Кількість абзаців - 31 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства про енергозбереження (Друге читання)

0. проект ЗАКОН УКРАЇНИ  
1. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства про енергозбереження  
2. I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст.1122) такі зміни:  
3. 1. У назві глави 8 слова "в галузі використання електричної і теплової енергії" замінити словами "у сфері використання паливно-енергетичних ресурсів".  
4. 2. У статті 98:  
5. у назві та у тексті статті слова "витрачання електричної і теплової енергії" замінити словами "витрачання паливно-енергетичних ресурсів";  
6. доповнити статтю частиною другою такого змісту:  
7. "Недотримання вимог нормативної та проектної документації щодо теплоізоляції споруд, інженерних об`єктів та під`їздів житлових будинків, яке зумовлює зниження теплового опору огороджувальних конструкцій, вікон, дверей в опалювальний сезон, -  
8. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, відповідальних за їх експлуатацію, від одного до п`яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".  
9. 3. У статті 101 абзац перший викласти у такій редакції:  
10. "Пуск газу на газовикористовуюче обладнання завершених будівництвом, реконструйованих, чи розширюваних підприємств без дозволу органів Державної інспекції з енергозбереження або недотримання встановленого режиму споживання газу, або споживання газу в обхід приладів обліку, або самовільне відновлення споживання газу після пломбування засувок постачальником природного газу чи уповноваженою ним юридичною особою".  
11. 4. Доповнити Кодекс статтями 1011 та 18813 такого змісту:  
12. "Стаття 1011. Недотримання вимог щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів  
13. Недотримання вимог щодо обов`язкового проведення державної експертизи об'єктів з енергозбереження -  
14. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій - власників об`єктів ( документації на об'єкти ), або на їх власників, якщо такими є фізичні особи від п`яти до п`ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
15. Недотримання вимог щодо встановлення норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів або перевищення встановлених норм -  
16. тягне за собою накладення штрафу на керівників підприємств, установ, організацій, у тому числі бюджетної сфери, від п`яти до п`ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";  
17. "Стаття 18813. Невиконання законних вимог посадових осіб органів Державної інспекції з енергозбереження  
18. Невиконання законних вимог посадових осіб органів Державної інспекції з енергозбереження щодо усунення порушень законодавства про енергозбереження, ненадання їм необхідної інформації або надання недостовірної інформації щодо ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, створення перешкод для доступу до енергоспоживаючих об`єктів та до приладів обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів або інших перешкод для діяльності цих органів -  
19. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності від п`яти до п`ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".  
20. 5 Назву та абзац перший статті 102 викласти у такій редакції:  
21. "Стаття 102. Порушення, пов`язані з неефективною експлуатацією паливо- і енерговикористовуючого устаткування  
22. Експлуатація паливо- і енерговикористовуючого устаткування без засобів автоматичного регулювання, або приладів енергетичного контролю, або теплоутилізаційного обладнання, передбачених проектом, або у разі їх несправності".  
23. 6. У частині першій статті 218 цифри "971-105" замінити цифрами "971, 99, 100, 1031-105".  
24. 7. Статтю 221 та частину першу статті 294 після цифр "51 - 512" доповнити цифрами "98, 101-103", а після цифр "1881" доповнити цифрами "18813"  
25. 8. У статті 255:  
26. у пункті 1 частини першої:  
27. у абзаці п'ятнадцятому слово та цифри "статті 98, 1031" замінити словом та цифрами "стаття 1031";  
28. абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:  
29. "органів Державної інспекції з енергозбереження ( статті 98, 101-103, 18813 )".  
30. II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.