Кількість абзаців - 7 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення доповнень до Арбітражного процесуального кодексу України"  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. 1. Внести такі зміни до Арбітражного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради (ВВР) 1992, N 6, ст.5б; із змінами, внесеними згідно із Законами N 3345-12 від 30.06.93, ВВР 1993, N 33, ст.347; N 82/95-ВР від 02.03.95, ВВР 1995, N 14, ст.90; N54/96-ВР від 20.02.96, ВВР 1996, N 9,ст.44; N 251/97-ВР від 13.05.97, ВВР 1997, N 25, ст.171; N 2343-XІІ (2343-12) від 14.05.92 - в редакції Закону N 784-XІV (784-14) від 30.06.99, ВВР 1999, N 42-43, ст.378):  
3. 1) доповнити статтю 44 після слів "державного мита," словами "витрат на інформаційно-технічне забезпечення арбітражного процесу,".  
4. 2) доповнити підпункт 3) статті 57 після слів "державного мита" словами "та витрат на інформаційно-технічне забезпечення арбітражного процесу".  
5. 3) доповнити підпункт 4) статті 63 після слів "державного мита" словами "та витрат на інформаційно-технічне забезпечення арбітражного процесу".  
6. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.