Кількість абзаців - 33 Розмітка (ліва колонка)


Про пенсії за особливі заслуги перед Україною (Друге читання)

0. Проект (27.10.98) Закон України Про пенсії за особливі заслуги перед Україною Цей Закон визначає основні засади державної політики щодо громадян, які мають значні заслуги у сфері державної, громадської та господарської діяльності, досягнення у галузі науки, культури, освіти, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту тощо.  
1. Закон передбачає призначення таким особам пенсій за особливі заслуги перед Україною, а в разі смерті цих осіб - членам їх сімей.  
2. Стаття 1. Пенсії за особливі заслуги перед Україною (далі - пенсії за особливі заслуги) встановлюються громадянам України:  
3. 1) відзначеним почесними званнями "народний", "заслужений", іншими державними нагородами відповідно до статутів або положень про ці нагороди, відзнаками Президента України, лауреатам премій, заснованих Україною та колишнім Радянським Союзом;  
4. 2) які внесли особливий вклад у зміцнення держави, захист її національних інтересів у зовнішньополітичній, господарській та соціальній сфері, розвиток суспільних відносин;  
5. 3) Героям Радянського Союзу, Героям Соціалістичної Праці, особам, нагородженим орденом Слави трьох ступенів, орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" трьох ступенів, ветеранам Великої Вітчизняної війни, нагородженим у період бойових дій (чоловіки - п'ятьма і більше, жінки - чотирма і більше орденами або чотирма і більше медалями "За відвагу"), учасникам бойових дій на території інших держав, нагородженим у період бойових дій (чоловіки - п'ятьма і більше, жінки - чотирма і більше орденами або чотирма і більше медалями "За відвагу");  
6. 4) нагородженим орденом Трудової Слави трьох ступенів або п'ятьма і більше орденами за трудові досягнення;  
7. 5) винахідникам та раціоналізаторам, внаслідок діяльності яких досягнуто значного економічного ефекту, що підтверджено відповідними державними актами;  
8. 6) видатним спортсменам - переможцям Олімпійських ігор, чемпіонам і рекордсменам світу, Європи і СРСР;  
9. 7) льотчикам-космонавтам та членам льотно-випробувальних екіпажів літаків;  
10. 8) матерям, які народили і виховали десятьох і більше дітей, після досягнення останньою дитиною віку одного року. При цьому враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку, а також які загинули чи пропали безвісти під час захисту Батьківщини, несення військової служби або під час виконання обов'язків громадянина у врятуванні людського життя, захисту громадського порядку, які померли внаслідок поранення, контузії або захворювання, спричинених зазначеними обставинами чи каліцтвом або професійним захворюванням.  
11. Стаття 2. Пенсії за особливі заслуги призначаються Комісією з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Кабінеті Міністрів України (далі - Комісія). Положення про Комісію та її склад затверджується Кабінетом Міністрів України.  
12. Стаття 3. За цим Законом встановлюються пенсії: за віком; по інвалідності; у разі втрати годувальника.  
13. Стаття 4. Пенсії за особливі заслуги призначаються: 1) громадянам, які досягли встановленого законодавством пенсійного віку, мають заслугу, зазначену в статті 1 цього Закону, за наявності трудового стажу для чоловіків - не менше 25 років, для жінок - не менше 20 років;  
14. 2) інвалідам І або ІІ групи загального захворювання за наявності заслуги, зазначеної в статті 1 цього Закону, і стажу роботи згідно з вимогами статті 25 Закону України "Про пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., 3, ст. 10);  
15. 3) інвалідам І або ІІ групи внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання, одержаного в період роботи, незалежно від віку і стажу роботи за наявності заслуги, зазначеної в статті 1 цього Закону.  
16. Стаття 5. Пенсії за особливі заслуги призначаються виходячи з розміру пенсії за віком (по інвалідності), на яку має право особа згідно з чинним законодавством. До зазначеної пенсії встановлюється надбавка, розмір якої визначається Комісією залежно від заслуг, в сумі до 80 гривень.  
17. Встановлена надбавка виплачується після звільнення з роботи.  
18. У разі коли особа має право на надбавки до пенсії відповідно до Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" або одержує їх, розмір надбавки, передбаченої частиною першою цієї статті, визначається з урахуванням виплачуваних надбавок або надбавок, на які має право ця особа.  
19. При цьому розмір пенсії з надбавками в усіх випадках не повинен перевищувати подвійної величини межі малозабезпеченості.  
20. Стаття 6. Право на пенсію в разі втрати годувальника мають непрацездатні члени сім'ї померлого годувальника, зазначені в статті 37 Закону України "Про пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., 3, ст. 10), які були на його утриманні. При цьому дітям призначаються пенсії незалежно від того чи були вони на утриманні годувальника, чи ні.  
21. Стаття 7. Пенсія за особливі заслуги у разі втрати годувальника встановлюється членам його сім'ї у таких розмірах: за наявності одного непрацездатного члена сім'ї - до 70 відсотків, двох і більше - до 90 відсотків пенсії померлого годувальника або пенсії, що могла бути йому встановлена. Частка пенсії, що належить кожному членові сім'ї, визначається Комісією.  
22. Стаття 8. Клопотання про встановлення пенсій за особливі заслуги порушується Президентом України, Головою Верховної Ради України, Прем'єр-міністром України, міністрами та керівниками інших центральних органів виконавчої влади, Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головами обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
23. Стосовно осіб, яким раніше були встановлені персональні пенсії союзного, республіканського чи місцевого значення, у кожному конкретному випадку залежно від заслуг Комісія за клопотанням, зазначеним у частині першій цієї статті, розглядає матеріали про призначення їм пенсії за особливі заслуги.  
24. Стаття 9. Клопотання про призначення пенсії за особливі заслуги подається в Комісію, яка розглядає його в місячний термін з дня подання документів. Рішення Комісії про встановлення пенсії за особливі заслуги або про відмову в її встановленні повідомляється посадовим особам, що порушили клопотання, не пізніше 10 днів після його прийняття. У разі подання нових даних про заслуги особи рішення Комісії може бути переглянуто. Відмова у встановленні пенсії за особливі заслуги рішення Комісії може бути оскаржена до суду.  
25. Стаття 10. Питання про збільшення розміру пенсії за особливі заслуги у разі виявлення нових даних про заслуги особи розглядається Комісією за клопотанням посадової особи, яка порушила питання про її встановлення.  
26. Стаття 11. У разі вчинення умисного злочину або виявлення помилкових чи неправдивих даних, на підставі яких було призначено пенсію за особливі заслуги, рішенням Комісії пенсіонер позбавляється зазначеної пенсії. Сума пенсії, виплачена пенсіонерові надміру, стягується у порядку, встановленому Законом України "Про пенсійне забезпечення".  
27. Стаття 12. Підготовка і оформлення рішень та документів Комісії про встановлення, збільшення розміру та позбавлення пенсії за особливі заслуги здійснюється секретаріатом Комісії.  
28. Стаття 13. Пенсії за особливі заслуги виплачуються органами соціального захисту населення за місцем проживання пенсіонера в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
29. Стаття 14. Нараховані суми пенсії за особливі заслуги, які з тих чи інших причин своєчасно не одержані пенсіонером, виплачуються за минулий час, але не більш як за 3 роки, що передували зверненню за їх одержанням. Суми пенсії, не одержані пенсіонером своєчасно з вини органів соціального захисту населення, виплачуються за весь минулий час без обмеження.  
30. Стаття 15. Особам, які одержують пенсію за особливі заслуги і проживають у будинках-інтернатах для престарілих та інвалідів, виплачується різниця між установленою їм пенсією та вартістю утримання в будинку-інтернаті, але не менш як 25 відсотків пенсії. Якщо зазначені особи утримують непрацездатних членів своєї сім'ї, утриманцям виплачується: за наявності одного непрацездатного - 25 відсотків, двох і більше - 50 відсотків установленої пенсії, які діляться між утриманцями порівну. Решта пенсії, яка залишається після вирахування вартості утримання в будинку-інтернаті та коштів на утримання непрацездатних членів сім'ї, але не менш як 25 відсотків установленої пенсії, виплачується пенсіонерові.  
31. Стаття 16. Різниця між сумою пенсії за особливі заслуги та розміром пенсії, на яку має право особа згідно із законодавством, фінансується за рахунок коштів державного бюджету.  
32. Стаття 17. Цей Закон набирає чинності з дня офіційного опублікування.