Кількість абзаців - 48 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо встановлення адміністративної відповідальності за порушення у сфері державної реєстрації) (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закону України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо встановлення адміністративної відповідальності за порушення у сфері державної реєстрації)
 
3.

 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. 1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
6. 1) у тексті Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
7. у статті 166-11:
 
8. доповнити статтю частинами такого змісту:
 
9. «Порушення встановленого законодавством порядку пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців поштовими відправленнями -
 
10. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб - від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
11. Повторне протягом року вчинення правопорушення, передбаченого частиною другою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
 
12. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб - від п’ятнадцяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
13. Порушення встановленого законом порядку зберігання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців -
 
14. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб - від шістдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
15. Порушення встановленого законом порядку зберігання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що спричинило їх втрату, -
 
16. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб - від вісімдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
17. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частинах четвертій та п’ятій цієї статті, -
 
18. тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб - від ста п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
 
19. доповнити статтю приміткою такого змісту:
 
20. «Примітка. Термін «поштове відправлення» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.»;
 
21. 2) у Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263; 2005 р., № 16, ст. 257, № 32, ст. 421; 2006 р., № 26, ст. 210, № 27, ст. 234, № 37, ст. 310; 2009 р., № 19, ст. 263):
 
22. у статті 1:
 
23. у частині першій:
 
24. після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
25. «поштове відправлення - рекомендований лист, посилка, поштова картка, бандероль, секограма, дрібний пакет, мішок, які приймаються для пересилання без оцінки відправником вартості його вкладення та забезпечують збереження документів відповідно до законодавства України; «.
 
26. У зв’язку з цим абзаци дев’ятий - одинадцятий вважати відповідно абзацами десятим - дванадцятим;
 
27. у статті 7:
 
28. після абзацу четвертого частини другої доповнити новим абзацом такого змісту:
 
29. «затверджує порядок зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; «.
 
30. У зв’язку з цим абзаци п’ятий - дванадцятий вважати відповідно абзацами шостим - тринадцятим;
 
31. у статті 11:
 
32. частини третю та четверту доповнити абзацом такого змісту:
 
33. «касовий чек або розрахункова квитанція, що видається відправнику (державному реєстратору чи іншій посадовій особі) про прийняте для пересилання поштове відправлення.»;
 
34. у статті 14:
 
35. у частині четвертій слово «передати» замінити словами «надіслати поштовим відправленням»;
 
36. статтю 15 викласти в такій редакції:
 
37. «Стаття 15. Порядок зберігання реєстраційних справ
 
38. 1. Реєстраційна справа зберігається у державного реєстратора протягом п’яти років з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем. Після закінчення цього строку реєстраційні справи на паперових носіях, не внесені відповідно до результатів експертизи їх цінності до Національного архівного фонду, знищуються в установленому законодавством порядку.
 
39. 2. Реєстраційна справа юридичної особи або фізичної особи-підприємця на електронних носіях зберігається на сервері технічного адміністратора Єдиного державного реєстру. Строк зберігання реєстраційної справи на електронних носіях визначається цим Законом.
 
40. 3. Державний реєстратор, який формує, веде та забезпечує зберігання реєстраційних справ відповідно до порядку зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, затвердженого спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації, та/або керівник відповідного структурного підрозділу (відділу, управління), який забезпечує зберігання реєстраційних справ, ведуть їх облік та здійснюють контроль за обсягом і рухом в одиницях обліку.
 
41. 4. Реєстраційні справи підлягають зберіганню у спеціально виділених для цього приміщеннях, які повинні бути обладнані засобами, що забезпечують обмежений доступ до цього приміщення (ґрати на вікнах, замки та засуви, пожежна сигналізація тощо).
 
42. У структурних підрозділах органів, в яких проводиться державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, призначається відповідальна за зберігання реєстраційних справ посадова особа (державний реєстратор чи інша посадова особа).
 
43. Поточний рух реєстраційної справи за межами спеціально виділеного приміщення (видача у тимчасове користування державному реєстратору) фіксується записом про це у журналах обліку поточного руху реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, прийнятих на зберігання.
 
44. Факт видачі у встановлених законом випадках реєстраційних справ фіксується у журналі обліку поточного руху реєстраційних справ.
 
45. Реєстраційні справи припинених юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, підприємницька діяльність яких припинена, формуються протягом року та обліковуються у журналах обліку за роками і зберігаються окремо.»;
 
46. у тексті Закону слова «рекомендований лист» в усіх відмінках замінити словами «поштове відправлення» у відповідному відмінку.
 
47. 2. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.