Кількість абзаців - 10 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо проведення робіт з визначення енергопотенціалу) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон УкраЇни
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо проведення робіт з визначення енергопотенціалу)
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо проведення робіт з визначення енергопотенціалу
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У пункті «в» статті 99 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002, №3-4, ст.27) після слів «інших лінійних комунікацій» доповнити словами «будівництва пристроїв, споруд для проведення проектно-вишукувальних робіт з визначення енергопотенціалу».
 
-1- Кармазін Ю.А.
У розділі І законопроекту у пункті «в» статті 99 Земельного кодексу України виключити слова: «будівництво пристроїв, споруд для» і далі за текстом.
 
Враховано   1) пункт «в» статті 99 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) доповнити словами «проведення проектно-вишукувальних робіт з визначення енергопотенціалу»;
 
6. 2. У статті 14 Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №1, ст. 1):
 
   2) у статті 14 Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 1, ст. 1):
 
7. у після слів «Об’єкти передачі електричної енергії» доповнити словами «пристрої, споруди для проведення проектно-вишукувальних робіт з визначення енергопотенціалу»;
 
   після слів «Об’єкти передачі електричної енергії» доповнити словами «пристрої, споруди для проведення проектно-вишукувальних робіт з визначення енергопотенціалу»;
 
8. у частині третій після слів «або теплової енергії» доповнити словами «пристроїв, споруд для проведення проектно-вишукувальних робіт з визначення енергопотенціалу».
 
   частину третю після слів «або теплової енергії» доповнити словами «пристроїв, споруд для проведення проектно-вишукувальних робіт з визначення енергопотенціалу».
 
9. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-2- Кармазін Ю.А.
Розділ ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування».
 
Враховано   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.