Кількість абзаців - 16 Розмітка (ліва колонка)


про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння (Друге читання)

0. У зв'язку з прийняттям Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
1. Проект  
2. Закон України  
3. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення  
4. I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1986 р., N 15, ст. 326; Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 14, ст. 114) такі зміни:  
5. 1. Статтю 189-1 викласти у такій редакції: "Стаття 189-1. Порушення порядку видобутку, виробництва, використання та реалізації дорого-цінних металів і дорогоцінного ка-міння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напів-дорогоцінного каміння  
6. Порушення затверджених норм вилучення, норм втрат дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння у процесі видобутку, встановленого порядку обліку або відсутність такого обліку, незабезпечення умов зберігання видобутих дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, встановленого порядку їх реалізації суб'єктами видобування -  
7. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій усіх форм власності та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від восьми до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
8. Порушення затверджених норм використання, норм втрат дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, норм повернення їх у вигляді відходів і брухту у процесі виробництва, встановленого порядку обліку або відсутність такого обліку, незабезпечення умов зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння у процесі виробництва і використання, встановленого порядку реалізації дорогоцінних металів і дорого-цінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, встановленого порядку збирання і здавання їх відходів та брухту -  
9. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій усіх форм власності та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від восьми до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".  
10. 3. Статтю 244-1 викласти у такій редакції: "Стаття 244-1. Органи, які здійснюють державний пробірний контроль  
11. Органи державного пробірного контролю розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням встановленого порядку виробництва, використання та реалізації дорого-цінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напів-дорогоцінного каміння (частина друга статті 189-1).  
12. Від імені органів державного пробірного контролю розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право голова Державної пробірної палати України і його заступники та начальники регіональних державних інспекцій пробірного контролю".  
13. 2. У статті 221 слово і цифри "і 208-1"замінити словами і цифрами "частиною першою статті 189-1 і статтею 208-1".  
14. 4. У статті 255: пункт 1 частини першої доповнити абзацом сороковим такого змісту: "органів, що здійснюють контроль за видобутком дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння (частина перша статті 189-1 )"; частину третю викласти у такій редакції: "У справах про адміністративні правопорушення, розгляд яких віднесено до відання органів, зазначених у статті 244-1 цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати уповноважені посадові особи органів державного пробірного контролю".  
15. ІІ. Цей Закон набирає чинности з дня опублікування".