Кількість абзаців - 9 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змiн до Закону України "Про поставки продукцiї для державних потреб" (Друге читання)

0. I. Стаття 1. Поставки продукції для державних потреб  
1. 4. Особливості відносин, що виникають у зв'язку з формуванням і розміщенням державного замовлення на висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, поставками (закупівлею) для державних потреб сільськогосподарської продукції, продовольства, озброєння та військової техніки, а також інших спеціально визначених (специфічних) товарів, регулюються окремими актами законодавства України.  
2. ІІ. У тексті Закону слова "центральні органи державної виконавчої влади" і "Уряд Автономної Республіки Крим" замінити відповідно словами "центральні органи державної влади" і "Рада міністрів Автономної республіки Крим" у відповідному відмінку.  
3. III. Стаття 1. Поставки продукції для державних потреб п. 1, абзац третiй: "Державні замовники - це міністерства, інші центральні органи державної влади України, Уряд Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, державні організації та установи, уповноважені Кабінетом Міністрів України укладати державні контракти з виконавцями державного замовлення".  
4. IV. Стаття 2. Формування державних замовлень, розміщення поставок продукції для державних потреб і контроль за їх виконанням  
5. "1. Кабінет Міністрів України виступає гарантом за зобов'язаннями державних замовників".  
6. "2. З метою організації робіт, пов'язаних з формуванням державного замовлення, розміщенням поставок продукції для державних потреб і контролем за їх виконанням, Кабінет Міністрів визначає і затверджує: державних замовників; міністерства, відомства, інші центральні органи державної влади, які координують роботу державних замовників щодо розміщення поставок продукції для державних потреб, формують державне замовлення і доводять до державних замовників збалансовані з фінансовими ресурсами обсяги поставок продукції для укладення державних контрактів з виконавцями державного замовлення.  
7. "4. Державні замовники забезпечуються Кабінетом Міністрів України фінансовими ресурсами в обсягах, необхідних для повної оплати державного замовлення, і є відповідальними за задоволення державних потреб у відповідній продукції."  
8. "5. Контроль за виконанням поставок продукції для державних потреб здійснюють державні замовники та центральні органи державної виконавчої влади, зазначені у частині другій статті 2 цього Закону".