Кількість абзаців - 12 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змiн до статтi 71 Житлового Кодексу України (Друге читання)

1. ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змiн до статтi 71 Житлового Кодексу України  
2. Внести до статтi 71 Житлового Кодексу України такi змiни:  
3. 1) пункт 2 частини третьої викласти у такiй редакцiї:  
4. "тимчасового виїзду з постiйного мiсця проживання за умовами i характером роботи або у зв'язку з навчанням (учнi, студенти, стажисти, аспiранти тощо), в тому числi за кордоном - протягом усього часу виконання усiєї роботи або навчання";  
5. 2) пункт 3 частини третьої викласти в такiй редакцiї:  
6. "помiщення неповнолiтнiх дiтей до дитячого закладу, до родичiв, опiкуна чи пiклувальника - протягом цього часу перебування в них". Решту частину усього пункту виключити;  
7. 3) доповнити частину третю пунктом 8 такого змiсту:  
8. "вiдбування покарання за обвинувальним вироком суду - протягом усього часу перебування у мiсцях позбавлення волi";  
9. 4) пункт 5 частини третьої викласти у такiй редакцiї:  
10. "влаштування непрацездатних осiб, в тому числi дiтей-iнвалiдiв у будинку-iнтернатi та iншiй установi соцiальної допомоги - протягом усього часу перебування в них";  
11. 5) доповнити частину третю пунктом 9 такого змiсту:  
12. "зникнення особи у зв'язку з її перебуванням у зонi бойових дiй - протягом усього часу її безвiсної вiдсутностi, аж до оголошення її померлою".