Кількість абзаців - 11 Таблиця поправок


Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування спирту етилового для окремих виробництв) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування спирту етилового для окремих виробництв)
 
   Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування спирту етилового для окремих виробництв
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112 із наступними змінами) наступні зміни:
 
-1- Баранов В.О.
Розділ 1 законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«Підпункт 14.1.6 пункту 14.1 статті 14 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Приміщення відокремлених підрозділів розпорядника акцизного складу, які використовуються ним виключно для пакування, фасування, зберігання, одержання та видачі маркованих марками акцизного податку горілки та лікеро-горілчаних виробів, що були відвантажені з акцизного складу, для здійснення оптової та/або роздрібної торгівлі відповідно до отриманої ним ліцензії, не є акцизним складом».
 
Враховано   І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст.112) такі зміни:
1. Підпункт 14.1.6 пункту 14.1 статті 14 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Приміщення відокремлених підрозділів розпорядника акцизного складу, які використовуються ним виключно для пакування, фасування, зберігання, одержання та видачі маркованих марками акцизного податку горілки та лікеро-горілчаних виробів, що були відвантажені з акцизного складу, для здійснення оптової та/або роздрібної торгівлі відповідно до отриманої ним ліцензії, не є акцизним складом».
 
5. 1) у пункті 225.1 статті 225 після слів «крім виноматеріалів» доповнити словами «та вермутів»;
 
-2- Майборода С.Ф.
Підпункт 1 пункту 1 законопроекту викласти в такій редакції;
«1) у пункті 225.1 статті 225 слова « (крім виноматеріалів)» замінити словами « (крім винаматеріалів та вермутів)»
 
Враховано   2. У пункті 225.1 статті 225 слова « (крім виноматеріалів)» замінити словами « (крім виноматеріалів та вермутів)».
 
6. 2) у пункті 229.1 статті 229:
 
   3. У пункті 229.1 статті 229:
 
7. у підпункті «а» підпункту 229.1.1 після слів «інших виноматеріалів» доповнити словом «вермутів».
 
-3- Майборода С.Ф.
Абзац другий підпункту 2 пункту 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«у підпункті «а» підпункту 229.1.1 слова «для виробництва виноградних та плодово-ягідних виноматеріалів і сусла» замінити словами «для виробництва виноградних, плодово-ягідних, інших виноматеріалів і сусла та вермутів»
 
Враховано   1) у підпункті 229.1.1:
у підпункті «а» слова «для виробництва виноградних та плодово-ягідних виноматеріалів і сусла» замінити словами «для виробництва виноградних, плодово-ягідних, інших виноматеріалів і сусла та вермутів»;
підпункт «б» викласти в такій редакції:
«б) спирту етилового, який використовується для виробництва:
лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів;
ветеринарних препаратів»;
 
    -4- Ващук К.Т.
Підпункт 2 пункту 1 законопроекту після абзацу другого доповнити новим новим абзацом такого змісту:
«підпункт «б підпункту 229.1.1 викласти в такій редакції:
«б)спирту етилового, який використовується для виробництва:
лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів; ветеринарних препаратів»
 
Враховано    
8. у підпункті 229.1.3 після слів «первинного виноробства» доповнити словами «виробниками вермутів»;
 
-5- Майборода С.Ф.
Абзац четвертий підпункту 2 пункту 1 законопроекту викласти в такій редакції:
у підпункті 229.1.3 слова «підприємствами первинного виноробства» замінити словами
«підприємствами первинного виноробства, виробниками вермутів»
 
Враховано   2) у підпункті 229.1.3 слова «підприємствами первинного виноробства» замінити словами «підприємствами первинного виноробства, виробниками вермутів»;
 
9. у підпункті «а» підпункту 229.1.5 після слів «інших виноматеріалів» доповнити словом «вермутів».
 
-6- Майборода С.Ф.
Абзац четвертий підпункту 2 пункту 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«у підпункті «а» підпункту 229.1.5 слова «виробником виноградних, плодово-ягідних та інших виноматеріалів і сусла» замінити словами «виробником виноградних, плодово-ягідних, інших виноматеріалів і сусла та вермутів».
 
Враховано   3) у підпункті 229.1.5:
у підпункті «а» слова «виробником виноградних, плодово-ягідних та інших виноматеріалів і сусла» замінити словами «виробником виноградних, плодово-ягідних, інших виноматеріалів і сусла та вермутів»;
підпункт «б» викласти в такій редакції:
«б) виробником лікарських засобів, виробником ветеринарних препаратів».
4) підпункт 229.1.13 викласти в такій редакції:
«229.1.13. У межах квот, установлених Кабінетом Міністрів України, проводиться відвантаження:
спирту етилового для виробництва лікарських засобів;
спирту етилового для виробництва ветеринарних препаратів.
Переліки лікарських засобів і ветеринарних препаратів для виробництва яких використовується спирт етиловий затверджуються Кабінетом Міністрів України».
 
    -7- Ващук К.Т.
Підпункт 2 пункту 1 законопроекту після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
«підпункт «б» підпункту 229.1.5. викласти в такій редакції:
«б) виробником лікарських засобів, виробником ветеринарних препаратів»
 
Враховано    
    -8- Ващук К.Т.
Пункт 1 законопроекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
«4) підпункт 229.1.13 викласти в такій редакції:
«229.1.13. В межах квот, установлених Кабінетом Міністрів України. проводиться відвантаження:
спирту етилового для виробництва лікарських засобів;
спирту етилового для виробництва ветеринарних препаратів.
Переліки лікарських засобів і ветеринарних препаратів для виробництва яких використовується спирт етиловий затверджуються Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано    
10. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

-9- Майборода С.Ф.
Пункт 2 законопроекту викласти в такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення1) Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання
чинності цим Законом:
привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом».
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

    -10- Кармазін Ю.А.
Розділ 2 законопроект викласти у такій редакції:
«2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року»
 
Відхилено