Кількість абзаців - 14 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення механізму кримінальної відповідальності за шахрайство з фінансовими ресурсами (Друге читання)

0. Проект
 
1. Вноситься
 
2. народним
 
3. депутатом України
 
4. В.Р. Мойсиком
 
5. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
6. Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення механізму кримінальної відповідальності за шахрайство з фінансовими ресурсами
 
7. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
8. І. Внести такі зміни до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №25, ст.131):
1. Статтю 222 викласти у такій редакції
«Стаття 222. Незаконне одержання фінансових ресурсів
1. Одержання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо податків шляхом надання громадянином-підприємцем, або громадянином - засновником (учасником) або службовою особою суб’єкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації органам державної влади, органам влади Автономної Реєстр.картка №
2. Ті самі дії, якщо вони вчиненні повторно, а так само, якщо діями з фінансовими ресурсами, одержаними у спосіб, передбачений частиною першою цієї статті, завдано великої матеріальної шкоди, -
караються обмеженням волі на строк від двох до п’яти років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
9. 3. Завідомо незаконне одержання громадянином - підприємцем, або громадянином - засновником (учасником) або службовою особою суб’єкта господарської діяльності субсидій, субвенцій, дотацій чи кредитів внаслідок помилки або недбалості уповноважених на їх видачу осіб, що завдало великої матеріальної шкоди, якщо ці дії не передбачені частиною першої цієї статті, -
 
10. карається штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років».
 
11. 2. Абзац перший частини другої статті 212 після слів «у великих розмірах» доповнити словами «а так само надання особами, переліченими у частині першій цієї статті, завідомо неправдивої інформації з метою одержання пільг щодо податків у разі відсутності ознак злочину проти власності».
 
12. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
13. Голова Верховної Ради України