Голос України, 2010 р., 30.06.2010 р. № 118 (4868) викласти в такій редакції:
 
6. "Рішення органу оскарження може бути оскаржене суб'єктом оскарження чи замовником протягом 30 днів з дня його прийняття до суду".
 
7. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.