Кількість абзаців - 22 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про нотаріат" (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України
«Про нотаріат»
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до Закону України “Про нотаріат” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2009 р., № 13, ст. 161) такі зміни:
 
5. 1) статтю 10 викласти в такій редакції:
 
6. «Стаття 10. Вища кваліфікаційна комісія нотаріату та порядок її роботи
 
7. Для визначення рівня професійної підготовленості осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю, розгляду подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю при Міністерстві юстиції України утворюється Вища кваліфікаційна комісія нотаріату.
 
8. Строк повноважень Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату становить три роки починаючи з дня видання наказу про затвердження її персонального складу.
 
9. Після проходження стажування особи, які мають намір скласти кваліфікаційний іспит на право на зайняття нотаріальною діяльністю, допускаються Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату до такого складення на підставі подання Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.
 
10. Порядок внесення подання про допущення до складення кваліфікаційного іспиту та проведення такого іспиту Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату встановлюється Міністерством юстиції України.
На підставі позитивних результатів складеного кваліфікаційного іспиту Міністерство юстиції України приймає рішення про видачу свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.
 
11. Особи, які не склали кваліфікаційний іспит, допускаються до його повторного складення не раніше ніж через рік за поданням Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі. Особи, які не склали повторний кваліфікаційний іспит, можуть бути допущені до його складення після проходження стажування протягом одного року в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса на умовах, передбачених цим Законом.
 
12. Особа, приватна нотаріальна діяльність якої протягом трьох років після отримання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю не зареєстрована і яка не працювала нотаріусом, консультантом державної нотаріальної контори чи помічником (консультантом) приватного нотаріуса, не була посадовою особою, що здійснює керівництво та контроль за діяльністю нотаріату, до подання заяви про реєстрацію нотаріальної діяльності повинна підтвердити свою кваліфікацію шляхом складення кваліфікаційного іспиту в порядку, встановленому Міністерством юстиції України.
 
13. Розгляд питання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю здійснюється Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату за поданням Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.
 
14. За результатами розгляду Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю Міністерство юстиції України приймає відповідне рішення.
 
15. Внесення Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю та їх розгляд Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату здійснюється в порядку, встановленому Міністерством юстиції України.
 
16. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату може бути оскаржено до суду в місячний строк з дня вручення його копії заінтересованій особі.
 
17. Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату затверджується Кабінетом Міністрів України.»;
 
18. 2) частину першу статті 11 після слова «рішення» доповнити словом «Вищої»;
 
19. 3) пункт 2 частини першої статті 12 викласти у такій редакції:
 
20. «2) за рішенням Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату, прийнятим на підставі подання Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, у випадках:».
 
21. 2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.