Кількість абзаців - 87 Розмітка (ліва колонка)


про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва (Друге читання)

0. Проект  
1. (28.05.99)  
2. ЗАКОН УКРАЇНИ  
3. Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва  
4. Метою цього Закону є вдосконалення механізму та прискорення приватизації об'єктів незавершеного будівництва.  
5. Стаття 1. Сфера застосування Закону  
6. Цей Закон визначає особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що перебувають у державній власності, включаючи законсервовані об'єкти (далі - об'єкти незавершеного будівництва).  
7. Відчуження об'єктів незавершеного будівництва, що є в комунальній власності, регулюється положеннями цього Закону і здійснюється органами місцевого самоврядування.  
8. До питань приватизації об'єктів незавершеного будівництва, не врегульованих цим Законом, застосовуються положення Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", інших законів України про приватизацію.  
9. Стаття 2. Покупці об'єктів незавершеного будівництва  
10. Покупцями об'єктів незавершеного будівництва можуть бути:  
11. громадяни України, громадяни іноземних держав, особи без громадянства;  
12. юридичні особи, зареєстровані на території України, у статутному фонді яких відсутня частка державної власності;  
13. іноземні юридичні особи.  
14. Стаття 3. Придбання та оренда земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти незавершеного будівництва  
15. Покупці об'єктів незавершеного будівництва можуть придбати разом з об'єктами незавершеного будівництва земельні ділянки, відведені в установленому порядку для будівництва. За бажанням покупців земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти незавершеного будівництва, надаються їм у довгострокову оренду. Земельні ділянки, що не підлягають продажу згідно зі статтею 4 Земельного кодексу України, надаються в довгострокову оренду з правом першочергового їх придбання орендарем у разі зняття заборони на передачу зазначених ділянок у недержавну власність.  
16. Іноземним юридичним особам, громадянам іноземних держав, особам без громадянства, спільним підприємствам, міжнародним об'єднанням та організаціям за участю іноземних юридичних осіб та громадян іноземних держав, підприємствам, що повністю належать іноземним інвесторам, іноземним державам, земельні ділянки, на яких знаходяться ці об'єкти, надаються тільки в довгострокову оренду.  
17. Стаття 4. Рішення про приватизацію об'єктів незавершеного будівництва  
18. Рішення про приватизацію об'єктів незавершеного будівництва приймаються Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями, органами приватизації в Автономній Республіці Крим (далі - органи приватизації) на підставі переліку об'єктів, що підлягають приватизації. В разі приватизації об'єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою рішення про приватизацію такого об'єкта органи приватизації приймають спільно з Державним комітетом України по земельних ресурсах або його органами на місцях.  
19. Стаття 5. Включення об'єктів незавершеного будівництва до переліку об'єктів, що підлягають приватизації  
20. Для включення об'єкта незавершеного будівництва до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, органи, які здійснюють управління відповідними об'єктами незавершеного будівництва, подають органам приватизації такі документи: проектно-кошторисну та технічну документацію щодо об'єкта незавершеного будівництва; довідку про відведення земельної ділянки під об'єкт незавершеного будівництва, а в разі відсутності такого відведення - пояснення про його причини. Зазначені документи передаються за актом приймання-передачі.  
21. Органи приватизації повідомляють органи, які здійснюють управління об'єктами незавершеного будівництва, про включення відповідних об'єктів до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, у місячний строк з дня прийняття такого рішення.  
22. Стаття 6. Способи приватизації об'єктів незавершеного будівництва  
23. Приватизація об'єктів незавершеного будівництва здійснюється шляхом: продажу на аукціоні, за конкурсом; викупу (за наявності одного покупця); передачі на умовах відповідного договору (включаючи договір оренди або договір про спільну діяльність) особам, які можуть бути покупцями, для завершення будівництва або внесення до статутного фонду господарського товариства як внеску держави з наступною приватизацією в установленому порядку після завершення будівництва відповідного об'єкта; продажу під розбирання.  
24. У виняткових випадках (якщо приватизуються недобудовані спеціалізовані господарські об'єкти, зокрема електростанції, великі промислові підприємства) спосіб приватизації визначає орган приватизації за погодженням з органом, який здійснює управління відповідним об'єктом незавершеного будівництва або підприємством, установою, організацією, на балансі якої перебуває зазначений об'єкт.  
25. Стаття 7. Управління часткою (паями, акціями), що належить державі у майні господарського товариства, та переважне право на її приватизацію  
26. Функції з управління частками (паями, акціями), що належать державі у майні господарських товариств, до статутних фондів яких передані як внесок держави об'єкти незавершеного будівництва, до завершення їх будівництва і приватизації в установленому порядку здійснюються відповідно до законодавства.  
27. Переважне право на приватизацію частки (паїв, акцій), що належить державі у майні господарського товариства, надається учасникам господарського товариства, до статутного фонду якого було передано об'єкт незавершеного будівництва.  
28. Стаття 8. Заходи щодо відведення земельної ділянки, на якій розташований об'єкт незавершеного будівництва  
29. У разі відсутності рішення про відведення земельної ділянки, на якій розташований об'єкт незавершеного будівництва, за поданням органів приватизації Державний комітет України по земельних ресурсах та його органи на місцях разом з адміністрацією підприємства, установи, організації, на балансі якої перебуває об'єкт незавершеного будівництва, у місячний термін вживають в установленому порядку заходи до відведення земельної ділянки несільськогосподарського призначення, на якій розташований об'єкт незавершеного будівництва.  
30. Роботи, пов'язані з відведенням земельної ділянки, на якій розташований об'єкт незавершеного будівництва, та підготовкою технічної документації, необхідної для придбання такої земельної ділянки, а також оформленням державного акта на право власності на землю виконуються за рахунок витрат, передбачених на підготовку та проведення приватизації. Стаття 9. Визначення вартості об'єкта незавершеного будівництва  
31. Вартість об'єкта незавершеного будівництва для продажу на аукціоні, за конкурсом або через викуп, а також для передачі його до статутного фонду господарського товариства як внеску держави з наступною приватизацією визначається на підставі даних балансу без урахування суми індексації вартості об'єкта незавершеного будівництва, обчисленої за індексами, встановленими Державним комітетом статистики України.  
32. Стаття 10. Визначення вартості земельної ділянки, на якій розташований об'єкт незавершеного будівництва  
33. Вартість земельної ділянки, на якій знаходиться об'єкт незавершеного будівництва, визначається Державним комітетом України по земельних ресурсах чи його органами на місцях на підставі експертної оцінки.  
34. Стаття 11. Порядок укладення договорів купівлі-продажу та оплати вартості об'єкта незавершеного будівництва і земельної ділянки  
35. Порядок укладення договорів купівлі-продажу та оплати вартості об'єкта незавершеного будівництва і земельної ділянки, на якій знаходиться цей об'єкт, визначається відповідним законодавством.  
36. Стаття 12. Акт про передачу об'єкта незавершеного будівництва  
37. Представник органу приватизації і власник приватизованого об'єкта незавершеного будівництва у п'ятиденний термін після сплати повної ціни продажу об'єкта незавершеного будівництва підписують акт про передачу об'єкта.  
38. Стаття 13. Виникнення права власності на земельну ділянку  
39. Право власності на земельну ділянку, на якій знаходиться об'єкт незавершеного будівництва, виникає після одержання державного акта на право власності на землю, який видається покупцеві за умови сплати ним вартості земельної ділянки.  
40. Державний акт на право власності на землю підлягає реєстрації місцевими державними органами земельних ресурсів.  
41. Стаття 14. Повторне проведення аукціону, конкурсу За відсутності заяв на приватизацію об'єкта незавершеного будівництва протягом 30 календарних днів від дня опублікування переліку об'єктів, що підлягають приватизації, орган приватизації приймає рішення про повторний продаж його на аукціоні, за конкурсом. У разі повторного проведення аукціону, конкурсу можлива зміна умов продажу, включаючи початкову ціну. При цьому початкова ціна може бути зменшена до початку торгів не більш як на 30 відсотків.  
42. Стаття 15. Приватизація об'єкта незавершеного будівництва під розбирання  
43. У разі відсутності заяв на приватизацію об'єкта незавершеного будівництва, який пропонується для продажу на аукціоні, за конкурсом або продажу іншими способами, орган приватизації може прийняти рішення про продаж об'єкта незавершеного будівництва на аукціоні, за конкурсом під розбирання. При цьому ціна об'єкта незавершеного будівництва може бути зменшена до 30 відсотків початкової ціни.  
44. Покупець, який придбав об'єкт незавершеного будівництва під розбирання, за бажанням може придбати земельну ділянку, на якій знаходиться об'єкт, тільки під забудову.  
45. Стаття 16. Виключення об'єкта незавершеного будівництва з переліку об'єктів, що підлягають приватизації  
46. У разі відсутності заяв на приватизацію об'єкта незавершеного будівництва під розбирання орган приватизації приймає рішення про виключення такого об'єкта з переліку об'єктів, що підлягають приватизації, і повертає його відповідному органу, який здійснював управління зазначеним об'єктом, для прийняття рішення про подальше використання.  
47. Стаття 17. Продаж будівельних матеріалів та устаткування  
48. Будівельні матеріали, які знаходяться на будівельному майданчику об'єкта незавершеного будівництва, або невстановлене устаткування, придбане для функціонування об'єкта після завершення будівництва, можуть бути продані на аукціоні, за конкурсом, шляхом викупу як разом з об'єктом незавершеного будівництва, так і окремо. Початкова ціна продажу будівельних матеріалів та устаткування визначається згідно з методикою оцінки вартості майна під час приватизації, затвердженою Кабінетом Міністрів України.  
49. У разі коли у процесі підготовки до продажу будівельних матеріалів та устаткування надійшла заява від одного покупця, такі будівельні матеріали, устаткування можуть бути продані цьому покупцеві за початковою ціною.  
50. У разі коли після повторного оголошення про продаж будівельних матеріалів, устаткування від покупців не надійшло жодної заявки, питання про подальше використання таких будівельних матеріалів, устаткування розглядається органом, який здійснює управління відповідним об'єктом незавершеного будівництва.  
51. Стаття 18. Відповідальність за збереження об'єкта незавершеного будівництва  
52. До набуття покупцем права власності на придбаний об'єкт незавершеного будівництва відповідальність за його збереження несе в установленому порядку керівник підприємства, установи, організації, на балансі якої перебуває цей об'єкт приватизації.  
53. Стаття 19. Особливості підготовки до приватизації об'єктів незавершеного будівництва  
54. Комісія з приватизації об'єктів незавершеного будівництва не утворюється, план їх приватизації не розробляється.  
55. Стаття 20. Умови приватизації об'єктів незавершеного будівництва  
56. Обов'язковими умовами приватизації об'єктів незавершеного будівництва є:  
57. встановлення строку завершення будівництва об'єкта незавершеного будівництва;  
58. заборона продажу об'єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій знаходиться цей об'єкт, до моменту завершення будівництва та введення об'єкта в експлуатацію. У разі неможливості завершення будівництва в установлені строки за наявності відповідних обґрунтувань строки завершення будівництва можуть змінюватися за рішенням органу приватизації та органів місцевого самоврядування з укладенням додаткового договору.  
59. В разі невиконання умов, зазначених у цій статті, договір купівлі-продажу підлягає розірванню в установленому законодавством порядку.  
60. Стаття 21. Відстрочка платежу за об'єкт незавершеного будівництва  
61. Покупцям об'єктів незавершеного будівництва після сплати ними 50 відсотків (для об'єктів незавершеного будівництва житлового призначення - 30 відсотків) вартості цих об'єктів може надаватися відстрочка платежу на строк до п'яти років (для об'єктів незавершеного будівництва житлового призначення - до 10 років). На суму відстрочених платежів нараховуються відсотки за ставкою, яка обчислюється виходячи з річного рівня інфляції, збільшеного на 3 відсоткові пункти.  
62. Стаття 22. Розподіл коштів від продажу об'єктів незавершеного будівництва  
63. У разі фінансування об'єкта незавершеного будівництва за рахунок централізованих капіталовкладень кошти, які надійшли до позабюджетного Державного фонду приватизації від продажу цього об'єкта, розподіляються таким чином: до Державного бюджету України - 65 відсотків; відшкодування витрат, пов'язаних з приватизацією, - 20 відсотків; підприємству, на балансі якого перебував об'єкт незавершеного будівництва, - 15 відсотків.  
64. Стаття 23. Розподіл коштів від продажу об'єктів незавершеного будівництва у разі фінансування будівництва за рахунок власних коштів підприємства  
65. У разі коли фінансування об'єкта незавершеного будівництва здійснювалося за рахунок власних коштів державного підприємства, цьому підприємству перераховуються з позабюджетного Державного фонду приватизації кошти, одержані від приватизації об'єкта незавершеного будівництва, з вирахуванням витрат на проведення приватизації.  
66. Стаття 24. Розподіл коштів від продажу об'єктів незавершеного будівництва у разі фінансування будівництва за рахунок коштів підприємства та централізованих капіталовкладень  
67. У разі коли фінансування об'єкта незавершеного будівництва здійснювалося за рахунок власних коштів державного підприємства та централізованих капіталовкладень, цьому підприємству перераховуються з позабюджетного Державного фонду приватизації кошти, одержані від приватизації цього об'єкта, пропорційно його вкладу в будівництво. Решта коштів розподіляється відповідно до статті 22 цього Закону.  
68. Стаття 25. Використання коштів від продажу об'єктів незавершеного будівництва  
69. Зазначені у статтях 22 - 24 цього Закону кошти використовуються державними підприємствами виключно на поповнення обігових коштів, технічне переозброєння виробництва, освоєння нових технологій та здійснення природоохоронних заходів.  
70. Стаття 26. Розподіл коштів від продажу об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми  
71. До Державного бюджету України зараховуються і спрямовуються на фінансування капітальних вкладень на пускових об'єктах Чорнобильської будівельної програми 90 відсотків коштів, одержаних від продажу об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувалися відповідно до цієї Програми. Решта коштів, одержаних від продажу цих об'єктів, використовується для відшкодування витрат на проведення приватизації.  
72. Стаття 27. Використання коштів, одержаних від продажу земельних ділянок  
73. Кошти, одержані від продажу земельних ділянок, на яких знаходяться об'єкти незавершеного будівництва, зараховуються до бюджетів відповідних адміністративно - територіальних одиниць, на території яких знаходяться приватизовані земельні ділянки.  
74. Стаття 28. Оподаткування операцій з приватизації об'єктів незавершеного будівництва  
75. Операції з приватизації об'єктів незавершеного будівництва звільняються від оподаткування.  
76. Суб'єктам підприємницької діяльності дозволяється з моменту придбання об'єкта незавершеного будівництва протягом строку будівництва, визначеного умовами приватизації, включати витрати, пов'язані з добудовою об'єкта незавершеного будівництва та введенням його в експлуатацію, до валових витрат під час розрахунку податку на прибуток.  
77. Стаття 29. Звільнення від плати за землю  
78. Покупець об'єкта незавершеного будівництва з моменту придбання об'єкта протягом строку будівництва, визначеного умовами приватизації, звільняється від плати за землю щодо земельної ділянки, на якій знаходиться цей об'єкт.  
79. Стаття 30. Заборона вимагати виконання вимог, не передбачених договором купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва  
80. Місцевим органам виконавчої влади забороняється вимагати від покупців, з якими укладено договір купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва, виконання умов, не передбачених цим договором, у тому числі будь-яких грошових виплат або пайової участі у розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів.  
81. Стаття 31. Створення господарюючих структур з продажу об'єктів незавершеного будівництва  
82. Органи приватизації за погодженням з Фондом державного майна України можуть створювати господарюючі структури з продажу об'єктів незавершеного будівництва.  
83. Стаття 32. Заключні положення  
84. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
85. 2. Кабінету Міністрів України: інформувати щоквартально Верховну Раду України та Президента України про хід виконання цього Закону; подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів з питань приватизації об'єктів незавершеного будівництва;  
86. привести рішення Кабінету Міністрів України у відповідність з цим Законом; забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону. 3. Міністерствам, іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим подати в місячний термін до Фонду державного майна України, його реґіональних відділень за місцем знаходження об'єктів незавершеного будівництва відомості про кількість, тривалість будівництва, рівня будівельної готовності об'єктів незавершеного будівництва та наявність фінансування будівництва.