Кількість абзаців - 9 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статті 23 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (щодо повноважень місцевих державних адміністрацій) (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до статті 23 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» щодо повноважень місцевих державних адміністрацій
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. 1. Внести до статті 23 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20 - 21, ст. 190) такі зміни:
 
4.

 
5. 1) пункт 1 після слів «пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних, дітей-сиріт» доповнити словами «дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа»;
 
6. 2) доповнити пунктом 9 такого змісту:
«9) вирішує питання щодо встановлення опіки і піклування, створення інших передбачених законодавством умов для виховання дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, щодо захисту особистих і майнових прав та інтересів дітей, а також вживає інші заходи щодо соціального захисту дітей, віднесені до їх компетенції законодавством України».
 
7. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
8. Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН