Кількість абзаців - 37 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту вітчизняних товаровиробників у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії іноземних держав, митних союзів або економічних угруповань (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту вітчизняних товаровиробників у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії іноземних держав, митних союзів або економічних угруповань
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту вітчизняних товаровиробників у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії іноземних держав, митних союзів або економічних угруповань
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377; 1992 р., № 20, ст. 276; Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 90; 1999 р., № 7, ст. 49; 2003 р., № 7, ст. 62; 2004 р., № 13, ст. 181; 2007 р., № 3, ст. 29; 2008 р., № 23, ст. 216; 2009 р., № 27, ст. 349; із змінами, внесеними Законом України від 23 грудня 2010 року № 2856-VІ):
 
   1. У Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 20, ст. 276; 1995 р., № 14, ст. 90; 1999 р., № 7, ст. 49; 2003 р., № 7, ст. 62; 2004 р., № 13, ст. 181; 2007 р., № 3, ст. 29; 2008 р., № 23, ст. 216; 2009 р., № 27, ст. 349; 2011 р., № 29, ст..272):
 
6. 1) у статті 9:
 
   1) у статті 9:
 
7. частину першу доповнити абзацом такого змісту:
 
   частину першу доповнити абзацом дев'ятим такого змісту:
 
8. «прийняття рішень про застосування заходів у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань шляхом встановлення повної/часткової заборони (повного/часткового ембарго) на торгівлю; позбавлення режиму найбільшого сприяння або пільгового спеціального режиму.»;
 
   «прийняття рішень про застосування заходів у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань шляхом встановлення повної/часткової заборони (повного/часткового ембарго) на торгівлю; позбавлення режиму найбільшого сприяння або пільгового спеціального режиму»;
 
9. частину другу доповнити абзацом такого змісту:
 
   частину другу доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:
 
10. «приймає рішення про застосування заходів у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань шляхом запровадження режиму ліцензування.»;
 
   «приймає рішення про застосування заходів у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань шляхом запровадження режиму ліцензування»;
 
11. частину сьому доповнити абзацом такого змісту:
 
   частину сьому доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 
12. «приймає рішення про застосування заходів у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань у межах компетенції, визначеної законами України.»;
 
   «приймає рішення про застосування заходів у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань у межах компетенції, визначеної законами України»;
 
13. 2) частину восьму статті 16 доповнити абзацом такого змісту:
 
   2) частину восьму статті 16 доповнити абзацом дев'ятим такого змісту:
 
14. «необхідності застосування заходів у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань.»;
 
   «необхідності застосування заходів у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань»;
 
15. 3) статтю 29 викласти в такій редакції:
 
   3) статтю 29 викласти в такій редакції:
 
16. «Стаття 29. Заходи України у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань
 
   «Стаття 29. Заходи України у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань
 
17. У разі коли інші держави, митні союзи або економічні угруповання обмежують реалізацію законних прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України, у відповідь на такі дії можуть застосовуватися адекватні заходи. У разі коли такі дії завдають шкоду або створюють загрозу її заподіяння державі та/або суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності, зазначені заходи можуть передбачати її відшкодування.
 
-1- Кармазін Ю.А.
У частині першій після слів: «діяльності України» доповнити словами: «та порушують чинні міжнародні договори укладені у даній галузі,» і далі – за текстом.
 
Відхилено   У разі якщо інші держави, митні союзи або економічні угруповання обмежують реалізацію законних прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України, у відповідь на такі дії можуть застосовуватися адекватні заходи. У разі якщо такі дії завдають шкоди або створюють загрозу її заподіяння державі та/або суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності, зазначені заходи можуть передбачати її відшкодування.
 
18. Заходи у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань здійснюються відповідно до законів України, міжнародних договорів України, загальноприйнятих норм, стандартів та норм міжнародного права.
 
-2- Кармазін Ю.А.
Частину другу викласти у наступній редакції:
«У відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань після проведення розслідувань з метою встановлення фактів дискримінаційних та/або недружніх дій з боку інших держав, митних союзів чи економічних угруповань щодо законних прав та інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України здійснюються заходи, направлені на правове регулювання експортно-імпортних операцій суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності через здійснення реторсій відповідно до законів України, міжнародних договорів України, загальноприйнятих норм, стандартів та норм міжнародного права.»
 
Відхилено   Заходи у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань здійснюються відповідно до законів України, міжнародних договорів України, загальноприйнятих правил, стандартів та норм міжнародного права.
 
19. Такими заходами є:
 
   Такими заходами є:
 
20. застосування повної заборони (повного ембарго) на торгівлю;
 
   застосування повної заборони (повного ембарго) на торгівлю;
 
21. застосування часткової заборони (часткового ембарго) на торгівлю;
 
   застосування часткової заборони (часткового ембарго) на торгівлю;
 
22. позбавлення режиму найбільшого сприяння або пільгового спеціального режиму;
 
   позбавлення режиму найбільшого сприяння або пільгового спеціального режиму;
 
23. запровадження спеціального мита;
 
   запровадження спеціального мита;
 
24. запровадження режиму ліцензування зовнішньоекономічних операцій;
 
   запровадження режиму ліцензування зовнішньоекономічних операцій;
 
25. встановлення квот;
 
   встановлення квот;
 
26. інші заходи, передбачені законами та міжнародними договорами України.
 
   інші заходи, передбачені законами та міжнародними договорами України.
 
27. У разі коли Україна та держава, яка застосувала щодо України дії, які містять ознаки дискримінаційних та/або недружніх, є членами тієї самої міжнародної міжурядової організації, розгляд та врегулювання спірної ситуації здійснюється відповідно до правил і процедур такої організації.
 
-3- Кармазін Ю.А.
У частинах четвертій та п’ятій слова: «є членами тієї самої» замінити на слова «є членами однієї і тієї ж самої» і далі – за текстом.
 
Відхилено   У разі якщо Україна та держава, яка застосувала щодо України дії, що містять ознаки дискримінаційних та/або недружніх, є членами тієї самої міжнародної міжурядової організації, розгляд та врегулювання спірної ситуації здійснюється відповідно до правил і процедур такої організації.
 
28. У разі коли Україна та митний союз або економічне угруповання, які застосували щодо України дії, які містять ознаки дискримінаційних та/або недружніх, є членами тієї самої міжнародної міжурядової організації, розгляд та врегулювання спірної ситуації здійснюється відповідно до правил і процедур такої організації.
 
   У разі якщо Україна та митний союз або економічне угруповання, які застосували щодо України дії, що містять ознаки дискримінаційних та/або недружніх, є членами тієї самої міжнародної міжурядової організації, розгляд та врегулювання спірної ситуації здійснюється відповідно до правил і процедур такої організації.
 
29. З метою встановлення фактів дискримінаційних та/або недружніх дій інших держав, митних союзів або економічних угруповань центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики проводить відповідне розслідування у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
 
   З метою встановлення фактів дискримінаційних та/або недружніх дій інших держав, митних союзів або економічних угруповань центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики проводить відповідне розслідування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
30. Матеріали такого розслідування розглядаються Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі для прийняття рішення щодо наявності або відсутності факту (фактів) дискримінаційних дій. У разі прийняття позитивного рішення щодо наявності факту (фактів) дискримінаційних дій рішення про застосування заходів у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань приймаються органами державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності відповідно до їх компетенції.
 
-4- Кармазін Ю.А.
У частині сьомій у другому реченні після слів: «до їх компетенції» доповнити словами: «та адекватно до розміру шкоди, заподіяної економіці України».
 
Відхилено   Матеріали такого розслідування розглядаються Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі для прийняття рішення щодо наявності або відсутності факту (фактів) дискримінаційних дій. У разі прийняття позитивного рішення щодо наявності факту (фактів) дискримінаційних дій рішення про застосування заходів у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань приймаються органами державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності відповідно до їх компетенції.
 
31. За рекомендацією Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі на підставі матеріалів розслідування, які свідчать про наявність факту (фактів) дискримінаційних дій, центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики разом із центральним органом виконавчої влади з питань формування та реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин України звертається до відповідних державних та/або компетентних органів інших держав або митних союзів чи економічних угруповань з пропозицією щодо розгляду та врегулювання спірної ситуації.
 
   За рекомендацією Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі на підставі матеріалів розслідування, які свідчать про наявність факту (фактів) дискримінаційних дій, центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики спільно з центральним органом виконавчої влади з питань формування та реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин України звертається до відповідних державних та/або компетентних органів інших держав або митних союзів чи економічних угруповань з пропозицією щодо розгляду та врегулювання спірної ситуації.
 
32. У разі одержання позитивної відповіді від зазначених органів центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики формує робочу групу для проведення відповідних переговорів та підготовки в разі потреби відповідних міжнародних договорів міжвідомчого або міжурядового характеру.
 
   У разі одержання позитивної відповіді від зазначених органів центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики формує робочу групу для проведення відповідних переговорів та підготовки в разі потреби відповідних міжнародних договорів міжвідомчого або міжурядового характеру.
 
33. Заходи у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань не застосовуються або припиняються в разі припинення відповідними державами, митними союзами або економічними угрупованнями таких дискримінаційних та/або недружніх дій щодо України, підписання відповідної угоди та/або відшкодування шкоди.
 
   Заходи у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань не застосовуються або припиняються в разі припинення відповідними державами, митними союзами або економічними угрупованнями таких дискримінаційних та/або недружніх дій щодо України, підписання відповідної угоди та/або відшкодування шкоди.
 
34. Рішення про застосування відповідних заходів у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань може бути оскаржено в судовому порядку протягом місяця від дати запровадження таких заходів у порядку, встановленому законами України.».
 
-5- Шпенов Д.Ю.
Статтю 29 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» після частини дванадцятої доповнити новою частиною наступного змісту:
«З метою попередження та оперативного реагування на можливість застосування дискримінаційних та/або недружніх дій іншими державами, митними союзами або економічними угрупованнями, відділ з економічних питань у складі дипломатичних представництв України за кордоном досліджує кон'юнктуру ринку товарів та послуг, збирає усіма законними засобами та аналізує інформацію, відслідковує тенденції та можливість #102075
 
Відхилено   Рішення про застосування відповідних заходів у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань може бути оскаржено до суду протягом місяця з дня запровадження таких заходів у порядку, встановленому законами України».
 
35. 2. Частину першу статті 15 Закону України «Про Єдиний митний тариф» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 19, ст. 259; 1999 р., № 7, ст. 48) після слів «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україні» доповнити словами «, «Про зовнішньоекономічну діяльність».
 
   2. Частину першу статті 15 Закону України «Про Єдиний митний тариф» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 19, ст. 259; 1999 р., № 7, ст. 48) доповнити словами «Про зовнішньоекономічну діяльність».
 
36. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, що настає за днем його опублікування

   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування