Кількість абзаців - 12 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України (щодо дотримання таємниці сповіді) (Друге читання)

0. Проект
 
1. вноситься народним депутатом України
 
2. Марущенком В.С.
 
3. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
4. Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України (щодо дотримання таємниці сповіді)
 
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. І. Внести до Кримінально-процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1961 р., № 2, ст. 15) такі зміни:
 
7. 1. Пункт 1 частини 1 статті 69 викласти у наступній редакції:
 
8. «1) адвокати та інші фахівці у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, нотаріуси, лікарі, психологи - з приводу того, що їм довірено або стало відомо при здійсненні професійної діяльності, якщо вони у письмовій формі не звільнені від обов'язку зберігати професійну таємницю особою, що довірила їм ці відомості; «
 
9. 2. Доповнити частину 1 статті 69 пунктом 6 такого змісту:
 
10. «6) священнослужителі - зведені в духовний сан служителі релігійних організацій з відповідними правами відправлення релігійного культу, обрядів і таїнств - з приводу відомостей, отриманих ними під час сповіді.»
 
11. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.