Кількість абзаців - 12 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо накладення арешту на морські судна (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо накладення арешту на морські судна
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. Статтю 16 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
6. «Справи у спорах, що випливають з морської вимоги, розглядаються судом за місцезнаходженням морського порту України, в якому перебуває судно, щодо якого має бути здійснено забезпечення морської вимоги.».
 
7. У зв’язку з цим частини другу –– восьму вважати відповідно частинами третьою –– дев’ятою.
 
8. 2. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 40—42, ст. 492):
 
9. 1) частину одинадцяту статті 110 після слів «за рятування на морі» доповнити словами «та з інших морських вимог»;
 
10. 2) частину четверту статті 114 доповнити реченням такого змісту: «Позови у спорах, що випливають з морської вимоги, розглядаються судом
за місцезнаходженням морського порту України, в якому перебуває судно, щодо якого має бути здійснено забезпечення морської вимоги».
 
11. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дати набрання чинності для України Міжнародною конвенцією з уніфікації деяких правил щодо накладення арешту на морські судна.