Кількість абзаців - 1291 Таблиця поправок


про недержавне пенсійне забезпечення (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. Закон України Про недержавне пенсійне забезпечення      Закон України Про недержавне пенсійне забезпечення  
2. Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності з недержавного пенсійного забезпечення в Україні та регулює відносини, пов'язані з цим видом діяльності.      Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності з недержавного пенсійного забезпечення в Україні та регулює відносини, пов'язані з цим видом діяльності.  
3. Розділ 1. Загальні положення      Розділ 1. Загальні положення  
4. Стаття 1. Визначення термінів   -1- Шаров І.Ф.
У Статті 1 доопрацювати питання правового статусу та управління недержавним пенсійним фондом.  
Враховано по суті  Стаття 1. Визначення термінів  
    -2- Цибенко П.С. (в.о. № 110)
Виключити з тексту законопроекту всі положення, пов'язані з термінами "одиниця пенсійних активів", чиста вартість пенсійних активів", тощо.  
Враховано частково    
    -3- Молчанов Б.Я. (реєстр. картка № 234)
Виключити з законопроекту всі статі стосовно адміністратора НПФ, як штучної конструкції, а залишити одну юридичну особу - НПФ, та наділити його законною правоздатністю, для чого ввести в Статті 7 положення про виконавчий орган (правління) НПФ, яке і повинно виконувати всі юридичні дії від імені НПФ. Пропозиція суперечить загальній концепції створення та діяльності недержавних пенсійних фондів.  
Відхилено    
5. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:      У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:  
6. 1) адміністратор - компанія з управління пенсійним фондом, з якою рада фонду уклала договір про управління недержавним пенсійним фондом, або засновник корпоративного пенсійного фонду, який прийняв рішення про управління недержавним пенсійним фондом самостійно, або юридична особа - неприбуткова організація, створена засновниками корпоративного пенсійного фонду виключно для управління таким фондом, на умовах цього Закону;   -4- Дашутін Г.П. (в.о. № 162)
Сінько В.Д. (реєстр. картка № 368)
Станков А.К. (реєстр. картка № 365)
Степанов М.В. (реєстр. картка № 349)
Вилучити всі положення стосовно адміністратора пенсійного фонду, як окремної юридичної особи. Пропозиція суперечить загальній концепції створення та діяльності недержавних пенсійних фондів.  
Відхилено   1) адміністратор пенсійного фонду (далі - адміністратор) - юридична особа, що здійснює управління пенсійним фондом на умовах цього Закону, а саме компанія з управління пенсійним фондом, з якою рада фонду уклала договір про управління недержавним пенсійним фондом, або юридична особа-засновник корпоративного пенсійного фонду, який прийняв рішення про управління недержавним пенсійним фондом самостійно, або непідприємницька юридична особа, яка створена декількома юридичними особами-засновниками корпоративного пенсійного фонду або професійним об'єднанням-засновником професійного пенсійного фонду, виключно для управління таким фондом;  
    -5- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 1 статті 1 викласти у такій редакції: "1) адміністратор пенсійного фонду (далі - адміністратор) - юридична особа, що здійснює управління пенсійним фондом на умовах цього Закону, а саме компанія з управління пенсійним фондом, з якою рада фонду уклала договір про управління недержавним пенсійним фондом, або юридична особа-засновник корпоративного пенсійного фонду, який прийняв рішення про управління недержавним пенсійним фондом самостійно, або непідприємницька юридична особа, яка створена декількома юридичними особами-засновниками корпоративного пенсійного фонду або професійним об'єднанням-засновником професійного пенсійного фонду, виключно для управління таким фондом;" Редакційні зміни для більш чіткого розуміння щодо засновників недержавних пенсійних фондів: недержавний пенсійний фонд заснований єдиним роботодавцем чи декількома роботодавцями, а також щодо надання права професійним об'єднанням мати адміністратора - неприбуткову організацію, створену професійним об'єднанням  
Враховано    
7. 2) банківська установа-зберігач - комерційний банк, який провадить діяльність згідно із законодавством України та відповідає вимогам цього Закону;   -6- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 2 статті 1 викласти як пункт 7 тієї ж статті (з відповідною зміною нумерації) та слова "банківська установа-зберігач - комерційний банк," в цьому пункті замінити на слова "зберігач пенсійного фонду (далі - зберігач) - банк,". Далі по тексту у відповідних відмінках та числі слова "банківська установа-зберігач" замінити на слово "зберігач"у відповідних відмінках та числі. Перенос терміну відповідно до алфавіту української мови. Зміни в терміні обумовлені приведенням у відповідність до Закону України "Про банки та банківську діяльність".  
Враховано    
8. 3) відкритий пенсійний фонд - недержавний пенсійний фонд, засновниками якого є будь-які юридичні особи. Учасниками цього фонду можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства (далі - громадяни) незалежно від місця та характеру їх роботи;      2) відкритий пенсійний фонд - недержавний пенсійний фонд, засновниками якого є будь-які юридичні особи. Учасниками цього фонду можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства (далі - громадяни) незалежно від місця та характеру їх роботи;  
9. 4) вкладник недержавного пенсійного фонду (далі - вкладник фонду) - учасник, подружжя учасника або роботодавець учасника пенсійного фонду, який сплачує пенсійні внески на користь учасника шляхом перерахування коштів до недержавного пенсійного фонду відповідно до умов пенсійного контракту;   -7- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 4 статті 1 викласти у такій редакції: "4) вкладник недержавного пенсійного фонду (далі - вкладник фонду) - учасник, подружжя, діти та/або батьки учасника, роботодавець учасника пенсійного фонду або професійне об'єднання, членом якого є учасник фонду, які сплачують пенсійні внески на користь учасника шляхом перерахування коштів до недержавного пенсійного фонду відповідно до умов пенсійного контракту;" Необхідно, враховуючи невисокий рівень середньої заробітної плати в Україні, надати можливість дітям робити внески на користь батьків та навпаки.  
Враховано   3) вкладник недержавного пенсійного фонду (далі - вкладник фонду) - учасник, подружжя, діти та/або батьки учасника, роботодавець учасника пенсійного фонду або професійне об'єднання, членом якого є учасник фонду, які сплачують пенсійні внески на користь учасника шляхом перерахування коштів до недержавного пенсійного фонду відповідно до умов пенсійного контракту;  
10. 5) власний капітал - різниця між сукупною вартістю активів юридичної особи та вартістю її зобов'язань перед третіми особами;      4) власний капітал - різниця між сукупною вартістю активів юридичної особи та вартістю її зобов'язань перед третіми особами;  
11. 6) діяльність з недержавного пенсійного забезпечення - сукупність організаційних та юридичних дій, спрямованих на здійснення недержавного пенсійного забезпечення громадян;   -8- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 6 статті 1 викласти у редакції пункту 24 цієї ж статті згідно з алфавітом (відповідно змінивши наступну нумерацію). Перенос терміну відповідно до алфавіту української мови.  
Враховано   5) діяльність з недержавного пенсійного забезпечення - сукупність організаційних та юридичних дій, спрямованих на здійснення недержавного пенсійного забезпечення громадян; 6) діяльність з управління активами - діяльність, що здійснюється за винагороду компанією з управління активами на підставі відповідного договору про управління пенсійними активами;  
12. 7) довічна пенсія - пенсійна виплата, сума якої визначається у договорі страхування довічної пенсії та виплачується з визначеною договором періодичністю протягом життя громадянина після досягнення ним пенсійного віку або віку, встановленого згідно з цим Законом відповідним учасником фонду;      7) довічна пенсія - пенсійна виплата, сума якої визначається у договорі страхування довічної пенсії та виплачується з визначеною договором періодичністю протягом життя громадянина після досягнення ним пенсійного віку або віку, встановленого згідно з цим Законом відповідним учасником фонду; 8) зберігач пенсійного фонду (далі - зберігач) - банк, який провадить діяльність згідно із законодавством України та відповідає вимогам цього Закону;  
13. 8) інвестиційна декларація - документ, який визначає основні напрями інвестиційної політики недержавного пенсійного фонду;   -9- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 8 статті 1 викласти у такій редакції: "8) інвестиційна декларація - документ, який визначає основні напрями інвестиційної політики недержавного пенсійного фонду, напрями інвестування активів страхової компанії, призначених для виплат довічних пенсій, та активів недержавних пенсійних фондів, призначених для виплат пенсій на визначений строк;" Інвестування активів, приначених для виплат пенсій, що вже надаються пенсіонерам, має провадитись за іншими правилами, ніж інвестування тих активів, що накопичуються для виплат пенсій у майбутньому.  
Враховано   9) інвестиційна декларація - документ, який визначає основні напрями інвестиційної політики недержавного пенсійного фонду, напрями інвестування активів страхової компанії, призначених для виплат довічних пенсій, та активів недержавних пенсійних фондів, призначених для виплат пенсій на визначений строк;  
14. 9) індивідуальний пенсійний рахунок - персоніфікований рахунок учасника пенсійного фонду, який ведеться адміністратором в системі персоніфікованого обліку та на якому обліковується інформація про пенсійні активи, належні учасникові фонду, у визначеному цим Законом порядку;   -10- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 9 статті 1 викласти у такій редакції: "9) індивідуальний пенсійний рахунок - персоніфікований рахунок учасника пенсійного фонду, який ведеться в системі персоніфікованого обліку та на якому обліковується сума накопичених пенсійних кошів, належних учасникові фонду, у визначеному цим Законом порядку;" Редакційна правка  
Враховано   10) індивідуальний пенсійний рахунок - персоніфікований рахунок учасника пенсійного фонду, який ведеться в системі персоніфікованого обліку та на якому обліковується сума накопичених пенсійних кошів, належних учасникові фонду, у визначеному цим Законом порядку;  
15. 10) компанія з управління активами - юридична особа, яка провадить професійну діяльність з управління та розміщення активів на підставі дозволу на провадження такої діяльності та інших встановлених законодавством дозволів на управління активами;   -11- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 10 статті 1 викласти у такій редакції: "компанія з управління активами - юридична особа, яка провадить на підставі відповідного дозволу (ліцензії) професійну діяльність з управління активами;" Далі по текту у відповідних відмінках та числі слово "дозвіл" замінити на слова "дозвіл (ліцензія)" у відповідних відмінках та числі. Приведено у відповідність до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"  
Враховано   11) компанія з управління активами - юридична особа, яка провадить на підставі відповідного дозволу (ліцензії) професійну діяльність з управління активами;  
16. 11) компанія з управління пенсійним фондом - юридична особа, яка здійснює управління пенсійним фондом, забезпечує його діяльність згідно із законодавством і надає пенсійному фонду, його учасникам та вкладникам послуги відповідно до договору, укладеного з недержавним пенсійним фондом;      12) компанія з управління пенсійним фондом - юридична особа, яка здійснює управління пенсійним фондом, забезпечує його діяльність згідно із законодавством і надає пенсійному фонду, його учасникам та вкладникам послуги відповідно до договору, укладеного з недержавним пенсійним фондом;  
17. 12) корпоративний пенсійний фонд - недержавний пенсійний фонд, засновником якого є юридична особа - роботодавець або кілька юридичних осіб - роботодавців. Учасниками цього фонду є виключно громадяни, які перебувають у трудових відносинах з його засновниками;   -12- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 12 статті 1 викласти у такій редакції: "12) корпоративний пенсійний фонд - недержавний пенсійний фонд, засновником якого є юридична особа - роботодавець або декілька юридичних осіб - роботодавців та до якого можуть приєднуватися роботодавці - платники. Учасниками цього фонду є виключно громадяни, які перебувають у трудових відносинах з його засновниками, або роботодавцями, які є платниками цього фонду;" Редакційні зміни з урахуванням того, що надана можливість роботодавцям приймати участь у вже створеному недержавному пенсійному фонді. При цьому не виникає необхідності змінювати статут пенсійного фонду.  
Враховано   13) корпоративний пенсійний фонд - недержавний пенсійний фонд, засновником якого є юридична особа - роботодавець або декілька юридичних осіб - роботодавців та до якого можуть приєднуватися роботодавці - платники. Учасниками цього фонду є виключно громадяни, які перебувають у трудових відносинах з його засновниками, або роботодавцями, які є платниками цього фонду;  
    -13- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
Дашутін Г.П. (в.о. № 162)
Марченко О.А. (в.о. № 201)
Викласти в новій редакції п.12 статті 1: "Корпоративний пенсійний фонд - недержавний пенсійний фонд, засновником якого є юридична особа-роботодавець або кілька юридичних осіб-роботодавців. Учасниками цього фонду є виключно громадяни, які перебувають у трудових відносинах з роботодавцем, який є засновником цього фонду або його вкладником."  
Враховано по суті   
    -14- Стоян О.М. (в.о. № 18)
П.12, Статті1 викласти в такій редакції: "Корпоративний пенсійний фонд - недержавний пенсійний фонд, засновником якого є юридична особа - роботодавець (організація роботодавців), професійна спілка (об'єднання профспілок) або декілька юридичних осіб - роботодавців (організацій роботодавців), професійних спілок (об'єднань профспілок). Учасниками цього фонду є виключно громадяни, які перебувають у трудових відносинах з роботодавцем, який є засновником цього фонду його вкладником."  
Враховано по суті   
18. 13) недержавний пенсійний фонд (далі - пенсійний фонд) - юридична особа, створена відповідно до цього Закону, яка має статус неприбуткової організації, функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків учасників пенсійного фонду (з подальшим управлінням і розміщенням), а також здійснює пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду в порядку, визначеному цим Законом;   -15- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У пункті 13 статті 1 вилучити слова "і розміщенням"; замінити словосполучення "неприбуткової організації" на словосполученя "непідприємницької юридичної особи" (тут і надалі по всьому тексту законопроекту у відповідних відмінках). Приведено у відповідність до прийнятого Цивільного кодексу України.  
Враховано   14) недержавний пенсійний фонд (далі - пенсійний фонд) - юридична особа, створена відповідно до цього Закону, яка має статус непідприємницької юридичної особи, функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків учасників пенсійного фонду (з подальшим управлінням), а також здійснює пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду в порядку, визначеному цим Законом;  
19. 14) одиниця пенсійних активів - одиниця виміру вартості пенсійних активів. Номінальна вартість одиниці пенсійних активів на день надходження першого пенсійного внеску до пенсійного фонду встановлюється у розмірі 10 гривень;   -16- Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
В статті 1 п.п. 14 вводяться штучні поняття "одиниця пенсійних активів", "чиста вартість пенсійних активів" тощо. Пенсійні активи повинні розраховуватися не в штучних одиницях, а виключно в коштах національної валюти - гривнях, що дає Вкладникам та Учасникам пенсійних фондів прозору інформацію щодо розмірів їх пенсійних активів.  
Враховано частково   15) одиниця пенсійних внесків - одиниця виміру облікової вартості внесків, здійснених на користь учасника недержавного пенсійного фонду вкладниками цього фонду; облікова вартість одиниці пенсійних внесків дорівнює 1 гривні;  
    -17- Горбачов В.С. (в.о. № 127)
У розділі 1 статті 1 пункт 14 доповнити: "або 10 доларів США" Суперечить чинному законодавству щодо валютного регулювання  
Відхилено    
    -18- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
В статті 1 пункті 14 та далі по тексту слова "одиниця пенсійних активів" замінити словами "одиниця пенсійних внесків". Пункт 14 статті 1 викласти у такій редакції: "14) одиниця пенсійних внесків -одиниця виміру облікової вартості внесків, здійснених на користь учасника недержавного пенсійного фонду вкладниками цього фонду. Облікова вартість одиниці пенсійних внесків дорівнює 1 гривні;". Розрахунки повинні здійснюватися в одиницях грошового виміру внесків (пасивів).  
Враховано    
20. 15) одноразова пенсійна виплата - грошова виплата, що здійснюється одноразово за рахунок накопичених коштів у порядку та випадках, визначених цим Законом;   -19- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 15 статті 1 викласти у такій редакції: "15) одноразова пенсійна виплата - пенсійна виплата, що здійснюється за рахунок накопичених та облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку коштів одноразово у порядку та випадках, визначених цим Законом;" Редакційне уточнення  
Враховано   16) одноразова пенсійна виплата - пенсійна виплата, що здійснюється за рахунок накопичених та облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку коштів одноразово у порядку та випадках, визначених цим Законом;  
21. 16) пенсійна виплата - грошова виплата учасникові недержавного пенсійного забезпечення або його спадкоємцям, що здійснюється у випадках, передбачених цим Законом;      17) пенсійна виплата - грошова виплата учасникові недержавного пенсійного забезпечення або його спадкоємцям, що здійснюється у випадках, передбачених цим Законом;  
22. 17) пенсійна схема - встановлені статутом пенсійного фонду умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення учасників фонду;      18) пенсійна схема - встановлені статутом пенсійного фонду умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення учасників фонду;  
23. 18) пенсійний контракт - договір між учасником (вкладником) фонду та пенсійним фондом, згідно з яким здійснюється недержавне пенсійне забезпечення учасника фонду за визначеною пенсійною схемою;   -20- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 18 статті 1 викласти у такій редакції: "18) пенсійний контракт - договір між пенсійним фондом та його учасником (вкладником), згідно з яким здійснюється недержавне пенсійне забезпечення учасника фонду за визначеною пенсійною схемою;"  
Враховано   19) пенсійний контракт - договір між пенсійним фондом та його учасником (вкладником), згідно з яким здійснюється недержавне пенсійне забезпечення учасника фонду за визначеною пенсійною схемою;  
24. 19) пенсійні активи - активи пенсійного фонду, страхової організації, банківської установи, що складаються з коштів, цінних паперів, майнових прав, сформованих відповідно до цього Закону, за рахунок яких здійснюється пенсійна виплата;      20) пенсійні активи - активи пенсійного фонду, страхової організації, банківської установи, що складаються з коштів, цінних паперів, майнових прав, сформованих відповідно до цього Закону, за рахунок яких здійснюється пенсійна виплата;  
25. 20) пенсійні депозитні рахунки - вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб, що відкриваються банківськими установами з урахуванням умов, установлених цим Законом, для накопичення пенсійних заощаджень;      21) пенсійні депозитні рахунки - вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб, що відкриваються банківськими установами з урахуванням умов, установлених цим Законом, для накопичення заощаджень на пенсію;  
26. 21) пенсія на визначений строк - періодичні виплати, що здійснюються протягом визначеного строку з накопичених коштів громадянина в порядку та у випадках, визначених цим Законом;      22) пенсія на визначений строк - періодичні виплати, що здійснюються протягом визначеного строку з накопичених коштів громадянина в порядку та у випадках, визначених цим Законом;  
27. 22) персоніфікований облік - збирання, оброблення, систематизація та зберігання передбачених законодавством про пенсійне забезпечення і цим Законом відомостей про учасників недержавного пенсійного забезпечення, відомостей про визначення їх прав на пенсійні виплати за рахунок коштів, накопичених на їх користь у пенсійному фонді, страховій організації або на пенсійному депозитному рахунку, а також для обчислення розміру цих виплат;      23) персоніфікований облік - збирання, оброблення, систематизація та зберігання передбачених законодавством про пенсійне забезпечення і цим Законом відомостей про учасників недержавного пенсійного забезпечення, відомостей про визначення їх прав на пенсійні виплати за рахунок коштів, накопичених на їх користь у пенсійному фонді, страховій організації або на пенсійному депозитному рахунку, а також для обчислення розміру цих виплат;  
28. 23) пов'язана особа:      24) пов'язана особа юридичної особи (далі - пов'язана особа):  
29. юридична особа, яка здійснює контроль за відповідною юридичною особою, або контролюється відповідною юридичною особою, або перебуває під спільним контролем з такою юридичною особою;      юридична особа, яка здійснює контроль за відповідною юридичною особою, або контролюється відповідною юридичною особою, або перебуває під спільним контролем з такою юридичною особою;  
30. фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль за відповідною юридичною особою. Членами сім'ї фізичної особи вважаються її чоловік (дружина), прямі родичі (діти або батьки) як фізичної особи, так і її чоловіка (дружини), а також чоловік (дружина) будь-якого прямого родича фізичної особи;      фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль за відповідною юридичною особою. Членами сім'ї фізичної особи вважаються її чоловік (дружина), прямі родичі (діти або батьки) як фізичної особи, так і її чоловіка (дружини), а також чоловік (дружина) будь-якого прямого родича фізичної особи;  
31. посадова особа відповідної юридичної особи, уповноважена виконувати від її імені юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення правових відносин, а також члени сім'ї такої посадової особи.      посадова особа відповідної юридичної особи, уповноважена виконувати від її імені юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення правових відносин, а також члени сім'ї такої посадової особи.  
32. Під здійсненням контролю в цьому Законі слід розуміти володіння безпосередньо або через пов'язаних фізичних чи юридичних осіб найбільшою часткою (паєм, пакетом акцій) статутного фонду юридичної особи або управління найбільшою кількістю голосів у керівному органі юридичної особи або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), більшою ніж 20 відсотків статутного фонду юридичної особи. Для фізичної особи загальна сума володіння часткою статутного фонду юридичної особи (голосів у керівному органі) визначається як загальна сума корпоративних прав, що належать такій фізичній особі, членам її сім'ї та юридичним особам, які контролюються такою фізичною особою або членами її сім'ї;   -21- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У пункті 23 статті 1 речення перше абзацу четвертого викласти у такій редакції: "Під здійсненням контролю в цьому Законі слід розуміти володіння безпосередньо або через пов'язаних фізичних чи юридичних осіб найбільшою часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 20 відсотків статутного фонду юридичної особи, або управління найбільшою кількістю голосів у керівному органі юридичної особи. Для фізичної особи загальна сума володіння часткою статутного фонду юридичної особи (голосів у керівному органі) визначається як загальний обсяг корпоративних прав, що належать такій фізичній особі, членам її сім'ї та юридичним особам, які контролюються такою фізичною особою або членами її сім'ї;" Володіння формально найбільшою часткою статутного фонду без установлення її мінімальної величини ще не є критерієм контролю (наприклад, один акціонер володіє 2 акціями, інші - по одній - в цьому випадку власник 2 акцій здійснює контроль (згідно з визначенням), що не відповідає дійсності.  
Враховано   Під здійсненням контролю в цьому Законі слід розуміти володіння безпосередньо або через пов'язаних фізичних чи юридичних осіб найбільшою часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 20 відсотків статутного фонду юридичної особи, або управління найбільшою кількістю голосів у керівному органі юридичної особи. Для фізичної особи загальна сума володіння часткою статутного фонду юридичної особи (голосів у керівному органі) визначається як загальний обсяг корпоративних прав, що належать такій фізичній особі, членам її сім'ї та юридичним особам, які контролюються такою фізичною особою або членами її сім'ї;  
33. 24) професійна діяльність з управління та розміщення пенсійних активів - діяльність, пов'язана з розміщенням (інвестуванням) пенсійних активів та подальшим управлінням цими активами з метою отримання інвестиційного доходу на користь учасників недержавного пенсійного забезпечення;   -22- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 24 статті 1 перенести та викласти як пункт 6 у такій редакції: "6) діяльність з управління активами - діяльність, що здійснюється за винагороду компанією з управління активами на підставі відповідного договору про управління пенсійними активами;", далі по тексту законопроекту слова "управління та розміщення пенсійних активів" у різних відмінках замінити словами "управління активами" у відповідних відмінках. Перенос терміну відповідно до алфавіту української мови. Назву та визначення професійного виду діяльності приведено у відповідність до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".  
Враховано    
34. 25) професійний пенсійний фонд - пенсійний фонд, засновниками якого є об'єднання громадян або юридичних осіб, які утворюються за професійною ознакою. Учасниками цього фонду є виключно громадяни, пов'язані за родом їх професійної діяльності;      25) професійний пенсійний фонд - пенсійний фонд, засновниками якого є об'єднання громадян або юридичних осіб, які утворюються за професійною ознакою. Учасниками цього фонду є виключно громадяни, пов'язані за родом їх професійної діяльності;  
35. 26) резервний фонд - фонд коштів, створений відповідно до цього Закону та Закону України "Про господарські товариства" компанією з управління пенсійним фондом, компанією з управління активами, страховими організаціями, а також страховий резерв і гарантійний фонд страховика, створені страховими організаціями відповідно до Закону України "Про страхування" з метою відшкодування можливих збитків учасників пенсійних фондів і застрахованих осіб внаслідок неналежного виконання зобов'язань перед ними або порушення законодавства відповідними суб'єктами недержавного пенсійного забезпечення;      26) резервний фонд - фонд коштів, створений відповідно до цього Закону та Закону України "Про господарські товариства" компанією з управління пенсійним фондом, компанією з управління активами, страховими організаціями, а також страховий резерв і гарантійний фонд страховика, створені страховими організаціями відповідно до Закону України "Про страхування" з метою відшкодування можливих збитків учасників пенсійних фондів і застрахованих осіб внаслідок неналежного виконання зобов'язань перед ними або порушення законодавства відповідними суб'єктами недержавного пенсійного забезпечення;  
36. 27) роботодавець - фізична, юридична особа, яка є власником підприємства, установи, організації (в тому числі таких, що провадять свою діяльність на території України через філії та представництва); уповноважений орган, особа щодо підприємства, установи, організації, створених на базі майна, що належить до державної та комунальної власності, а також власності Автономної Республіки Крим, та часток (паїв, акцій), що належать державі, територіальній громаді, Автономній Республіці Крим у майні підприємств, установ, організацій; а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують найману працю;   -23- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Статтю 1 доповнити після пункту 27 новим пунктом 28 такого змісту (та вважати пункти 28-33 відповідно пунктами 29-34): "29) роботодавець-платник корпоративного пенсійного фонду - роботодавець, який визнає статут уже створеного корпоративного пенсійного фонду, виявив бажання перераховувати кошти на користь своїх працівників до цього фонду на підставі договору, укладеного ним з засновниками цього пенсійного фонду (далі роботодавець-платник);" У зв'язку з наданням права роботодавцю приєднуватись до уже створеного недержавного пенсійного фонду, статтю першу необхідно доповнити поняттям роботодавця-платника пенсійного фонду.  
Враховано   27) роботодавець - фізична, юридична особа, яка є власником підприємства, установи, організації (в тому числі таких, що провадять свою діяльність на території України через філії та представництва); уповноважений орган, особа щодо підприємства, установи, організації, створених на базі майна, що належить до державної та комунальної власності, а також власності Автономної Республіки Крим, та часток (паїв, акцій), що належать державі, територіальній громаді, Автономній Республіці Крим у майні підприємств, установ, організацій; а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують найману працю; 28) роботодавець-платник корпоративного пенсійного фонду - роботодавець, який визнає статут уже створеного корпоративного пенсійного фонду, виявив бажання перераховувати кошти на користь своїх працівників до цього фонду на підставі договору, укладеного ним з засновниками цього пенсійного фонду (далі роботодавець-платник);  
37. 28) саморегулівна організація у сфері недержавного пенсійного забезпечення - юридична особа, що створюється як неприбуткова організація з метою захисту та представлення інтересів учасників пенсійних фондів, компаній з управління пенсійним фондом, компаній з управління активами та страхових організацій, що надають послуги у сфері пенсійного забезпечення. Саморегулівна організація фінансується за рахунок членських внесків її учасників;   -24- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У пункті 28 статті 1 після слів "компаній з управління активами" додати слово "банків". Уточнено коло суб'єктів, які надають послуги в сфері недержавного пенсійного забезпечення  
Враховано   29) саморегулівна організація у сфері недержавного пенсійного забезпечення - непідприємницька юридична особа, що створюється з метою захисту та представлення інтересів учасників пенсійних фондів, компаній з управління пенсійним фондом, банків та страхових організацій, що надають послуги у сфері пенсійного забезпечення. Саморегулівна організація фінансується за рахунок членських внесків її учасників;  
38. 29) страхова організація - юридична особа, якій відповідно до законодавства дозволено здійснювати страхування життя та виплату довічних пенсій або пенсій на визначений строк;   -25- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У пункті 29 статті 1 виключити слова "або пенсій на визначений строк" Приведено у відповідність до прийнятої концепції недержавного пенсійного забезпечення  
Враховано   30) страхова організація - юридична особа, якій відповідно до законодавства дозволено здійснювати страхування життя та виплату довічних пенсій;  
39. 30) учасник недержавного пенсійного забезпечення - фізична особа, яка сплачує або на користь якої сплачуються пенсійні внески до недержавного пенсійного фонду, страхової організації або до банківської установи на пенсійний депозитний рахунок і яка має право на недержавне пенсійне забезпечення на умовах і в порядку, визначених пенсійним контрактом, договором страхування або договором про відкриття пенсійного депозитного рахунку та цим Законом;   -26- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У пункті 30 статті 1 виключити слова " яка сплачує або"; слова "або до банківської установи на пенсійний депозитний рахунок" замінити на слова "або на пенсійний депозитний рахунок до банківської установи". Ознака "яка сплачує" не характеризує особу як учасника фонду, визначення якого наводиться у цьому пункті. Це ознака вкладника фонду. Для учасника фонду необхідною і достатньою ознакою є та, що на користь цієї особи сплачуються внески.  
Враховано   31) учасник недержавного пенсійного забезпечення - фізична особа, на користь якої сплачуються пенсійні внески до недержавного пенсійного фонду, страхової організації або на пенсійний депозитний рахунок до банківської установи і яка має право на недержавне пенсійне забезпечення на умовах і в порядку, визначених пенсійним контрактом, договором страхування або договором про відкриття пенсійного депозитного рахунку та цим Законом;  
40. 31) учасник пенсійного фонду - фізична особа, яка сплачує або на користь якої сплачуються пенсійні внески до недержавного пенсійного фонду і яка має право на недержавне пенсійне забезпечення на умовах і в порядку, визначених пенсійним контрактом та цим Законом;   -27- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У пункті 31 статті 1 виключити слова "яка сплачує або". Ознака "яка сплачує" не характеризує особу як учасника фонду, визначення якого наводиться у цьому пункті. Це ознака вкладника фонду. Для учасника фонду необхідною і достатньою ознакою є та, що на користь цієї особи сплачуються внески.  
Враховано   32) учасник пенсійного фонду - фізична особа, на користь якої сплачуються пенсійні внески до недержавного пенсійного фонду і яка має право на недержавне пенсійне забезпечення на умовах і в порядку, визначених пенсійним контрактом та цим Законом;  
41. 32) чиста вартість одиниці пенсійних активів - вартість одиниці пенсійних активів, що визначається шляхом ділення чистої вартості пенсійних активів на загальну кількість одиниць пенсійних активів на день підрахунку;   -28- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 32 статті 1 викласти у такій редакції: "33) чиста вартість одиниці пенсійних внесків - розрахункова вартість одиниці пенсійних внесків, що визначається шляхом ділення чистої вартості пенсійних активів на загальну кількість одиниць пенсійних внесків на день підрахунку відповідно до методики, затвердженої спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг. Чиста вартість одиниці пенсійних внесків на день надходження першого пенсійного внеску до пенсійного фонду встановлюється у розмірі 1 гривня;"  
Враховано   33) чиста вартість одиниці пенсійних внесків - розрахункова вартість одиниці пенсійних внесків, що визначається шляхом ділення чистої вартості пенсійних активів на загальну кількість одиниць пенсійних внесків на день підрахунку відповідно до методики, затвердженої спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг. Чиста вартість одиниці пенсійних внесків на день надходження першого пенсійного внеску до пенсійного фонду встановлюється у розмірі 1 гривня;  
    -29- Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
В статті 1 п.п. 32 вводяться штучні поняття "одиниця пенсійних активів", "чиста вартість пенсійних активів" тощо. Пенсійні активи повинні розраховуватися не в штучних одиницях, а виключно в коштах національної валюти - гривнях, що дає Вкладникам та Учасникам пенсійних фондів прозору інформацію щодо розмірів їх пенсійних активів.  
Враховано частково    
42. 33) чиста вартість пенсійних активів - різниця між вартістю пенсійних активів на день проведення підрахунку та загальною сумою зобов'язань пенсійного фонду, що підлягають виконанню на день проведення підрахунку.   -30- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 33 статті 1 викласти у такій редакції: "34) чиста вартість пенсійних активів - різниця між вартістю пенсійних активів на день проведення підрахунку та загальною сумою зобов'язань пенсійного фонду, що підлягають виконанню на день проведення підрахунку, яка розраховується відповідно до методики, затвердженої спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг."  
Враховано   34) чиста вартість пенсійних активів - різниця між вартістю пенсійних активів на день проведення підрахунку та загальною сумою зобов'язань пенсійного фонду, що підлягають виконанню на день проведення підрахунку, яка розраховується відповідно до методики, затвердженої спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.  
    -31- Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
В статті 1 п.п. 33 вводяться штучні поняття "одиниця пенсійних активів", "чиста вартість пенсійних активів" тощо. Пенсійні активи повинні розраховуватися не в штучних одиницях, а виключно в коштах національної валюти - гривнях, що дає Вкладникам та Учасникам пенсійних фондів прозору інформацію щодо розмірів їх пенсійних активів.  
Враховано частково    
43. Стаття 2. Система недержавного пенсійного забезпечення      Стаття 2. Система недержавного пенсійного забезпечення  
44. 1. Система недержавного пенсійного забезпечення - це складова частина системи накопичувального пенсійного забезпечення, яка ґрунтується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об'єднань (крім випадків, передбачених законами) у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання громадянами додаткових до загальнообов'язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат за рахунок відрахувань на недержавне пенсійне забезпечення та інвестиційного доходу, нарахованого на них.      1. Система недержавного пенсійного забезпечення - це складова частина системи накопичувального пенсійного забезпечення, яка ґрунтується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об'єднань (крім випадків, передбачених законами) у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання громадянами додаткових до загальнообов'язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат за рахунок відрахувань на недержавне пенсійне забезпечення та інвестиційного доходу, нарахованого на них.  
45. 2. Суб'єктами недержавного пенсійного забезпечення є: засновники пенсійних фондів;      2. Суб'єктами недержавного пенсійного забезпечення є: засновники пенсійних фондів;  
46. вкладники та учасники пенсійних фондів; пенсійний фонд;   -32- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У частині 2 статті 2 після абзацу третього вставити новий абзац четвертий такого змісту: "роботодавці-платники корпоративних пенсійних фондів;" У зв'язку з наданням права роботодавцю приєднуватись до уже створеного недержавного корпоративного пенсійного фонду, частину другу статті 2 необхідно доповнити такими суб'єктами як роботодавці - платники корпоративних пенсійних фондів.  
Враховано   вкладники та учасники пенсійних фондів; пенсійний фонд; роботодавці-платники корпоративних пенсійних фондів;  
47. компанія з управління пенсійним фондом; компанія з управління активами, яка уклала відповідні договори; банківська установа-зберігач пенсійного фонду; страхова організація, яка уклала договори страхування довічних пенсій або пенсій на визначений строк; банківська установа, яка має право відкривати пенсійні депозитні рахунки; саморегулівна організація у сфері недержавного пенсійного забезпечення; особи, які надають консультаційні та агентські послуги відповідно до цього Закону; органи державного нагляду і контролю у сфері недержавного пенсійного забезпечення.   -33- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У абзаці шостому частини 2 статті 2 після слів "договори страхування довічних пенсій" вилучити слова "пенсій на визначений строк".  
Враховано   компанія з управління пенсійним фондом; компанія з управління активами, яка уклала відповідні договори; зберігач пенсійного фонду; страхова організація, яка уклала договори страхування довічних пенсій; банківська установа, яка має право відкривати пенсійні депозитні рахунки; саморегулівна організація у сфері недержавного пенсійного забезпечення; особи, які надають консультаційні та агентські послуги відповідно до цього Закону; органи державного нагляду і контролю у сфері недержавного пенсійного забезпечення.  
48. 4. Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється:      4. Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється:  
49. 1) пенсійними фондами шляхом укладення пенсійних контрактів відповідно до цього Закону;      1) пенсійними фондами шляхом укладення пенсійних контрактів відповідно до цього Закону;  
50. 2) страховими організаціями шляхом укладення договорів страхування довічної пенсії та пенсії на визначений строк;   -34- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У пункті 2 частини 4 статті 2 після слів "договори страхування довічних пенсій" вилучити слова "пенсій на визначений строк".  
Враховано   2) страховими організаціями шляхом укладення договорів страхування довічної пенсії;  
51. 3) банківськими установами шляхом укладення договорів про відкриття пенсійних депозитних рахунків для накопичення пенсійних заощаджень у межах суми, гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, встановленої законодавством.   -35- Петров В.Б. (реєстр. картка № 270)
Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
Виключити зі статті 2 частини 4 пункту 3 слова: "в межах суми, гарантованої фондом гарантування вкладів фізичних осіб, встановленої законодавством". Пропозиція збільшує ризик втрати коштів на пенсійних депозитах у разі банкрутства банку.  
Відхилено   3) банківськими установами шляхом укладення договорів про відкриття пенсійних депозитних рахунків для накопичення пенсійних заощаджень у межах суми, гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, встановленої законодавством.  
52. Стаття 3. Законодавство про недержавне пенсійне забезпечення      Стаття 3. Законодавство про недержавне пенсійне забезпечення  
53. Законодавство про недержавне пенсійне забезпечення складається з цього Закону, Законів України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", "Про страхування", "Про банки і банківську діяльність" та нормативно-правових актів Державної інспекції з пенсійного страхування та інших органів, що здійснюють державний нагляд та контроль за діяльністю з недержавного пенсійного забезпечення, прийнятих відповідно до цього Закону.   -36- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Абзац перший статті 3 викласти в такій редакції: "Законодавство про недержавне пенсійне забезпечення складається з цього Закону, законів про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, Законів України "Про страхування", "Про банки і банківську діяльність" та нормативно-правових актів спеціально уповноваженого органа виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг та інших органів, що здійснюють державний нагляд та контроль за діяльністю з недержавного пенсійного забезпечення, прийнятих відповідно до цього Закону." Вилучено посилання на Закон України, який на поточний момент не прийнятий.  
Враховано   Законодавство про недержавне пенсійне забезпечення складається з цього Закону, законів про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, Законів України "Про страхування", "Про банки і банківську діяльність" та нормативно-правових актів спеціально уповноваженого органа виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг та інших органів, що здійснюють державний нагляд та контроль за діяльністю з недержавного пенсійного забезпечення, прийнятих відповідно до цього Закону.  
54. Стаття 4. Принципи недержавного пенсійного забезпечення      Стаття 4. Принципи недержавного пенсійного забезпечення  
55. 1. Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється за принципами:      1. Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється за принципами:  
56. 1) законодавчого визначення умов здійснення недержавного пенсійного забезпечення;      1) законодавчого визначення умов здійснення недержавного пенсійного забезпечення;  
57. 2) заінтересованості громадян у недержавному пенсійному забезпеченні;   -37- Матвієнко А.С. (в.о. № 17)
Пункт 2 частини 1 статті 4 викласти у такій редакції: "2) зацікавленості громадян у недержавному пенсійному забезпеченні;"  
Відхилено   2) заінтересованості громадян у недержавному пенсійному забезпеченні;  
58. 3) вільному волевиявленні юридичних осіб, об'єднань громадян та об'єднань юридичних осіб щодо створення пенсійних фондів;      3) вільному волевиявленні юридичних осіб, об'єднань громадян та об'єднань юридичних осіб щодо створення пенсійних фондів;  
59. 4) добровільності участі громадян у системі недержавного пенсійного забезпечення та вибору виду пенсійної виплати, крім випадків, передбачених цим Законом;      4) добровільності участі громадян у системі недержавного пенсійного забезпечення та вибору виду пенсійної виплати, крім випадків, передбачених цим Законом;  
60. 5) добровільності прийняття роботодавцем рішення про здійснення відрахувань на користь своїх працівників до системи недержавного пенсійного забезпечення;      5) добровільності прийняття роботодавцем рішення про здійснення відрахувань на користь своїх працівників до системи недержавного пенсійного забезпечення;  
61. 6) економічної заінтересованості роботодавця у здійсненні відрахувань на користь своїх працівників до системи недержавного пенсійного забезпечення;      6) економічної заінтересованості роботодавця у здійсненні відрахувань на користь своїх працівників до системи недержавного пенсійного забезпечення;  
62. 7) неможливості необґрунтованої відмови роботодавця від здійснення відрахувань до системи недержавного пенсійного забезпечення на користь своїх працівників, якщо роботодавець розпочав сплату таких відрахувань;      7) неможливості необґрунтованої відмови роботодавця від здійснення відрахувань до системи недержавного пенсійного забезпечення на користь своїх працівників, якщо роботодавець розпочав сплату таких відрахувань;  
63. 8) рівноправності всіх учасників пенсійного фонду, які беруть участь в одній пенсійній схемі;      8) рівноправності всіх учасників пенсійного фонду, які беруть участь в одній пенсійній схемі;  
64. 9) розмежування та відокремлення пенсійних активів, належних учасникам пенсійного фонду, від активів засновників пенсійного фонду, компанії з управління пенсійним фондом, компанії з управління активами з метою унеможливлення банкрутства пенсійного фонду;   -38- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 9 cтатті 4 після слів "від активів засновників" доповнити словами "роботодавців-платників". Пенсійні активи, належні учасникам пенсійного фонду повинні бути відокремлені від активів засновників, в тому числі від активів роботодавців -учасників корпоративного пенсійного фонду.  
Враховано   9) розмежування та відокремлення пенсійних активів, належних учасникам пенсійного фонду, від активів засновників і роботодавців-платників пенсійного фонду, компанії з управління пенсійним фондом, компанії з управління активами з метою унеможливлення банкрутства пенсійного фонду;  
65. 10) визначення розміру пенсійних виплат залежно від суми пенсійних активів, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду або застрахованої особи;      10) визначення розміру пенсійних виплат залежно від суми пенсійних активів, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду або застрахованої особи;  
66. 11) гарантування громадянам реалізації наданих їм прав, передбачених цим Законом;      11) гарантування громадянам реалізації наданих їм прав, передбачених цим Законом;  
67. 12) цільового та ефективного використання коштів недержавного пенсійного забезпечення;      12) цільового та ефективного використання коштів недержавного пенсійного забезпечення;  
68. 13) законодавчого обмеження розміру адміністративних видатків у системі недержавного пенсійного забезпечення;      13) законодавчого обмеження розміру адміністративних видатків у системі недержавного пенсійного забезпечення;  
69. 14) відповідальності суб'єктів системи недержавного пенсійного забезпечення за порушення норм, передбачених цим Законом та законодавством.      14) відповідальності суб'єктів системи недержавного пенсійного забезпечення за порушення норм, передбачених цим Законом та законодавством.  
70. Стаття 5. Діяльність з недержавного пенсійного забезпечення      Стаття 5. Діяльність з недержавного пенсійного забезпечення  
71. 1. Діяльність з недержавного пенсійного забезпечення включає:      1. Діяльність з недержавного пенсійного забезпечення включає:  
72. 1) розроблення пенсійних схем та інвестиційних декларацій;      1) розроблення пенсійних схем та інвестиційних декларацій;  
73. 2) укладення пенсійних контрактів;      2) укладення пенсійних контрактів;  
74. 3) укладення договорів з компанією з управління пенсійним фондом, компанією з управління пенсійними активами, банківською установою-зберігачем, аудитором (аудиторською фірмою), особами, які надають консультаційні послуги, страховими організаціями;      3) укладення договорів з компанією з управління пенсійним фондом, компанією з управління пенсійними активами, зберігачем, аудитором (аудиторською фірмою), особами, які надають консультаційні послуги, страховими організаціями;  
75. 4) залучення пенсійних внесків і ведення персоніфікованого обліку цих внесків і пенсійних контрактів;      4) залучення пенсійних внесків і ведення персоніфікованого обліку цих внесків і пенсійних контрактів;  
76. 5) накопичення пенсійних активів з метою подальшого інвестування цих накопичень та здійснення пенсійних виплат учасникам недержавного пенсійного забезпечення відповідно до пенсійної схеми чи договору;      5) накопичення пенсійних активів з метою подальшого інвестування цих накопичень та здійснення пенсійних виплат учасникам недержавного пенсійного забезпечення відповідно до пенсійної схеми чи договору;  
77. 6) збереження пенсійних активів;      6) збереження пенсійних активів;  
78. 7) розміщення та інвестування пенсійних активів;   -39- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У пункті 7 статті 5 вилучити слова "розміщення та"; Редакційна правка  
Враховано   7) інвестування пенсійних активів;  
79. 8) здійснення актуарних розрахунків щодо довічних пенсій у сфері недержавного пенсійного забезпечення;      8) здійснення актуарних розрахунків щодо довічних пенсій у сфері недержавного пенсійного забезпечення;  
80. 9) страхування довічної пенсії та пенсії на визначений строк;   -40- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У пункті 7 статті 5 вилучити слова "та пенсії на визначений строк"; Редакційна правка  
Враховано   9) страхування довічної пенсії;  
81. 10) виплату пенсійним фондом пенсій на визначений строк;      10) виплату пенсійним фондом пенсій на визначений строк;  
82. 11) відкриття банківських пенсійних депозитних рахунків.      11) відкриття банківських пенсійних депозитних рахунків.  
83. 2. Провадження діяльності у сфері недержавного пенсійного забезпечення без одержання відповідного дозволу або ліцензії та виконання вимог, передбачених цим Законом, забороняється.      2. Провадження діяльності у сфері недержавного пенсійного забезпечення без одержання відповідного ліцензії та виконання вимог, передбачених цим Законом, забороняється.  
84. Стаття 6. Аудиторські перевірки у сфері недержавного пенсійного забезпечення      Стаття 6. Аудиторські перевірки у сфері недержавного пенсійного забезпечення  
85. 1. Планові аудиторські перевірки діяльності пенсійних фондів, адміністраторів, компаній, що здійснюють управління пенсійними активами, банківських установ-зберігачів, страхових організацій та банків, що надають послуги у сфері недержавного пенсійного забезпечення, проводяться не рідше ніж один раз на рік за рахунок юридичних осіб, що перевіряються. Результати аудиторських перевірок підлягають опублікуванню в порядку, визначеному частинами п'ятою та восьмою статті 55 цього Закону.      1. Планові аудиторські перевірки діяльності пенсійних фондів, адміністраторів, компаній, що здійснюють управління пенсійними активами, банківських установ-зберігачів, страхових організацій та банків, що надають послуги у сфері недержавного пенсійного забезпечення, проводяться не рідше ніж один раз на рік за рахунок юридичних осіб, що перевіряються. Результати аудиторських перевірок підлягають опублікуванню в порядку, визначеному частинами п'ятою та восьмою статті 55 цього Закону.  
86. 2. Аудиторська перевірка проводиться відповідно до законодавства та на підставі договору, що укладається між аудитором, який має дозвіл на надання аудиторських послуг на території України, та юридичною особою, що перевіряється.   -41- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 2 cтатті 6 викласти у такій редакції: "2. Аудиторська перевірка проводиться аудитором, який має дозвіл на надання аудиторських послуг на території України. Аудиторська перевірка здійснюється відповідно до законодавства на підставі договору, що укладається між аудитором та юридичною особою, що перевіряється. Один і той же аудитор не може одночасно перевіряти будь-який пенсійний фонд та засновника (засновників) цього пенсійного фонду (включаючи роботодавців-платників цього фонду)." Редакційна зміна з метою попередження та недопущення неформальних відносин між аудитором та клієнтом при здійсненні аудиторських перевірок (клієнт може вплинути на аудитора або переконати його пом'якшити результати аудиторської перевірки, а аудитор може піти назустріч клієнту).  
Враховано   2. Аудиторська перевірка проводиться аудитором, який має дозвіл на надання аудиторських послуг на території України. Аудиторська перевірка здійснюється відповідно до законодавства на підставі договору, що укладається між аудитором та юридичною особою, що перевіряється. Один і той же аудитор не може одночасно перевіряти будь-який пенсійний фонд та засновника (засновників) цього пенсійного фонду (включаючи роботодавців-платників цього фонду).  
    -42- Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
Стаття 6 пункт 2 доповнити другим абзацем наступного змісту: "Аудиторські перевірки здійснює компанія, що призначається Державною інспекцією з пенсійного страхування". Неприпустимо, щоб комерційну установу призначав державний регулятор - це призводить до монополізації здійснення діяльності.  
Відхилено    
87. 3. При поданні річної звітності Державній інспекції з пенсійного страхування і центральному органу виконавчої влади у сфері регулювання цінних паперів та фондового ринку адміністратор і компанія, що здійснює управління пенсійними активами, обов'язково додають до зазначеної звітності аудиторський висновок встановленого зразка.   -43- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
В статті 6 частині 3 і далі по тексту у відповідних відмінках: слова "Державній інспекції з пенсійного страхування" замінити на слова "спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг"; слова "центральний орган виконавчої влади у сфері регулювання цінних паперів та фондового рину" замінити на слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку".  
Враховано   3. При поданні річної звітності спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг і Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку адміністратор і компанія, що здійснює управління пенсійними активами, обов'язково додають до зазначеної звітності аудиторський висновок встановленого зразка.  
88. 4. Державна інспекція з пенсійного страхування, центральний орган виконавчої влади у сфері регулювання страхової діяльності, Національний банк України та центральний орган виконавчої влади у сфері регулювання цінних паперів та фондового ринку в межах своєї компетенції мають право у будь-який час організувати перевірку діяльності пенсійного фонду, адміністратора, компанії, що здійснює управління пенсійними активами, банківської установи-зберігача, страхової організації та банківської установи, що надають послуги у сфері недержавного пенсійного забезпечення, самостійно або із залученням аудитора. Оплата таких перевірок не може здійснюватися за рахунок особи, що перевіряється.   -44- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
В частині 4 статті 6 вилучити слова: "центральний орган виконавчої влади у сфері регулювання страхової діяльності".  
Враховано   4. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, Національний банк України та Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку в межах своєї компетенції мають право у будь-який час організувати перевірку діяльності пенсійного фонду, адміністратора, компанії, що здійснює управління пенсійними активами, зберігача, страхової організації та банківської установи, що надають послуги у сфері недержавного пенсійного забезпечення, самостійно або із залученням аудитора. Оплата таких перевірок не може здійснюватися за рахунок особи, що перевіряється.  
89. Розділ 2. Недержавне пенсійне забезпечення пенсійними фондами   -45- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Назву розділу 2 викласти в такій редакції: "Розділ 2. Недержавне пенсійне забезпечення, що здійснюється пенсійними фондами"  
Враховано   Розділ 2. Недержавне пенсійне забезпечення, що здійснюється пенсійними фондами  
90. Стаття 7. Недержавні пенсійні фонди, їх типи та види   -46- Шаров І.Ф.
У статті 7 доопрацювати питання правового статусу та управління недержавним пенсійним фондом.  
Враховано   Стаття 7. Недержавні пенсійні фонди та їх типи  
    -47- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Назву статті 7 викласти в такій редакції: "Стаття 7. Недержавні пенсійні фонди та їх типи"  
Враховано    
    -48- Молчанов Б.Я. (реєстр. картка № 234)
Виключити з законопроекту всі статті стосовно адміністратора НПФ, як штучної конструкції, а залишити одну юридичну особу НПФ, та наділити його законною правоздатністю, для чого ввести в ст.7 положення про виконавчий орган (правління) НПФ, яке і повинно виконувати всі юридичні дії від імені НПФ. Пропозиція суперечить загальній концепції створення та діяльності недержавних пенсійних фондів.  
Відхилено    
91. 1. Недержавні пенсійні фонди є юридичними особами - неприбутковими організаціями, що створюються відповідно до цього Закону, діяльність яких не спрямована на отримання прибутку їх засновниками.   -49- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Абзац перший частини 1 статті 7 викласти у такій редакції: "1. Недержавні пенсійні фонди - непідприємницькі юридичні особи, що створюються відповідно до цього Закону та які не мають на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між засновниками." Приведено у відповідність до Цивільного кодексу України.  
Враховано   1. Недержавні пенсійні фонди - непідприємницькі юридичні особи, що створюються відповідно до цього Закону та які не мають на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між засновниками.  
    -50- Петров В.Б. (реєстр. картка № 270)
Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
Виключити зі статті 7 частини 1 слова: "в межах суми, гарантованої фондом гарантування вкладів фізичних осіб, встановленої законодавством" Пропозиція не стосується частини1 статті 7.  
Відхилено    
92. Пенсійні фонди створюються з метою накопичення коштів учасників фондів для подальшого їх інвестування з отриманням доходу на користь учасників цих фондів та здійснення виплат за рахунок пенсійних активів відповідно до пенсійних контрактів учасникам фондів, які отримали право на пенсійну виплату.   -51- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Доповнити частину 1 статті 7 абзацем третім такого змісту: "Правоздатність пенсійного фонду виникає з моменту його реєстрації спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг і припиняється з моменту виключення з реєстру недержавних пенсійних фондів, який ведеться спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг."  
Враховано   Пенсійні фонди створюються з метою накопичення коштів учасників фондів для подальшого їх інвестування з отриманням доходу на користь учасників цих фондів та здійснення виплат за рахунок пенсійних активів відповідно до пенсійних контрактів учасникам фондів, які отримали право на пенсійну виплату. Правоздатність пенсійного фонду виникає з моменту його реєстрації спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг і припиняється з моменту виключення з реєстру недержавних пенсійних фондів, який ведеться спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.  
93. 2. Недержавне пенсійне забезпечення є для пенсійних фондів виключним видом діяльності. Провадження пенсійними фондами іншої діяльності, не передбаченої цим Законом, забороняється.      2. Недержавне пенсійне забезпечення є для пенсійних фондів виключним видом діяльності. Провадження пенсійними фондами іншої діяльності, не передбаченої цим Законом, забороняється.  
94. 3. За типами пенсійні фонди можуть утворюватися як відкриті пенсійні фонди, корпоративні пенсійні фонди та професійні пенсійні фонди.      3. За типами пенсійні фонди можуть утворюватися як відкриті пенсійні фонди, корпоративні пенсійні фонди та професійні пенсійні фонди.  
95. За видами відкриті пенсійні фонди залежно від визначених у їх статутах і відображених в їх інвестиційних деклараціях обмежень інвестиційної діяльності з пенсійними активами можуть утворюватися як агресивні, помірковані або консервативні фонди.   -52- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Абзац другий частини 3 статті 7 виключити.  
Враховано    
    -53- Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
В статті 7 п.3 вводяться поняття "агресивних", "поміркованих", "консервативних" фондів в залежності від напрямків інвестиційної діяльності. Ці поняття навряд чи додадуть впевненості Учасникам тих, чи інших пенсійних фондів.  
Враховано по суті   
96. Корпоративні та професійні пенсійні фонди можуть утворюватися лише як помірковані та консервативні фонди.   -54- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Абзац третій частини 3 статті 7 виключити  
Враховано    
97. Пенсійним фондам забороняється змінювати їх тип та/або вид, визначені у статуті пенсійного фонду на день реєстрації в Державній інспекції з пенсійного страхування.   -55- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Вилучити слова "та/або вид".  
Враховано   Пенсійним фондам забороняється змінювати їх тип, визначений у статуті пенсійного фонду на день реєстрації в спеціально уповноваженому органі виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.  
98. 4. Пенсійний фонд не має власних працівників і посадових осіб, управління ним здійснює рада фонду та адміністратор. Компанія з управління пенсійним фондом діє як адміністратор від імені пенсійного фонду в інтересах учасників пенсійного фонду на підставі договору та за винагороду.   -56- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 4 статті 7 викласти у такій редакції: "4. Єдиним керівним органом недержавного пенсійного фонду є рада пенсійного фонду. Розпорядчі функції пенсійного фонду здійснюються на підставі договорів про надання відповідних послуг, які укладаються радою пенсійного фонду з юридичними особами, визначеними цим Законом." Приведено у відповідність до Цивільного кодексу України, зокрема, відповідно до статті 83 та статті 97 ЦКУ встановлення структури органів управління юридичних осіб віднесено до компетенції спеціальних законів щодо цих юридичних осіб.  
Враховано   4. Єдиним керівним органом недержавного пенсійного фонду є рада пенсійного фонду. Розпорядчі функції пенсійного фонду здійснюються на підставі договорів про надання відповідних послуг, які укладаються радою пенсійного фонду з юридичними особами, визначеними цим Законом.  
    -57- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
Марченко О.А. (в.о. № 201)
Викласти в новій редакції п.4 статті 7: "Пенсійний фонд є юридична особа, діє на підставі Статуту, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок, інші рахунки в установах банку, круглу печатку, органи управління та контролю. Вищим органом управління є спільні збори засновників та представників учасників пенсійного фонду. Для здійснення поточної діяльності з недержавного пенсійного забезпечення пенсійний фонд відкриває два поточних рахунки в банку-зберігачеві: один рахунок для обслуговування операцій господарської діяльності фонду, другий - для ведення обліку пенсійних активів учасників фонду. До цього рахунка не може бути застосоване будь-яке стягнення незалежно від результатів господарської діяльності фонду." Пропозиція суперечить загальній концепції створення та діяльності недержавних пенсійних фондів.  
Відхилено    
    -58- Дашутін Г.П. (в.о. № 162)
Сінько В.Д. (реєстр. картка № 368)
Станков А.К. (реєстр. картка № 365)
Степанов М.В. (реєстр. картка № 349)
Ст.7 п.4 викласти в такій редакції: "Пенсійний фонд, як юридична особа, створює свій виконавчий орган, який здійснює діяльність згідно з Статутом фонду. Для здійснення поточної діяльності з недержавного пенсійного забезпечення пенсійний фонд відкриває два поточних рахунки в банку-зберігачеві: один рахунок для обслуговування операцій господарської діяльності фонду, другий - для ведення обліку пенсійних активів учасників фонду. До цього рахунка не може бути застосоване будь-яке стягнення незалежно від результатів господарської діяльності фонду." Всі положення Законопроекту стосовно адміністратора пенсійного фонду, як окремої юридичної особи (ст.1, п.1, ст.12 п.1 ст.ст.19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 тощо) вилучити, як такі, що суперечать чинному законодавству." Пропозиція суперечить загальній концепції створення та діяльності недержавних пенсійних фондів.  
Відхилено    
    -59- Стоян О.М. (в.о. № 18)
П.4 , ст.7 викласти вредакції: "Пенсійний фонд є неприбуткова юридична особа, діє на підставі Статуту, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок, інші рахунки в установах банку, круглу печатку, має органи управління та контролю. Вищим органом управління є спілі збори засновників та представників учасників пенсійного фонду. Для здійснення поточної діяльності з недержавного пенсійного забезпечення пенсійний фонд відкриває два поточних рахунки в банку - зберігачеві: один рахунок для обслуговування операцій господарської діяльності фонду, другий - для ведення обліку пенсійних активів учасників фонду. До цього рахунку не може бути застосовано будь-яке стягнення незалежно від результатів господарської діяльності фонду." Пропозиція суперечить загальній концепції створення та діяльності недержавних пенсійних фондів.  
Відхилено    
99. 5. Пенсійний фонд не може бути проголошений банкрутом.      5. Пенсійний фонд не може бути проголошений банкрутом.  
100. 6. Незалежно від типу та виду пенсійного фонду його учасники можуть бути одночасно і вкладниками цього фонду.   -60- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У частині 6 статті 7 словосполучення "та виду" виключити.  
Враховано   6. Незалежно від типу пенсійного фонду його учасники можуть бути одночасно і вкладниками цього фонду.  
101. 7. Пенсійні фонди мають власні назви, які повинні містити тип і вид фонду, слова "недержавний пенсійний фонд" або "пенсійний фонд" та відрізнятися від назв будь-яких інших пенсійних фондів, створених на території України.   -61- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
В абзаці першому частини 7 статті 7 словосполучення "і вид" виключити.  
Враховано   7. Пенсійні фонди мають власні назви, які повинні містити тип фонду, слова "недержавний пенсійний фонд" або "пенсійний фонд" та відрізнятися від назв будь-яких інших пенсійних фондів, створених на території України.  
102. Слова "недержавний пенсійний фонд" або "пенсійний фонд" не можуть використовуватися у назвах юридичних осіб, що створюються не за цим Законом.   -62- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
В абзаці другому частини 7 статті 7 після слів "не за цим Законом" додати слова "та іншими законами про державне пенсійне забезпечення (обов'язкове пенсійне страхування)." За проектом Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" передбачено існування Пенсійного фонду України.  
Враховано   Слова "недержавний пенсійний фонд" або "пенсійний фонд" не можуть використовуватися у назвах юридичних осіб, що створюються не за цим Законом та іншими законами про державне пенсійне забезпечення (обов'язкове пенсійне страхування).  
103. 8. Пенсійний фонд не може брати на себе зобов'язання, не пов'язані з діяльністю з недержавного пенсійного забезпечення. Пенсійний фонд не несе відповідальності за зобов'язаннями третіх осіб і не має права передавати свої зобов'язання перед учасниками третім особам, крім випадків, передбачених цим Законом.      8. Пенсійний фонд не може брати на себе зобов'язання, не пов'язані з діяльністю з недержавного пенсійного забезпечення. Пенсійний фонд не несе відповідальності за зобов'язаннями третіх осіб і не має права передавати свої зобов'язання перед учасниками третім особам, крім випадків, передбачених цим Законом.  
104. 9. Пенсійний фонд не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями пенсійного фонду, що зазначається у кожному пенсійному контракті.      9. Пенсійний фонд не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями пенсійного фонду, що зазначається у кожному пенсійному контракті.  
105. Стаття 8. Засновники недержавних пенсійних фондів      Стаття 8. Засновники недержавних пенсійних фондів  
106. 1. Засновниками будь-якого пенсійного фонду можуть бути відповідно до цього Закону юридичні особи та їх об'єднання, що беруть на себе безумовні зобов'язання про виконання вимог, установлених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами з питань пенсійного забезпечення.   -63- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 1 статті 8 викласти в такій редакції: "1. Засновниками будь-якого пенсійного фонду можуть бути відповідно до цього Закону одна юридична особа або декілька юридичних осіб та їх об'єднання, або професійні об'єднання, що беруть на себе зобов'язання про виконання вимог, установлених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами з питань пенсійного забезпечення до засновників пенсійного фонду. Роботодавець може стати платником корпоративного пенсійного фонду на підставі договору про участь у пенсійному фонді, за умови визнання статуту уже створеного корпоративного пенсійного фонду та обов'язкового повідомлення про свою участь у пенсійному фонді спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг. Юридична особа, діяльність якої фінансується за рахунок Державного бюджету України або місцевих бюджетів, має право бути членом об'єднання юридичних осіб, що створює професійний пенсійний фонд, та бути засновником або роботодавцем- платником корпоративного пенсійного фонду лише у випадках, коли створення таких фондів передбачено законами України або рішенням відповідних місцевих рад. Заснування такими юридичними особами відкритих пенсійних фондів забороняється. Кошти, перераховані до будь-якого пенсійного фонду будь-яким вкладником, не є власністю держави або органів місцевого самоврядування. Засновниками або роботодавцями- платниками корпоративного пенсійного фонду можуть бути роботодавці- юридичні особи, що провадять свою діяльність не менше одного фінансового року (крім випадків реорганізації юридичної особи) та мають не менше ніж десять найманих працівників." Редакційні зміни з метою більш чіткого розуміння поняття "засновник пенсійного фонду": один засновник чи декілька засновників. Редакційна зміна у зв'язку з наданням права роботодавцю приєднуватись до уже створеного корпоративного пенсійного фонду. Про прийняте рішення щодо приєднання до уже створеного корпоративного пенсійного фонду необхідно обов'язково повідомити спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.  
Враховано   1. Засновниками будь-якого пенсійного фонду можуть бути відповідно до цього Закону одна юридична особа або декілька юридичних осіб та їх об'єднання, або професійні об'єднання, що беруть на себе зобов'язання про виконання вимог, установлених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами з питань пенсійного забезпечення до засновників пенсійного фонду. Роботодавець може стати платником корпоративного пенсійного фонду на підставі договору про участь у пенсійному фонді, за умови визнання статуту уже створеного корпоративного пенсійного фонду та обов'язкового повідомлення про свою участь у пенсійному фонді спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.  
107. Юридична особа, діяльність якої фінансується за рахунок Державного бюджету України або місцевих бюджетів, має право бути членом об'єднання юридичних осіб, що створює професійний пенсійний фонд, та бути засновником корпоративного пенсійного фонду лише у випадках, коли створення таких фондів передбачено законами України або рішенням відповідних місцевих рад. Заснування такими юридичними особами відкритих пенсійних фондів забороняється. Кошти, перераховані до будь-якого пенсійного фонду будь-яким вкладником, не є власністю держави або органів місцевого самоврядування.      Юридична особа, діяльність якої фінансується за рахунок Державного бюджету України або місцевих бюджетів, має право бути членом об'єднання юридичних осіб, що створює професійний пенсійний фонд, та бути засновником або роботодавцем- платником корпоративного пенсійного фонду лише у випадках, коли створення таких фондів передбачено законами України або рішенням відповідних місцевих рад. Заснування такими юридичними особами відкритих пенсійних фондів забороняється. Кошти, перераховані до будь-якого пенсійного фонду будь-яким вкладником, не є власністю держави або органів місцевого самоврядування.  
108. Засновниками корпоративного пенсійного фонду можуть бути роботодавці -юридичні особи, що провадять свою діяльність не менше ніж три роки та мають не менше ніж десять найманих працівників.   -64- Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
Стаття 8 пункт 1 в третьому абзаці післі слів "що провадять свою" доповнити словом "беззбиткову".  
Враховано редакційно   Засновниками або роботодавцями-платниками корпоративного пенсійного фонду можуть бути роботодавці-юридичні особи, що провадять свою діяльність беззбитково не менше одного фінансового року (крім випадків реорганізації юридичної особи) та мають не менше ніж десять найманих працівників. Роботодавець, який виявив бажання стати платником уже створеного корпоративного пенсійного фонду, укладає з засновниками цього корпоративного пенсійного фонду договір, істотними умовами якого є: повна назва та місцезнаходження керівних органів (юридична адреса) договірних сторін; предмет договору; права і обов'язки сторін; дані та документи, що стверджують відповідність роботодавця вимогам, які передбачені цим Законом для засновників корпоративних пенсійних фондів; умови, за яких роботодавець-платник буде визнаний відповідальним за зобов'язаннями пенсійного фонду; порядок зміни умов договору; умови дострокового припинення договору.  
    -65- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
Викласти в новій редакції п.1 ст. 8 абзац 3: "Засновниками корпоративного пенсійного фонду можуть бути роботодавці-юридичні особи, що проводять свою діяльність не менше одного року."  
Враховано частково    
    -66- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Абзац 3 п.1 ст. 8 доповнити наступним реченням: "Засновниками корпоративного, професійного пенсійних фондів можуть бути професійні спілки, їх об'єднання та організаційні ланки, які мають статус юридичної особи та діють на підставі статутів (положень)." Професійні спілки мають право створювати професійні пенсійні фонди.  
Відхилено    
    -67- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Доповнити частину 1 статті 8 п'ятим абзацем: "Роботодавець, який виявив бажання стати платником уже створеного корпоративного пенсійного фонду, укладає з засновниками цього корпоративного пенсійного фонду договір, істотними умовами якого є: повна назва та місцезнаходження керівних органів (юридична адреса) договірних сторін; предмет договору; права і обов'язки сторін; дані та документи, що стверджують відповідність роботодавця вимогам, які передбачені цим Законом для засновників корпоративних пенсійних фондів; умови, за яких роботодавець-платник буде визнаний відповідальним за зобов'язаннями пенсійного фонду; порядок зміни умов договору; умови дострокового припинення договору." Приєднання роботодавця до уже створеного недержавного пенсійного фонду повинно здійснюватись на підставі укладеного договору між засновниками уже створеного пенсійного фонду та роботодавцем-платником. Зазначений договір повинен відповідати певним вимогам, визначеним законодавством.  
Враховано    
109. 2. Засновники відкритого пенсійного фонду не можуть бути компанією з управління активами цього фонду, компанією з управління цим пенсійним фондом, банківською установою-зберігачем цього фонду та його аудитором. Засновники корпоративного та професійного пенсійного фонду не можуть бути банківською установою-зберігачем цього фонду, а також його аудитором.   -68- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 2 статті 8 викласти у такій редакції: "2. Засновники відкритого пенсійного фонду не можуть бути компанією з управління активами цього фонду, компанією з управління цим пенсійним фондом, зберігачем цього фонду та його аудитором. Засновники корпоративного або професійного фондів та роботодавці-платники корпоративного пенсійного фонду не можуть бути зберігачем цього фонду, а також його аудитором." Редакційні зміни у зв'язку з введеннням нового суб'єкта недержавного пенсійного забезпечення - роботодавця-платника корпоративного пенсійного фонду.  
Враховано   2. Засновники відкритого пенсійного фонду не можуть бути компанією з управління активами цього фонду, компанією з управління цим пенсійним фондом, зберігачем цього фонду та його аудитором. Засновники корпоративного або професійного фондів та роботодавці-платники корпоративного пенсійного фонду не можуть бути зберігачем цього фонду, а також його аудитором.  
    -69- Петров В.Б. (реєстр. картка № 270)
У статті 8, пункт 2 після слів "засновники корпоративного та професійного пенсійного фонду не можуть бути банківською установою - зберігачем цього фонду…" доповнити словами: "… якщо банк не отримує позитивну оцінку Національного банку України за даними річного звіту по системі CAMEL" і далі за текстом.  
Відхилено    
110. 3. Засновники будь-якого пенсійного фонду можуть бути засновниками компанії з управління активами та компанії з управління пенсійним фондом, з якими цей фонд уклав відповідні договори.   -70- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 3 статті 8 викласти у такій редакції: "3. Засновники будь-якого пенсійного фонду та роботодавці- платники корпоративного пенсійного фонду можуть бути засновниками компанії з управління активами та компанії з управління пенсійним фондом, з якими цей фонд уклав відповідні договори." Редакційні зміни у зв'язку з введеннням нового суб'єкта недержавного пенсійного забезпечення - роботодавця-учасника корпоративного пенсійного фонду.  
Враховано   3. Засновники будь-якого пенсійного фонду та роботодавці-платники корпоративного пенсійного фонду можуть бути засновниками компанії з управління активами та компанії з управління пенсійним фондом, з якими цей фонд уклав відповідні договори.  
111. 4. Юридична особа може бути одночасно засновником не більш як трьох відкритих пенсійних фондів та лише одного корпоративного чи одного професійного пенсійного фонду, при цьому забороняється заснування відкритих фондів однакового виду.   -71- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 4 статті 8 викласти у такій редакції: "4. Юридична особа може бути одночасно засновником не більш як трьох відкритих пенсійних фондів та лише одного корпоративного чи одного професійного пенсійного фонду."  
Враховано   4. Юридична особа може бути одночасно засновником не більш як трьох відкритих пенсійних фондів та лише одного корпоративного чи одного професійного пенсійного фонду.  
112. 5. У разі створення пенсійного фонду кількома засновниками один із засновників має право вийти з їх складу, попередивши інших засновників та учасників фонду, за яких він робив внески за власні кошти, не пізніше ніж за один рік до виходу із числа засновників пенсійного фонду. Юридична особа може вийти із складу або ввійти до складу засновників пенсійного фонду, якщо до статуту пенсійного фонду будуть внесені відповідні зміни та доповнення.   -72- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Викласти частину 5 статті 8 в такій редакції: "5. У разі створення пенсійного фонду кількома засновниками один із засновників має право вийти з їх складу, попередивши інших засновників та учасників фонду, за яких він робив внески за власні кошти, не пізніше ніж за шість місяців до виходу із числа засновників пенсійного фонду. Роботодавець-платник пенсійного фонду може припинити сплату внесків до пенсійного фонду шляхом розірвання договору про участь у пенсійному фонді, попередивши спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг та учасників фонду за шість місяців до розірвання цього договору. У разі виходу із складу засновників одного із засновників або одного із роботодавців-платників корпоративного пенсійного фонду, учасники такого фонду, які є працівниками цього засновника або роботодавця-платників, втрачають право бути учасниками такого корпоративного пенсійного фонду. Такі учасники фонду зобов'язані протягом трьох місяців з дня отримання повідомлення про вихід їх роботодавця з числа засновників або роботодавців- платників пенсійного фонду подати адміністратору цього фонду заяву, в якій учасником визначається інший пенсійний фонд, до якого мають бути переведені належні йому пенсійні кошти відповідно до вимог цього Закону, та надати разом із заявою копію пенсійного контракту, укладеного з цим фондом. Якщо роботодавець виходить із складу засновників або роботодавців- платників корпоративного пенсійного фонду, він зобов'язаний сплатити пенсійні внески за раніше укладеними пенсійними контрактами, які підлягали сплаті до дня його виходу із складу засновників або роботодавців- платників пенсійного фонду." Поряд з наданим правом роботодавцю приєднуватись до уже створеного недержавного пенсійного фонду. Необхідно також обумовити порядок припинення участі у пенсійному фондів роботодавця- платника.  
Враховано   5. У разі створення пенсійного фонду кількома засновниками один із засновників має право вийти з їх складу, попередивши інших засновників та учасників фонду, за яких він робив внески за власні кошти, не пізніше ніж за шість місяців до виходу із числа засновників пенсійного фонду. Роботодавець-платник пенсійного фонду може припинити сплату внесків до пенсійного фонду шляхом розірвання договору про участь у пенсійному фонді, попередивши спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг та учасників фонду за шість місяців до розірвання цього договору.  
113. У разі виходу із складу засновників одного із засновників корпоративного пенсійного фонду учасники такого фонду, які є працівниками цього засновника, втрачають право бути учасниками такого корпоративного пенсійного фонду. Такі учасники фонду зобов'язані протягом трьох місяців з дня отримання повідомлення про вихід їх роботодавця з числа засновників пенсійного фонду подати адміністратору цього фонду заяву, в якій учасником визначається інший пенсійний фонд, до якого мають бути переведені належні йому пенсійні активи відповідно до вимог цього Закону, та надати разом із заявою копію пенсійного контракту, укладеного з цим фондом.   -73- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
Стоян О.М. (в.о. № 18)
Марченко О.А. (в.о. № 201)
Викласти в новій редакції п.5 ст.8 абзац 2: "У разі виходу із складу засновників одного із засновників корпоративного пенсійного фонду учасники такого фонду, які є працівниками цього засновника і продовжують перебувати у трудових відносинах з ним, як з роботодавцем мають право і надалі бути учасниками такого корпоративного пенсійного фонду і сплачувати внески на свою користь за власні кошти, або змінити пенсійний фонд за власним бажанням. Учасники, які прийняли рішення про вихід із фонду зобов'язані впродовж трьох місяців з дня отримання повідомлення про вихід їх роботодавця з числа засновників пенсійного фонду подати фонду заяву, в якій учасником визначається інший пенсійний фонд, до якого мають бути переведені належні йому пенсійні активи відповідно до вимог цього Закону, та надати разом із заявою копію пенсійного контракту, укладеного з цим фондом." Учасники мають право перейти до іншого пенсійного фонду і сплачувати внески самостійно.  
Відхилено   У разі виходу із складу засновників одного із засновників або одного із роботодавців-платників корпоративного пенсійного фонду, учасники такого фонду, які є працівниками цього засновника або роботодавця-платників, втрачають право бути учасниками такого корпоративного пенсійного фонду. Такі учасники фонду зобов'язані протягом трьох місяців з дня отримання повідомлення про вихід їх роботодавця з числа засновників або роботодавців- платників пенсійного фонду подати адміністратору цього фонду заяву, в якій учасником визначається інший пенсійний фонд, до якого мають бути переведені належні йому пенсійні кошти відповідно до вимог цього Закону, та надати разом із заявою копію пенсійного контракту, укладеного з цим фондом.  
114. Якщо роботодавець виходить із складу засновників корпоративного пенсійного фонду, він зобов'язаний сплатити пенсійні внески за раніше укладеними пенсійними контрактами, які підлягали сплаті до дня його виходу із складу засновників пенсійного фонду.      Якщо роботодавець виходить із складу засновників або роботодавців-платників корпоративного пенсійного фонду, він зобов'язаний сплатити пенсійні внески за раніше укладеними пенсійними контрактами, які підлягали сплаті до дня його виходу із складу засновників або роботодавців - платників пенсійного фонду.  
115. Стаття 9. Статут пенсійного фонду      Стаття 9. Статут пенсійного фонду  
116. 1. Пенсійний фонд діє на підставі статуту, що відповідає вимогам цього Закону та типовому статуту. Статут пенсійного фонду затверджується засновниками фонду та погоджується, змінюється, доповнюється радою пенсійного фонду після її утворення.   -74- Петров В.Б. (реєстр. картка № 270)
Перше речення пункту 1 статті 9 викласти в наступній редакції: "Пенсійний фонд діє на підставі статуту, що відповідає типовому статуту та вимогам цього Закону."  
Враховано   Пенсійний фонд діє на підставі статуту, що відповідає типовому статуту та вимогам цього Закону. Статут пенсійного фонду затверджується засновниками фонду та погоджується, змінюється, доповнюється радою пенсійного фонду після її утворення.  
117. При створенні корпоративного пенсійного фонду статут зазначеного фонду затверджується засновниками за погодженням з представниками трудових колективів відповідних юридичних осіб - роботодавців згідно з вимогами цього Закону.   -75- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Абзац другий частини 1 статті 9 викласти у такій редакції: "При створенні корпоративного пенсійного фонду статут зазначеного фонду затверджується засновниками і може погоджуватися з представниками трудових колективів відповідних юридичних осіб - роботодавців в частині пенсійних схем. Приєднання до корпоративного пенсійного фонду роботодавця - платника пенсійного фонду не потребує внесення змін та доповнень до статуту пенсійного фонду."  
Враховано   При створенні корпоративного пенсійного фонду статут зазначеного фонду затверджується засновниками і може погоджуватися з представниками трудових колективів відповідних юридичних осіб-роботодавців в частині пенсійних схем. Приєднання до корпоративного пенсійного фонду роботодавця-платника пенсійного фонду не потребує внесення змін та доповнень до статуту пенсійного фонду.  
118. 2. Статут пенсійного фонду може встановлювати тільки такі умови і правила недержавного пенсійного забезпечення, які не суперечать цьому Закону та законодавчим і нормативно-правовим актам, прийнятим відповідно до цього Закону.      2. Статут пенсійного фонду може встановлювати тільки такі умови і правила недержавного пенсійного забезпечення, які не суперечать цьому Закону та законодавчим і нормативно-правовим актам, прийнятим відповідно до цього Закону.  
119. 3. Статут пенсійного фонду містить:      3. Статут пенсійного фонду містить:  
120. 1) повну та скорочену (за наявності) назву, тип (відкритий, корпоративний чи професійний) та вид (агресивний, поміркований чи консервативний) фонду, місцезнаходження його постійно діючого керівного органу (юридичну адресу);   -76- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
В пункті 1 частини 3 статті 9 вилучити слова "та вид (агресивний, поміркований чи консервативний)".  
Враховано   1) повну та скорочену (за наявності) назву, тип (відкритий, корпоративний чи професійний) фонду, місцезнаходження його постійно діючого керівного органу (юридичну адресу);  
121. 2) відомості про засновників фонду із зазначенням місцезнаходження їх постійно діючих керівних органів (юридичної адреси), свідоцтв про їх реєстрацію як юридичних осіб;   -77- Петров В.Б. (реєстр. картка № 270)
Пункт 2 пункту 3 статті 9 викласти в такій редакції: "2) відомості про засновників фонду із зазначенням місцезнаходження їх постійно діючих керівних органів (юридичної адреси), даних про їх реєстрацію як юридичних осіб;". Редакційна правка  
Враховано   2) відомості про засновників фонду із зазначенням місцезнаходження їх постійно діючих керівних органів (юридичної адреси), даних про їх реєстрацію як юридичних осіб;  
122. 3) пенсійні схеми, що використовуються фондом, і порядок їх скасування;      3) пенсійні схеми, що використовуються фондом, і порядок їх скасування;  
123. 4) порядок затвердження та внесення змін до інвестиційної декларації фонду;      4) порядок затвердження та внесення змін до інвестиційної декларації фонду;  
124. 5) порядок укладення пенсійних контрактів;      5) порядок укладення пенсійних контрактів;  
125. 6) права та обов'язки фонду і порядок їх реалізації, права та обов'язки засновників, вкладників і учасників пенсійного фонду;   -78- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 6 частини 3 статті 9 викласти у такій редакції: "6) права та обов'язки фонду і порядок їх реалізації, права та обов'язки засновників, роботодавців-платників, вкладників і учасників пенсійного фонду;" Редакційні зміни у зв'язку з введеннням нового суб'єкта недержавного пенсійного забезпечення - роботодавця-платника корпоративного пенсійного фонду.  
Враховано   6) права та обов'язки фонду і порядок їх реалізації, права та обов'язки засновників, роботодавців-платників, вкладників і учасників пенсійного фонду;  
126. 7) порядок управління фондом;      7) порядок управління фондом;  
127. 8) повноваження ради пенсійного фонду, порядок її утворення та функціонування;   -79- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 8 частини 3 статті 9 викласти у такій редакції: "8) повноваження ради пенсійного фонду, порядок її утворення та функціонування, випадки скликання її позачергових засідань, кваліфікаційні вимоги до її членів;" У статуті повинні бути обумовлені випадки скликання позачергових засідань, а також кваліфікаційні вимоги до членів ради фонду.  
Враховано   8) повноваження ради пенсійного фонду, порядок її утворення та функціонування, випадки скликання її позачергових засідань, кваліфікаційні вимоги до її членів  
128. 9) умови набуття статусу учасника пенсійного фонду, права та обов'язки учасника фонду;      9) умови набуття статусу учасника пенсійного фонду, права та обов'язки учасника фонду;  
129. 10) умови сплати внесків до фонду;      10) умови сплати внесків до фонду;  
130. 11) порядок використання пенсійних активів фонду;      11) порядок використання пенсійних активів фонду;  
131. 12) визначення розміру адміністративних видатків з управління фондом;   -80- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 12 частини 3 статті 9 викласти у такій редакції: "12) вид дозволених адміністративних видатків з управління фондом;" У статуті повинен передбачатись не розмір адміністративних витрат, а їх вид.  
Враховано   12) вид дозволених адміністративних видатків з управління фондом;  
132. 13) порядок організації персоніфікованого обліку та звітності, а також порядок отримання вкладниками та учасниками фонду інформації про стан своїх індивідуальних пенсійних рахунків;      13) порядок організації персоніфікованого обліку та звітності, а також порядок отримання вкладниками та учасниками фонду інформації про стан своїх індивідуальних пенсійних рахунків;  
133. 14) порядок ліквідації та реорганізації фонду;      14) порядок ліквідації та реорганізації фонду;  
134. 15) умови, за яких може бути проведені вибір і заміна компанії з управління пенсійним фондом, компанії з управління активами, банківської установи-зберігача та порядок такої заміни із зазначенням дій, спрямованих на захист прав учасників фонду;   -81- Матвієнко А.С. (в.о. № 17)
У статті 9, п.3, п/п 15) викласти у редакції: "15) умови, за яких можуть бути проведені вибір і заміна компанії з управління пенсійним фондом, компанії з управління активами, зберігача та порядок такої заміни із зазначенням дій, спрямованих на захист прав учасників фонду;"  
Враховано   15) умови, за яких можуть бути проведені вибір і заміна компанії з управління пенсійним фондом, компанії з управління активами, зберігача та порядок такої заміни із зазначенням дій, спрямованих на захист прав учасників фонду;  
135. 16) порядок оприлюднення інформації про діяльність фонду;      16) порядок оприлюднення інформації про діяльність фонду;  
136. 17) порядок внесення змін і доповнень до статуту фонду;      17) порядок внесення змін і доповнень до статуту фонду;  
137. 18) інші положення, що не суперечать законодавству.   -82- Петров В.Б. (реєстр. картка № 270)
Доповнити пункт 3 статті 9 пунктом наступного змісту: "порядок виходу засновників". Так як порядок виходу засновників пенсійного фонду має свої особливості.  
Враховано   18) порядок виходу засновників; 19) інші положення, що не суперечать законодавству.  
138. Державна інспекція з пенсійного страхування може визначити додаткову інформацію, обов'язкову для включення до статуту пенсійного фонду, якщо така інформація необхідна для захисту інтересів учасників пенсійного фонду.      Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг може визначити додаткову інформацію, обов'язкову для включення до статуту пенсійного фонду, якщо така інформація необхідна для захисту інтересів учасників пенсійного фонду.  
139. 4. Інвестиційна декларація пенсійного фонду є обов'язковим додатком до його статуту і підлягає обов'язковій реєстрації в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом 60 календарних днів з дня реєстрації пенсійного фонду. Примірник зареєстрованої інвестиційної декларації подається компанією, що здійснює управління пенсійним фондом, Державній інспекції з пенсійного страхування протягом п'яти робочих днів з дня реєстрації.   -83- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
В частині 4 статті 9 слова "компанією, що здійснює управління пенсійним фондом," замінити на слова "адміністратором". Редакційна правка  
Враховано   4. Інвестиційна декларація пенсійного фонду є обов'язковим додатком до його статуту і підлягає обов'язковій реєстрації в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом 60 календарних днів з дня реєстрації пенсійного фонду. Примірник зареєстрованої інвестиційної декларації подається адміністратором спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг протягом п'яти робочих днів з дня реєстрації.  
    -84- Шаров І.Ф.
В частині 4 статті 9 виключити слова "є обов'язковим додатком до його статуту".  
Відхилено    
    -85- Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
ст.9 п. 4 "Інвестиційна декларація пенсійного фонду є обов'язковим додатком до його статуту". При можливих змінах напрямків інвестиційної декларації треба буде обов'язково внести зміни до статуту, що дуже недоречно. Внесення змін до інвестиційної декларації здійснюється як до додатку до статуту.  
Відхилено    
140. Зміни і доповнення до інвестиційної декларації вносяться та реєструються в порядку, встановленому частиною четвертою статті 10 цього Закону.      Зміни і доповнення до інвестиційної декларації вносяться та реєструються в порядку, встановленому частиною четвертою статті 10 цього Закону.  
141. 5. Зміни і доповнення до статуту пенсійного фонду не можуть погіршувати умови пенсійного забезпечення учасників фонду.      5. Зміни і доповнення до статуту пенсійного фонду не можуть погіршувати умови пенсійного забезпечення учасників фонду.  
142. Державна інспекція з пенсійного страхування не реєструє зміни і доповнення до статутів пенсійних фондів, які порушують вимоги цієї частини статті.      Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг не реєструє зміни і доповнення до статутів пенсійних фондів, які порушують вимоги цієї частини статті.  
143. 6. Рада пенсійного фонду зобов'язана надати всім учасникам фонду інформацію про зміни та доповнення, що вносяться до його статуту, через адміністратора протягом одного місяця з дня їх реєстрації в порядку, встановленому цим Законом.   -86- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
Викласти в новій редакції п.6 ст. 9: "Рада пенсійного фонду зобов'язана надавати всім засновникам та вкладникам фонду інформацію про зміни та доповнення, що вносяться до його статуту, через адміністратора протягом одного місяця з дня їх реєстрації в порядку, встановленому цим Законом. Зміни та доповнення до статуту пенсійного фонду подаються на реєстрацію радою фонду за тими ж правилами, що встановлені для реєстрації пенсійного фонду, протягом семи робочих днів з дня затвердження нею таких змін." Не відповідає процедурі прийняття змін до статуту - вони вносяться та приймаються засновниками.  
Відхилено   6. Рада пенсійного фонду зобов'язана надати всім учасникам фонду інформацію про зміни та доповнення, що вносяться до його статуту, через адміністратора протягом одного місяця з дня їх реєстрації в порядку, встановленому цим Законом.  
144. Зміни та доповнення до статуту пенсійного фонду подаються на реєстрацію радою фонду за тими ж правилами, що встановлені для реєстрації пенсійного фонду, протягом семи робочих днів з дня затвердження нею таких змін.      Зміни та доповнення до статуту пенсійного фонду подаються на реєстрацію радою фонду за тими ж правилами, що встановлені для реєстрації пенсійного фонду, протягом семи робочих днів з дня затвердження нею таких змін.  
145. 7. Типові статути відкритого, корпоративного та професійного пенсійних фондів затверджуються Державною інспекцією з пенсійного страхування.      7. Типові статути відкритого, корпоративного та професійного пенсійних фондів затверджуються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.  
146. Стаття 10. Інвестиційна декларація пенсійного фонду      Стаття 10. Інвестиційна декларація пенсійного фонду  
147. 1. Інвестиційна декларація пенсійного фонду розробляється та затверджується радою пенсійного фонду відповідно до цього Закону.      1. Інвестиційна декларація пенсійного фонду розробляється та затверджується радою пенсійного фонду відповідно до цього Закону.  
148. У разі відсутності у складі ради пенсійного фонду осіб, які мають професійну підготовку в сфері інвестиційної діяльності, рада зобов'язана залучити до розроблення інвестиційної декларації консультантів з інвестиційних питань. Оплата послуг таких консультантів здійснюється за рахунок засновників пенсійного фонду.      У разі відсутності у складі ради пенсійного фонду осіб, які мають професійну підготовку в сфері інвестиційної діяльності, рада зобов'язана залучити до розроблення інвестиційної декларації консультантів з інвестиційних питань. Оплата послуг таких консультантів здійснюється за рахунок засновників пенсійного фонду.  
149. 2. Інвестиційна декларація повинна визначати інвестиційну політику фонду та його вид (агресивний, поміркований, консервативний). В інвестиційній декларації відображаються основні напрями інвестиційної політики пенсійного фонду, обмеження щодо управління та розміщення пенсійних активів з урахуванням обмежень, визначених цим Законом, порядок визначення структури активів. Інвестиційна декларація є обов'язковою для застосування компанією, що здійснює управління пенсійними активами, та банківською установою-зберігачем.   -87- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У частині 2 статті 10 вилучити в першому реченні слова "та його вид (агресивний, поміркований, консервативний)" та в другому реченні слова "щодо управління та розміщення пенсійних активів" замінити на слова "щодо управління пенсійними активами". Редакційна правка, зокрема, у зв'язку з відмовою від від поділу НПФ на агресивні, помірковані та консервативні.  
Враховано   2. Інвестиційна декларація визначає інвестиційну політику фонду. В інвестиційній декларації відображаються основні напрями інвестиційної політики пенсійного фонду, обмеження щодо управління пенсійними активами з урахуванням обмежень, визначених цим Законом, порядок визначення структури активів. Інвестиційна декларація є обов'язковою для застосування компанією, що здійснює управління пенсійними активами, та зберігачем.  
150. 3. Рада фонду зобов'язана проводити щорічний аналіз ефективності інвестиційної декларації та визначати доцільність внесення до неї змін і доповнень з урахуванням пропозицій, поданих компанією, що здійснює управління пенсійними активами.   -88- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У частині 3 статті 10 після слова "Рада" додати слово "пенсійного". Редакційна правка  
Враховано   3. Рада пенсійного фонду зобов'язана проводити щорічний аналіз ефективності інвестиційної декларації та визначати доцільність внесення до неї змін і доповнень з урахуванням пропозицій, поданих компанією, що здійснює управління пенсійними активами.  
151. 4. Правила підготовки, вимоги до інвестиційної декларації та порядок її реєстрації встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Державною інспекцією з пенсійного страхування.   -89- Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
В законопроекті дуже багато концептуальних положень відноситься до компетенції Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Ці положення повинні регулюватися виключно Законом, прийнятим Верховною Радою України - це її конституційне право.  
Відхилено   4. Правила підготовки, вимоги до інвестиційної декларації та порядок її реєстрації встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням із спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.  
152. Стаття 11. Реєстрація пенсійного фонду      Стаття 11. Реєстрація пенсійного фонду  
153. 1. Реєстрація пенсійного фонду та видача йому відповідного свідоцтва провадяться Державною інспекцією з пенсійного страхування.      1. Реєстрація пенсійного фонду та видача йому відповідного свідоцтва провадяться спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.  
154. Пенсійний фонд набуває статусу юридичної особи з моменту його реєстрації в Державній інспекції з пенсійного страхування.      Пенсійний фонд набуває статусу юридичної особи з моменту його реєстрації в спеціально уповноваженому органі виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.  
155. Пенсійний фонд має право на провадження діяльності з недержавного пенсійного забезпечення після його реєстрації та одержання відповідного свідоцтва.      Пенсійний фонд має право на провадження діяльності з недержавного пенсійного забезпечення після його реєстрації та одержання відповідного свідоцтва.  
156. 2. Для реєстрації пенсійного фонду його засновники подають до Державної інспекції з пенсійного страхування такі документи:      2. Для реєстрації пенсійного фонду його засновники подають до спеціально уповноваженого органа виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг такі документи:  
157. 1) заяву про реєстрацію пенсійного фонду, складену за формою, встановленою Державною інспекцією з пенсійного страхування;      1) заяву про реєстрацію пенсійного фонду, складену за формою, встановленою спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг;  
158. 2) нотаріально засвідчені копії установчих документів засновників;      2) нотаріально засвідчені копії установчих документів засновників;  
159. 3) статут пенсійного фонду;      3) статут пенсійного фонду;  
160. 4) відомості про посадових осіб засновників і про результати фінансово-господарської діяльності засновників за останні три роки, що передують дню подання заяви, засвідчені аудитором, або аудиторський висновок щодо них.   -90- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
Сінько В.Д. (реєстр. картка № 368)
Станков А.К. (реєстр. картка № 365)
Степанов М.В. (реєстр. картка № 349)
Марченко О.А. (в.о. № 201)
Викласти в новій редакції п. 2 пункт 4 ст.11: "Для реєстрації пенсійного фонду його засновники подають до Державної інспекції з пенсійного страхування такі документи: 4) відомості про посадових осіб засновників і про результати фінансово-господарської діяльності засновників за звітний рік (період), підписані керівником, головним бухгалтером та завірені печаткою. У разі, якщо діяльність засновника підлягає обов'язковій аудиторській перевірці, то у цьому випадку подається аудиторський висновок." (в частині скорочення терміну, за який подається звітність)  
Враховано частково   4) відомості про посадових осіб засновників і про результати фінансово-господарської діяльності засновників за останній фінансовий рік, засвідчені аудитором, або аудиторський висновок щодо них.  
161. Відомості про посадових осіб повинні містити інформацію щодо осіб, яким надано право підписання фінансових документів засновників, за формою, встановленою Державною інспекцією з пенсійного страхування.   -91- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
В останьому абзаці частини 2 статті 11 після слів "про посадових осіб" додати слова "зазначені в пункті 4 цієї статті". Редакційне уточнення  
Враховано   Відомості про посадових осіб, зазначені в пункті 4 цієї статті, повинні містити інформацію щодо осіб, яким надано право підписання фінансових документів засновників, за формою, встановленою спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.  
162. 3. Державна інспекція з пенсійного страхування має право перевіряти подані засновниками пенсійного фонду документи на відповідність їх нормам законодавства та достовірність повідомленої в них інформації. Реєстрація пенсійного фонду провадиться протягом 30 календарних днів з дня подачі всіх документів, визначених цією статтею.      3. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг має право перевіряти подані засновниками пенсійного фонду документи на відповідність їх нормам законодавства та достовірність повідомленої в них інформації. Реєстрація пенсійного фонду провадиться протягом 30 календарних днів з дня подачі всіх документів, визначених цією статтею.  
163. 4. Державна інспекція з пенсійного страхування може відмовити в реєстрації у разі невідповідності поданих документів і даних, які вони містять, вимогам цього Закону.   -92- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 4 статті 11 викласти у такій редакції: "4. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг може відмовити в реєстрації пенсійного фонду у разі невідповідності поданих документів і даних, які вони містять, вимогам цього Закону, в тому числі якщо члени ради пенсійного фонду не відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним відповідно до цього Закону спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг." Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг повинен мати право не реєструвати пенсійний фонд також і у випадках, коли за анкетними даними члени ради фонду не відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним цим органом та статутом пенсійного фонду.  
Враховано   4. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг може відмовити в реєстрації пенсійного фонду у разі невідповідності поданих документів і даних, які вони містять, вимогам цього Закону, в тому числі якщо члени ради пенсійного фонду не відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним відповідно до цього Закону спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.  
164. 5. У разі відмови у реєстрації або нездійснення реєстрації пенсійного фонду у строки, визначені цим Законом, Державна інспекція з пенсійного страхування зобов'язана письмово повідомити заявника з обов'язковим обґрунтуванням причин відмови або недотримання строків реєстрації та із зазначенням обов'язкових заходів для усунення виявлених недоліків.      5. У разі відмови у реєстрації або нездійснення реєстрації пенсійного фонду у строки, визначені цим Законом, спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг зобов'язаний письмово повідомити заявника з обов'язковим обґрунтуванням причин відмови або недотримання строків реєстрації та із зазначенням обов'язкових заходів для усунення виявлених недоліків.  
165. 6. Засновники пенсійного фонду мають право усунути недоліки або подати додаткові документи та інформацію Державній інспекції з пенсійного страхування протягом 30 календарних днів з дня отримання повідомлення про відмову у реєстрації або про нездійснення її.      6. Засновники пенсійного фонду мають право усунути недоліки або подати додаткові документи та інформацію спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг протягом 30 календарних днів з дня отримання повідомлення про відмову у реєстрації або про нездійснення її.  
166. Після усунення недоліків або подання додаткової інформації Державна інспекція з пенсійного страхування протягом 30 календарних днів приймає рішення про реєстрацію.      Після усунення недоліків або подання додаткової інформації спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг протягом 30 календарних днів приймає рішення про реєстрацію.  
167. 7. Відмова у реєстрації або нереєстрація пенсійного фонду протягом установлених цим Законом строків може бути оскаржена засновниками пенсійного фонду в судовому порядку. Збитки, завдані неправомірною відмовою або нездійсненням реєстрації, відшкодовуються відповідно до законодавства.      7. Відмова у реєстрації або нереєстрація пенсійного фонду протягом установлених цим Законом строків може бути оскаржена засновниками пенсійного фонду в судовому порядку. Збитки, завдані неправомірною відмовою або нездійсненням реєстрації, відшкодовуються відповідно до законодавства.  
168. Стаття 12. Обов'язкові умови початку діяльності недержавних пенсійних фондів      Стаття 12. Обов'язкові умови початку діяльності недержавних пенсійних фондів  
169. 1. Засновники пенсійного фонду протягом року з дня отримання свідоцтва про реєстрацію зобов'язані:   -93- Дашутін Г.П. (в.о. № 162)
Сінько В.Д. (реєстр. картка № 368)
Станков А.К. (реєстр. картка № 365)
Степанов М.В. (реєстр. картка № 349)
Вилучити всі положення стосовно адміністратора пенсійного фонду, як окремної юридичної особи. Пропозиція суперечить загальній концепції створення та діяльності недержавних пенсійних фондів.  
Відхилено   1. Засновники пенсійного фонду протягом року з дня отримання свідоцтва про реєстрацію зобов'язані:  
170. 1) сформувати перший склад ради пенсійного фонду відповідно до цього Закону;      1) сформувати перший склад ради пенсійного фонду відповідно до цього Закону;  
171. 2) утворити адміністратора, що буде здійснювати управління пенсійним фондом, або забезпечити укладення договору з компанією з управління пенсійним фондом, яка має дозвіл на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом і може бути утворена як засновниками цього пенсійного фонду, так і іншими особами;      2) утворити адміністратора, що буде здійснювати управління пенсійним фондом, або забезпечити укладення договору з компанією з управління пенсійним фондом, яка має дозвіл на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом і може бути утворена як засновниками цього пенсійного фонду, так і іншими особами;  
172. 3) забезпечити укладення радою фонду договору про управління та розміщення пенсійних активів з компанією з управління активами, яка має дозвіл Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження діяльності з управління та розміщення пенсійних активів, якщо таке управління не здійснюватиме компанія з управління пенсійним фондом;      3) забезпечити укладення радою фонду договору про управління пенсійними активами з компанією з управління активами, яка має дозвіл Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження діяльності з управління активами, якщо таке управління не здійснюватиме компанія з управління пенсійним фондом;  
173. 4) забезпечити укладення радою пенсійного фонду договору з банківською установою-зберігачем;      4) забезпечити укладення радою пенсійного фонду договору зі зберігачем;  
174. 5) утворити комісію з переобрання членів ради фонду.      5) утворити комісію з переобрання членів ради фонду.  
175. Укладення пенсійних контрактів та отримання пенсійних відрахувань на рахунок пенсійного фонду до виконання вимог цієї статті забороняється.      Укладення пенсійних контрактів та отримання пенсійних відрахувань на рахунок пенсійного фонду до виконання вимог цієї статті забороняється.  
176. 2. Порядок подання адміністратором інформації про виконання вимог щодо укладення договорів, зазначених у частині першій цієї статті, визначається Державною інспекцією з пенсійного страхування.      2. Порядок подання адміністратором інформації про виконання вимог щодо укладення договорів, зазначених у частині першій цієї статті, визначається спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.  
177. 3. У разі невиконання вимог частини першої цієї статті Державна інспекція з пенсійного страхування приймає рішення про скасування реєстрації пенсійного фонду.      3. У разі невиконання вимог частини першої цієї статті спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг приймає рішення про скасування реєстрації пенсійного фонду.  
178. Стаття 13. Рада пенсійного фонду      Стаття 13. Рада пенсійного фонду  
179. 1. Для здійснення контролю за поточною діяльністю пенсійного фонду та вирішення основних питань його діяльності утворюється рада пенсійного фонду (далі - рада фонду). Рада відкритого пенсійного фонду утворюється у кількості дев'яти осіб, а рада корпоративного та професійного фонду - шести осіб.   -94- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 1 статті 13 доповнити останнім (третім) реченням такого змісту: "З числа членів ради фонду обираються голова та секретар ради фонду".  
Враховано   1. Для здійснення контролю за поточною діяльністю пенсійного фонду та вирішення основних питань його діяльності утворюється рада пенсійного фонду (далі - рада фонду). Рада відкритого пенсійного фонду утворюється у кількості дев'яти осіб, а рада корпоративного та професійного фонду - шести осіб. З числа членів ради фонду обираються голова та секретар ради фонду.  
180. 2. Перший склад ради відкритого пенсійного фонду призначається засновниками фонду у кількості шести осіб, які відповідають вимогам частини четвертої цієї статті. Витрати на утримання першого складу ради відкритого пенсійного фонду фінансуються за рахунок засновників та відносяться на їх валові витрати. Повний склад ради відкритого пенсійного фонду повинен бути сформований відповідно до вимог цього Закону протягом одного року з дня реєстрації пенсійного фонду.      2. Перший склад ради відкритого пенсійного фонду призначається засновниками фонду у кількості шести осіб, які відповідають вимогам частини четвертої цієї статті. Витрати на утримання першого складу ради відкритого пенсійного фонду фінансуються за рахунок засновників та відносяться на їх валові витрати. Повний склад ради відкритого пенсійного фонду повинен бути сформований відповідно до вимог цього Закону протягом одного року з дня реєстрації пенсійного фонду.  
181. 3. До повного складу ради відкритого пенсійного фонду входять по троє представників від засновників та від учасників фонду, а також три особи, які не є представниками засновників, учасників фонду, пов'язаними особами пенсійного фонду і його засновників (далі - незалежні члени ради).   -95- Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
Ст.. 13 п.3 До складу Ради пенсійного фонду входять три незалежні особи, які невідомо звідки беруться. Механізми залучення незалежних осіб визначені.  
Відхилено   3. До повного складу ради відкритого пенсійного фонду входять по троє представників від засновників та від учасників фонду, а також три особи, які не є представниками засновників, учасників фонду, пов'язаними особами пенсійного фонду і його засновників (далі - незалежні члени ради).  
182. До повного складу ради корпоративного та професійного пенсійного фонду входять по троє представників від засновників та учасників фонду, а також за рішенням засновників можуть бути залучені три незалежних члени ради.   -96- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Другий абзац частини 3 статті 12 викласти в такій редакції: "До повного складу ради корпоративного та професійного пенсійного фонду входять по троє представників від засновників (включаючи роботодавців-платників) та учасників фонду. За рішенням засновників та роботодавців-платників також можуть бути залучені три незалежних члени ради. На цих незалежних членів ради розповсюджуються вимоги, що встановлені цим Законом для незалежних членів ради відкритого пенсійного фонду". Редакційна зміна у зв'язку з наданням права роботодавця приєднуватись до уже створеного корпоративного пенсійного фонду.  
Враховано   До повного складу ради корпоративного та професійного пенсійного фонду входять по троє представників від засновників (включаючи роботодавців-платників) та учасників фонду. За рішенням засновників та роботодавців-платників також можуть бути залучені три незалежних члени ради. На цих незалежних членів ради розповсюджуються вимоги, що встановлені цим Законом для незалежних членів ради відкритого пенсійного фонду.  
183. 4. Члени ради будь-якого фонду обираються на три роки (крім членів першого повного складу ради) з правом переобрання на наступні строки з числа осіб, які:      4. Члени ради будь-якого фонду обираються на три роки (крім членів першого повного складу ради) з правом переобрання на наступні строки з числа осіб, які:  
184. 1) є дієздатними особами, які досягли вісімнадцяти років;      1) є дієздатними особами, які досягли вісімнадцяти років;  
185. 2) відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним Державною інспекцією з пенсійного страхування та статутом пенсійного фонду;      2) відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним Спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг та статутом пенсійного фонду;  
186. 3) не були засуджені за умисні злочини;      3) не були засуджені за умисні злочини;  
187. 4) не були протягом останніх семи років керівниками юридичних осіб, визнаних банкрутами або підданих процедурі примусової ліквідації у період керівництва цієї особи;      4) не були протягом останніх семи років керівниками юридичних осіб, визнаних банкрутами або підданих процедурі примусової ліквідації у період керівництва цієї особи;  
188. 5) не є пов'язаними особами інших членів ради фонду.      5) не є пов'язаними особами інших членів ради фонду.  
189. Члени ради обирають голову ради простою більшістю голосів.      Члени ради обирають голову ради простою більшістю голосів.  
190. 5. Для членів першого повного складу ради відкритого пенсійного фонду, що обирається протягом року з дня реєстрації пенсійного фонду, встановлюються такі строки повноважень: по одному члену ради, призначеному від засновників та учасників, та один незалежний член ради перебувають у складі ради один рік, другий член ради, обраний зазначеними сторонами, та другий незалежний член ради - два роки, третій член ради, обраний зазначеними сторонами, та третій незалежний член ради перебувають у складі ради фонду три роки.      5. Для членів першого повного складу ради відкритого пенсійного фонду, що обирається протягом року з дня реєстрації пенсійного фонду, встановлюються такі строки повноважень: по одному члену ради, призначеному від засновників та учасників, та один незалежний член ради перебувають у складі ради один рік, другий член ради, обраний зазначеними сторонами, та другий незалежний член ради - два роки, третій член ради, обраний зазначеними сторонами, та третій незалежний член ради перебувають у складі ради фонду три роки.  
191. Член ради відкритого пенсійного фонду може скласти з себе повноваження достроково за власним бажанням.      Член ради відкритого пенсійного фонду може скласти з себе повноваження достроково за власним бажанням.  
192. 6. Для членів першого повного складу ради корпоративного та професійного пенсійного фонду, що обирається протягом року з дня реєстрації пенсійного фонду, встановлюються такі строки повноважень: по одному члену ради, призначеному від засновників та учасників, перебувають у складі ради один рік, другий член ради, обраний зазначеними сторонами, - два роки, третій член ради, обраний зазначеними сторонами, - три роки.      6. Для членів першого повного складу ради корпоративного та професійного пенсійного фонду, що обирається протягом року з дня реєстрації пенсійного фонду, встановлюються такі строки повноважень: по одному члену ради, призначеному від засновників та учасників, перебувають у складі ради один рік, другий член ради, обраний зазначеними сторонами, - два роки, третій член ради, обраний зазначеними сторонами, - три роки.  
193. Член ради корпоративного та професійного пенсійного фонду може скласти з себе повноваження достроково за власним бажанням.      Член ради корпоративного та професійного пенсійного фонду може скласти з себе повноваження достроково за власним бажанням.  
194. 7. Члени ради фонду, які є представниками засновників пенсійного фонду, призначаються засновниками фонду та отримують повноваження членів ради фонду на спільних загальних зборах засновників та учасників фонду.   -97- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 7 статті 13 викласти у такій редакції: "7. Кандидати в члени ради фонду, які є представниками засновників (включаючи роботодавців-платників) пенсійного фонду, призначаються засновниками (включаючи роботодавців-платників) пенсійного фонду і визнаються членами ради фонду на спільних загальних зборах засновників, роботодавців-учасників і учасників фонду та отримують повноваження членів ради фонду тільки у разі, якщо протягом 10 днів з дня подання списку членів ради фонду до спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг щодо них не надійде обгрунтованого письмового заперечення спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг. Право на представництво у раді фонду від роботодавця-платника корпоративного пенсійного фонду, який виявив бажання стати платником внесків до вже створеного корпоративного пенсійного фонді, при сформованому повному складі ради цього фонду, реалізується при черговому переобранні членів ради пенсійного фонду." Члени ради пенсійного фонду можуть набувати повноважень тільки у разі якщо щодо них не надійде заперечень від спеціально уповноваженого органа виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг протягом 10 днів з дня подання списку ради пенсійного фонду Державній інспекції. У разі приєднання роботодавця до уже створеного корпоративного пенсійного фонду він має право на визначення кандидатури до ради цього пенсійного фонду при черговому переобранні членів ради фонду.  
Враховано   7. Кандидати в члени ради фонду, які є представниками засновників (включаючи роботодавців-платників) пенсійного фонду, призначаються засновниками (включаючи роботодавців-платників) пенсійного фонду і визнаються членами ради фонду на спільних загальних зборах засновників, роботодавців-учасників і учасників фонду та отримують повноваження членів ради фонду тільки у разі, якщо протягом 10 днів з дня подання списку членів ради фонду до спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг щодо них не надійде обгрунтованого письмового заперечення спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг. Право на представництво у раді фонду від роботодавця-платника корпоративного пенсійного фонду, який виявив бажання стати платником внесків до вже створеного корпоративного пенсійного фонді, при сформованому повному складі ради цього фонду, реалізується при черговому переобранні членів ради пенсійного фонду.  
195. 8. Члени ради фонду, які є представниками учасників пенсійного фонду, обираються до ради спільними зборами засновників та учасників фонду з числа учасників фонду, які:   -98- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Абзац 1 частини 8 статті 13 викласти у такій редакції: "8. Члени ради фонду, які є представниками учасників пенсійного фонду, обираються до ради спільними зборами засновників (включаючи роботодавців-платників) та учасників фонду з числа учасників фонду, які:" Редакційні зміни у зв'язку з введеннням нового суб'єкта недержавного пенсійного забезпечення -роботодавця-платника пенсійного фонду. Члени ради фонду повинні дати свою згоду на обрання в члени ради фонду.  
Враховано   8. Члени ради фонду, які є представниками учасників пенсійного фонду, обираються до ради спільними зборами засновників (включаючи роботодавців-платників) та учасників фонду з числа учасників фонду, які:  
196. 1) виявили бажання бути кандидатами у члени ради фонду, про що подали відповідну заяву на ім'я голови ради фонду разом із заповненими анкетними даними за формою, встановленою у статуті фонду;   -99- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 1 частини 8 статті 13 викласти у такій редакції: "1) виявили бажання чи погодилися бути кандидатами у члени ради фонду, про що подали відповідну заяву на ім'я голови ради фонду разом із заповненими анкетними даними за формою, встановленою радою фонду;"  
Враховано   1) виявили бажання чи погодилися бути кандидатами у члени ради фонду, про що подали відповідну заяву на ім'я голови ради фонду разом із заповненими анкетними даними за формою, встановленою радою фонду;  
197. 2) відповідають вимогам, установленим у цьому Законі та статуті фонду;      2) відповідають вимогам, установленим у цьому Законі та статуті фонду;  
198. 3) не є пов'язаними особами засновників відкритого пенсійного фонду.      3) не є пов'язаними особами засновників відкритого пенсійного фонду.  
199. 9. Незалежні члени ради відкритого пенсійного фонду обираються до ради спільними зборами засновників та учасників фонду з числа осіб, визначених та запропонованих радою фонду, які:      9. Незалежні члени ради відкритого пенсійного фонду обираються до ради спільними зборами засновників та учасників фонду з числа осіб, визначених та запропонованих радою фонду, які:  
200. 1) погодилися бути кандидатами у члени ради фонду, про що подали відповідну заяву на ім'я голови ради фонду разом з заповненими анкетними даними за формою, встановленою у статуті фонду;   -100- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
В пункт 1 частини 9 статті 13 слова "за формою, встановленою у статуті фонду" замінити на слова "за формою, встановленою радою фонду".  
Враховано   1) погодилися бути кандидатами у члени ради фонду, про що подали відповідну заяву на ім'я голови ради фонду разом з заповненими анкетними даними за формою, встановленою радою фонду;  
201. 2) відповідають вимогам, установленим у цьому Законі та статуті фонду;      2) відповідають вимогам, установленим у цьому Законі та статуті фонду;  
202. 3) не є пов'язаними особами засновників фонду.      3) не є пов'язаними особами засновників фонду.  
203. 10. При визначенні кандидатів у члени ради фонду рада розглядає заяви, що надійшли до ради фонду разом із заповненими анкетними даними не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня розсилання письмових повідомлень про проведення спільних зборів засновників та учасників фонду.   -101- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 10 статті 13 викласти у такій редакції: "10. При визначенні кандидатів у члени ради фонду рада розглядає заяви, що надійшли до ради фонду разом із заповненими анкетними даними не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня розсилання письмових повідомлень про проведення спільних зборів засновників, роботодавців-платників та учасників фонду." Редакційні зміни у зв'язку з введеннням нового суб'єкта недержавного пенсійного забезпечення-роботодавця- платника корпоративного пенсійного фонду  
Враховано   10. При визначенні кандидатів у члени ради фонду рада розглядає заяви, що надійшли до ради фонду разом із заповненими анкетними даними не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня розсилання письмових повідомлень про проведення спільних зборів засновників, роботодавців-платників та учасників фонду.  
204. 11. Обраним спільними зборами засновників та учасників фонду вважається кандидат у члени ради, який набрав найбільшу кількість голосів на спільних зборах засновників та учасників пенсійного фонду.   -102- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 11 статті 13 викласти у такій редакції: "11.Обраним спільними зборами засновників (включаючи роботодавців - платників) та учасників фонду вважається кандидат у члени ради, який набрав найбільшу кількість голосів на спільних зборах засновників (включаючи роботодавців-платників) та учасників пенсійного фонду." Редакційні зміни у зв'язку з введеннням нового суб'єкта недержавного пенсійного забезпечення -роботодавця-платника корпоративного пенсійного фонду.  
Враховано   11. Обраним спільними зборами засновників (включаючи роботодавців-платників) та учасників фонду вважається кандидат у члени ради, який набрав найбільшу кількість голосів на спільних зборах засновників (включаючи роботодавців-платників) та учасників пенсійного фонду.  
205. 12. Повноваження членів ради фонду можуть бути припинені у разі:      12. Повноваження членів ради фонду можуть бути припинені у разі:  
206. 1) закінчення строку повноважень;      1) закінчення строку повноважень;  
207. 2) якщо член ради, який є представником учасників фонду, перестав бути учасником фонду;      2) якщо член ради, який є представником учасників фонду, перестав бути учасником фонду;  
208. 3) прийняття спільними зборами засновників та учасників фонду відповідного рішення;   -103- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 3 частини 12 статті 13 викласти у такій редакції: "3) прийняття спільними зборами засновників (включаючи роботодавців - платників) та учасників фонду відповідного рішення;" Редакційні зміни у зв'язку з введеннням нового суб'єкта недержавного пенсійного забезпечення -роботодавця-платника корпоративного пенсійного фонду.  
Враховано   3) прийняття спільними зборами засновників (включаючи роботодавців-платників) та учасників фонду відповідного рішення;  
209. 4) подання членом ради фонду заяви про вихід із складу ради за власним бажанням голові ради або секретарю ради фонду;      4) подання членом ради фонду заяви про вихід із складу ради за власним бажанням голові ради або секретарю ради фонду;  
210. 5) визнання члена ради недієздатним;      5) визнання члена ради недієздатним;  
211. 6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо цього члена ради;      6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо цього члена ради;  
212. 7) визнання члена ради безвісно відсутнім або померлим;      7) визнання члена ради безвісно відсутнім або померлим;  
213. 8) виникнення обмежень, установлених частинами четвертою, восьмою та дев'ятою цієї статті;   -104- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
В пункті 8 частини 12 статті 13 слова "виникнення обмежень" замінити на слова "порушення умов". Редакційне уточнення  
Враховано   8) порушення умов, установлених частинами четвертою, восьмою та дев'ятою цієї статті;  
214. 9) в інших випадках, передбачених законодавством або статутом пенсійного фонду.   -105- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 9 частини 12 статті 13 викласти у такій редакції: "9) якщо дії члена ради фонду спричинили скасування дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління корпоративним пенсійним фондом, який прийняв рішення про управління цим фондом;" Необхідно передбачити, що повноваження члена ради фонду можуть бути припинені, якщо його дії спричинили скасування дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління корпоративним пенсійним фондом, який прийняв рішення про адміністративне управління цим фондом.  
Враховано   9) якщо дії члена ради фонду спричинили скасування дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління корпоративним пенсійним фондом, який прийняв рішення про управління цим фондом;  
215. 13. Рада фонду діє на громадських засадах, якщо інше не встановлено статутом пенсійного фонду. Статутом може бути встановлена винагорода лише членам ради, які не є представниками засновників чи учасників фонду (незалежним членам ради фонду). При цьому розмір річної суми, що спрямовується на виплату винагород членам ради, обов'язково зазначається у видах та обсягах адміністративних видатків пенсійного фонду і опубліковується відповідно до статті 55 цього Закону.   -106- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 13 статті 13 викласти у такій редакції: "13. Члени ради фонду діють на громадських засадах, якщо інше не встановлено статутом пенсійного фонду, окрім незалежних членів ради. Статутом може бути встановлена винагорода лише членам ради, які не є представниками засновників, роботодавців-платників чи учасників фонду (незалежним членам ради фонду). При цьому розмір річної суми, що спрямовується на виплату винагород членам ради, обов'язково зазначається у видах та обсягах адміністративних видатків пенсійного фонду і опубліковується відповідно до статті 52 цього Закону." Редакційні зміни у зв'язку з введеннням нового суб'єкта недержавного пенсійного забезпечення -роботодавця-платника корпоративного пенсійного фонду.  
Враховано   13. Члени ради фонду діють на громадських засадах, якщо інше не встановлено статутом пенсійного фонду, окрім незалежних членів ради. Статутом може бути встановлена винагорода лише членам ради, які не є представниками засновників, роботодавців-платників чи учасників фонду (незалежним членам ради фонду). При цьому розмір річної суми, що спрямовується на виплату винагород членам ради, обов'язково зазначається у видах та обсягах адміністративних видатків пенсійного фонду і опубліковується відповідно до статті 52 цього Закону.  
216. 14. Організаційно-технічне забезпечення діяльності ради фонду, в тому числі проведення спільних зборів засновників та учасників, здійснює компанія з управління пенсійним фондом за рахунок коштів, сплачених компанії за управління пенсійним фондом, або засновники пенсійного фонду за свій рахунок.   -107- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 14 статті 13 викласти у такій редакції: "14. Організаційно-технічне забезпечення діяльності ради фонду, в тому числі проведення спільних зборів засновників, роботодавців-платників та учасників, здійснює компанія з управління пенсійним фондом за рахунок коштів, сплачених компанії за управління пенсійним фондом, або засновники та роботодавці-платники пенсійного фонду за свій рахунок." Редакційні зміни у зв'язку з введеннням нового суб'єкта недержавного пенсійного забезпечення -роботодавця-платника корпоративного пенсійного фонду.  
Враховано   14. Організаційно-технічне забезпечення діяльності ради фонду, в тому числі проведення спільних зборів засновників, роботодавців-платників та учасників, здійснює компанія з управління пенсійним фондом за рахунок коштів, сплачених компанії за управління пенсійним фондом, або засновники та роботодавці-платники пенсійного фонду за свій рахунок.  
217. 15. Адміністратор повідомляє Державну інспекцію з пенсійного страхування про утворення ради фонду та зміни у її складі протягом семи робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.   -108- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Статтю 13 доповнити новою частиною 16: "6. Якщо рада фонду діє не в інтересах учасників цього пенсійного фонду, за рішенням спеціально уповноваженого органа виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг право на виконання функцій ради фонду може бути надане адміністратору цього пенсійного фонду компанії з управління пенсійним фондом, тимчасово призначеній відповідно до цього Закону спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг."  
Враховано   15. Адміністратор повідомляє спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг про утворення ради фонду та зміни у її складі протягом семи робочих днів з дня прийняття відповідного рішення. 16. Якщо рада фонду діє не в інтересах учасників цього пенсійного фонду, за рішенням спеціально уповноваженого органа виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг право на виконання функцій ради фонду може бути надане адміністратору цього пенсійного фонду компанії з управління пенсійним фондом, тимчасово призначеній відповідно до цього Закону спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг. 17. Члени ради фонду можуть оскаржити рішення щодо припинення їх повноважень у випадку, передбаченому пунктом 9 частини дванадцятої цієї статті, протягом 2 місяців з дня прийняття такого рішення до спеціально уповноваженого органа виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, а у разі незгоди з рішенням спеціально уповноваженого органа виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг - до суду.  
    -109- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Статтію 13 доповнити новою частиною 17: "17. Члени ради фонду можуть оскаржити рішення щодо припинення їх повноважень у випадку, передбаченому пунктом 9 частини дванадцятої цієї статті, протягом 2 місяців з дня прийняття такого рішення до спеціально уповноваженого органа виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, а у разі незгоди з рішенням спеціально уповноваженого органа виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг - до суду." Необхідно надати право членам ради оскаржувати рішення щодо припинення їх повноважень до спеціально уповноваженого органа виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг протягом певного періоду (наприклад, 2-х місяців з моменту прийняття такого рішення).  
Враховано    
218. Стаття 14. Повноваження ради фонду      Стаття 14. Повноваження ради фонду  
219. 1. Рада фонду провадить свою діяльність у порядку, визначеному статутом пенсійного фонду, та відповідно до вимог цього Закону:      1. Рада фонду провадить свою діяльність у порядку, визначеному статутом пенсійного фонду, та відповідно до вимог цього Закону:  
220. 1) звітує про діяльність пенсійного фонду перед спільними зборами засновників та учасників фонду;   -110- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 1 частини 1 статті 14 викласти у такій редакції: "1) звітує про діяльність пенсійного фонду перед спільними зборами засновників, роботодавців-платників та учасників фонду;" Редакційні зміни у зв'язку з введеннням нового суб'єкта недержавного пенсійного забезпечення - роботодавця-платника корпоративного пенсійного фонду.  
Враховано   1) звітує про діяльність пенсійного фонду перед спільними зборами засновників, роботодавців-платників та учасників фонду;  
221. 2) затверджує статут пенсійного фонду, зміни та доповнення до нього, в тому числі інвестиційну декларацію, зміни та доповнення до неї, пенсійні схеми, зміни у пенсійних схемах фонду та їх скасування;      2) затверджує статут пенсійного фонду, зміни та доповнення до нього, в тому числі інвестиційну декларацію, зміни та доповнення до неї, пенсійні схеми, зміни у пенсійних схемах фонду та їх скасування;  
222. 3) подає до Державної інспекції з пенсійного страхування документи на реєстрацію змін та доповнень до статуту пенсійного фонду;      3) подає до спеціально уповноваженого органа виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг документи на реєстрацію змін та доповнень до статуту пенсійного фонду;  
223. 4) обирає голову та секретаря ради фонду з числа членів ради;      4) обирає голову та секретаря ради фонду з числа членів ради;  
224. 5) визначає компанію з управління пенсійним фондом, компанію з управління активами, банківську установу-зберігача, аудитора пенсійного фонду, осіб які надають консультаційні послуги, та укладає з ними від імені фонду договори;      5) визначає компанію з управління пенсійним фондом, компанію з управління активами, зберігача, аудитора пенсійного фонду, осіб, які надають консультаційні послуги, та укладає з ними від імені фонду договори;  
225. 6) заслуховує звіт про діяльність компанії з управління пенсійним фондом, компанії з управління активами, банківської установи-зберігача та осіб, які надають консультативні послуги, та приймає рішення щодо цих звітів;      6) заслуховує звіт про діяльність компанії з управління пенсійним фондом, компанії з управління активами, зберігача та осіб, які надають консультативні послуги, та приймає рішення щодо цих звітів;  
226. 7) перевіряє та затверджує інформацію про фінансовий стан пенсійного фонду, яка підлягає оприлюдненню в порядку, встановленому цим Законом, та розглядає аудиторський висновок;      7) перевіряє та затверджує інформацію про фінансовий стан пенсійного фонду, яка підлягає оприлюдненню в порядку, встановленому цим Законом, та розглядає аудиторський висновок;  
227. 8) здійснює контроль за цільовим використанням коштів пенсійного фонду;      8) здійснює контроль за цільовим використанням коштів пенсійного фонду;  
228. 9) розглядає спірні питання, що виникають між пенсійним фондом та його учасниками;      9) розглядає спірні питання, що виникають між пенсійним фондом та його учасниками;  
229. 10) приймає рішення про ліквідацію відкритого пенсійного фонду та вирішує інші питання, пов'язані з його ліквідацією;      10) приймає рішення про ліквідацію відкритого пенсійного фонду та вирішує інші питання, пов'язані з його ліквідацією;  
230. 11) вирішує інші питання, віднесені статутом пенсійного фонду до компетенції його ради.      11) вирішує інші питання, віднесені статутом пенсійного фонду до компетенції його ради.  
231. Питання, віднесені цим Законом і статутом пенсійного фонду до компетенції ради фонду, не можуть бути передані на вирішення виконавчих органів засновників фонду, компанії з управління пенсійним фондом або будь-яким іншим особам.      Питання, віднесені цим Законом і статутом пенсійного фонду до компетенції ради фонду, не можуть бути передані на вирішення виконавчих органів засновників фонду, компанії з управління пенсійним фондом або будь-яким іншим особам.  
232. 2. Голова ради фонду організовує роботу ради відповідно до цього Закону та статуту пенсійного фонду і підписує від імені фонду документи, передбачені цим Законом.   -111- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 2 статті 14 викласти у такій редакції: "2. Голова ради фонду організовує роботу ради відповідно до цього Закону та статуту пенсійного фонду і підписує особисто від імені фонду документи, передбачені цим Законом, або надає доручення на це уповноваженій особі." Повноваженням підписувати документи від імені пенсійного фонду слід також наділити й іншого члена ради фонду, наприклад, у разі хвороби голови.  
Враховано   2. Голова ради фонду організовує роботу ради відповідно до цього Закону та статуту пенсійного фонду і підписує особисто від імені фонду документи, передбачені цим Законом, або надає доручення на це уповноваженій особі.  
233. 3. Рада фонду має право здійснювати свої повноваження, якщо у її складі є не менше шести членів для відкритого фонду і не менше чотирьох членів для корпоративного або професійного фонду. У разі коли у складі ради залишилося менше осіб, ніж передбачено цією частиною статті, рада зобов'язана обрати та ввести до складу ради тимчасових членів з числа осіб, які відповідають вимогам статті 13 цього Закону, до дня проведення чергових або позачергових спільних зборів засновників та учасників фонду.   -112- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 3 статті 14 викласти у такій редакції: "3. Рада фонду має право здійснювати свої повноваження, якщо у її складі є не менше шести членів для відкритого фонду і не менше чотирьох членів для корпоративного або професійного фонду. У разі коли у складі ради залишилося менше осіб, ніж передбачено цією частиною статті, рада зобов'язана обрати та ввести до складу ради тимчасових членів з числа осіб, які відповідають вимогам статті 13 цього Закону, до дня проведення чергових або позачергових спільних зборів засновників, роботодавців-платників та учасників фонду." Редакційні зміни у зв'язку з введеннням нового суб'єкта недержавного пенсійного забезпечення -роботодавця-платника корпоративного пенсійного фонду.  
Враховано   3. Рада фонду має право здійснювати свої повноваження, якщо у її складі є не менше шести членів для відкритого фонду і не менше чотирьох членів для корпоративного або професійного фонду. У разі коли у складі ради залишилося менше осіб, ніж передбачено цією частиною статті, рада зобов'язана обрати та ввести до складу ради тимчасових членів з числа осіб, які відповідають вимогам статті 13 цього Закону, до дня проведення чергових або позачергових спільних зборів засновників, роботодавців-платників та учасників фонду. 4. У разі злиття компаній з управління пенсійним фондом, компаній з управління пенсійними активами зі зберігачем, внаслідок якого порушуються вимоги цього Закону щодо пов'язаних осіб, рада фонду зобов'язана протягом трьох місяців прийняти рішення щодо вибору нового надавача послуг із забезпеченням при цьому дотримання законодавства щодо пов'язаних осіб.  
    -113- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Статтю 14 доповнити частиною 4 такого змісту: "4. У разі злиття компаній з управління пенсійним фондом, компаній з управління пенсійними активами з зберігачем, внаслідок якого порушуються вимоги цього Закону щодо пов'язаних осіб, рада фонду зобов'язана протягом трьох місяців прийняти рішення щодо вибору надавача послуг із забезпеченням при цьому дотримання законодавства щодо пов'язаних осіб." Необхідно передбачити, що у разі злиття компаній з управління пенсійним фондом, компаній з управління пенсійними активами або зберігачів, внаслідок якого порушуються вимоги цього Закону щодо пов'язаних осіб, рада фонду зобов'язана прийняти рішення щодо вибору надавача послуг із забезпеченням при цьому дотримання законодавства щодо пов'язаних осіб.  
Враховано    
234. Стаття 15. Засідання ради фонду      Стаття 15. Засідання ради фонду  
235. 1. Засідання ради фонду відбувається не рідше одного разу на квартал і скликається головою ради або на вимогу не менше третини її членів, а також на вимогу Державної інспекції з пенсійного страхування.      1. Засідання ради фонду відбувається не рідше одного разу на квартал і скликається головою ради або на вимогу не менше третини її членів, а також на вимогу спеціально уповноваженого органа виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.  
236. Голова ради фонду зобов'язаний скликати позачергові збори ради фонду протягом п'яти робочих днів у разі, коли:      Голова ради фонду зобов'язаний скликати позачергові збори ради фонду протягом п'яти робочих днів у разі, коли:  
237. 1) рада фонду отримала від державних органів, що здійснюють державних нагляд та контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення, повідомлення про виявлення порушень у діяльності або призупинення дії чи скасування відповідних дозволів на провадження діяльності адміністратора, компанії, що здійснює управління пенсійними активами, банківської установи-зберігача або аудитора фонду;      1) рада фонду отримала від державних органів, що здійснюють державних нагляд та контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення, повідомлення про виявлення порушень у діяльності або призупинення дії чи скасування відповідних дозволів (ліцензій) на провадження діяльності адміністратора, компанії з управління активами, зберігача або аудитора фонду;  
238. 2) кількість членів ради фонду є менше шести осіб, якщо це відкритий пенсійний фонд, або чотирьох осіб, якщо це корпоративний та професійний фонди, і необхідно введення тимчасових членів ради фонду;      2) кількість членів ради фонду є менше шести осіб, якщо це відкритий пенсійний фонд, або чотирьох осіб, якщо це корпоративний та професійний фонди, і необхідно введення тимчасових членів ради фонду;  
239. 3) достроково припиняється дія договорів з компанією з управління фондом, компанією з управління активами, банківською установою-зберігачем або аудитором фонду;      3) достроково припиняється дія договорів з компанією з управління фондом, компанією з управління активами, зберігачем або аудитором фонду;  
240. 4) в інших випадках, передбачених статутом фонду.      4) в інших випадках, передбачених статутом фонду.  
241. На засідання ради фонду, що проводиться в IV кварталі звітного року, обов'язково запрошуються представники адміністратора, компанії, що здійснює управління пенсійними активами, банківської установи-зберігача та аудитора фонду.      На засідання ради фонду, що проводиться в IV кварталі звітного року, обов'язково запрошуються представники адміністратора, компанії, що здійснює управління пенсійними активами, зберігача та аудитора фонду.  
242. 2. Засідання ради є правоможними, якщо в них бере участь не менше шести членів ради - для відкритого фонду, та чотирьох членів ради - для корпоративного та професійного фонду, включаючи тимчасових членів ради. Рішення ради фонду приймаються простою більшістю голосів членів ради, які беруть участь у засіданні. В разі рівної кількості голосів членів ради вирішальним є голос голови ради.   -114- Петров В.Б. (реєстр. картка № 270)
В пункті 2 статті 15 слово "правоможними" замінити на "правомочними" та додати слово "фонду" після слова "ради".  
Враховано   2. Засідання ради фонду є правомочними, якщо в них бере участь не менше шести членів ради фонду - для відкритого фонду, та чотирьох членів ради фонду - для корпоративного та професійного фонду, включаючи тимчасових членів ради фонду. Рішення ради фонду приймаються простою більшістю голосів членів ради фонду, які беруть участь у засіданні. В разі рівної кількості голосів членів ради фонду вирішальним є голос голови ради фонду.  
243. 3. Протокол засідань ради фонду підписується головою та секретарем ради фонду і надається засновникам пенсійного фонду, адміністратору пенсійного фонду, компанії з управління активами та банківській установі-зберігачу, а також іншим особам, яких стосуються такі рішення, не пізніше трьох робочих днів з дня проведення засідання ради фонду.   -115- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 3 статті 15 викласти у такій редакції: "3. Протокол засідань ради фонду підписується головою або уповноваженою ним особою та секретарем ради фонду і надається засновникам пенсійного фонду, адміністратору пенсійного фонду, компанії з управління активами та зберігачу, а також іншим особам, яких стосуються такі рішення, не пізніше трьох робочих днів з дня проведення засідання ради фонду. Рішення ради фонду, прийняті у межах її компетенції, є обов'язковими для виконання засновниками, роботодавцями-платниками та учасниками пенсійного фонду, компанією з управління пенсійним фондом, компаніями з управління активами та зберігачем." Підписувати протоколи засідань слід надати можливість уповноваженій головою ради фонду особі.  
Враховано   3. Протокол засідань ради фонду підписується головою або уповноваженою ним особою та секретарем ради фонду і надається засновникам пенсійного фонду, адміністратору пенсійного фонду, компанії з управління активами та зберігачу, а також іншим особам, яких стосуються такі рішення, не пізніше трьох робочих днів з дня проведення засідання ради фонду.  
244. Рішення ради фонду, прийняті у межах її компетенції, є обов'язковими для виконання засновниками та учасниками пенсійного фонду, компанією з управління пенсійним фондом, компаніями з управління активами та банківською установою-зберігачем.      Рішення ради фонду, прийняті у межах її компетенції, є обов'язковими для виконання засновниками, роботодавцями-платниками та учасниками пенсійного фонду, компанією з управління пенсійним фондом, компаніями з управління активами та зберігачем.  
245. Стаття 16. Спільні збори представників засновників та учасників пенсійного фонду   -116- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Назву статті 16 викласти у такій редакції: "Стаття 16. Спільні збори представників засновників, роботодавців-платників та учасників пенсійного фонду" Редакційні зміни у зв'язку з введеннням нового суб'єкта недержавного пенсійного забезпечення -роботодавця-платника корпоративного пенсійного фонду  
Враховано   Стаття 16. Спільні збори представників засновників, роботодавців-платників та учасників пенсійного фонду  
246. 1. Спільні збори представників засновників та учасників пенсійного фонду проводяться не рідше одного разу на рік. День, час і місце проведення спільних зборів оголошується радою фонду шляхом розсилання письмових повідомлень усім учасникам фонду не пізніше ніж за 60 днів до дня проведення спільних зборів.   -117- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У частині 1 статті 16 після слів "представників засновників" додати слова "роботодавців-платників". Редакційні зміни у зв'язку з введеннням нового суб'єкта недержавного пенсійного забезпечення - роботодавця-платника корпоративного пенсійного фонду  
Враховано   1. Спільні збори представників засновників, роботодавців-платників та учасників пенсійного фонду проводяться не рідше одного разу на рік. День, час і місце проведення спільних зборів оголошується радою фонду шляхом розсилання письмових повідомлень усім учасникам фонду не пізніше ніж за 60 днів до дня проведення спільних зборів.  
    -118- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
Сінько В.Д. (реєстр. картка № 368)
Станков А.К. (реєстр. картка № 365)
Степанов М.В. (реєстр. картка № 349)
Стоян О.М. (в.о. № 18)
Марченко О.А. (в.о. № 201)
Викласти в новій редакції п.1 ст.16 абзац 1: "Спільні збори засновників та представників учасників пенсійного фонду проводяться не рідше одного разу на рік. День, час і місце проведення спільних зборів оголошується радою фонду розсиланням письмових повідомлень усім засновникам та вкладникам (роботодавцям), які повинні направити представника від учасників фонду з розрахунку один представник від 200 учасників. Якщо трудовий колектив роботодавця нараховує менше 200 учасників, то делегується один представник від кожного вкладника (роботодавця). Повідомлення розсилаються не пізніше, ніж за 60 днів до дня проведення спільних зборів." Порядок проведення зборів встановлюється статутом.  
Відхилено    
247. До повідомлення про проведення спільних зборів має додаватися іменний опитувальний лист із списком кандидатур у члени ради фонду (із зазначенням даних про них), які пропонуються для обрання замість вибулих членів ради.      До повідомлення про проведення спільних зборів має додаватися іменний опитувальний лист із списком кандидатур у члени ради фонду (із зазначенням даних про них), які пропонуються для обрання замість вибулих членів ради.  
248. 2. Спільні збори представників засновників та учасників пенсійного фонду вважаються правоможними, якщо на них присутні особисто або представлені особами, визначеними відповідно до частини третьої цієї статті, не менше ніж 20 відсотків кількості учасників фонду, зареєстрованих у системі персоніфікованого обліку пенсійного фонду на день розсилання повідомлень про проведення спільних зборів.   -119- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У частині 2 статті 16 після слів "представників засновників" додати слова "роботодавців-платників". Редакційні зміни у зв'язку з введеннням нового суб'єкта недержавного пенсійного забезпечення -роботодавця-платника корпоративного пенсійного фонду.  
Враховано   2. Спільні збори представників засновників, роботодавців-платників та учасників пенсійного фонду вважаються правомочними, якщо на них присутні особисто або представлені особами, визначеними відповідно до частини третьої цієї статті, не менше ніж 20 відсотків кількості учасників фонду, зареєстрованих у системі персоніфікованого обліку пенсійного фонду на день розсилання повідомлень про проведення спільних зборів.  
    -120- Петров В.Б. (реєстр. картка № 270)
В пункті 2 статті 16 слово "правоможними" замінити на "правомочними".  
Враховано    
249. Обов'язковим питанням порядку денного спільних зборів є вибори нових членів ради фонду замість вибулих. Голосування на спільних зборах проводиться шляхом подання заповнених іменних опитувальних листів. При голосуванні кожен учасник фонду має один голос. Представники засновників фонду можуть голосувати лише у разі, коли вони є учасниками фонду.      Обов'язковим питанням порядку денного спільних зборів є вибори нових членів ради фонду замість вибулих. Голосування на спільних зборах проводиться шляхом подання заповнених іменних опитувальних листів. При голосуванні кожен учасник фонду має один голос. Представники засновників фонду можуть голосувати лише у разі, коли вони є учасниками фонду.  
250. 3. Учасники фонду, які не можуть бути присутніми на спільних зборах учасників та засновників, мають право заповнити іменний опитувальний лист, надісланий їм разом з повідомленням про проведення спільних зборів, і надіслати його на ім'я голови комісії з переобрання членів ради фонду, яке обов'язково зазначається в повідомленні. Учасники фонду, заповнені опитувальні листи яких надійшли до пенсійного фонду не пізніше ніж за добу до дня проведення спільних зборів, вважаються присутніми на зборах.   -121- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У частині 3 статті 16 після слів "на спільних зборах учасників" додати слова ", роботодавців-платників". Редакційні зміни у зв'язку з введеннням нового суб'єкта недержавного пенсійного забезпечення -роботодавця-платника корпоративного пенсійного фонду  
Враховано   3. Учасники фонду, які не можуть бути присутніми на спільних зборах учасників, роботодавців-платників та засновників, мають право заповнити іменний опитувальний лист, надісланий їм разом з повідомленням про проведення спільних зборів, і надіслати його на ім'я голови комісії з переобрання членів ради фонду, яке обов'язково зазначається в повідомленні. Учасники фонду, заповнені опитувальні листи яких надійшли до пенсійного фонду не пізніше ніж за добу до дня проведення спільних зборів, вважаються присутніми на зборах.  
251. 4. До складу комісії з переобрання членів ради фонду входять по одному представнику від адміністратора, засновника (засновників) та аудитор пенсійного фонду. Голова комісії обирається членами комісії простою більшістю голосів.   -122- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У частині 4 статті 16 після слів "адміністратора, засновника (засновників)," додати слова ", роботодавців-платників". Редакційні зміни у зв'язку з введеннням нового суб'єкта недержавного пенсійного забезпечення-роботодавця-платника корпоративного пенсійного фонду  
Враховано   4. До складу комісії з переобрання членів ради фонду входять по одному представнику від адміністратора, засновника (засновників), роботодавців-платників та аудитор пенсійного фонду. Голова комісії обирається членами комісії простою більшістю голосів.  
252. 5. Комісія з переобрання членів ради фонду має такі повноваження:      5. Комісія з переобрання членів ради фонду має такі повноваження:  
253. 1) отримання, реєстрація та забезпечення належного збереження отриманих опитувальних листів;      1) отримання, реєстрація та забезпечення належного збереження отриманих опитувальних листів;  
254. 2) підрахунок голосів учасників пенсійного фонду за опитувальними листами з кожного окремого питання порядку денного;      2) підрахунок голосів учасників пенсійного фонду за опитувальними листами з кожного окремого питання порядку денного;  
255. 3) оголошення на спільних зборах результатів опитування учасників фонду з усіх відповідних питань.   -123- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У пункті 3 частини 5 статті 16 слова "з усіх відповідних питань" замінити на слова "з усіх питань порядку денного". Редакційна правка  
Враховано   3) оголошення на спільних зборах результатів опитування учасників фонду з усіх питань порядку денного.  
256. Члени комісії з переобрання членів ради фонду оголошують результати голосування у точній відповідності із заповненими опитувальними листами та несуть відповідальність за достовірність проголошених ними результатів голосування учасників фонду, які надіслали опитувальні листи.   -124- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
В абзаці п'ятому частини 5 статті 16 слова "у точній відповідності із заповненими опитувальними листами" замінити на слова "у точній відповідності до заповнених опитувальних листів" Граматична правка  
Враховано   Члени комісії з переобрання членів ради фонду оголошують результати голосування у точній відповідності до заповнених опитувальних листів та несуть відповідальність за достовірність проголошених ними результатів голосування учасників фонду, які надіслали опитувальні листи.  
257. Після закінчення спільних зборів комісія з переобрання членів ради фонду зобов'язана передати всі отримані заповнені іменні опитувальні листи на зберігання уповноваженому представникові адміністратора.   -125- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
В абзаці шостому частини 5 статті 16 слова "уповноваженому представникові адміністратора" замінити на слова "до адміністратора через його уповноваженого представника". Редакційна правка  
Враховано   Після закінчення спільних зборів комісія з переобрання членів ради фонду зобов'язана передати всі отримані заповнені іменні опитувальні листи на зберігання до адміністратора через його уповноваженого представника.  
258. 6. Заповнені іменні опитувальні листи підлягають зберіганню адміністратором протягом п'яти років з дня їх отримання. Достовірність заповнених опитувальних листів та повне і правильне врахування визначених у них пропозицій може бути перевірено Державною інспекцією у справах пенсійного страхування.      6. Заповнені іменні опитувальні листи підлягають зберіганню адміністратором протягом п'яти років з дня їх отримання. Достовірність заповнених опитувальних листів та повне і правильне врахування визначених у них пропозицій може бути перевірено спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.  
259. 7. Результати голосування згідно з порядком денним спільних зборів засновників та учасників фонду доводяться до відома всіх учасників у порядку, встановленому статутом фонду.   -126- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У частині 7 статті 16 після слів "спільних зборів засновників" додати слова "роботодавців-платників". Редакційні зміни у зв'язку з введеннням нового суб'єкта недержавного пенсійного забезпечення -роботодавця-платника корпоративного пенсійного фонду.  
Враховано   7. Результати голосування згідно з порядком денним спільних зборів засновників, роботодавців-платників та учасників фонду доводяться до відома всіх учасників у порядку, встановленому статутом фонду.  
260. Стаття 17. Ліквідація пенсійного фонду   -127- Шаров І.Ф.
Усунути суперечності між положеннями статті 17 і статті 18 щодо підстав ліквідації фонду.  
Враховано редакційно   Стаття 17. Ліквідація пенсійного фонду  
261. 1. Ліквідація корпоративного або професійного пенсійного фонду здійснюється лише:      1. Ліквідація корпоративного або професійного пенсійного фонду здійснюється лише:  
262. 1) на підставі рішення засновників - за умови виконання фондом усіх передбачених пенсійними контрактами зобов'язань перед учасниками фонду або в разі припинення участі у фонді всіх його учасників з обов'язковим погодженням такої ліквідації з Державною інспекцією з пенсійного страхування;   -128- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 1 частини 1 статті 17 викласти у такій редакції: "1) на підставі рішення засновників та роботодавців-платників корпоративного пенсійного фонду, погодженого зі спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг - за умови виконання фондом усіх передбачених пенсійними контрактами зобов'язань перед учасниками фонду щодо сплати страхових внесків та адміністративного управління фондом на день ліквідації цього фонду або в разі припинення участі у фонді всіх його учасників - шляхом передачі за згодою учасників пенсійного фонду всіх пенсійних активів до інших пенсійних фондів;" Редакційні зміни у зв'язку з введенням нового суб'єкта недержавного пенсійного забезпечення - роботодавця-платника корпоративного пенсійного фонду та уточнення положення стосовно припинення обов'язків роботодавця-засновника корпоративного або професійного фонду у разі ліквідації такого пенсійного фонду. Роботодавець повинен мати можливість припинити участь у фонді, що ліквідується, якщо він на день ліквідації фонду повністю виконав свої зобов'язання щодо сплати внесків та адміністративного управління фондом. При цьому учасники пенсійного фонду мають право перевести свої пенсійні активи до іншого пенсійного фонду.  
Враховано   1) на підставі рішення засновників та роботодавців-платників корпоративного пенсійного фонду, погодженого зі спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг - за умови виконання фондом усіх передбачених пенсійними контрактами зобов'язань перед учасниками фонду щодо сплати страхових внесків та адміністративного управління фондом на день ліквідації цього фонду або в разі припинення участі у фонді всіх його учасників - шляхом передачі за згодою учасників пенсійного фонду всіх пенсійних активів до інших пенсійних фондів;  
263. 2) на підставі рішення суду про ліквідацію пенсійного фонду у випадках, передбачених законодавством;   -129- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Доповнити частину 1 статті 17 новим пунктом 3 такого змісту: "3) за рішенням спеціально уповноваженого органа виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг;" Пункти 3 та 4 вважати відповідно пунктами 4 та 5.  
Враховано   2) на підставі рішення суду про ліквідацію пенсійного фонду у випадках, передбачених законодавством; 3) за рішенням спеціально уповноваженого органа виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг;  
264. 3) у разі настання умов, передбачених частиною дванадцятою статті 18 цього Закону;   -130- Петров В.Б. (реєстр. картка № 270)
В пункті 3 пункту 1 статті 17 слово "дванадцятою" слід замінити на "одинадцятою".  
Враховано   4) у разі настання умов, передбачених частиною одинадцятою статті 18 цього Закону;  
    -131- Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
Ст.17 п.1, 3) посилання на відсутню частину 12 статті 18.  
Враховано редакційно    
265. 4) у разі ліквідації без правонаступництва всіх засновників фонду.      5) у разі ліквідації без правонаступництва всіх засновників фонду.  
266. 2. Ліквідація відкритого пенсійного фонду здійснюється лише:      2. Ліквідація відкритого пенсійного фонду здійснюється лише:  
267. 1) на підставі рішення ради фонду - за умови виконання фондом усіх передбачених пенсійними контрактами зобов'язань перед учасниками фонду або в разі припинення участі у фонді всіх його учасників з обов'язковим погодженням такої ліквідації з Державною інспекцією з пенсійного страхування;      1) на підставі рішення ради фонду - за умови виконання фондом усіх передбачених пенсійними контрактами зобов'язань перед учасниками фонду або в разі припинення участі у фонді всіх його учасників з обов'язковим погодженням такої ліквідації з спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг;  
268. 2) на підставі рішення суду про ліквідацію пенсійного фонду у випадках, передбачених законодавством.   -132- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 2 статті 17 доповнити третім пунктом такого змісту: "3) на підставі рішення спеціально уповноваженого органа виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг у разі, якщо діяльність фонду не відповідає вимогам цього Закону." Необхідно надати право спеціально уповноваженому органу ліквідувати пенсійний фонд, якщо його діяльність не відповідає вимогам законодавства про недержавне пенсійне забезпечення.  
Враховано   2) на підставі рішення суду про ліквідацію пенсійного фонду у випадках, передбачених законодавством. 3) на підставі рішення спеціально уповноваженого органа виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг у разі, якщо діяльність фонду не відповідає вимогам цього Закону.  
269. 3. У разі прийняття рішення про ліквідацію пенсійного фонду рада фонду зобов'язана повідомити учасників фонду, адміністратора, компанію з управління активами, банківську установу-зберігача та Державну інспекцію з пенсійного страхування не пізніше ніж за шість місяців до дня початку процедури ліквідації.   -133- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 3 статті 17 викласти у такій редакції: "3. У разі прийняття рішення про ліквідацію пенсійного фонду рада фонду зобов'язана повідомити про таке рішення учасників фонду, адміністратора, компанію з управління активами, зберігача та спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг не пізніше ніж за шість місяців до дня початку процедури ліквідації цього пенсійного фонду з одночасним повідомленням учасників фонду про дату початку і закінчення періоду ліквідації пенсійного фонду. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг має право скоротити термін, передбачений в абзаці першому частини 3 статті 17, на підставі обгрунтованого письмового прохання ради фонду." Учасники фонду повинні бути повідомлені про дату початку та закінчення періоду ліквідації пенсійного фонду. Необхідно також надати право спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг скоротити передбачений цією статтею шестимісячний термін, якщо того вимагає конкретна ситуація.  
Враховано   3. У разі прийняття рішення про ліквідацію пенсійного фонду рада фонду зобов'язана повідомити про таке рішення учасників фонду, адміністратора, компанію з управління активами, зберігача та спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг не пізніше ніж за шість місяців до дня початку процедури ліквідації цього пенсійного фонду з одночасним повідомленням учасників фонду про дату початку і закінчення періоду ліквідації пенсійного фонду. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг має право скоротити термін, передбачений в абзаці першому частини 3 статті 17, на підставі обгрунтованого письмового прохання ради фонду.  
270. 4. Після прийняття рішення про ліквідацію пенсійного фонду засновниками та радою фонду утворюється ліквідаційна комісія для проведення ліквідації фонду. Склад ліквідаційної комісії затверджується Державною інспекцією з пенсійного страхування. До складу ліквідаційної комісії можуть входити представники учасників фонду, засновників фонду, адміністратора. У роботі комісії також можуть брати участь представники компанії з управління активами, банківської установи-зберігача, Державної інспекції з пенсійного страхування, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.   -134- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 4 статті 17 викласти у такій редакції: "4. Після прийняття рішення про ліквідацію пенсійного фонду засновниками (включаючи роботодавців-платників) та радою фонду утворюється ліквідаційна комісія для проведення ліквідації фонду. Склад ліквідаційної комісії затверджується спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг. До складу ліквідаційної комісії можуть входити представники учасників фонду, засновників (включаючи роботодавців-платників) фонду, адміністратора. У роботі ліквідаційної комісії також можуть брати участь представники компанії з управління активами, зберігача, спеціально уповноваженого органа виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Одночасно з прийняттям рішення про створення ліквідаційної комісії рада фонду приймає рішення про відкриття у зберігача фонду спеціального ліквідаційного депозитного рахунку, на який зараховуються всі грошові кошти з інших рахунків фонду та всі надходження від продажу активів фонду." Редакційні зміни у зв'язку з введеннням нового суб'єкта недержавного пенсійного забезпечення -роботодавця-платника пенсійного фонду  
Враховано   4. Після прийняття рішення про ліквідацію пенсійного фонду засновниками (включаючи роботодавців-платників) та радою фонду утворюється ліквідаційна комісія для проведення ліквідації фонду. Склад ліквідаційної комісії затверджується спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг. До складу ліквідаційної комісії можуть входити представники учасників фонду, засновників (включаючи роботодавців-платників) фонду, адміністратора. У роботі ліквідаційної комісії також можуть брати участь представники компанії з управління активами, зберігача, спеціально уповноваженого органа виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Одночасно з прийняттям рішення про створення ліквідаційної комісії рада фонду приймає рішення про відкриття у зберігача фонду спеціального ліквідаційного депозитного рахунку, на який зараховуються всі грошові кошти з інших рахунків фонду та всі надходження від продажу активів фонду.  
271. Фінансування роботи ліквідаційної комісії у разі ліквідації корпоративного та професійного пенсійного фонду оплачується за рахунок коштів їх засновників, а у разі ліквідації відкритого пенсійного фонду - за рахунок пенсійних активів у порядку, встановленому Державною інспекцією з пенсійного страхування.   -135- Петров В.Б. (реєстр. картка № 270)
Абзац 2 пункту 4 статті 17 викласти в такій редакції : "Фінансування роботи ліквідаційної комісії в разі ліквідації корпоративного, професійного та відкритого пенсійного фонду оплачується за рахунок коштів їх засновників."  
Враховано частково (окрім професійних фондів)  Фінансування роботи ліквідаційної комісії у разі ліквідації корпоративного та відкритого пенсійного фонду здійснюється за рахунок коштів їх засновників, а у разі ліквідації професійного фонду - за рахунок пенсійних активів, у порядку, встановленому спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.  
    -136- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Абзац другий частини 4 статті 17 викласти як абзац третій у такій редакції: "Фінансування роботи ліквідаційної комісії у разі ліквідації корпоративного та відкритого пенсійного фонду здійснюється за рахунок коштів їх засновників, а у разі ліквідації професійного фонду - за рахунок пенсійних активів, у порядку, встановленому спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг."  
Враховано    
272. Ліквідаційна комісія має такі повноваження:      Ліквідаційна комісія має такі повноваження:  
273. 1) проведення оцінки загальної чистої вартості пенсійних активів фонду;   -137- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
В пункті 1 частини 4 статті 17 вилучити слово "загальної". Редакційна правка (відповідно до статі 1).  
Враховано   1) проведення оцінки чистої вартості пенсійних активів фонду;  
274. 2) визначення чистої вартості пенсійних активів, яка належить кожному учасникові пенсійного фонду відповідно до даних персоніфікованого обліку, із зазначенням відсоткового співвідношення вартості таких активів із загальною чистою вартістю пенсійних активів фонду;   -138- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 2 частини 4 статті 17 викласти в такій редакції: "2) визначення частки чистої вартості пенсійних активів, яка належить кожному учасникові пенсійного фонду відповідно до даних персоніфікованого обліку, із зазначенням відсоткового співвідношення вартості таких активів із чистою вартістю пенсійних активів всього песійного фонду;" Редакційна правка  
Враховано   2) визначення частки чистої вартості пенсійних активів, яка належить кожному учасникові пенсійного фонду відповідно до даних персоніфікованого обліку, із зазначенням відсоткового співвідношення вартості таких активів із чистою вартістю пенсійних активів всього песійного фонду;  
275. 3) підготовка ліквідаційного балансу пенсійного фонду з визначенням сум коштів, належних кожному учасникові пенсійного фонду, та зазначенням відсоткового співвідношення цих сум із загальною чистою вартістю пенсійних активів фонду;   -139- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
В пункті 3 частини 4 статті 17 вилучити слово "загальною".  
Враховано   3) підготовка ліквідаційного балансу пенсійного фонду з визначенням сум коштів, належних кожному учасникові пенсійного фонду, та зазначенням відсоткового співвідношення цих сум із чистою вартістю пенсійних активів фонду;  
276. 4) подання на затвердження Державній інспекції з пенсійного страхування ліквідаційного балансу пенсійного фонду;      4) подання на затвердження спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг ліквідаційного балансу пенсійного фонду;  
277. 5) контроль за передачею розподілених коштів згідно з ліквідаційним балансом пенсійного фонду та з дотриманням вимог цього Закону;      5) контроль за передачею розподілених коштів згідно з ліквідаційним балансом пенсійного фонду та з дотриманням вимог цього Закону;  
278. 6) підготовка звіту про проведення ліквідації пенсійного фонду та подання його Державній інспекції з пенсійного страхування за формою та в порядку, встановленими нею;      6) підготовка звіту про проведення ліквідації пенсійного фонду та подання його спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг за формою та в порядку, встановленими ним;  
279. 7) інші повноваження, визначені Державною інспекцією з пенсійного страхування.      7) інші повноваження, визначені спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.  
280. Порядок утворення та функціонування ліквідаційної комісії та складання ліквідаційного балансу пенсійного фонду визначається Державною інспекцією з пенсійного страхування.      Порядок утворення та функціонування ліквідаційної комісії та складання ліквідаційного балансу пенсійного фонду визначається спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.  
281. 5. Після отримання повідомлення про ліквідацію фонду його учасники повинні надіслати до ліквідаційної комісії письмове розпорядження з визначенням нового пенсійного фонду, якому мають бути передані належні їм пенсійні активи. Разом з письмовим розпорядженням учасники фонду надсилають копію пенсійного контракту, укладеного з новим пенсійним фондом. Письмове розпорядження повинно бути надіслане учасником фонду не пізніше ніж за двадцять днів до закінчення строку ліквідації пенсійного фонду.      5. Після отримання повідомлення про ліквідацію фонду його учасники повинні надіслати до ліквідаційної комісії письмове розпорядження з визначенням нового пенсійного фонду, якому мають бути передані належні їм пенсійні активи. Разом з письмовим розпорядженням учасники фонду надсилають копію пенсійного контракту, укладеного з новим пенсійним фондом. Письмове розпорядження повинно бути надіслане учасником фонду не пізніше ніж за двадцять днів до закінчення строку ліквідації пенсійного фонду.  
282. 6. У разі укладення пенсійного контракту з новим пенсійним фондом учасник фонду зобов'язаний надати новому пенсійному фонду копію пенсійного контракту з фондом, що ліквідується. Після передачі іншим пенсійним фондам пенсійних активів учасників фонду, що ліквідується, їх пенсійні контракти з цим фондом вважаються анульованими.      6. У разі укладення пенсійного контракту з новим пенсійним фондом учасник фонду зобов'язаний надати новому пенсійному фонду копію пенсійного контракту з фондом, що ліквідується. Після передачі іншим пенсійним фондам пенсійних активів учасників фонду, що ліквідується, їх пенсійні контракти з цим фондом вважаються анульованими.  
283. 7. У разі ліквідації пенсійного фонду активи учасників фонду відповідно до їх письмових розпоряджень переводяться до інших пенсійних фондів згідно з ліквідаційним балансом фонду та в порядку, встановленому Державною інспекцією з пенсійного страхування.      7. У разі ліквідації пенсійного фонду активи учасників фонду відповідно до їх письмових розпоряджень переводяться до інших пенсійних фондів згідно з ліквідаційним балансом фонду та в порядку, встановленому спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.  
284. Передача активів іншим пенсійним фондам здійснюється грошовими коштами у сумі, належній кожному учасникові пенсійного фонду відповідно до відсоткового співвідношення, зазначеного у ліквідаційному балансі.   -140- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Абзац другий частини 7 статті 17 викласти у такій редакції: "Передача активів іншим пенсійним фондам здійснюється лише в грошовій формі протягом десяти робочих днів з дати повного продажу пенсійних активів за грошові кошти. Перерахування коштів провадиться безготівковим платежем зі спеціального ліквідаційного депозитного рахунку фонду у сумі, належній кожному учаснику пенсійного фонду та визначеній відповідно до розрахунку, здійсненому пропорційно до сум, що обліковуються на їх індивідуальних пенсійних рахунках на дату повного продажу пенсійних активів." Необхідно визначити, що ліквідаційна вартість пенсійних активів встановлюється на день передачі пенсійних активів.  
Враховано   Передача активів іншим пенсійним фондам здійснюється лише в грошовій формі протягом десяти робочих днів з дати повного продажу пенсійних активів за грошові кошти. Перерахування коштів провадиться безготівковим платежем зі спеціального ліквідаційного депозитного рахунку фонду у сумі, належній кожному учаснику пенсійного фонду та визначеній відповідно до розрахунку, здійсненому пропорційно до сум, що обліковуються на їх індивідуальних пенсійних рахунках на дату повного продажу пенсійних активів.  
285. 8. Передача активів здійснюється відповідно до розпорядження учасника фонду, в якому визначено новий пенсійний фонд, лише після затвердження Державною інспекцією з пенсійного страхування ліквідаційного балансу пенсійного фонду і повинна бути проведена в строк не більше ніж один місяць з дня початку процедури ліквідації пенсійного фонду. У разі коли сума коштів, належна до передачі, є меншою, ніж сума сплачених на користь учасника фонду пенсійних внесків, рада фонду за погодженням і в порядку, встановленому Державною інспекцією з пенсійного страхування, має право прийняти рішення щодо продовження строку передачі активів до інших фондів.   -141- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Абзац перший частини 8 статті 17 викласти у такій редакції: "8. Передача активів здійснюється відповідно до розпорядження учасника фонду, в якому визначено новий пенсійний фонд, лише після затвердження спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг ліквідаційного балансу пенсійного фонду і повинна бути проведена в строк не більше ніж один місяць з дня початку процедури ліквідації пенсійного фонду. У разі, коли продаж активів пенсійного фонду в цінних паперах протягом зазначеного в абзаці першому частини 8 статті 17 часу може призвести до значного зниження їх вартості, спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг має право дозволити передачу активів учасників, які досягли пенсійного віку, і подовжити строк передачі активів інших учасників фонду." Вартість активів всього фонду на момент його ліквідації не повинна порівнюватись з сумою сплачених внесків на користь окремих учасників, оскільки під час ліквідації пенсійного фонду насамперед необхідно думати про те, як максимізувати вартість поточного портфелю інвестицій всього фонду. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг може дозволити передачу активів учасників, які досягли пенсійного віку, і подовжити строк передачі активів інших учасників.  
Враховано   8. Передача активів здійснюється відповідно до розпорядження учасника фонду, в якому визначено новий пенсійний фонд, лише після затвердження спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг ліквідаційного балансу пенсійного фонду і повинна бути проведена в строк не більше ніж один місяць з дня початку процедури ліквідації пенсійного фонду. У разі, коли продаж активів пенсійного фонду в цінних паперах протягом зазначеного в абзаці першому частини 8 статті 17 часу може призвести до значного зниження їх вартості, спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг має право дозволити передачу активів учасників, які досягли пенсійного віку, і подовжити строк передачі активів інших учасників фонду.  
286. Разом з пенсійними активами адміністратор передає пенсійному фонду, обраному учасником, звіт про операції, відображені на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду.      Разом з пенсійними активами адміністратор передає пенсійному фонду, обраному учасником, звіт про операції, відображені на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду.  
287. 9. Якщо учасник фонду не надав письмового розпорядження щодо нового пенсійного фонду для передачі належних йому пенсійних активів у строк, встановлений частиною п'ятою цієї статті, належні йому пенсійні активи підлягають передачі до відкритого пенсійного фонду, визначеного ліквідаційною комісією, на умовах та в порядку, встановлених Державною інспекцією з пенсійного страхування.      9. Якщо учасник фонду не надав письмового розпорядження щодо нового пенсійного фонду для передачі належних йому пенсійних коштів у строк, встановлений частиною п'ятою статті 17, належні йому пенсійні кошти підлягають передачі до відкритого пенсійного фонду, визначеного ліквідаційною комісією, на умовах та в порядку, встановлених спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.  
288. 10. Пенсійний фонд вважається ліквідованим з дня скасування його реєстрації Державною інспекцією з пенсійного страхування.      10. Пенсійний фонд вважається ліквідованим з дня скасування його реєстрації спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.  
289. Скасування реєстрації пенсійного фонду здійснюється на підставі поданого до Державної інспекції з пенсійного страхування звіту про проведення ліквідації пенсійного фонду за умови повного розрахунку з усіма учасниками пенсійного фонду шляхом передачі всіх пенсійних активів його учасників до інших пенсійних фондів або одноразової виплати коштів у випадках, передбачених цим Законом.      Скасування реєстрації пенсійного фонду здійснюється на підставі поданого до спеціально уповноваженого органа виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг звіту про проведення ліквідації пенсійного фонду за умови повного розрахунку з усіма учасниками пенсійного фонду шляхом передачі всіх пенсійних активів його учасників до інших пенсійних фондів або одноразової виплати коштів у випадках, передбачених цим Законом.  
290. 11. Забороняється проводити реорганізацію будь-яких пенсійних фондів шляхом поділу чи виділення.      11. Забороняється проводити реорганізацію будь-яких пенсійних фондів шляхом поділу чи виділення.  
291. Стаття 18. Особливості створення та функціонування корпоративних і професійних пенсійних фондів      Стаття 18. Особливості створення та функціонування корпоративних і професійних пенсійних фондів  
292. 1. Участь фізичних осіб у корпоративних і професійних пенсійних фондах є добровільною. Колективним договором може передбачатися обов'язкове створення корпоративного пенсійного фонду або відрахування внесків роботодавців до відкритого пенсійного фонду.      1. Участь фізичних осіб у корпоративних і професійних пенсійних фондах є добровільною. Колективним договором може передбачатися обов'язкове створення корпоративного пенсійного фонду або відрахування внесків роботодавців до відкритого пенсійного фонду.  
293. 2. Право участі у корпоративному пенсійному фонді належить всім найманим працівникам юридичної особи - роботодавця, яка його утворила. Роботодавець не має права будь-яким чином обмежувати права працівників на участь у корпоративному пенсійному фонді.   -142- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 2 статті 18 викласти у такій редакції: "2. Право участі у корпоративному пенсійному фонді належить всім найманим працівникам юридичної особи - роботодавця, яка його утворила або стала платником внесків до цього фонду. Роботодавець не має права будь-яким чином обмежувати права працівників на участь у корпоративному пенсійному фонді." Редакційна зміна у зв'язку з введенням поняття роботодавця-платника пенсійного фонду  
Враховано   2. Право участі у корпоративному пенсійному фонді належить всім найманим працівникам юридичної особи - роботодавця, яка його утворила або стала платником внесків до цього фонду. Роботодавець не має права будь-яким чином обмежувати права працівників на участь у корпоративному пенсійному фонді.  
294. 3. Професійні об'єднання не мають права будь-яким чином обмежувати право громадян на участь у професійних пенсійних фондах, якщо ці громадяни відповідають вимогам, установленим для учасників фонду у статуті професійного пенсійного фонду.   -143- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 3 статті 18 викласти у такій редакції: "3. Професійні об'єднання не мають права будь-яким чином обмежувати право громадян на участь у професійних або корпоративних пенсійних фондах, якщо ці громадяни відповідають вимогам, установленим для учасників фонду у статуті професійного або корпоративного пенсійного фонду." Запобігання тиску на працівників з боку профспілки щодо їх участі у корпоративних фондах.  
Враховано   3. Професійні об'єднання не мають права будь-яким чином обмежувати право громадян на участь у професійних або корпоративних пенсійних фондах, якщо ці громадяни відповідають вимогам, установленим для учасників фонду у статуті професійного або корпоративного пенсійного фонду.  
295. 4. Працівник або член професійного об'єднання має право відмовитися від участі у корпоративному або професійному пенсійному фонді, крім випадків, коли для певної категорії працівників законом передбачено обов'язкову участь у системі недержавного пенсійного забезпечення, або у разі здійснення повного обсягу внесків на користь учасника до корпоративного або професійного пенсійних фондів роботодавцем або засновником професійного пенсійного фонду за їх власні кошти.      4. Працівник або член професійного об'єднання має право відмовитися від участі у корпоративному або професійному пенсійному фонді, крім випадків, коли для певної категорії працівників законом передбачено обов'язкову участь у системі недержавного пенсійного забезпечення, або у разі здійснення повного обсягу внесків на користь учасника до корпоративного або професійного пенсійних фондів роботодавцем або засновником професійного пенсійного фонду за їх власні кошти.  
296. 5. Роботодавець, який є засновником корпоративного пенсійного фонду та здійснює управління цим фондом самостійно, зобов'язаний забезпечити укладення відповідних пенсійних контрактів з працівниками, які бажають стати учасниками такого фонду.   -144- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Абзац перший частини 5 статті 18 викласти у такій редакції: "5. Юридична особа-засновник корпоративного пенсійного фонду, який здійснює управління цим фондом самостійно, зобов'язаний забезпечити укладення відповідних пенсійних контрактів з працівниками, які бажають стати учасниками такого фонду." Редакційні зміни з метою більш чіткого розуміння визначення "засновник".  
Враховано   5. Юридична особа-засновник корпоративного пенсійного фонду, який здійснює управління цим фондом самостійно, зобов'язаний забезпечити укладення відповідних пенсійних контрактів з працівниками, які бажають стати учасниками такого фонду.  
297. Професійне об'єднання, яке є засновником професійного пенсійного фонду, зобов'язане забезпечити укладення відповідних пенсійних контрактів із своїми членами, які бажають стати учасниками такого фонду, та з будь-яким громадянином, який відповідає вимогам статуту фонду і бажає стати його учасником.      Професійне об'єднання, яке є засновником професійного пенсійного фонду, зобов'язане забезпечити укладення відповідних пенсійних контрактів із своїми членами, які бажають стати учасниками такого фонду, та з будь-яким громадянином, який відповідає вимогам статуту фонду і бажає стати його учасником.  
298. 6. Вкладник-роботодавець, який утворив корпоративний пенсійний фонд або робить відрахування на користь своїх працівників до відкритих пенсійних фондів, зобов'язаний сплачувати внески за власні кошти на користь працівників, якими укладено відповідні пенсійні контракти. При цьому відсоток таких відрахувань стосовно заробітної плати має бути однаковим для всіх працівників.   -145- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 6 статті 18 викласти у такій редакції: "6. Юридична особа, яка здійснює відрахування на користь всіх своїх працівників до відкритих пенсійних фондів, або юридична особа, що є роботодавцем-платником чи засновником корпоративного пенсійного фонду, зобов'язана сплачувати внески за власні кошти на користь працівників, з якими укладено відповідні пенсійні контракти. При цьому така юридична особа має право встановлювати однаковий для всіх працівників відсоток відрахувань відносно суми їх заробітної плати або застосовувати прогресивну шкалу відсотків відрахувань відносно суми заробітної плати в залежності від віку осіб, на користь яких здійснюються такі внески, із встановленням однакового відсотку відрахувань для кожної вікової групи працівників. Фізичні особи, учасники корпоративного або відкритого фонду, мають право самостійно сплачувати додаткові внески на свою користь без обмежень." Редакційна зміна у зв'язку з введенням поняття роботодавця-платника корпоративного пенсійного фонду. Надано можливість встановлення підвищених відсотків відрахувань для осіб старшого віку.  
Враховано   6. Юридична особа, яка здійснює відрахування на користь всіх своїх працівників до відкритих пенсійних фондів, або юридична особа, що є роботодавцем-платником чи засновником корпоративного пенсійного фонду, зобов'язана сплачувати внески за власні кошти на користь працівників, з якими укладено відповідні пенсійні контракти. При цьому така юридична особа має право встановлювати однаковий для всіх працівників відсоток відрахувань відносно суми їх заробітної плати або застосовувати прогресивну шкалу відсотків відрахувань відносно суми заробітної плати в залежності від віку осіб, на користь яких здійснюються такі внески, із встановленням однакового відсотку відрахувань для кожної вікової групи працівників. Фізичні особи, учасники корпоративного або відкритого фонду, мають право самостійно сплачувати додаткові внески на свою користь без обмежень.  
299. Учасники корпоративного пенсійного фонду мають право сплачувати внески на свою користь до корпоративного фонду в розмірах, що не перевищують розміру внесків роботодавця на їх користь.   -146- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
Дашутін Г.П. (в.о. № 162)
Марченко О.А. (в.о. № 201)
Степанов М.В. (реєстр. картка № 349)
Стоян О.М. (в.о. № 18)
Викласти в новій редакції п.6 ст.18 абзац 2: "Учасники корпоративного пенсійного фонду мають право сплачувати внески на свою користь до корпоративного пенсійного фонду у розмірі не менше одного відсотка від заробітньої плати за місяць. Максимальний розмір пенсійних внесків учасника не обмежується."  
Враховано по суті   
300. 7. Засновники професійного пенсійного фонду зобов'язані сплачувати внески за власні кошти лише на користь своїх членів - фізичних осіб, з якими укладено пенсійні контракти. При цьому розмір таких внесків має бути однаковим для всіх членів професійного об'єднання.   -147- Шаров І.Ф.
Вилучити. При відрахуванні страхових внесків до пенсійного фонду роботодавцю доцільно дотримуватись диференціації таких внесків щодо отримуваної заробітної плати працівниками, тому доцільно перераховувати не одинаковий розмір таких внесків, а одинаковий відсоток по відношенню до отримуваної працівниками заробітної плати.  
Відхилено   7. Засновники професійного пенсійного фонду зобов'язані сплачувати внески за власні кошти лише на користь своїх членів - фізичних осіб, які уклали відповідні пенсійні контракти. При цьому розмір таких відрахувань встановлюється в порядку, визначеному в частині шостій статті 18 цього Закону.  
    -148- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Абзац 1 частини 7 статті 18 викласти у такій редакції: "7. Засновники професійного пенсійного фонду зобов'язані сплачувати внески за власні кошти лише на користь своїх членів - фізичних осіб, які уклали відповідні пенсійні контракти. При цьому розмір таких відрахувань встановлюється в порядку, визначеному в частині шостій статті 18 цього Закону."  
Враховано    
301. Учасники професійного пенсійного фонду мають право сплачувати внески на свою користь до професійного фонду в розмірах, що не перевищують внесків, сплачуваних засновниками пенсійного фонду.   -149- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Абзац 2 частини 7 статті 18 викласти у такій редакції: "Фізичні особи - учасники професійного пенсійного фонду мають право самостійно сплачувати додаткові внески на свою користь без обмежень."  
Враховано   Фізичні особи - учасники професійного пенсійного фонду мають право самостійно сплачувати додаткові внески на свою користь без обмежень.  
302. 8. Участь або неучасть працівника у корпоративному пенсійному фонді не може бути підставою для обмеження роботодавцем його трудових прав.   -150- Матвієнко А.С. (в.о. № 17)
У статті 18, п.8 викласти у такій редакції: "8. Участь або неучасть працівника у корпоративному чи професійному пенсійному фонді не може бути підставою для обмеження роботодавцем його трудових прав."  
Враховано   8. Участь або неучасть працівника у корпоративному чи професійному пенсійному фонді не може бути підставою для обмеження роботодавцем трудових прав такого працівника. Участь або неучасть працівників за власним бажанням у відкритому пенсійному фонді не може бути підставою для обмеження їх прав на відрахування роботодавця, що здійснюються на користь працівників до корпоративного, професійного чи відкритого фонду.  
    -151- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Доповнити частину 8 статті 18 абзацем другим такого змісту: "8. Участь або неучасть працівника у корпоративному чи професійному пенсійному фонді не може бути підставою для обмеження роботодавцем трудових прав такого працівника. Участь або неучасть працівників за власним бажанням у відкритому пенсійному фонді не може бути підставою для обмеження їх прав на відрахування роботодавця, що здійснюються на користь працівників до корпоративного, професійного чи відкритого фонду." Редакційне уточнення  
Враховано    
303. 9. У разі припинення участі громадянина у корпоративному чи професійному пенсійному фонді або ліквідації такого фонду належні громадянинові пенсійні активи не можуть бути вилучені роботодавцем або професійним об'єднанням, що утворили такі фонди, та передаються іншому пенсійному фонду, обраному за рішенням такого громадянина, у порядку, визначеному цим Законом.      9. У разі припинення участі громадянина у корпоративному чи професійному пенсійному фонді або ліквідації такого фонду належні громадянинові пенсійні активи не можуть бути вилучені роботодавцем або професійним об'єднанням, що утворили такі фонди, та передаються іншому пенсійному фонду, обраному за рішенням такого громадянина, у порядку, визначеному цим Законом.  
304. 10. У разі реорганізації юридичної особи, що є засновником корпоративного пенсійного фонду, обов'язки щодо сплати пенсійних внесків можуть бути передані його правонаступникові. При цьому правонаступник засновника має право прийняти рішення щодо подальшого функціонування цього фонду, зміни розміру внесків, що здійснюються за його власні кошти, або ліквідації пенсійного фонду.   -152- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Абзац перший частини 10 статті 18 викласти у такій редакції: "10. У разі реорганізації юридичної особи-засновника або роботодавця-платника корпоративного пенсійного фонду, обов'язки щодо сплати пенсійних внесків можуть бути передані його правонаступникові. При цьому правонаступник засновника має право прийняти рішення щодо подальшого функціонування цього фонду, зміни розміру внесків, що здійснюються за його власні кошти, або ліквідації пенсійного фонду." Редакційне уточнення  
Враховано   10. У разі реорганізації юридичної особи-засновника або роботодавця-платника корпоративного пенсійного фонду, обов'язки щодо сплати пенсійних внесків можуть бути передані його правонаступникові. При цьому правонаступник засновника має право прийняти рішення щодо подальшого функціонування цього фонду, зміни розміру внесків, що здійснюються за його власні кошти, або ліквідації пенсійного фонду.  
305. У разі злиття або приєднання двох і більше юридичних осіб, що мали свої корпоративні пенсійні фонди, для утворення спільного корпоративного пенсійного фонду реорганізація існуючих корпоративних пенсійних фондів таких юридичних осіб здійснюється у порядку, встановленому Державною інспекцією з пенсійного страхування за погодженням з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку і Національним банком України.   -153- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
В абзаці другому частини 10 статті 18 вилучити слова "за погодженням з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку і Національним банком України". Уточнення сфери повноважень регуляторів.  
Враховано   У разі злиття або приєднання двох і більше юридичних осіб, що мали свої корпоративні пенсійні фонди, для утворення спільного корпоративного пенсійного фонду реорганізація існуючих корпоративних пенсійних фондів таких юридичних осіб здійснюється у порядку, встановленому спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг. Дозволяється приєднання та злиття декількох пенсійних фондів однакового типу.  
    -154- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 10 статті 18 доповнити абзацем третім такого змісту: "Дозволяється приєднання та злиття декількох пенсійних фондів однакового типу." Врахування світового досвіду функціонування пенсійних фондів.  
Враховано    
306. 11. Засновники корпоративного або професійного пенсійного фонду мають право прийняти рішення щодо призупинення сплати внесків за власні кошти строком до одного року за погодженням з Державною інспекцією з пенсійного страхування, сповістивши про це учасників фонду, компанію з управління пенсійним фондом, якщо така залучалася, компанію з управління активами та банківську установу-зберігача протягом семи календарних днів з дня прийняття такого рішення.   -155- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Абзац перший частини 11 статті 18 викласти у такій редакції: "11. Юридичні особи, що входять до складу засновників корпоративного або професійного пенсійного фонду або є роботодавцями-платниками корпоративного пенсійного фонду, а також юридична особа-засновник корпоративного фонду мають право прийняти рішення щодо призупинення сплати внесків за власні кошти строком до одного року за погодженням з спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, сповістивши про це учасників фонду, компанію з управління пенсійним фондом, якщо така залучалася, компанію з управління активами та зберігача протягом семи календарних днів з дня прийняття такого рішення. Учасники корпоративного або професійного пенсійного фонду не припиняють сплачувати внески на свою користь за власні кошти на період дії такого рішення, прийнятого засновником або роботодавцем-платником. " Редакційне уточнення поняття "засновник" та у зв'язку з введенням нового суб'єкта недержавного пенсійного забезпечення - роботодавеця-платника корпоративного пенсійного фонду. Необхідно також визначити, що якщо після закінчення цього строку зазначені юридичні особи, крім юридичної особи-єдиного засновника корпоративного пенсійного фонду, не приймають рішення про поновлення сплати внесків до фонду за власні кошти, такі юридичні особи виходять із складу засновників та припиняють участь у фонді з обов'язковим повідомленням про це спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг та з наступними наслідками, передбаченими для випадків припинення участі у фонді.  
Враховано   11. Юридичні особи, що входять до складу засновників корпоративного або професійного пенсійного фонду або є роботодавцями-платниками корпоративного пенсійного фонду, а також юридична особа-засновник корпоративного фонду мають право прийняти рішення щодо призупинення сплати внесків за власні кошти строком до одного року за погодженням зі спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, сповістивши про це учасників фонду, компанію з управління пенсійним фондом, якщо така залучалася, компанію з управління активами та зберігача протягом семи календарних днів з дня прийняття такого рішення. Учасники корпоративного або професійного пенсійного фонду не припиняють сплачувати внески на свою користь за власні кошти на період дії такого рішення, прийнятого засновником або роботодавцем-платником.  
    -156- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
Викласти в новій редкції п.11 ст. 18 абзац 1: "Засновники корпоративного або професійного пенсійного фонду виходячи із фінансових можливостей мають право прийняти рішення щодо призупинення сплати внесків за власні кошти засновника на користь своїх працівників строком до одного року за погодженням з Державною інспекцією з пенсійного страхування. Таке рішення засновника повинно бути передбачене колективним договором, або галузевою угодою і доведене до відома учасників фонду, компанії з управління пенсійним фондом та компанії з управління пенсійними активами, якщо такі залучалися та банку-зберігача упродовж десяти календарних днів з дня прийняття такого рішення. Учасники корпоративного або професійного пенсійного фонду не припиняють сплачувати внески на свою користь за власні кошти на період дії такого рішення, прийнятого засновником."  
Враховано частково    
    -157- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Абзац 1, п. 11, ст.18 викласти внаступній редакції: "Засновники корпоративного або професійного пенсійного фонду виходячи з фінансових можливостей мають право прийняти рішення щодо часткового призупинення сплати внесків за власні кошти заксновника на користь своїх працівників строком до одного року за погодженням з Державною інспекцією з пенсійного страхування в сумі, що перевищує 15 відсотків річного сукупного оподаткованого доходу учасників на користь яких сплачуються такі внески. Таке рішення засновника повинно бути передбачене колективним договором, або галузевою угодою і доведене до відома учасників фонду, компанії з управління пенсійним фондом та компанії з управління пенсійними активами, якщо такі залучалися, та банку - зберігача упродовж десяти календарних днів з дня прийняття такого рішення. Учасники корпоративного або професійного пенсійного фонду не припиняють сплачувати внески на свою користь за власні кошти на період дії такого рішення, прийнятого засновником."  
Враховано частково    
    -158- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Абзац 1,2 п.11, ст.18 викласти в новій редакції: "Засновники корпоративного або професійного пенсійного фонду виходячи із фінансових можливостей мають право прийняти рішення щодо призупинення сплати внесків за власні кошти засновника на користь своїх працівників строком до одного року за погодженням з Державною інспекцією з пенсійного страхування. Таке рішення засновника повинно бути передбачене колективним договором, або галузевою угодою і доведене до відома учасників фонду, компанії з управління пенсійним фондом та компанії з управління пенсійними активами, якщо такі залучалися та банку-зберігача упродовж десяти календарних днів з дня прийняття такого рішення. Учасники корпоративного або професійного пенсійного фонду не припиняють сплачувати внески на свою користь за власні кошти на період дії такого рішення прийнятого засновником. Якщо після закінчення цього строку засновник не може поновити сплату внесків у фонд на користь своїх працівників, він приймає рішення на новий термін на відстрочку сплати внесків у визначеному порядку."  
Враховано частково    
307. Якщо після закінчення цього строку засновник не приймає рішення про поновлення сплати внесків до фонду за власні кошти, утворений ним корпоративний або професійний пенсійний фонд підлягає ліквідації з дотриманням вимог цього Закону за рішенням засновників, яке погоджується з Державною інспекцією з пенсійного страхування.   -159- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Абзац другий частини 11 статті 18 викласти у такій редакції: "Якщо після закінчення цього строку зазначені юридичні особи , крім юридичної особи-єдиного засновника корпоративного пенсійного фонду, не приймають рішення про поновлення сплати внесків до фонду за власні кошти, такі юридичні особи виходять із складу засновників та припиняють участь у фонді з обов'язковим повідомленням про це спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг та з виконанням вимог, передбачених частиною шостою статті 8 цього Закону.  
Враховано   Якщо після закінчення цього строку зазначені юридичні особи, крім юридичної особи-єдиного засновника корпоративного пенсійного фонду, не приймають рішення про поновлення сплати внесків до фонду за власні кошти, такі юридичні особи виходять із складу засновників та припиняють участь у фонді з обов'язковим повідомленням про це спеціально уповноваженого органа виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг та з виконанням вимог, передбачених частиною шостою статті 8 цього Закону. Якщо після закінчення строку, передбаченого в абзаці першому частини 11 статті 18, юридична особа, яка є єдиним засновником корпоративного пенсійного фонду, не приймає рішення про поновлення сплати внесків за власні кошти до такого фонду, утвореного цією юридичною особою, такий корпоративний пенсійний фонд підлягає ліквідації з дотриманням вимог цього Закону за рішенням засновника, яке погоджується зі спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.  
    -160- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 11 статті 18 доповнити новим абзацем третім такого змісту (абзац третій частини 11 вважати відповідно абзацем четвертим): "Якщо після закінчення строку, передбаченого в абзаці першому частини 11 статті 18, юридична особа, яка є єдиним засновником корпоративного пенсійного фонду, не приймає рішення про поновлення сплати внесків за власні кошти до такого фонду, утвореного цією юридичною особою, такий корпоративний пенсійний фонд підлягає ліквідації з дотриманням вимог цього Закону за рішенням засновника, яке погоджується зі спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг."  
Враховано    
    -161- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
Стоян О.М. (в.о. № 18)
Абзац 2, п. 11, ст.18 викласти внаступній редакції: "Якщо після закінчення цього строку засновник не може поповнити сплату внесків до фонду на користь своїх працівників, він приймає рішення на новий термін на відстрочку сплати внесків у визначеному порядку".  
Відхилено    
308. Дія цієї частини статті не поширюється на внески до корпоративних пенсійних фондів, які сплачуються роботодавцями як обов'язкові додаткові відрахування на користь окремих категорій громадян, визначених законами України.      Дія цієї частини статті не поширюється на внески до корпоративних пенсійних фондів, які сплачуються роботодавцями як обов'язкові додаткові відрахування на користь окремих категорій громадян, визначених законами України.  
309. 12. У разі коли управління корпоративним пенсійним фондом здійснює його засновник без залучення компанії з управління пенсійним фондом, адміністративні видатки, пов'язані з виконанням функцій компанії з управління пенсійним фондом, фінансуються за рахунок такого засновника та відносяться до його валових витрат.   -162- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 12 статті 18 викласти у такій редакції: "12. У разі коли управління корпоративним пенсійним фондом здійснює його єдиний засновник або декілька засновників через створення юридичної особи без залучення компанії з управління пенсійним фондом, адміністративні видатки, пов'язані з виконанням функцій управління пенсійним фондом фінансуються за рахунок таких засновників та відносяться до їх валових витрат. Частка видатків кожного із засновників визначається щомісяця пропорційно кількості учасників такого фонду, які є їх працівниками." Редакційне уточнення  
Враховано   12. У разі коли управління корпоративним пенсійним фондом здійснює його єдиний засновник або декілька засновників через створення юридичної особи без залучення компанії з управління пенсійним фондом, адміністративні видатки, пов'язані з виконанням функцій управління пенсійним фондом фінансуються за рахунок таких засновників та відносяться до їх валових витрат. Частка видатків кожного із засновників визначається щомісяця пропорційно кількості учасників такого фонду, які є їх працівниками.  
    -163- Петров В.Б. (реєстр. картка № 270)
Пункти 12 та 13 статті 18 об'єднати і викласти в такій редакції: "У разі, коли управління корпоративним пенсійним фондом здійснює єдиний засновник пенсійного фонду, або декілька засновників через створення юридичної особи без залучення компанії з управління пенсійним фондом, адміністративні видатки, пов'язані з виконанням функцій управління пенсійним фондом фінансуються за рахунок пенсійного фонду. Розмір винагороди щорічно встановлюється Радою пенсійного фонду у твердо фіксованій сумі і не повинен перевищувати 1 відсотка від суми пенсійних активів, що накопичені фондом."  
Враховано частково    
    -164- Стоян О.М. (в.о. № 18)
П. 12, ст.18 викласти в наступній редакції: "Управління корпоративним пенсійним фондом здійснює його засновник або адміністратор, або компанія з управління пенсійним фондом, створена засновником або залучена ним для цієї мети. Адміністративні видатки, пов'язані з виконанням функцій з управління корпоративним пенсійним фондом, фінансуються за рахунок валових витрат засновника та за рахунок комісійної винагороди, отриманої за надання послуги у розмірі, визначеному пенсійним контрактом, але не більше 15 відсотків від інвестиційного доходу". Суперечить механізму відшкодування витрат на управління корпоративним фондом.  
Відхилено    
    -165- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
Марченко О.А. (в.о. № 201)
Викласти в новій редакції п.п. 12, 13 ст.18: "Управління корпоративним пенсійним фондом здійснює його засновник, або адміністратор, або компанія з управління пенсійним фондом, створена засновником або залучена ним для цієї мети. Адміністративні видатки, пов'язані з виконанням функцій з управління корпоративним пенсійним фондом, фінансуються за рахунок комісійної винагороди, отриманої за надані послуги у розмірі визначеному пенсійним контрактом." Суперечить механізму відшкодування витрат на управління корпоративним фондом.  
Відхилено    
310. 13. У разі коли управління корпоративним пенсійним фондом, створеним кількома засновниками-роботодавцями або об'єднанням роботодавців, здійснюється засновниками без залучення компанії з управління пенсійним фондом відповідно до частини другої статті 19 цього Закону, адміністративні видатки, пов'язані з виконанням функцій компанії з управління пенсійним фондом, фінансуються за рахунок таких засновників і відносяться до їх валових витрат. Частка видатків кожного із засновників визначається щомісяця пропорційно кількості учасників такого фонду, що є їх працівниками.   -166- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 13 статті 18 викласти у такій редакції: "13. У разі коли управління професійним пенсійним фондом, створеним професійним об'єднанням, здійснюється засновниками без залучення компанії з управління пенсійним фондом відповідно до частини другої статті 19 цього Закону, адміністративні видатки, пов'язані з виконанням функцій управління пенсійним фондом фінансуються за рахунок таких засновників та відносяться до їх валових витрат. Частка видатків кожного із засновників визначається щомісяця пропорційно кількості учасників такого фонду, які є їх членами (працівниками)." Редакційне уточнення  
Враховано   13. У разі коли управління професійним пенсійним фондом, створеним професійним об'єднанням, здійснюється засновниками без залучення компанії з управління пенсійним фондом відповідно до частини другої статті 19 цього Закону, адміністративні видатки, пов'язані з виконанням функцій управління пенсійним фондом фінансуються за рахунок таких засновників та відносяться до їх валових витрат. Частка видатків кожного із засновників визначається щомісяця пропорційно кількості учасників такого фонду, які є їх членами (працівниками).  
    -167- Стоян О.М. (в.о. № 18)
П. 13, ст.18 вилучити  
Відхилено    
311. 14. Інші особливості створення та функціонування корпоративних і професійних пенсійних фондів можуть установлюватися Державною інспекцією з пенсійного страхування відповідно до вимог цього Закону.      14. Інші особливості створення та функціонування корпоративних і професійних пенсійних фондів можуть встановлюватися спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послугвідповідно до вимог цього Закону.  
312. 15. Якщо компанія з управління активами створює свій корпоративний пенсійний фонд, вона має право здійснювати управління активами такого фонду та управління фондом за умови отримання відповідних дозволів.   -168- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 15 статті 18 викласти у такій редакції: "15. Якщо компанія з управління активами або банківська установа створює свій корпоративний пенсійний фонд, вона має право здійснювати управління активами такого фонду та управління фондом за умови отримання відповідних дозволів (ліцензій) у порядку, встановленому законодавством." Необхідно надати право банківській установі управляти пенсійними активами та бути адміністратором створеного нею корпоративного пенсійного фонду.  
Враховано   15. Якщо компанія з управління активами або банківська установа створює свій корпоративний пенсійний фонд, вона має право здійснювати управління активами такого фонду та управління фондом за умови отримання відповідних дозволів (ліцензій) у порядку, встановленому законодавством.  
313. Розділ 3. Управління пенсійним фондом   -169- Шаров І.Ф.
У законопроекті визначити особливості правового регулювання здійснення неприбутковими організаціями функцій, передбачених у розд. 3. Уточнити особливості формування корпоративних та професійних пенсійних фондів. Організація корпоративного фонду має здійснюватись в порядку колективного договірного процесу.  
Враховано по суті  Розділ 3. Управління пенсійним фондом  
314. Стаття 19. Адміністратор   -170- Шаров І.Ф.
Узгодити в статті 19 положення щодо забезпечення здійснення фондом пенсійних виплат.  
Враховано по суті  Стаття 19. Адміністратор  
315. 1. Адміністратором можуть бути: компанія з управління пенсійним фондом, з якою радою фонду укладено договір, засновник корпоративного пенсійного фонду, який прийняв відповідне рішення, або юридична особа - неприбуткова організація, створена засновниками корпоративного пенсійного фонду на умовах цього Закону. Адміністратор діє від імені пенсійного фонду і в інтересах його учасників.   -171- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Абзац перший частини 1 статті 19 викласти у такій редакції: "1. Адміністратором можуть бути: компанія з управління пенсійним фондом, з якою радою фонду укладено договір; юридична особа - єдиний засновник корпоративного пенсійного фонду, який прийняв рішення про управління цим фондом самостійно; непідприємницька юридична особа - створена на умовах цього Закону декількома юридичними особами - засновниками корпоративного пенсійного фонду, об'єднанням роботодавців або професійним об'єднанням - засновником професійного пенсійного фонду. Адміністратор діє від імені пенсійного фонду і в інтересах його учасників." Редакційні зміни у зв'язку з уточненням поняття "засновник пенсійного фонду": створений однією юридичною особою, чи декількома юридичними особами та наданням права професійному об'єднанню створювати неприбуткову організацію для адміністративного управління професійним фондом.  
Враховано   1. Адміністратором можуть бути: компанія з управління пенсійним фондом, з якою радою фонду укладено договір; юридична особа - єдиний засновник корпоративного пенсійного фонду, який прийняв рішення про управління цим фондом самостійно; непідприємницька юридична особа, створена на умовах цього Закону декількома юридичними особами - засновниками корпоративного пенсійного фонду, об'єднанням роботодавців або професійним об'єднанням - засновником професійного пенсійного фонду. Адміністратор діє від імені пенсійного фонду і в інтересах його учасників.  
    -172- Дашутін Г.П. (в.о. № 162)
Сінько В.Д. (реєстр. картка № 368)
Станков А.К. (реєстр. картка № 365)
Степанов М.В. (реєстр. картка № 349)
Вилучити всі положення стосовно адміністратора пенсійного фонду, як окремної юридичної особи. Суперечить загальній концепції створення та діяльності недержавних пенсійних фондів.  
Відхилено    
316. У своїй роботі компанія з управління пенсійним фондом керується цим Законом, своїм статутом і договором з пенсійним фондом.      У своїй роботі компанія з управління пенсійним фондом керується цим Законом, своїм статутом і договором з пенсійним фондом.  
317. 2. Засновники корпоративного пенсійного фонду, які прийняли рішення про здійснення управління цим фондом без залучення компанії з управління пенсійним фондом, зобов'язані утворити юридичну особу - неприбуткову організацію виключно для здійснення управління відповідним корпоративним фондом. Утворена засновниками неприбуткова організація набуває статусу юридичної особи з дня реєстрації у Державній інспекції з пенсійного страхування і має право здійснювати управління корпоративним фондом цих засновників на підставі дозволу на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом, але не має права займатися будь-якою іншою діяльністю, в тому числі здійснювати управління будь-яким іншим пенсійним фондом. При цьому всі видатки на здійснення управління відповідним корпоративним пенсійним фондом фінансуються його засновниками згідно з частиною чотирнадцятою статті 18 цього Закону. Засновники корпоративного пенсійного фонду несуть солідарну відповідальність за належне виконання зобов'язань адміністратора, покладених на неприбуткову організацію, створену ними за рахунок власних коштів.   -173- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Абзац перший частини 2 статті 19 викласти у такій редакції: "2. Юридичні особи та їх об'єднання, які входять до складу засновників корпоративного пенсійного фонду або професійні об'єднання - засновники професійного пенсійного фонду, які прийняли рішення про здійснення управління цими фондами без залучення компанії з управління пенсійним фондом, зобов'язані утворити непідприємницьку юридичну особу виключно для здійснення управління відповідним пенсійним фондом. Утворена декількома юридичними особами - засновниками або професійним об'єднанням непідприємницька юридична особа набуває відповідного статусу з дня реєстрації у спеціально уповноваженому органі виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг і має право здійснювати управління відповідним пенсійним фондом на підставі дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом, але не має права займатися будь-якою іншою діяльністю, в тому числі здійснювати управління будь-яким іншим пенсійним фондом. При цьому всі видатки на здійснення управління відповідним корпоративним або професійним пенсійним фондом фінансуються його засновниками (в тому числі роботодавцями-платниками) згідно з частиною тринадцятою статті 18 цього Закону. Юридичні особи, які входять до складу засновників корпоративного пенсійного фонду або професійного об'єднання-засновника професійного пенсійного фонду, або є роботодавцями-платниками корпоративного пенсійного фонду, несуть солідарну відповідальність за належне виконання зобов'язань адміністратора, покладених на непідприємницьку юридичну особу, створену ними за рахунок власних коштів." Редакційні зміни у зв'язку з уточненням поняття "засновник пенсійного фонду" . Професійне об'єднання також має мати право створювати неприбуткову організацію для адміністративного управління професійним фондом, а банківська установа - управляти пенсійними активами створеного нею корпоративного пенсійного фонду.  
Враховано   2. Юридичні особи та їх об'єднання, які входять до складу засновників корпоративного пенсійного фонду або професійні об'єднання - засновники професійного пенсійного фонду, які прийняли рішення про здійснення управління цими фондами без залучення компанії з управління пенсійним фондом, зобов'язані утворити непідприємницьку юридичну особу - виключно для здійснення управління відповідним пенсійним фондом. Утворена декількома юридичними особами-засновниками або професійним об'єднанням непідприємницька юридична особа набуває відповідного статусу з дня реєстрації у спеціально уповноваженому органі виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг і має право здійснювати управління відповідним пенсійним фондом на підставі дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом, але не має права займатися будь-якою іншою діяльністю, в тому числі здійснювати управління будь-яким іншим пенсійним фондом. При цьому всі видатки на здійснення управління відповідним корпоративним або професійним пенсійним фондом фінансуються його засновниками (в тому числі роботодавцями-платниками) згідно з частиною тринадцятою статті 18 цього Закону. Юридичні особи, які входять до складу засновників корпоративного пенсійного фонду або професійного об'єднання-засновника професійного пенсійного фонду, або є роботодавцями-платниками корпоративного пенсійного фонду, несуть солідарну відповідальність за належне виконання зобов'язань адміністратора, покладених на непідприємницьку юридичну особу, створену ними за рахунок власних коштів.  
    -174- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
Стоян О.М. (в.о. № 18)
Марченко О.А. (в.о. № 201)
Викласти в новій редакції перше речення п.2 ст. 19: "Засновники корпоративного пенсійного фонду, які прийняли рішення про здійснення управління цим фондом без залучення компанії з управління пенсійним фондом, можуть утворити юридичну особу - неприбуткову організацію виключно для здійснення управління відповідним корпоративним фондом." Безпосередньо управляти НПФ може лише його єдиний засновник, декілька засновників зобов'язані створити непідприємницьку юридичну особу для управління фондом та розподілу витрат, пов'язаних з таким управлінням.  
Відхилено    
318. Засновник корпоративного пенсійного фонду, який здійснює управління цим фондом, не має право здійснювати управління пенсійними активами фонду, якщо він не є компанією з управління активами.   -175- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Абзац другий частини 2 статті 19 викласти у такій редакції: "Юридична особа - єдиний засновник корпоративного пенсійного фонду, яка самостійно здійснює адміністративне управління цим фондом, не має права здійснювати управління пенсійними активами фонду, якщо вона не є компанією з управління активами або банківською установою."  
Враховано   Юридична особа - єдиний засновник корпоративного пенсійного фонду, яка самостійно здійснює адміністративне управління цим фондом, не має права здійснювати управління пенсійними активами фонду, якщо вона не є компанією з управління активами або банківською установою.  
    -176- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
Стоян О.М. (в.о. № 18)
Дашутін Г.П. (в.о. № 162)
Марченко О.А. (в.о. № 201)
Абзац 2 п.2, ст.19 викласти в новій редакції: "Засновник корпоративного пенсійного фонду, який здійснює управління цим фондом має право здійснювати управління пенсійними активами фонду". Суперечить порядку здійснення діяльності з управління активами.  
Відхилено    
    -177- Сінько В.Д. (реєстр. картка № 368)
Станков А.К. (реєстр. картка № 365)
Степанов М.В. (реєстр. картка № 349)
Ст.19 п.2 абз.2 викласти в такій редакції: "Засновник корпоративного пенсійного фонду, який має право здійснювати управління цим фондом та управління пенсійними активами фонду". Суперечить порядку здійснення діяльності з управління активами.  
Відхилено    
319. Адміністратор пенсійного фонду не має права передавати виконання своїх зобов'язань перед пенсійними фондами третім особам.      Адміністратор пенсійного фонду не має права передавати виконання своїх зобов'язань перед пенсійними фондами третім особам.  
320. 3. Компанія з управління пенсійним фондом може створюватися будь-якими громадянами та юридичними особами, в тому числі засновниками пенсійних фондів будь-якого типу та виду, у вигляді акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю відповідно до Закону України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.   -178- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 3 статті 19 викласти у такій редакції: "3. Компанія з управління пенсійним фондом може створюватися у вигляді акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю відповідно до Закону України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, будь-якими громадянами та юридичними особами, в тому числі юридичними особами, що є засновниками пенсійних фондів будь-якого типу або професійними об'єднаннями." Редакційні зміни у зв'язку з уточненням поняття "засновник пенсійного фонду" та наданням права професійному об'єднанню створювати непідприємницьку юридичну особу для адміністративного управління професійним фондом.  
Враховано   3. Компанія з управління пенсійним фондом може створюватися у вигляді акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю відповідно до Закону України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, будь-якими громадянами та юридичними особами, в тому числі юридичними особами, що є засновниками пенсійних фондів будь-якого типу або професійними об'єднаннями.  
321. 4. Компанія з управління пенсійним фондом має власну назву, яка відображає її організаційно-правову форму, містить слова "компанія з управління пенсійним фондом" та відрізняється від назв будь-яких інших компаній з управління пенсійним фондом.   -179- Петров В.Б. (реєстр. картка № 270)
Пункт 4 статті 19 викласти у наступній редакції: "Компанія з управління пенсійним фондом має власну назву, яка відображає її організаційно-правову форму, містить слова "компанія з управління пенсійним (пенсійними) фондом (фондами)" та відрізняється від назв будь-яких інших компаній з управління пенсійним фондом."  
Відхилено   4. Компанія з управління пенсійним фондом має власну назву, яка відображає її організаційно-правову форму, містить слова "компанія з управління пенсійним фондом" та відрізняється від назв будь-яких інших компаній з управління пенсійним фондом.  
322. 5. У разі коли компанія з управління пенсійним фондом створена як акціонерне товариство, вона має право випускати виключно прості іменні акції. Компанія з управління пенсійним фондом не може випускати будь-які інші цінні папери та їх похідні.      5. У разі коли компанія з управління пенсійним фондом створена як акціонерне товариство, вона має право випускати виключно прості іменні акції. Компанія з управління пенсійним фондом не може випускати будь-які інші цінні папери та їх похідні.  
323. 6. Адміністратор зобов'язаний надавати такі послуги:      6. Адміністратор зобов'язаний надавати такі послуги:  
324. 1) ведення обліку, пов'язаного із здійсненням пенсійного забезпечення відповідно до цього Закону та інших нормативно-правових актів;      1) ведення обліку, пов'язаного із здійсненням пенсійного забезпечення відповідно до цього Закону та інших нормативно-правових актів;  
325. 2) виконання дій, пов'язаних із забезпеченням здійснення пенсійних виплат учасникам пенсійних фондів, з якими нею укладено договори;      2) виконання дій, пов'язаних із забезпеченням здійснення пенсійних виплат учасникам пенсійних фондів, з якими нею укладено договори;  
326. 3) надання банківській установі-зберігачу розпоряджень щодо перерахування коштів для оплати послуг компанії з управління пенсійним фондом, компанії, що здійснює управління пенсійними активами, банківської установи-зберігача, аудитора;      3) надання зберігачу розпоряджень щодо перерахування коштів для оплати послуг компанії з управління пенсійним фондом, компанії, що здійснює управління пенсійними активами, зберігача, аудитора;  
327. 4) здійснення управління та розміщення пенсійних активів за умови отримання відповідного дозволу;   -180- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 4 частини 6 статті 19 викласти у такій редакції: "4) здійснення управління активами пенсійного фонду за умови отримання відповідного дозволу (ліцензії);" Редакційна правка  
Враховано   4) здійснення управління активами пенсійного фонду за умови отримання відповідного дозволу (ліцензії);  
328. 5) надання пенсійному фонду агентських і рекламних послуг, пов'язаних з його діяльністю.      5) надання пенсійному фонду агентських і рекламних послуг, пов'язаних з його діяльністю.  
329. Адміністратор також зобов'язаний складати відповідно до вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів звітність у сфері недержавного пенсійного забезпечення та бухгалтерську звітність пенсійного фонду, надавати її відповідним органам виконавчої влади та учасникам і вкладникам пенсійних фондів.      Адміністратор також зобов'язаний складати відповідно до вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів звітність у сфері недержавного пенсійного забезпечення та бухгалтерську звітність пенсійного фонду, надавати її відповідним органам виконавчої влади та учасникам і вкладникам пенсійних фондів.  
330. 7. Компанія з управління пенсійним фондом здійснює господарські операції для забезпечення власних поточних потреб відповідно до законодавства та з урахуванням вимог, установлених цим Законом та Державною інспекцією з пенсійного страхування.      7. Компанія з управління пенсійним фондом здійснює господарські операції для забезпечення власних поточних потреб відповідно до законодавства та з урахуванням вимог, установлених цим Законом та спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.  
331. 8. З метою провадження своєї діяльності компанія з управління пенсійним фондом має право засновувати свої представництва, філії, інші відокремлені підрозділи в порядку, визначеному законодавством, з дотриманням вимог, установлених Державною інспекцією з пенсійного страхування.      8. З метою провадження своєї діяльності компанія з управління пенсійним фондом має право засновувати свої представництва, філії, інші відокремлені підрозділи в порядку, визначеному законодавством, з дотриманням вимог, установлених спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.  
332. 9. Діяльність з недержавного пенсійного забезпечення є для компанії з управління пенсійним фондом виключною, крім випадків, коли компанія в установленому порядку отримала дозвіл на провадження діяльності з управління та розміщення пенсійних активів.   -181- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 9 статті 19 викласти у такій редакції: "9. Діяльність адміністратора може поєднуватися тільки з діяльністю з управління активами у випадках та за умов, становлений цим Законом." Редакційна правка  
Враховано   9. Діяльність адміністратора може поєднуватися тільки з діяльністю з управління активами у випадках та за умов, становлений цим Законом.  
333. Стаття 20. Засновники компанії з управління пенсійним фондом   -182- Дашутін Г.П. (в.о. № 162)
Сінько В.Д. (реєстр. картка № 368)
Станков А.К. (реєстр. картка № 365)
Степанов М.В. (реєстр. картка № 349)
Вилучити всі положення стосовно адміністратора пенсійного фонду, як окремної юридичної особи. Суперечить загальній концепції створення та діяльності недержавних пенсійних фондів.  
Відхилено   Стаття 20. Засновники компанії з управління пенсійним фондом  
334. 1. Засновниками компанії з управління пенсійним фондом можуть бути громадяни, юридичні особи та їх об'єднання, що беруть на себе зобов'язання щодо виконання вимог, установлених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють відносини у сфері недержавного пенсійного забезпечення.   -183- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 1 статті 20 викласти у такій редакції: "1. Засновниками компанії з управління пенсійним фондом можуть бути громадяни, юридичні особи та їх об'єднання, що беруть на себе зобов'язання щодо виконання вимог, що стосуються засновників таких компаній, установлених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють відносини у сфері недержавного пенсійного забезпечення щодо управління відкритими, корпоративними або професійними пенсійними фондами." Редакційне уточнення.  
Враховано   1. Засновниками компанії з управління пенсійним фондом можуть бути громадяни, юридичні особи та їх об'єднання, що беруть на себе зобов'язання щодо виконання вимог, що стосуються засновників таких компаній, установлених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють відносини у сфері недержавного пенсійного забезпечення щодо управління відкритими, корпоративними або професійними пенсійними фондами.  
335. 2. Засновниками компанії з управління пенсійним фондом не можуть бути компанії з управління активами або банківська установа-зберігач, які уклали договори про надання послуг з відповідним пенсійним фондом, та пов'язані особи банківської установи-зберігача.      2. Засновниками компанії з управління пенсійним фондом не можуть бути компанії з управління активами або зберігач, які уклали договори про надання послуг з відповідним пенсійним фондом, та пов'язані особи зберігача.  
336. 3. Засновник компанії з управління пенсійним фондом може вийти із складу її засновників у порядку, передбаченому статутом компанії, попередивши про це інших її засновників та Державну інспекцію з пенсійного страхування не пізніше ніж за один рік до дня виходу із складу засновників компанії.   -184- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
В частині 3 статті 20 слова "не пізніше ніж за один рік до дня" замінити словами "не пізніше ніж за шість місяців до дня" . Повідомляти про вихід із складу засновників за рік занадто завчасно. Вихід із складу засновників компанії з управління пенсійним фондом одного із її засновників має бути узгоджений між самими засновниками і за умови, що таке рішення не має негативного впливу на діяльність компанії.  
Враховано   3. Засновник компанії з управління пенсійним фондом може вийти із складу її засновників у порядку, передбаченому статутом компанії, попередивши про це інших її засновників та спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг не пізніше ніж за шість місяців до дня виходу із складу засновників компанії.  
337. Стаття 21. Статут компанії з управління пенсійним фондом   -185- Дашутін Г.П. (в.о. № 162)
Сінько В.Д. (реєстр. картка № 368)
Станков А.К. (реєстр. картка № 365)
Степанов М.В. (реєстр. картка № 349)
Вилучити всі положення стосовно адміністратора пенсійного фонду, як окремної юридичної особи. Суперечить загальній концепції створення та діяльності недержавних пенсійних фондів.  
Відхилено   Стаття 21. Статут компанії з управління пенсійним фондом  
338. 1. Компанія з управління пенсійним фондом діє на підставі установчого договору і статуту, що повинен відповідати вимогам Закону України "Про господарські товариства" та цього Закону, і затверджується в установленому законодавством порядку.      1. Компанія з управління пенсійним фондом діє на підставі установчого договору і статуту, що повинен відповідати вимогам Закону України "Про господарські товариства" та цього Закону, і затверджується в установленому законодавством порядку.  
339. 2. У статуті компанії з управління пенсійним фондом, крім відомостей, передбачених Законом України "Про господарські товариства", зазначаються:      2. У статуті компанії з управління пенсійним фондом, крім відомостей, передбачених Законом України "Про господарські товариства", зазначаються:  
340. 1) інформація про засновників компанії, в тому числі про їх реєстрацію як суб'єктів підприємницької діяльності, та місцезнаходження їх керівних органів (юридична адреса);      1) інформація про засновників компанії, в тому числі про їх реєстрацію як суб'єктів підприємницької діяльності, та місцезнаходження їх керівних органів (юридична адреса);  
341. 2) права та обов'язки компанії;      2) права та обов'язки компанії;  
342. 3) відповідальність компанії та її засновників;      3) відповідальність компанії та її засновників;  
343. 4) порядок ліквідації компанії;      4) порядок ліквідації компанії;  
344. 5) підстави для заміни посадової особи компанії, а також заходи, спрямовані на захист прав учасників пенсійних фондів при неналежному виконанні зобов'язань посадовими особами компанії;      5) підстави для заміни посадової особи компанії, а також заходи, спрямовані на захист прав учасників пенсійних фондів при неналежному виконанні зобов'язань посадовими особами компанії;  
345. 6) правила оприлюднення інформації, визначеної цим Законом та законодавством;      6) правила оприлюднення інформації, визначеної цим Законом та законодавством;  
346. 7) відповідальність компанії згідно з вимогами статті 29 цього Закону.      7) відповідальність компанії згідно з вимогами статті 29 цього Закону.  
347. Статут компанії з управління пенсійним фондом не може передбачати провадження нею будь-яких видів діяльності, крім передбачених цим Законом.      Статут компанії з управління пенсійним фондом не може передбачати провадження нею будь-яких видів діяльності, крім передбачених цим Законом.  
348. 3. Зміни та доповнення до установчих документів компанії з управління пенсійним фондом затверджуються засновниками компанії, підлягають реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для реєстрації статуту компанії, і повідомляються Державній інспекції з пенсійного страхування протягом семи робочих днів з дня реєстрації таких змін.      3. Зміни та доповнення до установчих документів компанії з управління пенсійним фондом затверджуються засновниками компанії, підлягають реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для реєстрації статуту компанії, і повідомляються спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг протягом семи робочих днів з дня реєстрації таких змін.  
349. 4. Типовий статут компанії з управління пенсійним фондом затверджується Державною інспекцією з пенсійного страхування разом з центральними органами виконавчої влади у сфері регулювання цінних паперів та фондового ринку.      4. Типовий статут компанії з управління пенсійним фондом затверджується спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг разом з Державною комісією з цінних пперів та фондового ринку.  
350. Стаття 22. Органи управління компанії з управління пенсійним фондом   -186- Дашутін Г.П. (в.о. № 162)
Сінько В.Д. (реєстр. картка № 368)
Станков А.К. (реєстр. картка № 365)
Степанов М.В. (реєстр. картка № 349)
Вилучити всі положення стосовно адміністратора пенсійного фонду, як окремної юридичної особи. Суперечить загальній концепції створення та діяльності недержавних пенсійних фондів.  
Відхилено   Стаття 22. Органи управління компанії з управління пенсійним фондом  
351. 1. Органи управління компанії з управління пенсійним фондом утворюються відповідно до Закону України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. У разі коли іншими законами встановлюються правила та положення, що відрізняються від положень цього Закону, застосовуються норми цього Закону.      1. Органи управління компанії з управління пенсійним фондом утворюються відповідно до Закону України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. У разі коли іншими законами встановлюються правила та положення, що відрізняються від положень цього Закону, застосовуються норми цього Закону.  
352. 2. До складу виконавчих і наглядових органів компанії з управління пенсійним фондом можуть входити лише особи, які:      2. До складу виконавчих і наглядових органів компанії з управління пенсійним фондом можуть входити лише особи, які:  
353. 1) є дієздатними;      1) є дієздатними;  
354. 2) мають достатній кваліфікаційний рівень для виконання покладених на них повноважень і відповідають вимогам, установленим цим Законом;      2) мають достатній кваліфікаційний рівень для виконання покладених на них повноважень і відповідають вимогам, установленим цим Законом;  
355. 3) не мають обмежень у здійсненні покладених на них функцій, які виникають через їх пов'язаних осіб;      3) не мають обмежень у здійсненні покладених на них функцій, які виникають через їх пов'язаних осіб;  
356. 4) не були засуджені за умисні злочини;      4) не були засуджені за умисні злочини;  
357. 5) протягом останніх семи років не були керівниками юридичних осіб, визнаних банкрутами або підданих процедурі примусової ліквідації у період керівництва цієї особи.      5) протягом останніх семи років не були керівниками юридичних осіб, визнаних банкрутами або підданих процедурі примусової ліквідації у період керівництва цієї особи.  
358. Вимоги, встановлені цією частиною статті, поширюються також на посадових осіб адміністратора пенсійного фонду.      Вимоги, встановлені цією частиною статті, поширюються також на посадових осіб адміністратора пенсійного фонду.  
359. Стаття 23. Вимоги до виконавчих органів компанії з управління пенсійним фондом   -187- Дашутін Г.П. (в.о. № 162)
Сінько В.Д. (реєстр. картка № 368)
Станков А.К. (реєстр. картка № 365)
Степанов М.В. (реєстр. картка № 349)
Вилучити всі положення стосовно адміністратора пенсійного фонду, як окремної юридичної особи. Суперечить загальній концепції створення та діяльності недержавних пенсійних фондів.  
Відхилено   Стаття 23. Вимоги до виконавчих органів компанії з управління пенсійним фондом  
360. 1. Виконавчим органом компанії з управління пенсійним фондом, який здійснює керівництво її діяльністю, є орган, передбачений статутом компанії відповідно до її організаційно-правової форми згідно із Законом України "Про господарські товариства".      1. Виконавчим органом компанії з управління пенсійним фондом, який здійснює керівництво її діяльністю, є орган, передбачений статутом компанії відповідно до її організаційно-правової форми згідно із Законом України "Про господарські товариства".  
361. 2. Керівник виконавчого органу компанії з управління пенсійним фондом призначається на посаду і звільняється з посади відповідно до статуту компанії з числа осіб, які мають належну професійну підготовку та досвід професійної діяльності, визначеної статутом компанії, не менше двох років.      2. Керівник виконавчого органу компанії з управління пенсійним фондом призначається на посаду і звільняється з посади відповідно до статуту компанії з числа осіб, які мають належну професійну підготовку та досвід професійної діяльності, визначеної статутом компанії, не менше двох років.  
362. 3. Керівник виконавчого органу та посадові особи компанії з управління пенсійним фондом не мають права отримувати у будь-якому вигляді винагороду від компанії з управління активами, банківської установи-зберігача, страхових організацій, аудиторів пенсійних фондів, з якими компанією укладено договори, та від пов'язаних осіб зазначених осіб.      3. Керівник виконавчого органу та посадові особи компанії з управління пенсійним фондом не мають права отримувати у будь-якому вигляді винагороду від компанії з управління активами, зберігача, страхових організацій, аудиторів пенсійних фондів, з якими компанією укладено договори, та від пов'язаних осіб зазначених осіб.  
363. Вимоги, встановлені цією частиною статті, поширюються також на посадових осіб адміністратора пенсійного фонду.      Вимоги, встановлені цією частиною статті, поширюються також на посадових осіб адміністратора пенсійного фонду.  
364. 4. У разі отримання дозволу на провадження діяльності з управління та розміщення пенсійних активів компанія з управління пенсійним фондом зобов'язана створити для цього окремий структурний підрозділ у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері регулювання цінних паперів та фондового ринку.   -188- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
В частині 4 статті 23 слова "центральним органом виконавчої влади у сфері регулювання цінних паперів та фондового ринку" замінити на слова "Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку".  
Враховано   4. У разі отримання дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління активами компанія з управління пенсійним фондом зобов'язана створити для цього окремий структурний підрозділ у порядку, визначеному Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  
    -189- Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
В законопроекті дуже багато концептуальних положень відноситься до компетенції Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Ці положення повинні регулюватися виключно Законом, прийнятим Верховною Радою України - це її конституційне право. Пряме зазначення повноважень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку посилює захист учасників фондів.  
Відхилено    
365. Стаття 24. Ведення персоніфікованого обліку в пенсійних фондах      Стаття 24. Ведення персоніфікованого обліку в пенсійних фондах  
366. 1. Ведення персоніфікованого обліку в пенсійних фондах, у тому числі індивідуальних пенсійних рахунків учасників фондів, забезпечується адміністратором.      1. Ведення персоніфікованого обліку в пенсійних фондах, у тому числі індивідуальних пенсійних рахунків учасників фондів, забезпечується адміністратором.  
367. 2. Протягом трьох робочих днів з дня укладення пенсійного контракту з учасником фонду адміністратор пенсійного фонду зобов'язаний відкрити такому учасникові індивідуальний пенсійний рахунок, на якому відображаються всі операції, пов'язані з формуванням і використанням пенсійних активів учасника.      2. Протягом трьох робочих днів з дня укладення пенсійного контракту з учасником фонду адміністратор пенсійного фонду зобов'язаний відкрити такому учасникові індивідуальний пенсійний рахунок, на якому відображаються всі операції, пов'язані з формуванням і використанням пенсійних активів учасника.  
368. 3. Ведення персоніфікованого обліку в пенсійних фондах передбачає облік і зберігання інформації про: учасників пенсійних фондів; зміни, пов'язані з функціонуванням пенсійних схем; належні учаснику пенсійні активи та їх формування.      3. Ведення персоніфікованого обліку в пенсійних фондах передбачає облік і зберігання інформації про: учасників пенсійних фондів; зміни, пов'язані з функціонуванням пенсійних схем; належні учаснику пенсійні активи та їх формування.  
369. 4. У системі персоніфікованого обліку на кожного учасника пенсійного фонду відкривається індивідуальна облікова картка, в якій використовується постійний ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів.      4. У системі персоніфікованого обліку на кожного учасника пенсійного фонду відкривається індивідуальна облікова картка, в якій використовується постійний ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів.  
370. 5. Індивідуальна облікова картка учасника фонду має чотири частини, в яких зазначаються:      5. Індивідуальна облікова картка учасника фонду має чотири частини, в яких зазначаються:  
371. 1) в умовно-постійній частині :      1) в умовно-постійній частині :  
372. вид внесків (добровільні, загальнообов'язкові, додаткові обов'язкові );      вид внесків (добровільні, загальнообов'язкові, додаткові обов'язкові );  
373. модифікований ідентифікаційний номер учасника фонду;      модифікований ідентифікаційний номер учасника фонду;  
374. прізвище, ім'я та по батькові на поточний момент;      прізвище, ім'я та по батькові на поточний момент;  
375. прізвище та ім'я при народженні;      прізвище та ім'я при народженні;  
376. дата народження;      дата народження;  
377. місце народження;      місце народження;  
378. стать;      стать;  
379. адреса постійного місця проживання;      адреса постійного місця проживання;  
380. серія, номер і назва документа, з якого взято відомості до індивідуальної облікової картки;      серія, номер і назва документа, з якого взято відомості до індивідуальної облікової картки;  
381. громадянство;      громадянство;  
382. номер телефону (за згодою);      номер телефону (за згодою);  
383. запис про спадкоємців, подружжя та членів сім'ї, які перебувають на утриманні учасника фонду;   -190- Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
З пункту 1 частини 5 статті 24 слід виключити слово: "спадкоємців". Учасник має право, якщо вважає за потрібне, вказати своїх спадкоємців.  
Відхилено   запис про спадкоємців, подружжя та членів сім'ї, які перебувають на утриманні учасника фонду;  
384. відмітка про смерть учасника фонду;   -191- Петров В.Б. (реєстр. картка № 270)
Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
У статті 24 пункт 5, підпункт 1 слова "відмітка про смерть учасника фонду;" замінити на "відмітка про вибуття учасника;" Слід вказати причини вибуття учасника з пенсійного фонду - виізд за кордон, перевод активів до іншого ПФ, оплата договору страхування, закінчення виплати пенсії на визначенний строк, смерть учасника і т.і.  
Враховано   відмітка про вибуття учасника та його причини;  
385. 2) у частині, що відображає заробіток (дохід), розмір сплачених внесків і строк участі в пенсійному фонді:   -192- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
В абзаці першому пункту 2 частини 5 статті 24 і далі по тексту слово "дохід" замінити на слово "доход". Граматична правка  
Враховано   2) у частині, що відображає заробіток (доход), розмір сплачених внесків і строк участі в пенсійному фонді:  
386. код пенсійної схеми;      код пенсійної схеми;  
387. ідентифікаційний номер вкладника;      ідентифікаційний номер вкладника;  
388. рік, за який внесено відомості;      рік, за який внесено відомості;  
389. розмір внесків за відповідний період;      розмір внесків за відповідний період;  
390. сумарний розмір інвестиційного доходу за попередні періоди;   -193- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Абзац 6 пункту 2 частини 5 статті 24 викласти у такій редакції: "сумарний розмір розподіленого на користь учасника прибутку (збитку) за попередні періоди, до початку пенсійних виплат," Існує вірогідність неотримання за певний період інвестиційного прибутку.  
Враховано   сумарний розмір розподіленого на користь учасника прибутку (збитку) за попередні періоди, до початку пенсійних виплат,  
391. чиста вартість одиниці пенсійних активів;   -194- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Абзац 7 пункту 2 частини 5 статті 24 викласти у такій редакції: "чиста вартість одиниці пенсійних внесків на встановлений день підрахунку цього показника;" Інформація є статистичною, змінною і не впливає на реальні доходи учасника.  
Враховано   чиста вартість одиниці пенсійних внесків на встановлений день підрахунку цього показника;  
392. загальна кількість одиниць пенсійних активів;   -195- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Абзац 8 пункту 2 частини 5 статті 24 викласти у такій редакції: "загальна кількість одиниць пенсійних внесків;" Редакційна правка  
Враховано   загальна кількість одиниць пенсійних внесків;  
393. тривалість сплати внесків;      тривалість сплати внесків;  
394. ознака особливих умов праці, які дають право на пільги у пенсійному забезпеченні (заповнюється в разі потреби);      ознака особливих умов праці, які дають право на пільги у пенсійному забезпеченні (заповнюється в разі потреби);  
395. сума заробітку (доходу), з якої розраховувалися внески за відповідний період; сума сплаченого внеску, що не була оподаткована; сума внеску, сплаченого після оподаткування заробітку (доходу);   -196- Петров В.Б. (реєстр. картка № 270)
Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
У статті 24 пункт 5 підпункт 2 виключити слова: "сума заробітку (доходу), з якої розраховувалися внески за відповідний період; сума сплаченого внеску, що не була оподаткована; сума внеску, сплаченого після оподаткування заробітку (доходу);" Питання надання пільг з оподаткування стосується юридичної особи-вкладника та фізичної особи-учасника, що здійснюють пенсійні внески та напряму звітують Державній податковій адміністрації про використання пільг у недержавному пенсійному забезпеченні. Більше того, відомості про заробіток (доход) фізичних осіб є конфіденційною інформацією і не повинні надаватися адміністраторам пенсійних фондів та ніяк не пов'язані з добровільним пенсійним забезпеченням.  
Враховано по суті  сума заробітку (доходу), з якої розраховувалися внески за відповідний період (за бажанням учасника для підтвердження його права на податкову пільгу); сума сплаченого внеску, що не була оподаткована у роботодавця (за бажанням учасника для підтвердження його права на податкову пільгу); сума сплаченого внеску, що не була оподаткована у учасника (за бажанням учасника для підтвердження його права на податкову пільгу); сума внеску, сплаченого після оподаткування заробітку (доходу) (за бажанням учасника для підтвердження його права на податкову пільгу);  
    -197- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Абзаци 11, 12 та 13 пункту 2 частини 5 статті 24 викласти у такій редакції: "сума заробітку (доходу), з якої розраховувалися внески за відповідний період (за бажанням учасника для підтвердження його права на податкову пільгу); сума сплаченого внеску, що не була оподаткована у роботодавця (за бажанням учасника для підтвердження його права на податкову пільгу); сума сплаченого внеску, що не була оподаткована у учасника (за бажанням учасника для підтвердження його права на податкову пільгу); сума внеску, сплаченого після оподаткування заробітку (доходу) (за бажанням учасника для підтвердження його права на податкову пільгу);"  
Враховано    
396. 3) у частині, що відображає відомості про оплату договору страхування довічної пенсії чи пенсії на визначений строк:      3) у частині, що відображає відомості про оплату договору страхування довічної пенсії чи пенсії на визначений строк:  
397. вид обраної пенсійної виплати;      вид обраної пенсійної виплати;  
398. повна назва, місцезнаходження постійно діючого керівного органу (юридична адреса) та банківські реквізити обраної страхової організації;      повна назва, місцезнаходження постійно діючого керівного органу (юридична адреса) та банківські реквізити обраної страхової організації;  
399. сума коштів, перерахована страховій організації;      сума коштів, перерахована страховій організації;  
400. 4) у частині, яка відображає відомості про виплати учаснику фонду чи його спадкоємцям, які здійснюються самим недержавним пенсійним фондом:      4) у частині, яка відображає відомості про виплати учаснику фонду чи його спадкоємцям, які здійснюються самим недержавним пенсійним фондом:  
401. сума одноразової пенсійної виплати і дата виплати;      сума одноразової пенсійної виплати і дата виплати;  
402. дата, з якої призначено пенсію на визначений строк;      дата, з якої призначено пенсію на визначений строк;  
403. місяць нарахування (перерахунку) пенсії на визначений строк;      місяць нарахування (перерахунку) пенсії на визначений строк;  
404. розмір пенсії на визначений строк, тривалість і періодичність її виплати;      розмір пенсії на визначений строк, тривалість і періодичність її виплати;  
405. розмір виплаченого інвестиційного доходу, отриманого на пенсійні активи у період виплати пенсії на визначений строк;   -198- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Абзац 6 пункту 4 частини 5 статті 24 викласти у такій редакції: "розмір розподіленого на користь учасника прибутку (збитку), отриманого на пенсійні активи у період виплати пенсії на визначений строк;"  
Враховано   розмір розподіленого на користь учасника прибутку (збитку), отриманого на пенсійні активи у період виплати пенсії на визначений строк;  
406. сума прибуткового податку з громадян, що була стягнена під час здійснення пенсійної виплати;      сума прибуткового податку з громадян, що була стягнена під час здійснення пенсійної виплати;  
407. залишок пенсійних активів.      залишок пенсійних активів.  
408. 6. Індивідуальна облікова картка учасника недержавного пенсійного фонду зберігається в адміністратора протягом усього життя учасника, а після його смерті - протягом 75 років на паперових носіях або в електронному вигляді за наявності засобів, що гарантують ідентичність паперової та електронної форми документа.      6. Індивідуальна облікова картка учасника недержавного пенсійного фонду зберігається в адміністратора протягом усього життя учасника, а після його смерті - протягом 75 років на паперових носіях або в електронному вигляді за наявності засобів, що гарантують ідентичність паперової та електронної форми документа.  
409. 7. Підставою для взяття на персоніфікований облік учасників фонду та внесення даних до персоніфікованого обліку є пенсійний контракт.      7. Підставою для взяття на персоніфікований облік учасників фонду та внесення даних до персоніфікованого обліку є пенсійний контракт.  
410. 8. Порядок ведення персоніфікованого обліку в пенсійних фондах визначається Державною інспекцією з пенсійного страхування.      8. Порядок ведення персоніфікованого обліку в пенсійних фондах визначається спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.  
411. 9. На вимогу учасника пенсійного фонду адміністратор зобов'язаний надавати інформацію, яка міститься на його індивідуальній обліковій картці, чи забезпечити вільний доступ учасника до неї.      9. На вимогу учасника пенсійного фонду адміністратор зобов'язаний надавати інформацію, яка міститься на його індивідуальній обліковій картці, чи забезпечити вільний доступ учасника до неї.  
412. Стаття 25. Передача відомостей персоніфікованого обліку      Стаття 25. Передача відомостей персоніфікованого обліку  
413. 1. Передача відомостей персоніфікованого обліку та належної документації провадиться адміністратором у разі припинення дії договору, укладеного між компанією з управління пенсійним фондом та пенсійним фондом; ліквідації, реорганізації шляхом злиття або приєднання адміністратора, а також скасування дозволу, виданого адміністратору, відповідно до цього Закону .      1. Передача відомостей персоніфікованого обліку та належної документації провадиться адміністратором у разі припинення дії договору, укладеного між компанією з управління пенсійним фондом та пенсійним фондом; ліквідації, реорганізації шляхом злиття або приєднання адміністратора, а також скасування дозволу (ліцензії), виданого адміністратору, відповідно до цього Закону .  
414. 2. При передачі відомостей персоніфікованого обліку та належної документації адміністратор зобов'язаний:      2. При передачі відомостей персоніфікованого обліку та належної документації адміністратор зобов'язаний:  
415. 1) забезпечити після отримання від ради пенсійного фонду або від Державної інспекції з пенсійного страхування відповідного повідомлення про обрану або тимчасово призначену нову компанію з управління пенсійним фондом швидку та ефективну передачу відомостей персоніфікованого обліку та необхідної документації;      1) забезпечити після отримання від ради пенсійного фонду або від спеціально уповноваженого органа виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг відповідного повідомлення про обрану або тимчасово призначену нову компанію з управління пенсійним фондом швидку та ефективну передачу відомостей персоніфікованого обліку та необхідної документації;  
416. 2) продовжувати виконувати функції адміністратора до передачі новому адміністратору відомостей персоніфікованого обліку та необхідної документації.      2) продовжувати виконувати функції адміністратора до передачі новому адміністратору відомостей персоніфікованого обліку та необхідної документації.  
417. Передача відомостей персоніфікованого обліку та необхідної документації провадиться в порядку, встановленому Державною інспекцією з пенсійного страхування, під її безпосереднім наглядом.      Передача відомостей персоніфікованого обліку та необхідної документації провадиться в порядку, встановленому спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, під її безпосереднім наглядом.  
418. Стаття 26. Надання дозволу на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом   -199- Дашутін Г.П. (в.о. № 162)
Сінько В.Д. (реєстр. картка № 368)
Станков А.К. (реєстр. картка № 365)
Степанов М.В. (реєстр. картка № 349)
Вилучити всі положення стосовно адміністратора пенсійного фонду, як окремної юридичної особи. Суперечить загальній концепції створення та діяльності недержавних пенсійних фондів.  
Відхилено   Стаття 26. Надання дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом  
419. 1. Для провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом компанія з управління пенсійним фондом, засновник корпоративного пенсійного фонду, який прийняв рішення про самостійне управління створеним ним фондом, а також юридична особа - неприбуткова організація, створена засновниками корпоративного пенсійного фонду на умовах цього Закону виключно для управління відповідним корпоративним пенсійним фондом, зобов'язані отримати дозвіл на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом.   -200- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 1 статті 26 викласти у такій редакції: "1. Для провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом юридична особа, яка виявила бажання надавати послуги з управління недержавним пенсійним фондом, зобов'язана отримати дозвіл (ліцензію) на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом." Редакційні уточнення щодо особи, яка виявила бажання бути адміністратором.  
Враховано   1. Для провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом юридична особа, яка виявила бажання надавати послуги з управління недержавним пенсійним фондом, зобов'язана отримати дозвіл (ліцензію) на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом.  
420. 2. Для отримання дозволу на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом адміністратор подає до Державної інспекції з пенсійного страхування:   -201- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 2 статті 26 викласти у такій редакції: "2. Для отримання дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом юридична особа, яка виявила бажання надавати послуги з управління недержавним пенсійним фондом подає до спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг:" Доцільно передбачити, що для отримання дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом юридична особа, яка виявила бажання надавати послуги з управління недержавним пенсійним фондом (вона ще не являється адміністратором пенсійного фонду) повинна не тільки показати як його засновники працювали в минулому, а й представити плани роботи й маркентингової діяльності та оцінки надходжень і витрат хоча б на найближчі три роки.  
Враховано   2. Для отримання дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом юридична особа, яка виявила бажання надавати послуги з управління недержавним пенсійним фондом, подає до спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг:  
421. 1) заяву про отримання зазначеного дозволу та письмове підтвердження про виконання заявником вимог, передбачених цим Законом, за формою, встановленою Державною інспекцією з пенсійного страхування;      1) заяву про отримання зазначеного дозволу (ліцензії) та письмове підтвердження про виконання заявником вимог, передбачених цим Законом, за формою, встановленою спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг;  
422. 2) нотаріально засвідчену копію установчих документів, свідоцтва про реєстрацію як юридичної особи;      2) нотаріально засвідчену копію установчих документів, свідоцтва про реєстрацію як юридичної особи;  
423. 3) відомості про результати фінансово-господарської діяльності засновників протягом останніх трьох років, що передують поданню заяви, в тому числі документи, які свідчать про відсутність заборгованості із сплати податків, інших обов'язкових зборів і платежів;   -202- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 3 частини 2 статті 26 викласти у такій редакції: "3) відомості про результати фінансово-господарської діяльності засновників за останній фінансовий рік, що передує поданню заяви, в тому числі документи, які свідчать про відсутність заборгованості зі сплати податків, інших обов'язкових зборів і платежів;" Необхідно надати можливість провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом новоствореним юридичним особам.  
Враховано   3) відомості про результати фінансово-господарської діяльності засновників за останній фінансовий рік, що передує поданню заяви, в тому числі документи, які свідчать про відсутність заборгованості зі сплати податків, інших обов'язкових зборів і платежів; 4) фінансовий прогноз на три роки, який включає рух грошових коштів, планування доходів та видатків;  
    -203- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 2 статті 26 доповнити новим пунктом 4 такого змісту: "4) фінансовий прогноз на три роки, який включає рух грошових коштів, планування доходів та видатків;", пункти 4, 5, 6 частини 2 статті 26 вважати відповідно пунктами 5, 6, 7.  
Враховано    
424. 4) відомості про керівні органи та посадових осіб, які провадитимуть діяльність, пов'язану з управлінням недержавним пенсійним фондом, за формою, встановленою Державною інспекцією з пенсійного страхування;      5) відомості про керівні органи та посадових осіб, які провадитимуть діяльність, пов'язану з управлінням недержавним пенсійним фондом, за формою, встановленою спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг;  
425. 5) довідку банківської установи про внесення до статутного фонду заявника коштів у розмірі, передбаченому цим Законом;      6) довідку банківської установи про внесення до статутного фонду заявника коштів у розмірі, передбаченому цим Законом;  
426. 6) аудиторський висновок щодо джерел формування статутного фонду заявника.      7) аудиторський висновок щодо джерел формування статутного фонду заявника.  
427. Відомості про посадових осіб повинні включати інформацію щодо осіб, які мають право підпису фінансових документів, відображати їх кваліфікацію і досвід професійної діяльності, містити дані про відсутність обмежень на провадження цими особами діяльності з управління пенсійним фондом та інших видів професійної діяльності, а також обмежень, що виникають через їх пов'язаних осіб.      Відомості про посадових осіб повинні включати інформацію щодо осіб, які мають право підпису фінансових документів, відображати їх кваліфікацію і досвід професійної діяльності, містити дані про відсутність обмежень на провадження цими особами діяльності з управління пенсійним фондом та інших видів професійної діяльності, а також обмежень, що виникають через їх пов'язаних осіб.  
428. Дозвіл на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом видається Державною інспекцією з пенсійного страхування в установленому нею порядку протягом 30 календарних днів з дня подання заяви з усіма визначеними цим Законом документами.   -204- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Абзац восьмий частини 2 статті 26 викласти у такій редакції: "Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг приймає рішення щодо надання дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом протягом 30 календарних днів з дня подання заяви з усіма визначеними цим Законом документами та при позитивному рішенні видає такий дозвіл (ліцензію) в установленому нею порядку." Редакційна правка  
Враховано   Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг приймає рішення щодо надання дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом протягом 30 календарних днів з дня подання заяви з усіма визначеними цим Законом документами та при позитивному рішенні видає такий дозвіл (ліцензію) в установленому нею порядку.  
429. 3. Державна інспекція з пенсійного страхування перевіряє подані документи на достовірність повідомленої в них інформації та відповідність їх нормам законодавства. У разі зміни поданих для отримання дозволу відомостей заявники зобов'язані письмово повідомити про це Державну інспекцію з пенсійного страхування протягом трьох робочих днів з дня виникнення такої зміни.      3. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг перевіряє подані документи на достовірність повідомленої в них інформації та відповідність їх нормам законодавства. У разі зміни поданих для отримання дозволу (ліцензії) відомостей заявники зобов'язані письмово повідомити про це спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послугпротягом трьох робочих днів з дня виникнення такої зміни.  
430. 4. Дозвіл на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом видається компанії з управління пенсійним фондом, засновникові корпоративного пенсійного фонду, що провадить діяльність з управління пенсійним фондом, або юридичній особі - неприбутковій організації, утвореній засновниками корпоративного пенсійного фонду для управління цим фондом, за умови, що:   -205- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 4 статті 26 викласти у такій редакції: "4. Дозвіл на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом видається компанії з управління пенсійним фондом (крім випадків, зазначених в частині шостій цієї статті 26 цього Закону) за умови, що:" (посилання на частину 6 йде за новою нумерацією частин) Необхідно розділити вимоги до юридичних осіб, що виявили бажання здійснювати управління пенсійним фондом, оскільки вимоги до компанії з управління пенсійним фондом відрізняються від вимог до інших юридичних осіб, які можуть бути адміністратором. Доцільно розділити ці положення в окремі частини.  
Враховано   4. Дозвіл на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом видається компанії з управління пенсійним фондом (крім випадків, зазначених в частині шостій статті 26 цього Закону) за умови, що:  
431. 1) розмір статутного фонду компанії з управління пенсійним фондом або засновників корпоративного пенсійного фонду, визначений їх статутами відповідно до законодавства, повністю сформований та оплачений коштами на день подання заяви про надання такого дозволу;   -206- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 1 частини 4 статті 26 викласти у такій редакції: "1) компанія з управління пенсійним фондом має повністю сформований резервний фонд у розмірах, передбачених Законом України "Про господарські товариства", а розмір її статутного фонду не менше суми, еквівалентної п'ятистам тисячам євро за офіційним обмінним курсом Національного банку України на день подання заяви на отримання дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом. Для формування резервного фонду у цьому разі дозволяється залучати кошти, надані компанії з управління пенсійним фондом засновниками;"  
Враховано   1) компанія з управління пенсійним фондом має повністю сформований резервний фонд у розмірах, передбачених Законом України "Про господарські товариства", а розмір її статутного фонду не менше суми, еквівалентної п'ятистам тисячам євро за офіційним обмінним курсом Національного банку України на день подання заяви на отримання дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом. Для формування резервного фонду у цьому разі дозволяється залучати кошти, надані компанії з управління пенсійним фондом засновниками;  
432. 2) компанія з управління пенсійним фондом має повністю сформований резервний фонд у розмірах, передбачених Законом України "Про господарські товариства", а розмір її статутного фонду не менше суми, еквівалентної п'ятистам тисячам євро за офіційним обмінним курсом Національного банку України на день подання заяви на отримання дозволу на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом. Для формування резервного фонду у цьому разі дозволяється залучати кошти, надані засновниками компанії з управління пенсійним фондом;   -207- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 2 частини 4 статті 26 викласти у такій редакції: "2) така компанія має технічне забезпечення та інформаційні системи для ведення персоніфікованого обліку пенсійних внесків, які відповідають вимогам, установленим спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, та кадри відповідної кваліфікації."  
Враховано   2) така компанія має технічне забезпечення та інформаційні системи для ведення персоніфікованого обліку пенсійних внесків, які відповідають вимогам, установленим спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, та кадри відповідної кваліфікації.  
    -208- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
Стоян О.М. (в.о. № 18)
Молчанов Б.Я. (реєстр. картка № 234)
Вилучити пункт 2 п.4 ст.26. Оскільки пропозиція знижує ступінь захисту учасників пенсійного фонду.  
Відхилено    
433. 3) адміністратор має технічне забезпечення та інформаційні системи для ведення персоніфікованого обліку пенсійних внесків, які відповідають вимогам, установленим Державною інспекцією з пенсійного страхування.   -209- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 3 частини 4 статті 26 вилучити.  
Враховано    
434. У разі отримання дозволу на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом компанія з управління пенсійним фондом зобов'язана підтримувати розмір власного капіталу на рівні не менше суми, еквівалентної трьомстам тисячам євро за офіційним обмінним курсом Національного банку України.      У разі отримання дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом компанія з управління пенсійним фондом зобов'язана підтримувати розмір власного капіталу на рівні не менше суми, еквівалентної трьомстам тисячам євро за офіційним обмінним курсом Національного банку України.  
435. 5. У разі зменшення розміру власного капіталу компанії з управління пенсійним фондом, визначеного частиною четвертою цієї статті, компанія зобов'язана:      5. У разі зменшення розміру власного капіталу компанії з управління пенсійним фондом, визначеного частиною четвертою цієї статті, компанія зобов'язана:  
436. 1) повідомити про це Державну інспекцію з пенсійного страхування протягом трьох робочих днів з дня виникнення такого зменшення;      1) повідомити про це спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг протягом трьох робочих днів з дня виникнення такого зменшення;  
437. 2) привести розмір власного капіталу у відповідність з обов'язковим розміром, зазначеним частиною четвертою цієї статті, протягом шести місяців з дня виникнення невідповідності, та надати звіт про усунення цього порушення Державній інспекції з пенсійного страхування.   -210- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
В пункті 2 частини 5 статті 26 слова "у відповідність з обов'язковим розміром, зазначеним частиною четвертою" замінити на слова "у відповідність до обов'язкового розміру, зазначеного в частині четвертій". Граматична правка  
Враховано   2) привести розмір власного капіталу у відповідність до обов'язкового розміру, зазначеного в частині четвертій цієї статті, протягом шести місяців з дня виникнення невідповідності, та надати звіт про усунення цього порушення спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.  
438. Державна інспекція з пенсійного страхування має право прийняти рішення про продовження строку усунення невідповідності розміру власного капіталу компанії вимогам цієї статті на строк не більше ніж три місяці.   -211- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Статтю 26 доповнити новою частиною 6 такого змісту (при цьому частини 6, 7, 8 та 9 статті 26 вважати відповідно частинами 7, 8, 9 та 10): "6. Дозвіл (ліцензія) на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом видається юридичній особі - засновнику корпоративного пенсійного фонду, який прийняв рішення про управління цим фондом самостійно, або непідприємницькій юридичній особі, створеній на умовах цього Закону, за умови, що така юридична особа або професійне об'єднання мають технічне забезпечення та інформаційні системи для ведення персоніфікованого обліку пенсійних внесків, які відповідають вимогам, установленим спеціальним уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, та кадри відповідної кваліфікації. До юридичної особи - засновника корпоративного пенсійного фонду, який прийняв рішення про управління цим фондом самостійно, або юридичної особи - непідприємницької організації, створеної на умовах цього Закону, або професійного об'єднання, яке здійснює управління професійним фондом, не застосовуються вимоги щодо розміру статутного та власного капіталу, визначені частиною четвертою цієї статті." Редакційні зміни у зв'язку з розподілом суб'єктів, які отримують дозвіл на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом.  
Враховано   Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг має право прийняти рішення про продовження строку усунення невідповідності розміру власного капіталу компанії вимогам цієї статті на строк не більше ніж три місяці. 6. Дозвіл (ліцензія) на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом видається юридичній особі - засновнику корпоративного пенсійного фонду, який прийняв рішення про управління цим фондом самостійно, або непідприємницькій юридичній особі, створеній на умовах цього Закону, за умови, що така юридична особа або професійне об'єднання мають технічне забезпечення та інформаційні системи для ведення персоніфікованого обліку пенсійних внесків, які відповідають вимогам, установленим спеціальним уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, та кадри відповідної кваліфікації. До юридичної особи - засновника корпоративного пенсійного фонду, який прийняв рішення про управління цим фондом самостійно, або юридичної особи - непідприємницької організації, створеної на умовах цього Закону, або професійного об'єднання, яке здійснює управління професійним фондом, не застосовуються вимоги щодо розміру статутного та власного капіталу, визначені частиною четвертою цієї статті.  
439. 6. Державна інспекція з пенсійного страхування може відмовити у видачі дозволу на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом у разі, коли: 1) заява і документи, що додаються до неї, не відповідають умовам, визначеним цим Законом та іншими актами законодавства;      7. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг може відмовити у видачі дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом у разі, коли: 1) заява і документи, що додаються до неї, не відповідають умовам, визначеним цим Законом та іншими актами законодавства;  
440. 2) положення статуту заявника не відповідають вимогам, установленим цим Законом та іншими актами законодавства;      2) положення статуту заявника не відповідають вимогам, установленим цим Законом та іншими актами законодавства;  
441. 3) у поданих документах виявлено недостовірну інформацію;      3) у поданих документах виявлено недостовірну інформацію;  
442. 4) статутний фонд компанії або частина статутного фонду компанії чи засновника корпоративного пенсійного фонду, сформовані за рахунок позикових коштів, є об'єктом кредитної угоди, будь-яких боргових зобов'язань або не відповідають іншим вимогам, установленим цим Законом;   -212- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 4 частини 6 статті 26 викласти у такій редакції: "4) статутний фонд або частина статутного фонду компанії з управління фондом сформовані за рахунок позикових коштів, є об'єктом кредитної угоди, будь-яких боргових зобов'язань або не відповідають іншим вимогам, установленим цим Законом;" Редакційні зміни у зв'язку з розподілом суб'єктів, які отримують дозвіл (ліцензія) на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом.  
Враховано   4) статутний фонд або частина статутного фонду компанії з управління фондом сформовані за рахунок позикових коштів, є об'єктом кредитної угоди, будь-яких боргових зобов'язань або не відповідають іншим вимогам, установленим цим Законом;  
443. 5) резервний фонд компанії з управління пенсійним фондом не повністю сформований.      5) резервний фонд компанії з управління пенсійним фондом не повністю сформований.  
444. 7. Рішення про відмову в наданні дозволу на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом надсилається заявникові Державною інспекцією з пенсійного страхування у письмовій формі з обов'язковим обгрунтуванням причин відмови.      7. Рішення про відмову в наданні дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом надсилається заявникові спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг у письмовій формі з обов'язковим обгрунтуванням причин відмови.  
445. У разі повторного подання заявником документів після усунення недоліків, зазначених у відмові, дозвіл на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом надається в порядку, передбаченому цим Законом.      У разі повторного подання заявником документів після усунення недоліків, зазначених у відмові, дозвіл (ліцензія) на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом надається в порядку, передбаченому цим Законом.  
446. 8. Рішення про відмову в наданні дозволу на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом може бути оскаржене заявником у судовому порядку.      8. Рішення про відмову в наданні дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом може бути оскаржене заявником у судовому порядку.  
447. Збитки, завдані неправомірною відмовою у наданні дозволу на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом, відшкодовуються відповідно до законодавства.      Збитки, завдані неправомірною відмовою у наданні дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом, відшкодовуються відповідно до законодавства.  
448. 9. Засновник корпоративного пенсійного фонду, який отримав дозвіл на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом, не має права провадити діяльність з управління будь-яким іншим пенсійним фондом, крім корпоративного пенсійного фонду, засновником якого він є, крім випадків, коли цей засновник є компанією з управління пенсійним фондом.   -213- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 9 статті 26 викласти в такій редакції: "10. Засновник корпоративного пенсійного фонду та юридична особа- непідприємницька організація, створена відповідно до вимог цього Закону, які отримали дозвіл (ліцензію) на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом, не має права провадити діяльність з управління будь-яким іншим пенсійним фондом, крім корпоративного пенсійного фонду, засновником якого він є, крім випадків, коли цей засновник є компанією з управління пенсійним фондом."  
Враховано   10. Засновник корпоративного пенсійного фонду та юридична особа - непідприємницька організація, створена відповідно до вимог цього Закону, які отримали дозвіл (ліцензію) на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом, не має права провадити діяльність з управління будь-яким іншим пенсійним фондом, крім корпоративного пенсійного фонду, засновником якого він є, крім випадків, коли цей засновник є компанією з управління пенсійним фондом. 11. Юридична особа - засновник корпоративного пенсійного фонду, який прийняв рішення про управління пенсійним фондом самостійно та отримав на це дозвіл, не має права провадити діяльність з управління будь-яким іншим пенсійним фондом, крім цього пенсійного фонду, за винятком, коли цей засновник здійснює діяльність як компанія з управління пенсійним фондом.  
    -214- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Доповнити статтю 26 новою частиною 11 такого змісту: "11. Юридична особа - засновник корпоративного пенсійного фонду, який прийняв рішення про управління пенсійним фондом самостійно та отримав на це дозвіл, не має права провадити діяльність з управління будь-яким іншим пенсійним фондом, крім цього пенсійного фонду, за винятком, коли цей засновник здійснює діяльність як компанія з управління пенсійним фондом." Редакційне уточнення  
Враховано    
449. Стаття 27. Зупинення дії або скасування дозволу на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом   -215- Дашутін Г.П. (в.о. № 162)
Сінько В.Д. (реєстр. картка № 368)
Станков А.К. (реєстр. картка № 365)
Степанов М.В. (реєстр. картка № 349)
Вилучити всі положення стосовно адміністратора пенсійного фонду, як окремної юридичної особи. Суперечить загальній концепції створення та діяльності недержавних пенсійних фондів.  
Відхилено   Стаття 27. Зупинення дії або скасування дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом  
450. 1. На підставі рішення Державної інспекції з пенсійного страхування дія дозволу на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом, наданого компанії з управління пенсійним фондом, може бути зупинена у випадках:      1. На підставі рішення спеціально уповноваженого органа виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг дія дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом, наданого компанії з управління пенсійним фондом, може бути зупинена у випадках:  
451. 1) неодноразового порушення вимог цього Закону, інших актів законодавства;   -216- Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
Стаття 27 пункт 1 пункт 1 вилучити слово "неодноразового".  
Враховано   1) порушення вимог цього Закону, інших актів законодавства;  
452. 2) вчинення дій, які завдали або можуть завдати шкоди майновим інтересам учасників пенсійного фонду;      2) вчинення дій, які завдали або можуть завдати шкоди майновим інтересам учасників пенсійного фонду;  
453. 3) невиконання компанією з управління пенсійним фондом вимоги частини четвертої статті 26 цього Закону.      3) невиконання компанією з управління пенсійним фондом вимоги частини четвертої статті 26 цього Закону.  
454. У разі коли зазначені у цій частині статті порушення скоєні засновником корпоративного пенсійного фонду, який управляє цим пенсійним фондом, або юридичною особою - неприбутковою організацією, створеною засновниками корпоративного пенсійного фонду на умовах, визначених цим Законом, дія дозволу на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом скасовується.   -217- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Абзац п'ятий частини 1 статті 27 викласти у такій редакції: "У разі коли зазначені у цій частині статті порушення допущені юридичною особою- засновником корпоративного пенсійного фонду, який управляє цим пенсійним фондом самостійно, або непідприємницькою юридичною особою, створеною на умовах, визначених цим Законом, дія дозвіл (ліцензія) на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом скасовується (дія дозволу (ліцензії) зупиняється)." Редакційне уточнення.  
Враховано   У разі коли зазначені у цій частині статті порушення допущені юридичною особою - засновником корпоративного пенсійного фонду, який управляє цим пенсійним фондом самостійно, або непідприємницькою юридичною особою, створеною на умовах, визначених цим Законом, дозвіл (ліцензія) на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом скасовується (дія дозволу (ліцензії) зупиняється).  
455. 2. У рішенні Державної інспекції з пенсійного страхування про зупинення дії дозволу на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом зазначаються:      2. У рішенні спеціально уповноваженого органа виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг про зупинення дії дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом зазначаються:  
456. 1) підстава для прийняття такого рішення;      1) підстава для прийняття такого рішення;  
457. 2) вимога про усунення порушення та строки її виконання;      2) вимога про усунення порушення та строки її виконання;  
458. 3) обмеження діяльності, які накладаються протягом строку зупинення дії дозволу на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом;      3) обмеження діяльності, які накладаються протягом строку зупинення дії дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом;  
459. 4) порядок надання звітності про усунення порушення;      4) порядок надання звітності про усунення порушення;  
460. 5) інші відомості, передбачені законодавством.      5) інші відомості, передбачені законодавством.  
461. 3. Дія дозволу на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом поновлюється за результатами розгляду Державною інспекцією з пенсійного страхування звіту компанії з управління пенсійним фондом про усунення порушення та проведеної у разі потреби перевірки інформації, що міститься у звіті.   -218- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 3 статті 27 викласти у такій редакції: "3. Дія дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом поновлюється за результатами розгляду спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг звіту, поданого компанією з управління пенсійним фондом, про усунення порушення та проведеної у разі потреби перевірки інформації, що міститься у цьому звіті." Редакційне уточнення.  
Враховано   3. Дія дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом поновлюється за результатами розгляду спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг звіту, поданого компанією з управління пенсійним фондом, про усунення порушення та проведеної у разі потреби перевірки інформації, що міститься у цьому звіті.  
462. 4. На підставі рішення Державної інспекції з пенсійного страхування дозвіл на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом може бути скасовано у разі:      4. На підставі рішення спеціально уповноваженого органа виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг дозвіл (ліцензію) на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом може бути скасовано у разі:  
463. 1) неодноразового або грубого порушення вимог цього Закону та/або актів законодавства, що завдало значних збитків учасникам пенсійного фонду;      1) неодноразового або грубого порушення вимог цього Закону та/або актів законодавства, що завдало значних збитків учасникам пенсійного фонду;  
464. 2) неусунення порушень у строк, установлений рішенням Державної інспекції з пенсійного страхування про зупинення дії дозволу на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом;      2) неусунення порушень у строк, установлений рішенням спеціально уповноваженого органа виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг про зупинення дії дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом;  
465. 3) за письмовою заявою компанії з управління пенсійним фондом або засновника корпоративного пенсійного фонду за умови виконання всіх зобов'язань перед пенсійним фондом.      3) за письмовою заявою компанії з управління пенсійним фондом або засновника корпоративного пенсійного фонду за умови виконання всіх зобов'язань перед пенсійним фондом.  
466. 5. У разі зупинення дії дозволу на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом компанія з управління пенсійним фондом не має права укладати нові договори та продовжувати дію укладених договорів про надання послуг пенсійним фондам, рекламувати свою діяльність, але зобов'язана здійснювати функції, пов'язані із забезпеченням виконання зобов'язань перед учасниками пенсійного фонду.      5. У разі зупинення дії дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом компанія з управління пенсійним фондом не має права укладати нові договори та продовжувати дію укладених договорів про надання послуг пенсійним фондам, рекламувати свою діяльність, але зобов'язана здійснювати функції, пов'язані із забезпеченням виконання зобов'язань перед учасниками пенсійного фонду.  
467. 6. Рішення Державної інспекції з пенсійного страхування про зупинення дії дозволу на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом або про скасування цього дозволу може бути оскаржене у судовому порядку.      6. Рішення спеціально уповноваженого органа виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг про зупинення дії дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом або про скасування цього дозволу може бути оскаржене у судовому порядку.  
468. Збитки, завдані неправомірним зупиненням дії дозволу на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом або його неправомірним скасуванням відшкодовуються на підставі рішення суду в порядку, встановленому законодавством.      Збитки, завдані неправомірним зупиненням дії дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом або його неправомірним скасуванням відшкодовуються на підставі рішення суду в порядку, встановленому законодавством.  
469. 7. Рішення про скасування або зупинення дії дозволу про провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом надається Державною інспекцією з пенсійного страхування всім пенсійним фондам, з якими компанія з управління пенсійним фондом уклала договори, протягом одного робочого дня, в тому числі письмово, та підлягає обов'язковому оприлюдненню у порядку, встановленому Державною інспекцією з пенсійного страхування.      7. Рішення про скасування або зупинення дії дозволу (ліцензії) про провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом надається спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг всім пенсійним фондам, з якими компанія з управління пенсійним фондом уклала договори, протягом одного робочого дня, в тому числі письмово, та підлягає обов'язковому оприлюдненню у порядку, встановленому спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.  
470. 8. Державна інспекція з пенсійного страхування може тимчасово призначити своїм рішенням компанію з управління пенсійним фондом для виконання всіх функцій компанії з управління пенсійним фондом, дію ліцензії якої зупинено, в порядку, встановленому Державною інспекцією з пенсійного страхування. При цьому:   -219- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 8 статті 27 викласти у такій редакції: "8. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг може тимчасово призначити своїм рішенням іншу компанію з управління пенсійним фондом для виконання всіх функцій компанії з управління пенсійним фондом, дію ліцензії якої зупинено, в порядку, встановленому спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг. При цьому:" Редакційне уточнення.  
Враховано   8. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг може тимчасово призначити своїм рішенням іншу компанію з управління пенсійним фондом для виконання всіх функцій компанії з управління пенсійним фондом, дію ліцензії якої зупинено, в порядку, встановленому спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг. При цьому:  
471. 1) компанія, дію ліцензії якої зупинено, припиняє виконання функцій з управління пенсійним фондом з дня передачі відомостей персоніфікованого обліку тимчасово призначеній компанії з управління пенсійним фондом;   -220- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 1 частини 8 статті 27 викластиу такій редакції: "1) компанія, дію ліцензії якої зупинено, фактично припиняє виконання функцій з управління пенсійним фондом з дня передачі відомостей персоніфікованого обліку тимчасово призначеній компанії з управління пенсійним фондом та зобов'язана надавати допомогу тимчасово призначеній компанії з управління пенсійним фондом у виконанні зобов'язань, що виникли до передачі функцій з управління пенсійним фондом, з оплатою витрат на здійснення нею функцій по виконанню цих зобов'язань за рахунок коштів нової компанії з управління пенсійним фондом;"  
Враховано   1) компанія, дію ліцензії якої зупинено, фактично припиняє виконання функцій з управління пенсійним фондом з дня передачі відомостей персоніфікованого обліку тимчасово призначеній компанії з управління пенсійним фондом та зобов'язана надавати допомогу тимчасово призначеній компанії з управління пенсійним фондом у виконанні зобов'язань, що виникли до передачі функцій з управління пенсійним фондом, з оплатою витрат на здійснення нею функцій по виконанню цих зобов'язань за рахунок коштів нової компанії з управління пенсійним фондом;  
472. 2) оплата послуг компанії, дію ліцензії якої зупинено, не провадиться з дня тимчасового призначення нової компанії з управління пенсійним фондом, а оплата послуг тимчасово призначеної компанії провадиться у розмірах, що не перевищують встановлених для компанії з управління пенсійним фондом, дію ліцензії якої зупинено.      2) оплата послуг компанії, дію ліцензії якої зупинено, не провадиться з дня тимчасового призначення нової компанії з управління пенсійним фондом, а оплата послуг тимчасово призначеної компанії провадиться у розмірах, що не перевищують встановлених для компанії з управління пенсійним фондом, дію дозволу (ліцензії) якої зупинено.  
473. 9. Рішення про тимчасове призначення компанії з управління пенсійним фондом надається Державною інспекцією з пенсійного страхування компанії з управління пенсійним фондом, дію ліцензії якої зупинено, та всім фондам, з якими нею укладено договори, протягом одного робочого дня з дати його прийняття, в тому числі у письмовій формі.      9. Рішення про тимчасове призначення компанії з управління пенсійним фондом надається спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг компанії з управління пенсійним фондом, дію дозволу (ліцензії) якої зупинено, та всім фондам, з якими нею укладено договори, протягом одного робочого дня з дати його прийняття, в тому числі у письмовій формі.  
474. 10. Рада фонду має право змінити тимчасово призначену компанію шляхом розірвання договору з компанією з управління пенсійним фондом, дію ліцензії якої зупинено, та укладення договору з новою компанією з управління пенсійним фондом і повідомити про це Державну інспекцію з пенсійного страхування протягом трьох днів з дня укладення договору. На підставі цього повідомлення зупиняється дія рішення Державної інспекції з пенсійного страхування про тимчасове призначення компанії з управління пенсійним фондом.   -221- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
В частині 10 статті 27 слова "і повідомити про це" замінити на слова "і повинна повідомити про це". Уточнення, що повідомляти уповноважений орган - це обов'язок.  
Враховано   10. Рада фонду має право змінити тимчасово призначену компанію шляхом розірвання договору з компанією з управління пенсійним фондом, дію дозволу (ліцензії) якої зупинено, та укладення договору з новою компанією з управління пенсійним фондом і повинна повідомити про це спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг протягом трьох днів з дня укладення договору. На підставі цього повідомлення зупиняється дія рішення спеціально уповноваженого органа виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг про тимчасове призначення компанії з управління пенсійним фондом.  
475. 11. У разі скасування дозволу на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом, виданого засновникові корпоративного пенсійного фонду, такий засновник зобов'язаний забезпечити укладення протягом 14 календарних днів договору з компанією з управління пенсійним фондом, обрання нового складу ради фонду та письмово повідомити про це Державну інспекцію з пенсійного страхування протягом трьох днів з дати укладення такого договору. У разі неукладення договору з компанією з управління пенсійним фондом протягом визначеного цією статтею строку Державна інспекція з пенсійного страхування своїм рішенням тимчасово призначає компанію з управління пенсійним фондом, розмір оплати послуг якої визначається Державною інспекцією з пенсійного страхування виходячи із середніх розмірів оплати відповідних послуг.   -222- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Абзац перший частини 11 статті 27 викласти у такій редакції: "11. У разі скасування дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом, виданого юридичній особі- засновникові корпоративного пенсійного фонду або непідприємницькій юридичній особі, створеній відповідно до вимог цього Закону для управління пенсійним фондом, такий засновник зобов'язаний ініціювати звільнення членів ради фонду, дії яких спричинили скасування цього дозволу (ліцензії) та забезпечити обрання нових членів ради фонду на заміну звільненим, забезпечити укладення протягом 14 календарних днів договору з компанією з управління пенсійним фондом, та письмово повідомити про це спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг протягом трьох днів з дати укладення такого договору. У разі неукладення договору з компанією з управління пенсійним фондом протягом визначеного в частині 11 статті 27 цього Закону строку спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг своїм рішенням тимчасово призначає компанію з управління пенсійним фондом, розмір оплати послуг якої визначається спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, виходячи із середніх розмірів оплати відповідних послуг." Негайне звільнення усіх членів ради фонду є надто рішучим заходом. Необхідно передбачити таке положення , коли звільняються лише члени ради фонду, дії яких спричинили скасування дії дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління пенсійним фондом. Також необхідно передбачити, що юридична особа - засновник корпоративного пенсійного фонду, який одночасно є і адміністратором цього фонду та неприбуткова організація, яким було скасовано дозвіл (ліцензію) на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом, мають право на повторне отримання дозволу (ліцензії) з управління недержавним пенсійним фондом за рішенням спеціально уповноваженого органа виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.  
Враховано   11. У разі скасування дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом, виданого юридичній особі - засновникові корпоративного пенсійного фонду або непідприємницькій юридичній особі, створеній відповідно до вимог цього Закону для управління пенсійним фондом, такий засновник зобов'язаний ініціювати звільнення членів ради фонду, дії яких спричинили скасування цього дозволу (ліцензії) та забезпечити обрання нових членів ради фонду на заміну звільненим, забезпечити укладення протягом 14 календарних днів договору з компанією з управління пенсійним фондом та письмово повідомити про це спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг протягом трьох днів з дати укладення такого договору. У разі неукладення договору з компанією з управління пенсійним фондом протягом визначеного в частині 11 статті 27 цього Закону строку спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг своїм рішенням тимчасово призначає компанію з управління пенсійним фондом, розмір оплати послуг якої визначається спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, виходячи із середніх розмірів оплати відповідних послуг.  
476. Засновник корпоративного пенсійного фонду, якому було скасовано дозвіл на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом, втрачає право на повторне отримання такого дозволу протягом трьох років з дня скасування дії дозволу.   -223- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Абзац другий частини 11 статті 27 викласти у такій редакції: "Юридична особа - засновник корпоративного пенсійного фонду, який одночасно є і адміністратором цього фонду, та непідприємницька юридична особа, створена відповідно до вимог цього закону, яким було скасовано дозвіл (ліцензію) на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом, мають право на повторне отримання такого дозволу."  
Враховано   Юридична особа - засновник корпоративного пенсійного фонду, який одночасно є і адміністратором цього фонду, та непідприємницька юридична особа, створена відповідно до вимог цього закону, яким було скасовано дозвіл (ліцензію) на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом, мають право на повторне отримання такого дозволу.  
477. Стаття 28. Винагорода компанії з управління пенсійним фондом   -224- Дашутін Г.П. (в.о. № 162)
Сінько В.Д. (реєстр. картка № 368)
Станков А.К. (реєстр. картка № 365)
Степанов М.В. (реєстр. картка № 349)
Вилучити всі положення стосовно адміністратора пенсійного фонду, як окремної юридичної особи. Суперечить загальній концепції створення та діяльності недержавних пенсійних фондів.  
Відхилено   Стаття 28. Винагорода компанії з управління пенсійним фондом  
    -225- Молчанов Б.Я. (реєстр. картка № 234)
Викласти в ст.28 з новою назвою "Винагорода правління пенсійного фонду" наступне положення: "Розмір винагороди НПФ, як компенсація витрат правління НПФ на ведення справ встановлюється в розмірі до 15% отриманого інвестиційного доходу від розміщення пенсійних активів".  
Враховано по суті   
478. 1. Розмір винагороди компанії з управління пенсійним фондом установлюється радою фонду та зазначається у договорі про управління пенсійним фондом як фіксована грошова сума. Граничний розмір річних витрат на оплату послуг компанії з управління пенсійним фондом не повинен перевищувати 1 відсотка суми пенсійних активів, накопичених фондом, яким компанія управляє протягом звітного року.   -226- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Абзац перший частини 1 статті 28 викласти у такій редакції: "1. Порядок обчислення розміру винагороди компанії з управління пенсійним фондом та її виплати встановлюється спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг. Розмір винагороди компанії з управління пенсійним фондом визначається радою фонду та компанією з управління пенсійним фондом і зазначається у договорі про управління пенсійним фондом. При цьому розмір плати за послуги з управління пенсійним фондом на одного учасника фонду не повинен перевищувати граничних тарифів на послуги з управління пенсійним фондом, встановлених спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг за погодженням з Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції." У добровільній системі існує ймовірність того, що активи протягом певного року не збільшаться. За такої ситуації адміністратор продовжує виконання обумовлених законом функцій, і його послуги оплачуються, але максимальна винагорода може бути нижчою, ніж фактичні витрати, виходячи з кількості учасників фонду та суми накопичених за рік активів. Винагорода має відшкодовувати всі витрати з адміністративного управління незалежно від вартості активів фонду. Ні адміністратор, ні пенсійний фонд не можуть точно спрогнозувати чисельність учасників у кожному конкретному році. Тому доцільно розмір винагороди компанії з управління пенсійним фондом визначати виходячи з вартості надання послуг з адміністративного управління і встановити граничне обмеження вартості послуги з управління на одного учасника фонду, яке встановлюється спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг та не визначати в законі періодичність її виплати.  
Враховано   1. Порядок обчислення розміру винагороди компанії з управління пенсійним фондом та її виплати встановлюється спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг. Розмір винагороди компанії з управління пенсійним фондом визначається радою фонду та компанією з управління пенсійним фондом і зазначається у договорі про управління пенсійним фондом. При цьому розмір плати за послуги з управління пенсійним фондом на одного учасника фонду не повинен перевищувати граничних тарифів на послуги з управління пенсійним фондом, встановлених спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг за погодженням з Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції.  
    -227- Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
Друге речення пункту 1 статті 28 викласти в такій редакції: "Граничний розмір річних витрат на оплату послуг компанії з управління пенсійним фондом визначається Державною інспекцією з пенсійного страхування в розрахунку на 1 учасника пенсійного фонду."  
Враховано по суті   
    -228- Петров В.Б. (реєстр. картка № 270)
Абзац 1 пункту 1 статті 28 викласти у наступній редакції: "Розмір винагороди компанії з управління пенсійним фондом установлюється радою фонду та зазначається у договорі про управління пенсійним фондом як фіксована грошова сума по окремих видах послуг або у розрахунку на одного учасника фонду. Граничний розмір річних витрат на оплату послуг компанії з управління пенсійним фондом не повинен перевищувати 1 відсотка суми пенсійних активів, накопичених фондом, яким компанія управляє протягом звітного року."  
Враховано редакційно    
    -229- Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
Статті 28 п.п.1,2 винагорода компанії з управління пенсійним фондом невідомо звідки виплачується, а її розмір - 1% від суми пенсійних активів дуже малий, наприклад, при накопиченні досить великої суми - 1 млн. грн.- винагорода становить 10 тисяч гривень на рік, що не покриває навіть її адміністративні витрати.  
Враховано по суті   
479. Встановлювати розмір винагороди як частину інвестиційного доходу, отриманого на пенсійні активи фонду, або як відсоток суми пенсійних активів фонду заборонено. Винагорода сплачується виключно у грошовій формі не частіше одного разу на квартал після його закінчення.   -230- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Абзац другий частини 1 статті 28 викласти у такій редакції: "Встановлювати розмір винагороди, як частину інвестиційного доходу (чи прибутку), отриманого на пенсійні активи фонду, або як відсоток суми пенсійних активів, фонду заборонено. Винагорода сплачується виключно у грошовій формі." Обмеження на винагороду протирічать принципам ринку та є адміністративним втручанням у діяльність фондів.  
Враховано   Встановлювати розмір винагороди, як частину інвестиційного доходу (чи прибутку), отриманого на пенсійні активи фонду, або як відсоток суми пенсійних активів, фонду заборонено. Винагорода сплачується виключно у грошовій формі.  
    -231- Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
В частині другій пункту 1 статті 28 слово: "частіше" замінити на слово: "рідше".  
Відхилено    
    -232- Петров В.Б. (реєстр. картка № 270)
Абзац 2 пункту 1 статті 28 викласти у наступній редакції: "Встановлювати розмір винагороди як частину інвестиційного доходу, отриманого на пенсійні активи фонду, або як відсоток суми пенсійних активів фонду заборонено. Винагорода сплачується виключно у грошовій формі не частіше одного разу на місяць після його закінчення."  
Враховано    
480. 2. Порядок обчислення та виплати винагороди компанії з управління пенсійним фондом установлюється Державною інспекцією з пенсійного страхування.   -233- Молчанов Б.Я. (реєстр. картка № 234)
П. 2, ст.28 - вилучити.  
Відхилено    
481. 3. Послуги з управління пенсійним фондом не є об'єктом обкладення податком на додану вартість.   -234- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 3 статті 28 перенести до розділу 14 "Прикінцеві положення" та викласти як зміст внесення змін до законодавчих актів з питань оподаткування.  
Враховано    
    -235- Молчанов Б.Я. (реєстр. картка № 234)
П. 3, ст.28 - вилучити.  
Відхилено    
482. Стаття 29. Відповідальність компанії з управління пенсійним фондом   -236- Дашутін Г.П. (в.о. № 162)
Сінько В.Д. (реєстр. картка № 368)
Станков А.К. (реєстр. картка № 365)
Степанов М.В. (реєстр. картка № 349)
Вилучити всі положення стосовно адміністратора пенсійного фонду, як окремної юридичної особи. Суперечить загальній концепції створення та діяльності недержавних пенсійних фондів.  
Відхилено   Стаття 29. Відповідальність компанії з управління пенсійним фондом  
483. 1. Компанія з управління пенсійним фондом несе відповідальність за своїми зобов'язаннями перед пенсійними фондами, з якими вона уклала договори про надання послуг, а також перед іншими кредиторами всіма активами, що є її власністю.      1. Компанія з управління пенсійним фондом несе відповідальність за своїми зобов'язаннями перед пенсійними фондами, з якими вона уклала договори про надання послуг, а також перед іншими кредиторами всіма активами, що є її власністю.  
484. Відшкодування збитків провадиться за рахунок резервного фонду компанії, а у разі недостатності коштів резервного фонду - за рахунок іншого її майна.      Відшкодування збитків провадиться за рахунок резервного фонду компанії, а у разі недостатності коштів резервного фонду - за рахунок іншого її майна.  
485. 2. Компанія з управління пенсійним фондом не має права передавати виконання своїх зобов'язань перед пенсійними фондами третім особам.      2. Компанія з управління пенсійним фондом не має права передавати виконання своїх зобов'язань перед пенсійними фондами третім особам.  
486. 3. Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями компанії з управління пенсійним фондом, а компанія з управління пенсійним фондом - за зобов'язаннями держави.      3. Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями компанії з управління пенсійним фондом, а компанія з управління пенсійним фондом - за зобов'язаннями держави.  
487. Стаття 30. Ліквідація, реорганізація шляхом злиття або приєднання компанії з управління пенсійним фондом   -237- Дашутін Г.П. (в.о. № 162)
Сінько В.Д. (реєстр. картка № 368)
Станков А.К. (реєстр. картка № 365)
Степанов М.В. (реєстр. картка № 349)
Вилучити всі положення стосовно адміністратора пенсійного фонду, як окремної юридичної особи. Суперечить загальній концепції створення та діяльності недержавних пенсійних фондів.  
Відхилено   Стаття 30. Ліквідація, реорганізація шляхом злиття або приєднання компанії з управління пенсійним фондом  
488. 1. Ліквідація компанії з управління пенсійним фондом здійснюється:      1. Ліквідація компанії з управління пенсійним фондом здійснюється:  
489. 1) за рішенням суду;      1) за рішенням суду;  
490. 2) за рішенням вищого органу компанії;      2) за рішенням вищого органу компанії;  
491. 3) у разі реорганізації компаній з управління пенсійним фондом, шляхом злиття або приєднання.      3) у разі реорганізації компаній з управління пенсійним фондом шляхом злиття або приєднання.  
492. 2. У разі ліквідації, злиття або приєднання компанії з управління пенсійним фондом її засновники повинні не пізніше ніж за шість місяців до початку процедури ліквідації, злиття або приєднання повідомити ради фондів, з якими компанія, що ліквідується, уклала договори про надання послуг, компанії з управління активами цих фондів та їх банківські установи-зберігачі, Державну інспекцію з пенсійного страхування, а також Державну комісію з цінних паперів і фондового ринку, якщо компанія має дозвіл на провадження діяльності з управління та розміщення пенсійних активів.   -238- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 2 статті 30 викласти у такій редакції: "2. У разі ліквідації, злиття або приєднання компанії з управління пенсійним фондом її засновники повинні не пізніше ніж за шість місяців до початку процедури ліквідації, злиття або приєднання повідомити про це ради фондів, з якими компанія, що ліквідується, уклала договори про надання послуг, компанії з управління активами та зберігачів цих фондів, спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, а також Державну комісію з цінних паперів і фондового ринку, якщо компанія має дозвіл (ліцензію) на провадження діяльності з управління активами. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг має право прийняти рішення про скорочення строку надання цього повідомлення за обгрунтованою письмовою вимогою засновників такої компанії з управління пенсійним фондом." Необхідно надати право спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг прийняти рішення про скорочення строку надання засновниками повідомлення про ліквідацію, злиття або приєднання компанії з управління пенсійним фондом.  
Враховано   2. У разі ліквідації, злиття або приєднання компанії з управління пенсійним фондом її засновники повинні не пізніше ніж за шість місяців до початку процедури ліквідації, злиття або приєднання повідомити про це ради фондів, з якими компанія, що ліквідується, уклала договори про надання послуг, компанії з управління активами та зберігачів цих фондів, спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, а також Державну комісію з цінних паперів і фондового ринку, якщо компанія має дозвіл (ліцензію) на провадження діяльності з управління активами. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг має право прийняти рішення про скорочення строку надання цього повідомлення за обгрунтованою письмовою вимогою засновників такої компанії з управління пенсійним фондом.  
493. 3. У разі ліквідації компанії з управління пенсійним фондом ця компанія зобов'язана передати відомості персоніфікованого обліку та відповідну документацію в порядку, встановленому цим Законом.      3. У разі ліквідації компанії з управління пенсійним фондом ця компанія зобов'язана передати відомості персоніфікованого обліку та відповідну документацію в порядку, встановленому цим Законом  
494. 4. Забороняється реорганізація компанії з управління пенсійним фондом шляхом поділу чи виділення.   -239- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Доповнити частину 4 статті 30 наступним реченням: "Дозволяється приєднання та злиття декількох компаній з управління пенсійними фондами." Врахування світового досвіду функціонування пенсійних фондів.  
Враховано   4. Забороняється реорганізація компанії з управління пенсійним фондом шляхом поділу чи виділення. Дозволяється приєднання та злиття декількох компаній з управління пенсійними фондами.  
495. Стаття 31. Саморегулівні організації недержавного пенсійного забезпечення      Стаття 31. Саморегулівні організації недержавного пенсійного забезпечення  
496. 1. Пенсійні фонди, адміністратори або компанії з управління активами, що мають дозвіл на провадження діяльності з управління та розміщення пенсійних активів, страхові організації, що мають ліцензію на здійснення страхування життя, можуть створювати на добровільній основі саморегулівні організації у сфері недержавного пенсійного забезпечення або набувати членство в існуючих саморегулівних організаціях.   -240- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 1 статті 31 викласти у такій редакції: "1. Компанії-адміністратори пенсійних фондів, страхові організації, що мають ліцензію на здійснення страхування життя, банки, що надають послуги з пенсійного забезпечення, можуть створювати на добровільній основі саморегулівні організації у сфері недержавного пенсійного забезпечення або набувати членства в існуючих саморегулівних організаціях." Пенсійний фонд не повинен бути учасником самерегулівної організації для забезпечення захисту учасників. Професійна діяльність з управління ативами та вимоги до саморегулювання цих професійних учасників є предметом регулювання іншого закону - "Про державне регулювання ринку цінних паперів", та контролюється окремим органом - Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  
Враховано   1. Адміністратори пенсійних фондів, страхові організації, що мають ліцензію на здійснення страхування життя, банки, що надають послуги з пенсійного забезпечення, можуть створювати на добровільній основі саморегулівні організації у сфері недержавного пенсійного забезпечення або набувати членства в існуючих саморегулівних організаціях.  
497. Саморегулівні організації є юридичними особами, що створюються як неприбуткові організації з метою захисту та представлення інтересів своїх членів, учасників і вкладників пенсійних фондів, розвитку міжрегіональних і міжнародних зв'язків, забезпечення наукового та інформаційного обміну і професійних інтересів, розроблення рекомендацій щодо діяльності у сфері недержавного пенсійного забезпечення.      Саморегулівні організації є непідприємницькими юридичними особами, що створюються з метою захисту та представлення інтересів своїх членів, учасників і вкладників пенсійних фондів, розвитку міжрегіональних і міжнародних зв'язків, забезпечення наукового та інформаційного обміну і професійних інтересів, розроблення рекомендацій щодо діяльності у сфері недержавного пенсійного забезпечення.  
498. Державна інспекція з пенсійного страхування у обсязі, в порядку і на умовах, визначених нею, може делегувати саморегулівним організаціям в сфері недержавного пенсійного забезпечення окремі регулятивні повноваження щодо цих організацій.      Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг в обсязі, у порядку і на умовах, визначених ним, може делегувати саморегулівним організаціям в сфері недержавного пенсійного забезпечення окремі регулятивні повноваження щодо цих організацій.  
499. Саморегулівні організації у сфері недержавного пенсійного забезпечення не мають права займатися господарською діяльністю своїх членів, безпосередньо втручатися в їх господарську діяльність, займатися будь-якою іншою діяльністю, пов'язаною з отриманням прибутку.      Саморегулівні організації у сфері недержавного пенсійного забезпечення не мають права займатися господарською діяльністю своїх членів, безпосередньо втручатися в їх господарську діяльність, займатися будь-якою іншою діяльністю, пов'язаною з отриманням прибутку.  
500. 2. Саморегулівні організації недержавного пенсійного забезпечення набувають статусу юридичної особи з дня реєстрації в Державній інспекції з пенсійного страхування. Порядок і умови реєстрації саморегулівної організації недержавного пенсійного забезпечення та припинення її діяльності встановлюються Державною інспекцією з пенсійного страхування.      2. Саморегулівні організації недержавного пенсійного забезпечення набувають статусу юридичної особи з дня реєстрації в спеціально уповноваженому органі виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг. Порядок і умови реєстрації саморегулівної організації недержавного пенсійного забезпечення та припинення її діяльності встановлюються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.  
501. 3. Саморегулівні організації недержавного пенсійного забезпечення мають право встановлювати для своїх членів єдині обов'язкові правила, стандарти і вимоги щодо якості провадження діяльності та надання послуг у сфері недержавного пенсійного забезпечення, кваліфікаційні вимоги до спеціалістів, які не повинні суперечити вимогам законодавства, а також здійснювати контроль за дотриманням своїми членами таких правил, стандартів і вимог законодавства у сфері недержавного пенсійного забезпечення. Ці правила, стандарти і вимоги повинні бути узгоджені з Державною інспекцією з пенсійного страхування та набирають чинності з дня прийняття відповідного її рішення.      3. Саморегулівні організації недержавного пенсійного забезпечення мають право встановлювати для своїх членів єдині обов'язкові правила, стандарти і вимоги щодо якості провадження діяльності та надання послуг у сфері недержавного пенсійного забезпечення, кваліфікаційні вимоги до спеціалістів, які не повинні суперечити вимогам законодавства, а також здійснювати контроль за дотриманням своїми членами таких правил, стандартів і вимог законодавства у сфері недержавного пенсійного забезпечення. Ці правила, стандарти і вимоги повинні бути узгоджені зі спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг та набирають чинності з дня прийняття відповідного її рішення.  
502. Розділ 4. Управління пенсійними активами      Розділ 4. Управління пенсійними активами  
503. Стаття 32. Особи, що здійснюють управління пенсійними активами      Стаття 32. Особи, що здійснюють управління пенсійними активами  
504. 1. Управління пенсійними активами здійснюється компаніями з управління активами, банківськими установами, які не є зберігачами пенсійних активів, та, у випадках, передбачених цим Законом, компаніями з управління пенсійним фондом (далі - компанії, що здійснюють управління пенсійним активами).   -241- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 1 статті 32 викласти у такій редакції: "1. Управління пенсійними активами здійснюється компанією з управління активами, банком щодо створеного ним корпоративного пенсійного фонду, за умови, що цей банк не є зберігачем такого фонду, та у випадках, передбачених цим Законом, компанією з управління пенсійним фондом (далі - компанія, що здійснює управління пенсійним активами). " Редакційне уточнення з урахуванням того, що банківська установа може здійснювати управління активами власного корпоративного пенсійного фонду.  
Враховано   1. Управління пенсійними активами здійснюється компанією з управління активами, банком щодо створеного ним корпоративного пенсійного фонду, за умови, що цей банк не є зберігачем такого фонду, та у випадках, передбачених цим Законом, компанією з управління пенсійним фондом (далі - компанія, що здійснює управління пенсійним активами).  
505. 2. Управління пенсійними активами здійснюється на підставі дозволу на провадження діяльності з управління та розміщення пенсійних активів, який надається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.   -242- Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
В законопроекті дуже багато концептуальних положень відноситься до компетенції Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Ці положення повинні регулюватися виключно Законом, прийнятим Верховною Радою України - це її конституційне право. Пряме визначення повноважень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку посилює захист пенсійних активів учасників.  
Відхилено   2. Управління пенсійними активами здійснюється на підставі дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління активами, який надається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку за виключенням випадків, коли таке управління здійснюється страховими організаціями за договорами страхування та виплат довічних пенсій.  
    -243- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 2 статті 32 викласти у такій редакції: "2. Управління пенсійними активами здійснюється на підставі дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління активами, який надається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку за виключенням випадків, коли таке управління здійснюється страховими організаціями за договорами страхування та виплат довічних пенсій."  
Враховано    
506. 3. Управління пенсійними активами здійснюється відповідно до умов договору про управління та розміщення пенсійних активів, укладеного між:   -244- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 3 статті 32 викласти у такій редакції: "3. Управління пенсійними активами здійснюється відповідно до умов договору про управління активами пенсійного фонду, укладеного між: пенсійним фондом і компанією з управління активами; пенсійним фондом і компанією з управління пенсійним фондом, яка отримала дозвіл (ліцензію) на провадження діяльності з управління активами." Редакційна правка  
Враховано   3. Управління пенсійними активами здійснюється відповідно до умов договору про управління активами пенсійного фонду, укладеного між:  
507. пенсійним фондом і компанією з управління активами;      пенсійним фондом і компанією з управління активами;  
508. пенсійним фондом і банківською установою, яка не є зберігачем пенсійних активів;       
509. пенсійним фондом і компанією з управління пенсійним фондом, яка отримала дозвіл на провадження діяльності з управління та розміщення пенсійних активів.      пенсійним фондом і компанією з управління пенсійним фондом, яка отримала дозвіл (ліцензію) на провадження діяльності з управління активами.  
510. 4. Типовий договір про управління та розміщення пенсійних активів затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері регулювання цінних паперів та фондового ринку разом з Державною інспекцією з пенсійного страхування з урахуванням вимог цього Закону.   -245- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 4 статті 32 виключити. У зв'язку з визначенням істотних умов договору та вимог до його укладення в статті 36 цього Закону.  
Враховано    
511. Стаття 33. Компанія з управління активами      Стаття 33. Компанія з управління активами  
512. 1. Компанія з управління активами є юридичною особою, яка створюється відповідно до Закону України "Про господарські товариства" з метою провадження професійної діяльності з управління та розміщення активів і надає послуги з управління та розміщення пенсійних активів з дотриманням вимог, передбачених нормами законодавства з недержавного пенсійного забезпечення, на підставі дозволу на провадження діяльності з управління та розміщення пенсійних активів.   -246- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 1 статті 33 викласти у такій редакції: "1. Компанія з управління активами є юридичною особою, яка створюється відповідно до Закону України "Про господарські товариства" з метою провадження професійної діяльності з управління активами пенсійного фонду і надає послуги з управління пенсійними активами з дотриманням вимог, передбачених нормами законодавства з недержавного пенсійного забезпечення, на підставі дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління активами." Визначення приведено у відповідність до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".  
Враховано   1. Компанія з управління активами є юридичною особою, яка створюється відповідно до Закону України "Про господарські товариства" з метою провадження професійної діяльності з управління активами і надає послуги з управління активами пенсійного фонду з дотриманням вимог, передбачених нормами законодавства з недержавного пенсійного забезпечення, на підставі дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління активами.  
513. 2. Компанія з управління активами може бути створена як:      2. Компанія з управління активами може бути створена як:  
514. 1) товариство з обмеженою відповідальністю;      1) товариство з обмеженою відповідальністю;  
515. 2) акціонерне товариство;      2) акціонерне товариство.  
516. 3) товариство з додатковою відповідальністю.   -247- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Вилучити пункт 3 частини 2 статті 33. Питання щодо реальної відповідальності товариства з додатковою відповідальністю не може бути врегульоване в законодавчому порядку.  
Враховано    
517. 3. Компанія з управління активами не може бути засновником або пов'язаною особою засновників банківської установи-зберігача пенсійного фонду, засновником корпоративного або професійного пенсійного фонду, з яким вона уклала відповідний договір, крім випадку, передбаченого частиною п'ятнадцятою статті 18 цього Закону.      3. Компанія з управління активами не може бути засновником або пов'язаною особою засновників зберігача пенсійного фонду, засновником корпоративного або професійного пенсійного фонду, з яким вона уклала відповідний договір, крім випадку, передбаченого частиною п'ятнадцятою статті 18 цього Закону.  
518. Стаття 34. Вимоги до посадових осіб компанії з управління активами      Стаття 34. Вимоги до посадових осіб компанії з управління активами  
519. 1. Органи управління компанії з управління активами утворюються відповідно до Закону України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. У разі коли інші закони встановлюють правила та положення, що відрізняються від положень цього Закону, застосовуються норми цього Закону.      1. Органи управління компанії з управління активами утворюються відповідно до Закону України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. У разі коли інші закони встановлюють правила та положення, що відрізняються від положень цього Закону, застосовуються норми цього Закону.  
520. 2. До складу виконавчих та наглядових органів компанії з управління пенсійними активами можуть входити лише особи, які:      2. До складу виконавчих та наглядових органів компанії з управління пенсійними активами можуть входити лише особи, які:  
521. 1) є дієздатними;      1) є дієздатними;  
522. 2) мають достатній кваліфікаційний рівень для виконання покладених на них повноважень та відповідають вимогам, установленим цим Законом;      2) мають достатній кваліфікаційний рівень для виконання покладених на них повноважень та відповідають вимогам, установленим цим Законом;  
523. 3) не мають обмежень щодо здійснення покладених на них функцій, які виникають через їх пов'язаних осіб;      3) не мають обмежень щодо здійснення покладених на них функцій, які виникають через їх пов'язаних осіб;  
524. 4) не були засуджені за умисні злочини;      4) не були засуджені за умисні злочини;  
525. 5) останні сім років не були керівниками юридичних осіб, визнаних банкрутами або підданих процедурі примусової ліквідації у період керівництва цієї особи.      5) останні сім років не були керівниками юридичних осіб, визнаних банкрутами або підданих процедурі примусової ліквідації у період керівництва цієї особи.  
526. Стаття 35. Вимоги до виконавчих органів компанії з управління активами      Стаття 35. Вимоги до виконавчих органів компанії з управління активами  
527. 1. Виконавчим органом компанії з управління активами, який здійснює керівництво її діяльністю, є орган, передбачений статутом компанії відповідно до її організаційно-правової форми згідно із Законом України "Про господарські товариства".      1. Виконавчим органом компанії з управління активами, який здійснює керівництво її діяльністю, є орган, передбачений статутом компанії відповідно до її організаційно-правової форми згідно із Законом України "Про господарські товариства".  
528. 2. Керівник виконавчого органу компанії з управління активами призначається на посаду і звільняється з посади відповідно до статуту компанії з числа осіб, які мають належну професійну підготовку і досвід професійної діяльності, визначеної статутом компанії, не менше двох років.      2. Керівник виконавчого органу компанії з управління активами призначається на посаду і звільняється з посади відповідно до статуту компанії з числа осіб, які мають належну професійну підготовку і досвід професійної діяльності, визначеної статутом компанії, не менше двох років.  
529. 3. Керівник виконавчого органу та посадові особи компанії з управління активами не мають права отримувати у будь-якому вигляді винагороду від адміністратора, банківської установи-зберігача, аудиторів пенсійного фонду, з яким компанією укладено відповідний договір, та від пов'язаних осіб зазначених осіб.      3. Керівник виконавчого органу та посадові особи компанії з управління активами не мають права отримувати у будь-якому вигляді винагороду від адміністратора, зберігача, аудиторів пенсійного фонду, з яким компанією укладено відповідний договір, та від пов'язаних осіб зазначених осіб.  
530. Стаття 36. Вимоги до укладення договору про управління та розміщення пенсійних активів   -248- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Назву статті 36 викласти у такій редакції: "Стаття 36. Вимоги до укладення договору про управління активами пенсійного фонду"  
Враховано   Стаття 36. Вимоги до укладення договору про управління активами пенсійного фонду  
    -249- Молчанов Б.Я. (реєстр. картка № 234)
Ввести в ст.36 наступні нормативи, за виконання яких повинна нести відповідальність компанія з управління пенсійними активами: - ліквідність переданих пенсійних активів - прибутковість операцій по розміщенню пенсійних активів - якості активів та ризиковості операцій компаній з управління активами. Численні показники та обгрунтування нормативів повинен розробити Уповноважений орган держнагляду. Численні показники та обгрунтування нормативів повинен розробити Уповноважений орган держнагляду. Пропозиція протирічіть встановленим нормам диверсифікації  
Відхилено    
531. 1. Пенсійний фонд має право укладати договір про управління та розміщення пенсійних активів з однією чи більше компаніями, що здійснюють управління пенсійними активами. Пенсійний фонд, загальна чиста вартість пенсійних активів якого не досягає розміру, визначеного частиною другою статті 49 цього Закону, мають право укладати договір про управління та розміщення пенсійних активів лише з однією компанією, що здійснює управління пенсійними активами.   -250- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 1 статті 36 викласти у такій редакції: "1. Пенсійний фонд має право укладати договір про управління активами з однією чи більше компаніями, що здійснюють управління пенсійними активами. Пенсійний фонд має право укладати договір про управління активами лише з однією компанією, що здійснює управління пенсійними активами поки загальна чиста вартість пенсійних активів фонду не досягне або не перевищить розміру, визначеного частиною другою статті 49 цього Закону. Компанія з управління активами може укладати договори про управління активами пенсійного фонду більше ніж з одним пенсійним фондом." Далі за текстом слова у різних відмінках "договір про управління та розміщення пенсійних активів" замінити на слова у відповідних відмінках "договір про управління активами пенсійного фонду". Редакційна правка  
Враховано   1. Пенсійний фонд має право укладати договір про управління активами з однією чи більше компаніями, що здійснюють управління пенсійними активами. Пенсійний фонд має право укладати договір про управління активами лише з однією компанією, що здійснює управління пенсійними активами поки загальна чиста вартість пенсійних активів фонду не досягне або не перевищить розміру, визначеного частиною другою статті 49 цього Закону.  
532. Компанія, що здійснює управління пенсійними активами, може укладати договори про управління та розміщення пенсійних активів більше ніж з одним пенсійним фондом.      Компанія з управління активами може укладати договори про управління активами пенсійного фонду більше ніж з одним пенсійним фондом.  
533. 2. Істотними умовами договору, що укладається пенсійним фондом з компанією, що здійснює управління пенсійними активами, є:      2. Істотними умовами договору, що укладається пенсійним фондом з компанією, що здійснює управління пенсійними активами, є:  
534. 1) повна назва та місцезнаходження керівних органів (юридична адреса) договірних сторін;      1) повна назва та місцезнаходження керівних органів (юридична адреса) договірних сторін;  
535. 2) тип фонду (відкритий, корпоративний чи професійний) та вид фонду (агресивний, поміркований чи консервативний);   -251- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У пункті 2 частини 2 статті 36 виключити слова "та вид фонду (агресивний, поміркований чи консервативний)". У зв'язку з відмовою від поділу пенсійних фондів на агресивні, помірковані та консервативні.  
Враховано   2) тип фонду (відкритий, корпоративний чи професійний);  
536. 3) предмет договору;      3) предмет договору;  
537. 4) права і обов'язки сторін;      4) права і обов'язки сторін;  
538. 5) обсяги пенсійних активів та умови їх розподілу між компаніями, що здійснюють управління пенсійними активами (в разі укладення договору на управління та розміщення пенсійних активів більше ніж з однією компанією, що здійснює управління пенсійними активами);      5) обсяги пенсійних активів та умови їх розподілу між компаніями, що здійснюють управління пенсійними активами (в разі укладення договору на управління активами пенсійного фонду більше ніж з однією компанією, що здійснює управління пенсійними активами);  
539. 6) застереження щодо конфіденційності;      6) застереження щодо конфіденційності;  
540. 7) порядок подання звітності та інформації з дотриманням вимог цього Закону;      7) порядок подання звітності та інформації з дотриманням вимог цього Закону;  
541. 8) відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору та порушення конфіденційності;      8) відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору та порушення конфіденційності;  
542. 9) строк дії договору;      9) строк дії договору;  
543. 10) розмір винагороди компанії, що здійснює управління пенсійними активами;      10) розмір винагороди компанії, що здійснює управління пенсійними активами;  
544. 11) максимальні розміри винагород, які сплачуватимуться за надання послуг торговцям цінними паперами (посередникам), і витрати на перереєстрацію прав власності;   -252- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 11 частини 2 статті 36 викласти у такій редакції: "11) граничні розміри винагород, які можуть сплачуватися за надання послуг торговцям цінними паперами (посередникам);" Розмір витрат на перереєстрацію прав власності не контролюється компанією з управління активами, не може бути предметом угоди з нею. Це може заблокувати операції з активами.  
Враховано   11) граничні розміри винагород, які можуть сплачуватися за надання послуг торговцям цінними паперами (посередникам);  
545. 12) порядок зміни умов договору;      12) порядок зміни умов договору;  
546. 13) умови дострокового припинення договору.   -253- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Дашутін Г.П. (в.о. № 162)
Доповнити п.2 ст.36 підпунктами 14 і 15 такого змісту: "14) умови повернення (ліквідності) пенсійних активів пенсійного фонду; 15) умови прибутковості (дохідності) пенсійних активів." Запропоновані умови не є істотними; вони можуть бути включені до договору за згодою сторін. Фонд або компанія з управління активами не мають права гарантувати рівень доходності.  
Відхилено   13) умови дострокового припинення договору.  
547. Договір може містити за згодою сторін і інші умови, які не суперечать законодавству. Невід'ємним додатком до договору повинна бути інвестиційна декларація пенсійного фонду.      Договір може містити за згодою сторін і інші умови, які не суперечать законодавству. Невід'ємним додатком до договору повинна бути інвестиційна декларація пенсійного фонду.  
548. Стаття 37. Умови проведення заміни компанії, що здійснює управління пенсійними активами      Стаття 37. Умови проведення заміни компанії, що здійснює управління пенсійними активами  
549. 1. Рада фонду може замінювати компанію, що здійснює управління пенсійними активами, з обов'язковим повідомленням про це Державної інспекції з пенсійного страхування. Заміна компанії, що здійснює управління пенсійними активами, може провадитися після закінчення строку дії укладеного договору про управління та розміщення пенсійних активів або достроково.      1. Рада фонду може замінювати компанію, що здійснює управління пенсійними активами, з обов'язковим повідомленням про це спеціально уповноваженого органа виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг. Заміна компанії, що здійснює управління пенсійними активами, може провадитися після закінчення строку дії укладеного договору про управління активами пенсійного фонду або достроково.  
550. 2. Дострокова заміна компанії, що здійснює управління пенсійними активами, провадиться у разі:      2. Дострокова заміна компанії, що здійснює управління пенсійними активами, провадиться у разі:  
551. 1) скасування Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку дозволу на провадження діяльності з управління та розміщення пенсійних активів, наданого компанії з управління активами або компанії з управління пенсійним фондом;      1) скасування Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління активами, наданого компанії з управління активами або компанії з управління пенсійним фондом;  
552. 2) ліквідації компанії, що здійснює управління пенсійними активами, як юридичної особи;      2) ліквідації компанії, що здійснює управління пенсійними активами, як юридичної особи;  
553. 3) укладення компанією, що здійснює управління пенсійними активами, угод, які порушують або наслідком яких є порушення норм законодавства з недержавного пенсійного забезпечення, умов договору про управління та розміщення пенсійних активів та умов інвестиційних декларацій пенсійних фондів;      3) укладення компанією, що здійснює управління пенсійними активами, угод, які порушують або наслідком яких є порушення норм законодавства з недержавного пенсійного забезпечення, умов договору про управління активами та умов інвестиційних декларацій пенсійних фондів;  
554. 4) припинення дії договору про управління та розміщення пенсійних активів достроково за згодою сторін;      4) припинення дії договору про управління активами достроково за згодою сторін;  
555. 5) прийняття радою фонду рішення про заміну компанії, що здійснює управління пенсійними активами, за результатами заслуховування її звіту.      5) прийняття радою фонду рішення про заміну компанії, що здійснює управління пенсійними активами, за результатами заслуховування її звіту.  
556. 3. У разі дострокової заміни компанії, що здійснює управління пенсійними активами, рада фонду зобов'язана:      3. У разі дострокової заміни компанії, що здійснює управління пенсійними активами, рада фонду зобов'язана:  
557. 1) сповістити письмово компанію, що здійснює управління пенсійними активами, про прийняття рішення про її дострокову заміну із зазначенням причин прийняття такого рішення;      1) сповістити письмово компанію, що здійснює управління пенсійними активами, про прийняття рішення про її дострокову заміну із зазначенням причин прийняття такого рішення;  
558. 2) укласти договір про управління та розміщення пенсійних активів з іншою компанією, що здійснює управління пенсійними активами. При цьому договір про управління та розміщення пенсійних активів вважається достроково розірваним з дня укладення радою фонду договору з іншою обраною нею компанією, що здійснює управління пенсійними активами, за умовами виконання зобов'язань пенсійного фонду за договором, який розривається.      2) укласти договір про управління активами з іншою компанією, що здійснює управління пенсійними активами. При цьому договір про управління активами вважається достроково розірваним з дня укладення радою фонду договору з іншою обраною нею компанією, що здійснює управління пенсійними активами, за умовами виконання зобов'язань пенсійного фонду за договором, який розривається.  
559. 4. Порядок передачі повноважень у разі заміни компанії, що здійснює управління пенсійними активами, встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Державною інспекцією з пенсійного страхування.      4. Порядок передачі повноважень у разі заміни компанії, що здійснює управління пенсійними активами, встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.  
560. Стаття 38. Вимоги до здійснення управління та розміщення пенсійних активів   -254- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Назву статті 38 викласти у такій редакції: "Стаття 38. Вимоги до здійснення управління активами пенсійного фонду"  
Враховано   Стаття 38. Вимоги до здійснення управління активами пенсійного фонду  
    -255- Шаров І.Ф.
Узгодити в статті 38 положення щодо забезпечення здійснення фондом пенсійних виплат.  
Враховано по суті   
561. 1. Управління та розміщення пенсійних активів провадиться компанією, що здійснює управління пенсійними активами, окремо щодо кожного пенсійного фонду відповідно до затверджених їх статутами пенсійних схем та інвестиційних декларацій, у порядку, що визначається договором про управління та розміщення пенсійних активів і цим Законом, шляхом надання відповідних розпоряджень торговцям цінними паперами та банківській установі-зберігачу.   -256- Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
Пункт 1 статті 38 необхідно доповнити таким реченням: "При цьому компанія, що здійснює управління пенсійними активами, забезпечує пенсійним фондам по активам, що передані їй в управління, середньорічний інвестиційний дохід не нижче нульової ставки без врахування інфляції". Компаніям, що здійснюють управління пенсійними активами, заборонен гарантувати інвестиційний доход.  
Відхилено   1. Управління активами пенсійного фонду провадиться компанією, що здійснює управління пенсійними активами, окремо щодо кожного пенсійного фонду відповідно до затверджених їх статутами пенсійних схем та інвестиційних декларацій, у порядку, що визначається договором про управління активами і цим Законом, шляхом надання відповідних розпоряджень торговцям цінними паперами та зберігачу.  
562. 2. Компанія, що здійснює управління пенсійними активами, зобов'язана надавати такі послуги:      2. Компанія, що здійснює управління пенсійними активами, зобов'язана надавати такі послуги:  
563. 1) виконувати операції, пов'язані із забезпеченням пенсійних виплат учасникам пенсійних фондів згідно з інформацією, наданою адміністратором, та інших видатків, дозволених цим Законом;   -257- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 2 статті 38 доповнити пунктом першим такого змісту (відповідно пункти 1, 2, 3 вважати пунктами 2, 3, 4): "1) виконувати операції щодо управління активами відповідно до інвестиційної декларації пенсійного фонду з метою отримання доходу на користь учасників пенсійного фонду;" Редакційне уточнення функцій компанії, що здійснює управління пенсійними активами.  
Враховано   1) виконувати операції щодо управління активами відповідно до інвестиційної декларації пенсійного фонду з метою отримання доходу на користь учасників пенсійного фонду;  
564. 2) виконувати операції, пов'язані із забезпеченням передачі коштів і пенсійних активів у випадках, передбачених цим Законом;      2) виконувати операції, пов'язані із забезпеченням передачі коштів і пенсійних активів у випадках, передбачених цим Законом;  
565. 3) надавати щороку раді фонду пропозиції щодо змін і доповнень до інвестиційної декларації фонду.      3) надавати щороку раді фонду пропозиції щодо змін і доповнень до інвестиційної декларації фонду.  
566. При цьому компанія, що здійснює управління пенсійними активами, зобов'язана:      При цьому компанія, що здійснює управління пенсійними активами, зобов'язана:  
567. 1) дотримуватися вимог, установлених цим Законом, інвестиційною декларацією фонду, з яким укладено договір, та положень такого договору;      дотримуватися вимог, установлених цим Законом, інвестиційною декларацією фонду, з яким укладено договір, та положень такого договору;  
568. 2) надавати пенсійним фондам, що уклали з нею договір та адміністраторам цих фондів повну інформацію про результати своєї фінансово-господарської діяльності та операції з пенсійними активами в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.      надавати пенсійним фондам, що уклали з нею договір та адміністраторам цих фондів повну інформацію про результати своєї фінансово-господарської діяльності та операції з пенсійними активами в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  
569. 3. У разі коли компанія, що здійснює управління пенсійними активами, надає доручення щодо інвестування коштів та розміщення пенсійних активів безпосередньо торговцю цінними паперами, копія цього доручення обов'язково надається банківській установі-зберігачу.   -258- Цибенко П.С. (в.о. № 110)
До ст. 38 ввести п.4: "Компанія з управління активами зобов'язана враховувати побажання участників пенсійних фондів по разміщенню пенсійних активів, які і належать їм на правах їх особистої власності." Протирічить правилам раціонального інвестування - побажання учасників враховуються в інвестиційній декларації.  
Відхилено   3. У разі коли компанія, що здійснює управління пенсійними активами, надає доручення щодо інвестування коштів та розміщення пенсійних активів безпосередньо торговцю цінними паперами, копія цього доручення обов'язково надається зберігачу.  
570. Стаття 39. Надання дозволу на провадження діяльності з управління та розміщення пенсійних активів   -259- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Назву статті 39 викласти в такій редакції: "Стаття 39. Надання дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління активами"  
Враховано   Стаття 39. Надання дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління активами  
571. 1. Для отримання дозволу на провадження діяльності з управління та розміщення пенсійних активів компанії з управління активами та компанії з управління пенсійним фондом, які згідно з цим Законом мають право на отримання такого дозволу, подають до центрального органу виконавчої влади у сфері регулювання цінних паперів та фондового ринку такі документи:   -260- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Абзац перший частини 1 статті 39 викласти в такій редакції: "1. Для отримання дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління активами компанія з управління активами та компанія з управління пенсійним фондом, які згідно з цим Законом мають право на отримання такого дозволу, подають документи до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у визначеному законодавством порядку." Діючим законодавством про ліцензування та ліцензійними умовами Комісії вже встановлено склад документів та порядок їх подання для отримання дозволу (ліцензії) на діяльність з управління активами. В законі доцільно вводити специфічні нормативи та показники, а не склад документів.  
Враховано   1. Для отримання дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління активами компанія з управління активами та компанія з управління пенсійним фондом, які згідно з цим Законом мають право на отримання такого дозволу, подають документи до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у визначеному законодавством порядку.  
572. 1) заяву на отримання дозволу встановленого зразка;   -261- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 1 частини 1 статті 39 виключити. Діючим законодавством про ліцензування та ліцензійними умовами Комісії вже встановлено склад документів та порядок їх подання для отримання дозволу (ліцензії) на діяльність з управління активами.  
Враховано    
573. 2) нотаріально засвідчені копії установчих документів заявника, свідоцтв про їх реєстрацію як юридичних осіб;   -262- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 2 частини 1 статті 39 виключити. Діючим законодавством про ліцензування та ліцензійними умовами Комісії вже встановлено склад документів та порядок їх подання для отримання дозволу (ліцензії) на діяльність з управління активами.  
Враховано    
574. 3) аудиторський висновок про розмір та склад сформованого статутного фонду заявника;   -263- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 3 частини 1 статті 39 виключити. Діючим законодавством про ліцензування та ліцензійними умовами Комісії вже встановлено склад документів та порядок їх подання для отримання дозволу (ліцензії) на діяльність з управління активами.  
Враховано    
575. 4) довідку банківської установи про внесення коштів до статутного фонду заявника в розмірах, передбачених цим Законом;   -264- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 4 частини 1 статті 39 виключити. Діючим законодавством про ліцензування та ліцензійними умовами Комісії вже встановлено склад документів та порядок їх подання для отримання дозволу (ліцензії) на діяльність з управління активами.  
Враховано    
576. 5) фінансовий план розвитку заявника на три роки, який обов'язково відображає грошові потоки, планування доходів та іншу інформацію, визначену вимогами до цього плану, що встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;   -265- Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
Стаття 39, п.1, 5) планувати фінансовий розвиток засновника на три роки наперед з обов'язковим відображенням грошових потоків в умовах перехідної економіки зовсім нереально.  
Враховано    
    -266- Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
В законопроекті дуже багато концептуальних положень відноситься до компетенції Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Ці положення повинні регулюватися виключно Законом, прийнятим Верховною Радою України - це її конституційне право. Пряме зазначення повноважень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку посилює захист пенсійних активів учасників  
Відхилено    
    -267- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 5 частини 1 статті 39 вилучити.  
Враховано    
577. 6) дані про відсутність заборгованості із сплати податків та інших обов'язкових зборів і платежів, а також відомості про результати фінансово-господарської діяльності заявника протягом останніх трьох років, що передують поданню заяви, за формою, встановленою Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;   -268- Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
В законопроекті дуже багато концептуальних положень відноситься до компетенції Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Ці положення повинні регулюватися виключно Законом, прийнятим Верховною Радою України - це її конституційне право. Пряме зазначення повноважень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку посилює захист пенсійних активів учасників  
Відхилено    
    -269- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 6 частини 1 статті 39 виключити.  
Враховано    
578. 7) відомості про керівні органи та посадових осіб заявника, які займатимуться діяльністю з управління та розміщення пенсійних активів, за формою, встановленою Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.   -270- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 7 частини 1 статті 39 виключити.  
Враховано    
579. Відомості про посадових осіб повинні містити інформацію про осіб, які здійснюватимуть управління та розміщення пенсійних активів, що відображає їх кваліфікацію, досвід роботи у сфері управління активами, відсутність обмежень щодо виконання ними відповідної професійної діяльності, а також обмежень щодо пов'язаних осіб.       
580. Надання дозволу на провадження діяльності з управління та розміщення пенсійних активів здійснюється протягом 30 календарних днів з дня подачі заяви з усіма визначеними цим Законом документами в порядку та на умовах, встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.   -271- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Останній абзац частини 1 статті 39 визначити як самостійну частину 2 статті 39.  
Враховано   2. Надання дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління та розміщення пенсійних активів здійснюється протягом 30 календарних днів з дня подачі заяви з усіма визначеними цим Законом документами в порядку та на умовах, встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  
581. 2. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку перевіряє подані документи на достовірність наявної в них інформації та відповідність нормам законодавства. У разі зміни даних, визначених пунктами 2 і 7 частини першої цієї статті, компанії зобов'язані письмово повідомити про такі зміни орган, що надав дозвіл на провадження діяльності з управління та розміщення пенсійних активів, протягом трьох робочих днів з дня виникнення таких змін.   -272- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 2 статті 39 виключити. Це передбачено існуючими правилами ліцензування зазначеного виду діяльності.  
Враховано    
582. 3. Дозвіл на провадження діяльності з управління та розміщення пенсійних активів видається компанії з управління пенсійними активами або компанії з управління пенсійним фондом за умови, що вони мають повністю сформований резервний фонд у розмірах, передбачених Законом України "Про господарські товариства", а розмір статутного фонду повністю сформований та оплачений коштами на день подання заяви на отримання дозволу і є не меншим ніж:      3. Дозвіл (ліцензія) на провадження діяльності з управління активами видається компанії з управління пенсійними активами або компанії з управління пенсійним фондом за умови, що вони мають повністю сформований резервний фонд у розмірах, передбачених Законом України "Про господарські товариства", а розмір статутного фонду повністю сформований та оплачений коштами на день подання заяви на отримання дозволу (ліцензії) і є не меншим ніж:  
583. 1) для компанії з управління активами - сума, еквівалентна п'ятистам тисячам євро за офіційним обмінним курсом Національного банку України на день подання заяви для отримання дозволу;   -273- Молчанов Б.Я. (реєстр. картка № 234)
В ст.39 п.3, 1) збільшити розмір статутного капіталу компанії з управління активами до розміру 3 млн. ЄВРО, як це нормується для банків, які залучають кошти інших юридичних і фізичних осіб. Компанії з управління активами, на відміну від банків, не залучають кошти, а лише управляють ними. Реально пенсійні активи знаходяться на збереженні в банку-зберігачі.  
Відхилено   1) для компанії з управління активами - сума, еквівалентна п'ятистам тисячам євро за офіційним обмінним курсом Національного банку України на день подання заяви для отримання дозволу;  
584. 2) для компанії з управління пенсійним фондом - сума, еквівалентна одному мільйону євро за офіційним обмінним курсом Національного банку України на день подання заяви для отримання дозволу.      2) для компанії з управління пенсійним фондом - сума, еквівалентна одному мільйону євро за офіційним обмінним курсом Національного банку України на день подання заяви для отримання дозволу.  
585. При цьому резервний фонд може бути сформовано за рахунок коштів засновників відповідної компанії з управління пенсійними активами та компанії з управління пенсійним фондом.      При цьому резервний фонд може бути сформовано за рахунок коштів засновників відповідної компанії з управління пенсійними активами та компанії з управління пенсійним фондом.  
586. 4. У разі отримання дозволу на провадження діяльності з управління та розміщення пенсійних активів компанія з управління активами зобов'язана підтримувати розмір власного капіталу на рівні не меншому ніж сума, еквівалентна трьомстам тисячам євро за офіційним обмінним курсом Національного банку України.      4. У разі отримання дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління активами компанія з управління активами зобов'язана підтримувати розмір власного капіталу на рівні не меншому ніж сума, еквівалентна трьомстам тисячам євро за офіційним обмінним курсом Національного банку України.  
587. У разі отримання дозволу на провадження діяльності з управління та розміщення пенсійних активів компанія з управління пенсійним фондом зобов'язана підтримувати розмір власного капіталу на рівні не менше суми, еквівалентної семистам тисячам євро за офіційним обмінним курсом Національного банку України.      У разі отримання дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління активами компанія з управління пенсійним фондом зобов'язана підтримувати розмір власного капіталу на рівні не менше суми, еквівалентної семистам тисячам євро за офіційним обмінним курсом Національного банку України.  
588. 5. Якщо розмір власного капіталу, визначений частиною четвертою цієї статті, зменшився, компанія зобов'язана:      5. Якщо розмір власного капіталу, визначений частиною четвертою цієї статті, зменшився, компанія зобов'язана:  
589. 1) повідомити про це Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку;      1) повідомити про це Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку;  
590. 2) привести розмір власного капіталу у відповідність з обов'язковим розміром, установленим частиною четвертою цієї статті, протягом шести місяців з дня виникнення такої невідповідності та надати звіт про усунення цієї невідповідності центральному органу виконавчої влади у сфері регулювання цінних паперів та фондового ринку.   -274- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
В пункті 2 частини 5 статті 39 слова "центральному органу виконавчої влади у сфері регулювання цінних паперів та фондового ринку" замінити на слова "Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку".  
Враховано   2) привести розмір власного капіталу у відповідність з обов'язковим розміром, установленим частиною четвертою цієї статті, протягом шести місяців з дня виникнення такої невідповідності та надати звіт про усунення цієї невідповідності Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.  
591. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право прийняти рішення про продовження строку усунення невідповідності розміру власного капіталу компанії, що здійснює управління пенсійними активами, вимогам цієї статті на строк не більше ніж три місяці.      Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право прийняти рішення про продовження строку усунення невідповідності розміру власного капіталу компанії, що здійснює управління пенсійними активами, вимогам цієї статті на строк не більше ніж три місяці.  
592. 6. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку може відмовити у видачі дозволу на провадження діяльності з управління та розміщення пенсійних активів у разі, коли:      6. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку може відмовити у видачі дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління активами у разі, коли:  
593. 1) заява і документи, що додаються до неї, не відповідають вимогам, визначеним цим Законом та іншими актами законодавства;      1) заява і документи, що додаються до неї, не відповідають вимогам, визначеним цим Законом та іншими актами законодавства;  
594. 2) положення статуту заявника не відповідають вимогам, установленим цим Законом та іншими актами законодавства;      2) положення статуту заявника не відповідають вимогам, установленим цим Законом та іншими актами законодавства;  
595. 3) подано недостовірну інформацію;      3) подано недостовірну інформацію;  
596. 4) статутний фонд заявника сформований за рахунок позикових коштів або є об'єктом кредитної угоди, будь-яких боргових зобов'язань або не відповідає іншим вимогам, установленим цим Законом;      4) статутний фонд заявника сформований за рахунок позикових коштів або є об'єктом кредитної угоди, будь-яких боргових зобов'язань або не відповідає іншим вимогам, установленим цим Законом;  
597. 5) резервний фонд заявника не повністю сформований.      5) резервний фонд заявника не повністю сформований.  
598. 7. Рішення про відмову в наданні дозволу на провадження діяльності з управління та розміщення пенсійних активів надається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку в письмовій формі з обов'язковим обгрунтуванням причин відмови.      7. Рішення про відмову в наданні дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління активами надається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку в письмовій формі з обов'язковим обгрунтуванням причин відмови.  
599. У разі повторного подання заявником документів після усунення недоліків, зазначених у відмові, дозвіл на провадження діяльності з управління та розміщення пенсійних активів надається в порядку, передбаченому цим Законом.      У разі повторного подання заявником документів після усунення недоліків, зазначених у відмові, дозвіл (ліцензія) на провадження діяльності з управління активами надається в порядку, передбаченому цим Законом.  
600. 8. Рішення про відмову в наданні дозволу на провадження діяльності з управління та розміщення пенсійних активів може бути оскаржене заявником у судовому порядку.      8. Рішення про відмову в наданні дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління активами може бути оскаржене заявником у судовому порядку.  
601. Збитки, завдані неправомірною відмовою у наданні дозволу на провадження діяльності з управління та розміщення пенсійних активів, відшкодовуються відповідно до законодавства.      Збитки, завдані неправомірною відмовою у наданні дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління активами, відшкодовуються відповідно до законодавства.  
602. 9. Компанія з управління пенсійним фондом, яка отримала дозвіл на провадження діяльності з управління та розміщення пенсійних активів, не має права провадити діяльність з управління будь-якими іншими активами, крім пенсійних.      9. Компанія з управління пенсійним фондом, яка отримала дозвіл (ліцензію) на провадження діяльності з управління та розміщення пенсійних активів, не має права провадити діяльність з управління будь-якими іншими активами, крім пенсійних.  
603. Стаття 40. Обмеження діяльності компаній, що здійснюють управління пенсійними активами      Стаття 40. Обмеження діяльності компаній, що здійснюють управління пенсійними активами  
604. Діяльність компаній, що здійснюють управління пенсійними активами, може бути обмежена у випадках, передбачених законодавством щодо цінних паперів і цим Законом. Компанії, що здійснюють управління пенсійними активами, під час провадження своєї діяльності не мають права:      Діяльність компаній, що здійснюють управління пенсійними активами, може бути обмежена у випадках, передбачених законодавством щодо цінних паперів і цим Законом. Компанії, що здійснюють управління пенсійними активами, під час провадження своєї діяльності не мають права:  
605. 1) здійснювати за власні кошти операції з такими ж самими цінними паперами, які купуються або продаються від імені пенсійних фондів, з якими вона уклала договори, в тому числі із залученням торговця цінними паперами;   -275- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 1 статті 40 виключити. Заборона на розміщення власних активів у цінні папери, що становлять активи пенсійного фонду, є дискримінаційною по відношенню до КУА. Необхідно дозволити такі операції з відповідними обмеженнями  
Враховано    
606. 2) здійснювати операції з пенсійними активами без залучення торговця цінними паперами;   -276- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У статті 40 змінити нумерацію пунктів - пункти 2, 3, 4, 5, 6, 7 вважати відповідно пунктами 1,2, 3, 4, 5, 6.  
Враховано   1) здійснювати операції з пенсійними активами без залучення торговця цінними паперами;  
607. 3) використовувати пенсійні активи одного пенсійного фонду для забезпечення виконання зобов'язань, виникнення яких пов'язане з функціонуванням іншого пенсійного фонду;   -277- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 3 статті 40 викласти у такій редакції: "2) використовувати пенсійні активи певного пенсійного фонду для забезпечення виконання будь-яких зобов'язань, виникнення яких не пов"язане з функціонуванням цього пенсійного фонду;"  
Враховано   2) використовувати пенсійні активи певного пенсійного фонду для забезпечення виконання будь-яких зобов'язань, виникнення яких не пов"язане з функціонуванням цього пенсійного фонду;  
608. 4) здійснювати за рахунок активів пенсійних фондів операції з придбання (набуття внаслідок міни) активів, у тому числі цінних паперів, які не належать до складу пенсійних активів відповідно до цього Закону;      3) здійснювати за рахунок активів пенсійних фондів операції з придбання (набуття внаслідок міни) активів, у тому числі цінних паперів, які не належать до складу пенсійних активів відповідно до цього Закону;  
609. 5) брати позику або надавати позику, яка підлягає поверненню за рахунок пенсійних активів фонду;   -278- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 5 статті 40 викласти у такій редакції: "4) від імені фонду надавати позику або брати позику чи кредит, які підлягають поверненню за рахунок пенсійних активів фонду, крім випадків отримання позики або кредиту для виконання зобов'язань пенсійного фонду перед учасниками щодо здійснення пенсійних виплат, але не більше ніж на три місяці". Фонд повинен мати можливість отримувати кредит (позику) під заставу пенсійних активів, який підлягає поверненню за рахунок таких активів, у випадках, коли термінові розрахунки з учасниками фонду за пенсійними виплатами не повністю забезпечені ліквідними активами фонду, а також у разі виникнення форс-мажорних ситуацій.  
Враховано   4) від імені фонду надавати позику або брати позику чи кредит, які підлягають поверненню за рахунок пенсійних активів фонду, крім випадків отримання позики або кредиту для виконання зобов'язань пенсійного фонду перед учасниками щодо здійснення пенсійних виплат, але не більше ніж на три місяці;  
610. 6) укладати від імені пенсійного фонду угоди купівлі-продажу цінних паперів з його пов'язаними особами, крім випадків, передбачених цим Законом;   -279- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 6 статті 40 викласти у такій редакції: "5) укладати від імені пенсійного фонду угоди купівлі-продажу, міни, дарування та інші щодо відчуження пенсійних активів з його пов'язаними особами, крім випадків, передбачених цим Законом;"  
Враховано   5) укладати від імені пенсійного фонду угоди купівлі-продажу, міни, дарування та інші щодо відчуження пенсійних активів з його пов'язаними особами, крім випадків, передбачених цим Законом;  
611. 7) розміщувати та інвестувати пенсійні активи з порушенням обмежень інвестиційної діяльності з пенсійними активами, встановлених цим Законом.   -280- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Доповнити статтю 40 після пункта 7 новим пунктом такого змісту: "7) безоплатно відчужувати пенсійні активи."  
Враховано   6) розміщувати та інвестувати пенсійні активи з порушенням обмежень інвестиційної діяльності з пенсійними активами, встановлених цим Законом. 7) безоплатно відчужувати пенсійні активи. При здійсненні компанією з управління активами за власні кошти операцій з такими ж самими цінними паперами, які купуються або продаються нею від імені пенсійних фондів, з якими вона уклала договори, в тому числі із залученням торговця цінними паперами, компанія зобов'язана у першочерговому порядку здійснювати такі операції на користь фонду.  
    -281- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Доповнити статтю 40 другою частиною такого змісту: "При здійсненні компанією з управління активами за власні кошти операцій з такими ж самими цінними паперами, які купуються або продаються нею від імені пенсійних фондів, з якими вона уклала договори, в тому числі із залученням торговця цінними паперами, компанія зобов'язана у першочерговому порядку здійснювати такі операції на користь фонду."  
Враховано    
612. Стаття 41. Зупинення дії або скасування дозволу на провадження діяльності з управління та розміщення пенсійних активів   -282- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Назву статті 41 викласти в такій редакції: "Стаття 41. Зупинення дії або скасування дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління активами"  
Враховано   Стаття 41. Зупинення дії або скасування дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління активами  
613. 1. На підставі рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку дія дозволу на провадження діяльності з управління та розміщення пенсійних активів може бути зупинена у разі:   -283- Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
В законопроекті дуже багато концептуальних положень відноситься до компетенції Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Ці положення повинні регулюватися виключно Законом, прийнятим Верховною Радою України - це її конституційне право.  
Відхилено   1. На підставі рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку дія дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління активами може бути зупинена у разі:  
614. 1) неодноразового порушення вимог цього Закону, іншого законодавства, умов інвестиційних декларацій пенсійних фондів та укладених з ними договорів;      1) неодноразового порушення вимог цього Закону, іншого законодавства, умов інвестиційних декларацій пенсійних фондів та укладених з ними договорів;  
615. 2) вчинення дій, якими заподіяно або може бути заподіяно шкоду майновим інтересам учасників пенсійного фонду;   -284- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
В пункті 2 частини 1 статті 41 виключити слова "або може бути заподіяно". У цьому разі слід розглядати лише реальну загрозу спричинення шкоди учасникам фонду, оскільки будь-які дії КУА (в тому числі і бездіяльність), можна розцінити як загрозу інтересам учасників.  
Враховано   2) вчинення дій, якими заподіяно шкоду майновим інтересам учасників пенсійного фонду;  
616. 3) виявлення недостовірних даних у документах, наданих для отримання дозволу на провадження діяльності з управління та розміщення пенсійних активів;      3) виявлення недостовірних даних у документах, наданих для отримання дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління активами;  
617. 4) невиконання компанією, що здійснює управління пенсійними активами, вимог частин третьої та четвертої статті 39 цього Закону;      4) невиконання компанією, що здійснює управління пенсійними активами, вимог частин третьої та четвертої статті 39 цього Закону;  
618. 5) проведення операцій з пенсійними активами з порушенням вимог цього Закону та законодавства, вимог статуту компанії, що здійснює управління пенсійними активами, чи укладеного з пенсійним фондом договору;      5) проведення операцій з пенсійними активами з порушенням вимог цього Закону та законодавства, вимог статуту компанії, що здійснює управління пенсійними активами, чи укладеного з пенсійним фондом договору;  
619. 6) порушення порядку та строків подання звітності, передбаченої законодавством, або подання її з недостовірними відомостями;      6) порушення порядку та строків подання звітності, передбаченої законодавством, або подання її з недостовірними відомостями;  
620. 7) невиконання розпорядження Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про усунення правопорушень законодавства на ринку цінних паперів.      7) невиконання розпорядження Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про усунення правопорушень законодавства на ринку цінних паперів.  
621. 2. У рішенні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про зупинення дії дозволу на провадження діяльності з управління та розміщення пенсійних активів зазначаються:      2. У рішенні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про зупинення дії дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління активами зазначаються:  
622. 1) підстава для прийняття такого рішення;      1) підстава для прийняття такого рішення;  
623. 2) вимога про усунення порушення та строки її виконання;      2) вимога про усунення порушення та строки її виконання;  
624. 3) обмеження діяльності на строк зупинення дії дозволу на провадження діяльності з управління та розміщення пенсійних активів;      3) обмеження діяльності на строк зупинення дії дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління активами;  
625. 4) порядок надання звітності про усунення порушення;      4) порядок надання звітності про усунення порушення;  
626. 5) інші відомості, передбачені законодавством.      5) інші відомості, передбачені законодавством.  
627. 3. Дія дозволу на провадження діяльності з управління та розміщення пенсійних активів поновлюється за результатами розгляду Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту компанії, що здійснює управління пенсійними активами, про усунення порушень та проведеної у разі потреби перевірки інформації, що міститься у звіті.      3. Дія дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління активами поновлюється за результатами розгляду Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту компанії, що здійснює управління пенсійними активами, про усунення порушень та проведеної у разі потреби перевірки інформації, що міститься у звіті.  
628. 4. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право прийняти рішення про скасування дозволу на провадження діяльності з управління та розміщення пенсійних активів у разі:      4. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право прийняти рішення про скасування дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління активами у разі:  
629. 1) неодноразового або грубого порушення цього Закону та/або законодавства, якщо це завдало значних збитків учасникам пенсійного фонду;      1) неодноразового або грубого порушення цього Закону та/або законодавства, якщо це завдало значних збитків учасникам пенсійного фонду;  
630. 2) порушення вимог статті 40 цього Закону;      2) порушення вимог статті 40 цього Закону;  
631. 3) неусунення порушень у строк, установлений рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про зупинення дії дозволу на провадження діяльності з управління та розміщення пенсійних активів;      3) неусунення порушень у строк, установлений рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про зупинення дії дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління активами;  
632. 4) письмової заяви компанії, що здійснює управління пенсійними активами, за умови виконання всіх зобов'язань перед всіма пенсійними фондами, з якими нею укладено договори.      4) письмової заяви компанії, що здійснює управління пенсійними активами, за умови виконання всіх зобов'язань перед всіма пенсійними фондами, з якими нею укладено договори.  
633. 5. У разі зупинення дії дозволу на провадження діяльності з управління та розміщення пенсійних активів компанія не має права укладати нові договори та продовжувати дію укладених договорів з управління та розміщення пенсійних активів, рекламувати свою діяльність, але зобов'язана виконувати функції, пов'язані із забезпеченням виконання зобов'язань перед учасниками пенсійних фондів.      5. У разі зупинення дії дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління активами компанія не має права укладати нові договори та продовжувати дію укладених договорів з управління активами, рекламувати свою діяльність, але зобов'язана виконувати функції, пов'язані із забезпеченням виконання зобов'язань перед учасниками пенсійних фондів.  
634. 6. Скасування дозволу на провадження діяльності з управління та розміщення пенсійних активів є підставою для дострокової заміни компанії, що здійснює управління пенсійними активами, та передачі її повноважень іншій компанії, що здійснює управління пенсійними активами.      6. Скасування дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління активами є підставою для дострокової заміни компанії, що здійснює управління пенсійними активами, та передачі її повноважень іншій компанії, що здійснює управління пенсійними активами.  
635. 7. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про зупинення дії дозволу на провадження діяльності з управління та розміщення пенсійних активів або скасування цього дозволу може бути оскаржене компанією, що здійснює управління пенсійними активами, у судовому порядку.      7. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про зупинення дії дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління активами або скасування цього дозволу (ліцензії) може бути оскаржене компанією, що здійснює управління пенсійними активами, у судовому порядку.  
636. Збитки, завдані неправомірним зупиненням дії дозволу на провадження діяльності з управління та розміщення пенсійних активів або його неправомірним скасуванням, відшкодовуються на підставі рішення суду в порядку, встановленому законодавством.      Збитки, завдані неправомірним зупиненням дії дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління активами або його неправомірним скасуванням, відшкодовуються на підставі рішення суду в порядку, встановленому законодавством.  
637. 8. Рішення про скасування або зупинення дії дозволу на провадження діяльності з управління та розміщення пенсійних активів надається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку компанії, щодо якої воно прийнято, всім пенсійним фондам, з якими цією компанією укладено договори, протягом одного робочого дня, в тому числі письмово, та підлягає оприлюдненню в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.      8. Рішення про скасування або зупинення дії дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління активами надається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку компанії, щодо якої воно прийнято, всім пенсійним фондам, з якими цією компанією укладено договори, протягом одного робочого дня, в тому числі письмово, та підлягає оприлюдненню в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  
638. Стаття 42. Винагорода компаній, що здійснюють управління пенсійними активами      Стаття 42. Винагорода компаній, що здійснюють управління пенсійними активами  
639. 1. Розмір винагороди компанії, що здійснює управління пенсійними активами, визначається радою фонду та зазначається у договорі про управління та розміщення пенсійних активів.   -285- Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
Статті 42 п.п. 1,2. невідомий відсоток винагороди компанії , що здійснює управління пенсійними активами. Це потрібно законодавче визначати.  
Відхилено   1. Розмір винагороди компанії, що здійснює управління пенсійними активами, визначається радою фонду та зазначається у договорі про управління та розміщення пенсійних активів.  
640. 2. Сума винагороди компанії, що здійснює управління пенсійними активами, визначається як відсоток чистої вартості пенсійних активів, що перебувають в її управлінні, і може змінюватися залежно від виду пенсійних активів. Винагорода сплачується в грошовій формі один раз на квартал. Порядок обчислення та виплати винагороди встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Державною інспекцією з пенсійного страхування.   -286- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 2 статті 42 викласти у такій редакції: "2. Сума винагороди компанії, що здійснює управління пенсійними активами, визначається як відсоток чистої вартості пенсійних активів, що перебувають в її управлінні, і може змінюватися залежно від виду пенсійних активів. Винагорода сплачується в грошовій формі. Порядок обчислення винагороди встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг." Недоцільно визначати в законі періодичність виплати винагороди компаніям, що здійснюють управління пенсійними активами, оскільки це питання повинно визначатись в договорі, укладеному сторонами.  
Враховано   2. Сума винагороди компанії, що здійснює управління пенсійними активами, визначається як відсоток чистої вартості пенсійних активів, що перебувають в її управлінні, і може змінюватися залежно від виду пенсійних активів. Винагорода сплачується в грошовій формі. Порядок обчислення винагороди встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.  
641. 3. Оплата послуг торговців цінними паперами (посередників), витрати на перереєстрацію прав власності провадяться за рахунок пенсійних активів за тарифами, що не перевищують середніх тарифів на ринку і обчислені за методикою, встановленою Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку разом з Державною інспекцією з пенсійного страхування.   -287- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 3 статті 42 викласти у такій редакції: "3. Оплата послуг торговців цінними паперами (посередників), витрати на перереєстрацію прав власності провадяться за рахунок пенсійних активів. Оплата послуг торговців цінними паперами (посередників) здійснюється за тарифами, що не перевищують середніх тарифів на ринку і обчислені за методикою, встановленою Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку разом зі спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг." Вартість послуг на переєстрацію прав власності не регулюється компанією з управління аткивами та ів переважній частині державним органами.  
Враховано   3. Оплата послуг торговців цінними паперами (посередників), витрати на перереєстрацію прав власності провадяться за рахунок пенсійних активів. Оплата послуг торговців цінними паперами (посередників) здійснюється за тарифами, що не перевищують середніх тарифів на ринку і обчислені за методикою, встановленою Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку разом з спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.  
642. 4. Граничний розмір річної винагороди, пов'язаної з управлінням та розміщенням пенсійних активів, не може перевищувати двох відсотків вартості пенсійних активів фонду, що перебувають в управлінні компанії протягом звітного року.   -288- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 4 статті 42 викласти в такій редакції: "Порядок обчислення винагороди, пов'язаної з управлінням пенсійними активами, встановлюється спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг за погодженням з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку." Обмеження на винагороду протирічать принципам ринку  
Враховано   Порядок обчислення винагороди, пов'язаної з управлінням пенсійними активами, встановлюється спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг за погодженням з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  
643. 5. У разі коли компанія, що здійснює управління пенсійними активами, інвестує активи пенсійного фонду в акції індексного взаємного фонду відкритого типу, сума винагороди, що підлягає сплаті компанії за управління активами пенсійного фонду, зменшується на суму, що дорівнює половині винагороди, яка сплачується компанією індексному взаємному фонду відкритого типу за управління активами, належними пенсійному фонду.   -289- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 5 статті 42 виключити. Описаний в частині механізм розрахунків з взаємним фондом неможливо реалізувати на практиці.  
Враховано    
644. 6. Рада фонду має право щороку порушувати питання про перегляд розміру винагороди компанії, що здійснює управління пенсійними активами.   -290- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У статті 42 змінити нумерацію частин - частини 6, 7 вважати відповідно частинами 5, 6.  
Враховано   5. Рада фонду має право щороку порушувати питання про перегляд розміру винагороди компанії, що здійснює управління пенсійними активами.  
645. 7. За рішенням ради фонду та відповідно до умов укладеного договору компанії, що здійснює управління пенсійними активами, крім винагороди може виплачуватися премія, розмір якої не може перевищувати трьох відсотків розміру інвестиційного доходу, отриманого компанією за результатами діяльності за звітний рік понад відсоток інвестиційного доходу, який було заплановано в інвестиційній декларації на відповідний рік.   -291- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 7 статті 42 викласти у такій редакції: "6. За рішенням ради фонду та відповідно до умов укладеного договору компанії, що здійснює управління пенсійними активами, крім винагороди може виплачуватися додаткова винагорода, розмір якої не може перевищувати встановленого Радою фонду відсотку інвестиційного доходу, отриманого компанією за результатами діяльності за звітний рік понад відсоток інвестиційного доходу, який було заплановано в інвестиційній декларації на відповідний рік." Конкретний розмір винагороди не слід обмежувати законодавством, оскільки ідеться про понадпланове забезпечення інвестиційних доходів, тим більше, що цей показник є предметом угоди між сторонами, умови якої можуть переглядатися щорічно.  
Враховано   6. За рішенням ради фонду та відповідно до умов укладеного договору компанії, що здійснює управління пенсійними активами, крім винагороди може виплачуватися додаткова винагорода, розмір якої не може перевищувати встановленого Радою фонду відсотку інвестиційного доходу, отриманого компанією за результатами діяльності за звітний рік понад відсоток інвестиційного доходу, який було заплановано в інвестиційній декларації на відповідний рік.  
646. 8. Послуги з управління та розміщення пенсійних активів не є об'єктом обкладення податком на додану вартість.   -292- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 8 статті 42 перенести до Розділу 14 "Прикінцеві положення" та викласти як внесення змін до законодавчих актів з питань оподаткування. Оскільки всі норми, що стосуються податків мають бути викладені в законодавчих актах з питань оподаткування.  
Враховано    
647. Стаття 43. Відповідальність компаній, що здійснюють управління пенсійними активами   -293- Шаров І.Ф.
У статті 43 посилити норми щодо контролю та відповідальності за незалежне управління пенсійним фондом.  
Враховано по суті  Стаття 43. Відповідальність компаній, що здійснюють управління пенсійними активами  
    -294- Молчанов Б.Я. (реєстр. картка № 234)
Ввести в ст.43 наступні нормативи, за виконання яких повинна нести відповідальність компанія з управління пенсійними активами: - ліквідність переданих пенсійних активів - прибутковість операцій по розміщенню пенсійних активів - якості активів та ризиковості операцій компаній з управління активами. Численні показники та обгрунтування нормативів повинен розробити Уповноважений орган держнагляду. Численні показники та обгрунтування нормативів повинен розробити Уповноважений орган держнагляду. Пропозиція суперечить правилам раціонального інвестування і не може бути реалізована на практиці. Пенсійному фонду заборонено гарантувати фіксовану доходність.  
Відхилено    
648. 1. Компанії, що здійснюють управління пенсійними активами, несуть відповідальність перед пенсійними фондами за виконання своїх зобов'язань і збитки, завдані учасникам пенсійного фонду внаслідок порушення компаніями, що здійснюють управління пенсійними активами, законодавства, умов пенсійних схем, положень інвестиційних декларацій пенсійних фондів і договору про управління та розміщення пенсійних активів всім майном, що належить їм на праві власності.   -295- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
В частині 1 статті 43 слова "учасникам пенсійного фонду" замінити словами "пенсійному фонду"; слова "умов пенсійних схем" виключити. Потребує уточнення зміст відповідальності КУА: вона відповідає лише за збитки, спричиненні фонду. Перед учасниками відповідальність несуть інші особи (фонд, засновники, адміністратор фонду).  
Враховано   1. Компанії, що здійснюють управління пенсійними активами, несуть відповідальність перед пенсійними фондами за виконання своїх зобов'язань і збитки, завдані пенсійному фонду внаслідок порушення компаніями, що здійснюють управління пенсійними активами, законодавства, положень інвестиційних декларацій пенсійних фондів і договору про управління пенсійних активів всім майном, що належить їм на праві власності  
    -296- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
Марченко О.А. (в.о. № 201)
Викласти ст.43 в новій редакції: "1. Компанії, що здійснюють управління пенсійними активами, несуть відповідальність перед пенсійними фондами за виконання своїх зобов'язань і збитки, завдані учасникам пенсійного фонду внаслідок порушення компаніями, що здійснюють управління пенсійними активами, законодавства, умов пенсійних схем, положень інвестиційних декларацій пенсійних фондів і договору про управління та розміщення пенсійних активів всім майном, що належить їм на праві власності. Відшкодування збитків, завданих учасникам пенсійного фонду, провадиться за рахунок резервного фонду компаній, що здійснюють управління пенсійними активами, в порядку, визначеному Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Державною інспекцією з пенсійного страхування та Міністерством фінансів України, а у разі недостатності резервного фонду - за рахунок іншого майна компанії." Пропозиція не містить змін, тобто повторює текст, прийнятий у першому читанні.  
Відхилено    
649. 2. Відшкодування збитків, завданих учасникам пенсійного фонду, провадиться за рахунок резервного фонду компаній, що здійснюють управління пенсійними активами, в порядку, визначеному Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Державною інспекцією з пенсійного страхування та Міністерством фінансів України, а у разі недостатності резервного фонду - за рахунок іншого майна компанії.   -297- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 2 статті 43 викласти у такій редакції: "2. Відшкодування збитків, завданих учасникам пенсійного фонду внаслідок порушень, визначених частиною першою цієї статті, провадиться за рахунок резервного фонду компаній, що здійснюють управління пенсійними активами, в порядку, визначеному Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням зі спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, а у разі недостатності резервного фонду - за рахунок іншого майна компанії." Редакційне уточнення щодо яких обов'язків компанії, що здійснюють управління пенсійними активами, відшкодовуються збитки учасникам фонду.  
Враховано   2. Відшкодування збитків, завданих учасникам пенсійного фонду внаслідок порушень, визначених частиною першою цієї статті, провадиться за рахунок резервного фонду компаній, що здійснюють управління пенсійними активами, в порядку, визначеному Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням зі спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, а у разі недостатності резервного фонду - за рахунок іншого майна компанії.  
    -298- Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
Пункт 2 статті 43 доповнити реченням такого змісту: "Якщо резервного фонду й іншого майна компанії, що здійснює управління пенсійними активами, недостатньо для відшкодування збитків, завданих учасникам пенсійного фонду, різниця покривається за рахунок коштів державного бюджету України, а компанія позбавляється ліцензії на проведення діяльності з управління коштами пенсійних фондів."  
Відхилено    
    -299- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
Дашутін Г.П. (в.о. № 162)
Сінько В.Д. (реєстр. картка № 368)
Станков А.К. (реєстр. картка № 365)
Степанов М.В. (реєстр. картка № 349)
Стоян О.М. (в.о. № 18)
Доповнити ст.43 п.п.3,4 наступного змісту: "3. Компанії, що здійснюють управління пенсійними активами несуть повну відповідальність перед пенсійними фондами за повернення 100 відсотків переданих їм в управління пенсійних активів. 4. Компанії, що здійснюють управління пенсійними активами, зобов'язані забезпечити розміщення пенсійних активів з дохідністю не нижче рівня інфляції за звітний період. У разі невиконання цієї вимоги компанії забезпечують вказану дохідність з власного капіталу." Гарантувати доходність заборонено. Рівень середньої доходності визначається регулятором. Жодна фінансова установа не передбачає 100 відсоткового покриття ризиків втрати активів.  
Відхилено    
650. Розділ 5. Банківська установа-зберігач пенсійних фондів      Розділ 5. Зберігач пенсійних фондів  
651. Стаття 44. Банківська установа-зберігач пенсійного фонду      Стаття 44. Зберігач пенсійного фонду  
652. 1. Усі операції з пенсійними активами пенсійного фонду здійснюються через банківську установу-зберігача на підставі договору, який укладається між пенсійним фондом і банківською установою-зберігачем, та відповідно до законодавства. Пенсійні активи пенсійного фонду зберігаються в одній банківській установі-зберігачі.      1. Усі операції з пенсійними активами пенсійного фонду здійснюються через зберігача на підставі договору, який укладається між пенсійним фондом і зберігачем, та відповідно до законодавства. Пенсійні активи пенсійного фонду зберігаються в одній банківській установі-зберігачі.  
653. 2. Банківською установою-зберігачем пенсійного фонду має право бути комерційний банк, який відповідає таким вимогам:      2. Зберігачем пенсійного фонду має право бути комерційний банк, який відповідає таким вимогам:  
654. 1) має ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій, пов'язаних з прийманням вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб, прийняттям, розміщенням, інвестуванням та зберіганням пенсійних активів, та дозвіл центрального органу виконавчої влади у сфері регулювання цінних паперів та фондового ринку на право провадження професійної депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;      1) має ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій, пов'язаних з прийманням вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб, прийняттям, розміщенням, інвестуванням та зберіганням пенсійних активів, та дозвіл (ліцензію) центрального органу виконавчої влади у сфері регулювання цінних паперів та фондового ринку на право провадження професійної депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;  
655. 2) не є пов'язаною особою пенсійного фонду, з яким укладено договір зберігання пенсійних активів, компанії з управління цим пенсійним фондом, компанії з управління активами, засновників і аудитора цього фонду та їх пов'язаних осіб;      2) не є пов'язаною особою пенсійного фонду, з яким укладено договір зберігання пенсійних активів, компанії з управління цим пенсійним фондом, компанії з управління активами, засновників і аудитора цього фонду та їх пов'язаних осіб;  
656. 3) не є компанією з управління активами пенсійного фонду;      3) не є компанією з управління активами пенсійного фонду;  
657. 4) не є кредитором адміністратора або компаній з управління активами пенсійного фонду, з яким укладено договір про зберігання активів.      4) не є кредитором адміністратора або компаній з управління активами пенсійного фонду, з яким укладено договір про зберігання активів.  
658. Банківська установа-зберігач не може надавати послуги торговця цінними паперами пенсійному фонду під час виконання операцій з його пенсійними активами.   -300- Петров В.Б. (реєстр. картка № 270)
Виключити абзац 2 підпункту 4 пункту 2 статті 44.  
Враховано    
659. 3. До обов'язків банківської установи-зберігача пенсійного фонду належить:      3. До обов'язків зберігача пенсійного фонду належить:  
660. 1) приймання, передача, облік та забезпечення зберігання надходжень до пенсійного фонду та цінних паперів, що становлять його пенсійні активи, а також інших документів, пов'язаних з формуванням та використанням пенсійних активів;      1) приймання, передача, облік та забезпечення зберігання надходжень до пенсійного фонду та цінних паперів, що становлять його пенсійні активи, а також інших документів, пов'язаних з формуванням та використанням пенсійних активів;  
661. 2) підрахунок чистої вартості пенсійних активів і кількості одиниць пенсійних активів разом з компанією, що здійснює управління пенсійними активами, та адміністратором фонду відповідно до вимог цього Закону;   -301- Петров В.Б. (реєстр. картка № 270)
У статті 44 пункт 3 вилучити підпункт 2. Ця функція є спільною для вказаних суб'єктів.  
Відхилено   2) підрахунок чистої вартості пенсійних активів і кількості одиниць пенсійних внесків разом з компанією, що здійснює управління пенсійними активами, та адміністратором фонду відповідно до вимог цього Закону;  
    -302- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У пункті 2 частини 3 статті 44 в словосполученні "одиниць пенсійних активів" замінити слово "активів" на слово "внесків".  
Враховано    
662. 3) ведення обліку вартості послуг з торгівлі цінними паперами (посередницьких послуг) та витрат на перереєстрацію прав власності;   -303- Петров В.Б. (реєстр. картка № 270)
У статті 44 пункт 3 вилучити підпункт 3. Це функція не зберігача, а особи яка веде бухоблік фонду.  
Враховано    
663. 4) щоденний підрахунок оплати послуг компанії, що здійснює управління пенсійними активами, та адміністратора фонду для відкритих пенсійних фондів та щомісячний - для корпоративних та професійних пенсійних фондів;   -304- Петров В.Б. (реєстр. картка № 270)
У статті 44 пункт 3 вилучити підпункт 4. Це функція не зберігача, а особи яка веде бухоблік фонду.  
Враховано    
664. 5) виконання відповідно до цього Закону доручень адміністратора щодо перерахування коштів, облікованих на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду, до страхової організації для оплати договору страхування довічної пенсії та пенсії на визначений строк, щодо виплати учаснику фонду одноразової пенсійної виплати, а також щодо передачі грошових коштів, які належать учаснику фонду, або пенсійних активів до інших пенсійних фондів;   -305- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 5 частини 3 статті 44 викласти як пункт 3 у такій редакції: "3) виконання відповідно до цього Закону доручень адміністратора щодо перерахування коштів, облікованих на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду, до страхової організації для оплати договору страхування довічної пенсії, щодо виплати учаснику фонду пенсії на визначений строк, щодо виплати учаснику фонду пенсійної виплати, в тому числі одноразової, а також щодо передачі грошових коштів, які належать учаснику фонду, або пенсійних активів до інших пенсійних фондів;" Редакційне уточнення  
Враховано   3) виконання відповідно до цього Закону доручень адміністратора щодо перерахування коштів, облікованих на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду, до страхової організації для оплати договору страхування довічної пенсії, щодо виплати учаснику фонду пенсії на визначений строк, щодо виплати учаснику фонду пенсійної виплати, в тому числі одноразової, а також щодо передачі грошових коштів, які належать учаснику фонду, або пенсійних активів до інших пенсійних фондів;  
    -306- Петров В.Б. (реєстр. картка № 270)
Підпункт 5 пункту 3 статті 44 викласти у наступній редакції: "5) виконання відповідно до цього Закону доручень адміністратора щодо перерахування коштів, облікованих на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду, до страхової організації для оплати договору страхування довічної пенсії та пенсії на визначений строк, щодо виплати учаснику фонду пенсії на визначений строк або одноразової пенсійної виплати, а також щодо передачі грошових коштів, які належать учаснику фонду, або пенсійних активів до інших пенсійних фондів;"  
Враховано    
    -307- Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
В підпункті 5 пункту 3 статті 44 після слів: "щодо виплату учаснику фонду" записати: "пенсії на визначений строк або" і далі по тексту.  
Враховано    
665. 6) виконання доручень адміністратора щодо перерахування коштів для оплати послуг компанії, що здійснює управління пенсійним фондом; компанії, що здійснює управління пенсійними активами; банківської установи-зберігача; незалежних членів ради фонду; аудитора (аудиторської фірми); осіб, які надають пенсійному фонду консультаційні послуги; торговців цінними паперами (посередників) та оплати витрат на перереєстрацію прав власності;   -308- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У статті 44 змінити нумерацію пунктів - пункти 6, 7, 8 вважати відповідно пунктами 4, 5, 6.  
Враховано   4) виконання доручень адміністратора щодо перерахування коштів для оплати послуг компанії, що здійснює управління пенсійним фондом; компанії, що здійснює управління пенсійними активами; зберігача; незалежних членів ради фонду; аудитора (аудиторської фірми); осіб, які надають пенсійному фонду консультаційні послуги; торговців цінними паперами (посередників) та оплати витрат на перереєстрацію прав власності;  
666. 7) виконання розпоряджень компанії, що здійснює управління пенсійними активами, згідно з інвестиційною декларацією пенсійного фонду;      5) виконання розпоряджень компанії, що здійснює управління пенсійними активами, згідно з інвестиційною декларацією пенсійного фонду;  
667. 8) подання адміністратору у порядку, встановленому Державною інспекцією з пенсійного страхування за погодженням з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Національним банком України:      6) подання адміністратору у порядку, встановленому спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг за погодженням з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Національним банком України:  
668. звітності, пов'язаної із зберіганням пенсійних активів, відповідно до укладеного договору;      звітності, пов'язаної із зберіганням пенсійних активів, відповідно до укладеного договору;  
669. щоквартального звіту про пенсійні активи пенсійного фонду відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;   -309- Петров В.Б. (реєстр. картка № 270)
У статті 44 пункт 3 підпункт 8 вилучити вилучити абзаци 3 та 4.  
Враховано    
670. щомісячного звіту про чисту вартість пенсійних активів фонду на день подання інформації, загальний обсяг місячного інвестиційного доходу та загальні суми отриманих за відповідний період пенсійних внесків;      щомісячного звіту про чисту вартість пенсійних активів фонду на день подання інформації, загальний обсяг місячного інвестиційного доходу та загальні суми отриманих за відповідний період пенсійних внесків;  
671. щомісячної інформації про операції, проведені компанією, що здійснює управління пенсійними активами корпоративного пенсійного фонду, чисту вартість одиниці пенсійних активів та кількість одиниць пенсійних активів такого фонду;   -310- Петров В.Б. (реєстр. картка № 270)
Абзац 5 підпункту 8 пункту 3 статті 44 викласти у наступній редакції: "щоденної інформації про операції, проведені компанією, що здійснює управління пенсійними активами, обсяг отриманих пенсійних внесків та інвестиційного доходу;"  
Враховано частково   щоденної інформації про операції, проведені компанією, що здійснює управління пенсійними активами пенсійного фонду, чисту вартість одиниці пенсійних внесків та кількість одиниць пенсійних внесків такого фонду;  
    -311- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Абзац 5 пункту 8 частини 3 статті 44 викласти у наступній редакції: "щоденної інформації про операції, проведені компанією, що здійснює управління пенсійними активами пенсійного фонду, чисту вартість одиниці пенсійних внесків та кількість одиниць пенсійних внесків такого фонду;"  
Враховано    
672. щоденної інформації про операції, проведені компанією, що здійснює управління пенсійними активами відкритих та професійних пенсійних фондів, чисту вартість одиниці пенсійних активів та кількість одиниць пенсійних активів таких фондів;      щоденної інформації про операції, проведені компанією, що здійснює управління пенсійними активами відкритих та професійних пенсійних фондів, чисту вартість одиниці пенсійних активів та кількість одиниць пенсійних активів таких фондів;  
673. 7) виконання розпоряджень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо припинення виконання доручень компанії, що здійснює управління пенсійними активами, з підстав, визначених законодавством.      7) виконання розпоряджень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо припинення виконання доручень компанії, що здійснює управління пенсійними активами, з підстав, визначених законодавством.  
674. 4. У разі виявлення порушень законодавства щодо провадження діяльності з управління та розміщення пенсійних активів, вчинених компаніями, що здійснюють управління пенсійними активами, банківська установа-зберігач протягом одного робочого дня з моменту виявлення такого порушення письмово надає відповідну інформацію раді пенсійного фонду, адміністратору, Державній інспекції з пенсійного страхування та Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також компанії з управління активами, що вчинила це порушення.   -312- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Доповнити статтю 44 новою частиною 5 такого змісту: "5. Якщо протягом року чиста вартість одиниці пенсійних активів зменшилася більше ніж на 30 відсотків, банківська установа-зберігач повинна повідомити про це раді пенсійного фонду, Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та поставити питання про перевірку діяльності компанії з управління активами." Встановлення контролю за надмірним знеціненям пенсійних активів.  
Враховано   4. У разі виявлення порушень законодавства щодо провадження діяльності з управління активами, вчинених компаніями, що здійснюють управління пенсійними активами, зберігач протягом одного робочого дня з моменту виявлення такого порушення письмово надає відповідну інформацію раді пенсійного фонду, адміністратору, спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг та Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також компанії з управління активами, що вчинила це порушення. 5. Якщо протягом року чиста вартість одиниці пенсійних активів зменшилася більше ніж на 30 відсотків зберігач повинна повідомити про це раді пенсійного фонду, Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та поставити питання про перевірку діяльності компанії з управління активами.  
675. 5. Банківська установа-зберігач не може надавати послуги торговця цінними паперами пенсійному фонду, з яким у неї укладений договір зберігання пенсійних активів, на час виконання операцій з пенсійними активами такого фонду.   -313- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 5 вважати відповідно частиною 6.  
Враховано   6. Зберігач не може надавати послуги торговця цінними паперами пенсійному фонду, з яким у неї укладений договір зберігання пенсійних активів, на час виконання операцій з пенсійними активами такого фонду.  
676. Стаття 45. Вимоги до договору з банківською установою-зберігачем      Стаття 45. Вимоги до договору зі зберігачем  
677. 1. Істотними умовами договору, що укладається пенсійним фондом з банківською установою-зберігачем, крім умов, визначених законодавством, що регулює банківську діяльність, є:      1. Істотними умовами договору, що укладається пенсійним фондом зі зберігачем, крім умов, визначених законодавством, що регулює банківську діяльність, є:  
678. 1) права і обов'язки сторін;      1) права і обов'язки сторін;  
679. 2) порядок подання звітності та інформації з дотриманням вимог цього Закону;      2) порядок подання звітності та інформації з дотриманням вимог цього Закону;  
680. 3) умови дострокового припинення договору з дотриманням вимог цього Закону;      3) умови дострокового припинення договору з дотриманням вимог цього Закону;  
681. 4) порядок зміни умов договору;      4) порядок зміни умов договору;  
682. 5) умови розподілу пенсійних активів між компаніями, що здійснюють управління пенсійними активами;      5) умови розподілу пенсійних активів між компаніями, що здійснюють управління пенсійними активами;  
683. 6) відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору та порушення конфіденційності.      6) відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору та порушення конфіденційності.  
684. Невід'ємним додатком до договору є інвестиційна декларація пенсійного фонду, відомості про компанії, що здійснюють управління пенсійними активами, та копії договорів, укладених з ними.      Невід'ємним додатком до договору є інвестиційна декларація пенсійного фонду, відомості про компанії, що здійснюють управління пенсійними активами, та копії договорів, укладених з ними.  
685. 2. Договір, укладений між банківською установою-зберігачем та пенсійним фондом, може бути припинений достроково в таких випадках:      2. Договір, укладений між зберігачем та пенсійним фондом, може бути припинений достроково в таких випадках:  
686. 1) на підставі повідомлення державних органів, що здійснюють контроль за діяльністю банківської установи-зберігача, про виявлення порушень законодавства банківською установою-зберігачем;      1) на підставі повідомлення державних органів, що здійснюють контроль за діяльністю зберігача, про виявлення порушень законодавства зберігачем;  
687. 2) у разі допущення порушення банківською установою-зберігачем умов договору, що призвело або може призвести до заподіяння шкоди інтересам учасників пенсійного фонду;   -314- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У пункті 2 частини 2 статті 45 виключити слова "що призвело або може призвести до заподіяння шкоди інтересам учасників пенсійного фонду;" Редакційне уточнення  
Враховано   2) у разі допущення порушення зберігачем умов договору;  
688. 3) у разі коли банківська установа-зберігач не відповідає вимогам законодавства щодо таких банківських установ;      3) у разі коли зберігач не відповідає вимогам законодавства щодо таких банківських установ;  
689. 4) у разі порушення справи про банкрутство банківської установи-зберігача, започаткування її ліквідації або введення щодо неї режиму фінансового оздоровлення.      4) у разі порушення справи про банкрутство зберігача, започаткування її ліквідації або введення щодо неї режиму фінансового оздоровлення.  
690. Рішення пенсійного фонду про дострокове припинення договору може бути оскаржене банківською установою-зберігачем у судовому порядку.      Рішення пенсійного фонду про дострокове припинення договору може бути оскаржене зберігачем у судовому порядку.  
691. 3. У разі обрання нової банківської установи-зберігача попередня банківська установа-зберігач, з якою припиняється договір, зобов'язана:      3. У разі обрання нової зберігача попередня зберігач, з якою припиняється договір, зобов'язана:  
692. 1) забезпечити швидку та ефективну передачу всіх пенсійних активів пенсійного фонду та належної документації новій банківській установі-зберігачу у зазначені в договорі строки;      1) забезпечити швидку та ефективну передачу всіх пенсійних активів пенсійного фонду та належної документації новій зберігачу у зазначені в договорі строки;  
693. 2) продовжувати виконувати функції банківської установи-зберігача щодо пенсійних активів, які залишатимуться в неї на зберіганні, до повної передачі всіх пенсійних активів пенсійного фонду новій банківській установі-зберігачу цього фонду;      2) продовжувати виконувати функції зберігача щодо пенсійних активів, які залишатимуться в неї на зберіганні, до повної передачі всіх пенсійних активів пенсійного фонду новій банківській установі-зберігачу цього фонду;  
694. 3) завершити повну передачу пенсійних активів та всієї належної документації до строку закінчення дії договору, укладеного банківською установою-зберігачем з пенсійним фондом.      3) завершити повну передачу пенсійних активів та всієї належної документації до строку закінчення дії договору, укладеного зберігачем з пенсійним фондом.  
695. 4. Пенсійний фонд зобов'язаний укласти договір з новою банківською установою-зберігачем та повідомити про зміну банківської установи-зберігача Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку і Державну інспекцію з пенсійного страхування.      4. Пенсійний фонд зобов'язаний укласти договір з новим зберігачем та повідомити про зміну зберігача Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку і спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.  
696. 5. Оплата послуг банківської установи-зберігача пенсійного фонду провадиться за тарифами, встановленими у договорі. Граничний розмір річної оплати послуг банківської установи-зберігача не може перевищувати 0,3 відсотка загальної вартості пенсійних активів, що знаходяться на зберіганні протягом звітного року.   -315- Петров В.Б. (реєстр. картка № 270)
З пункту 5 статті 45 виключити слова: "Граничний розмір річної оплати послуг банківської установи-зберігача не може перевищувати 0,3 відсотки загальної вартості пенсійних активів, що знаходяться на зберіганні протягом звітного року".  
Враховано по суті  5. Оплата послуг зберігача пенсійного фонду провадиться за тарифами, встановленими у договорі. Порядок обчислення тарифів послуг зберігача встановлюється відповідно до законодавства Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України.  
    -316- Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
Друге речення пункту 5 статті 45 слід виключити.  
Враховано    
    -317- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 5 статті 45 викласти в такій редакції: "5. Оплата послуг зберігача пенсійного фонду провадиться за тарифами, встановленими у договорі. Порядок обчислення тарифів послуг зберігача встановлюється відповідно до законодавства Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України."  
Враховано    
697. Стаття 46. Відповідальність банківської установи-зберігача      Стаття 46. Відповідальність зберігача  
698. 1. У разі невиконання або неналежного виконання обов'язків, передбачених статтею 44 цього Закону та договором, укладеним з пенсійним фондом, банківська установа-зберігач несе відповідальність за збитки, завдані у зв'язку з цим пенсійному фонду.      1. У разі невиконання або неналежного виконання обов'язків, передбачених статтею 44 цього Закону та договором, укладеним з пенсійним фондом, зберігач несе відповідальність за збитки, завдані у зв'язку з цим пенсійному фонду.  
699. 2. Банківська установа-зберігач несе відповідальність перед пенсійним фондом за збитки, завдані його учасникам внаслідок невиконання або неналежного виконання умов договору, укладеного з пенсійним фондом, та відшкодовує їх у порядку, встановленому законодавством.      2. Зберігач несе відповідальність перед пенсійним фондом за збитки, завдані його учасникам внаслідок невиконання або неналежного виконання умов договору, укладеного з пенсійним фондом, та відшкодовує їх у порядку, встановленому законодавством.  
700. 3. Банківська установа-зберігач не несе відповідальності за зобов'язаннями пенсійного фонду перед його учасниками, за зобов'язаннями компаній, що здійснюють управління пенсійними активами, та адміністратора перед пенсійним фондом.      3. Зберігач не несе відповідальності за зобов'язаннями пенсійного фонду перед його учасниками, за зобов'язаннями компаній, що здійснюють управління пенсійними активами, та адміністратора перед пенсійним фондом.  
701. Розділ 6. Пенсійні активи      Розділ 6. Пенсійні активи  
702. Стаття 47. Склад пенсійних активів      Стаття 47. Склад пенсійних активів  
703. 1. До пенсійних активів пенсійного фонду, відповідно до цього Закону, належать:      1. До пенсійних активів пенсійного фонду, відповідно до цього Закону, належать:  
704. 1) активи в грошових коштах;      1) активи в грошових коштах;  
705. 2) активи в цінних паперах;      2) активи в цінних паперах;  
706. 3) інші активи згідно із законодавством.      3) інші активи згідно із законодавством.  
707. 2. Пенсійні активи у грошових коштах складаються з:      2. Пенсійні активи у грошових коштах складаються з:  
708. 1) внесків учасників та вкладників пенсійного фонду, які знаходяться на поточних рахунках пенсійного фонду і обліковуються на індивідуальних пенсійних рахунках учасників;   -318- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 1 частини 2 статті 47 викласти у такій редакції: "1) коштів пенсійного фонду, які знаходяться на поточних рахунках та в касі пенсійного фонду;" Внески учасників та вкладників вже є активами в грошовій формі на поточних рахунках.  
Враховано   1) коштів пенсійного фонду, які знаходяться на поточних рахунках та в касі пенсійного фонду;  
709. 2) коштів, розміщених на банківських депозитних рахунках, та відсотків за ними;      2) коштів, розміщених на банківських депозитних рахунках, та відсотків за ними.  
710. 3) коштів у вигляді інвестиційного доходу, який отримується від інвестування в цінні папери компаніями, що здійснюють управління пенсійними активами.   -319- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 3 частини 2 статті 47 виключити. Ці кошти вже враховані в складі коштів, визначених пп.1 частини 1.  
Враховано    
711. 3. Пенсійні активи у цінних паперах складаються з:      3. Пенсійні активи у цінних паперах складаються з:  
712. 1) цінних паперів, погашення та дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, органами центральної виконавчої влади або органами місцевого самоврядування;      1) цінних паперів, погашення та доход за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, органами центральної виконавчої влади або органами місцевого самоврядування;  
713. 2) боргових цінних паперів, які забезпечуються активами або мають визначене джерело доходу для їх погашення, випущених іншими державними органами;      2) боргових цінних паперів, які забезпечуються активами або мають визначене джерело доходу для їх погашення, випущених іншими державними органами;  
714. 3) акцій та облігацій українських емітентів, що відповідно до норм законодавства перебувають в обігу на організаційно оформлених ринках цінних паперів України (крім цінних паперів, на які здійснюється підписка згідно із законодавством) та пройшли лістинг на фондовій біржі або в торговельно-інформаційній системі, зареєстрованих у встановленому порядку;      3) акцій та облігацій українських емітентів, що відповідно до норм законодавства перебувають в обігу на організаційно оформлених ринках цінних паперів України (крім цінних паперів, на які здійснюється підписка згідно із законодавством) та пройшли лістинг на фондовій біржі або в торговельно-інформаційній системі, зареєстрованих у встановленому порядку;  
715. 4) цінних паперів, погашення та дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав, рейтинг зовнішнього боргу яких не менше класу А відповідно до шкали, встановленої зазначеними у пункті 5 цієї частини статті рейтинговими компаніями;      4) цінних паперів, погашення та дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав, рейтинг зовнішнього боргу яких не менше класу А відповідно до шкали, встановленої зазначеними у пункті 5 цієї частини статті рейтинговими компаніями;  
716. 5) облігацій іноземних емітентів, які мають інвестиційний рейтинг класу А або вище відповідно до шкали, встановленої рейтинговими компаніями Стандарт енд Пурс (Standard and Poor's), Мудіс (Moody's) або Фітч (Fitch);      5) облігацій іноземних емітентів, які мають інвестиційний рейтинг класу А або вище відповідно до шкали, встановленої рейтинговими компаніями Стандарт енд Пурс (Standard and Poor's), Мудіс (Moody's) або Фітч (Fitch);  
717. 6) акцій іноземних емітентів, що перебувають в обігу на організованих фондових ринках та входять до лістингу на одній з таких фондових бірж, як Нью-Йоркська, Лондонська, Токійська, Франкфуртська, або у торговельно-інформаційній системі NASDAQ (США). Емітент цих акцій має провадити свою діяльність протягом не менше ніж 10 років та бути резидентом країни, рейтинг зовнішнього боргу якої не менше класу А відповідно до шкали, встановленої зазначеними у пункті 5 цієї частини статті рейтинговими компаніями;      6) акцій іноземних емітентів, що перебувають в обігу на організованих фондових ринках та входять до лістингу на одній з таких фондових бірж, як Нью-Йоркська, Лондонська, Токійська, Франкфуртська, або у торговельно-інформаційній системі NASDAQ (США). Емітент цих акцій має провадити свою діяльність протягом не менше ніж 10 років та бути резидентом країни, рейтинг зовнішнього боргу якої не менше класу А відповідно до шкали, встановленої зазначеними у пункті 5 цієї частини статті рейтинговими компаніями.  
718. 7) акції та облігації, емітовані взаємними фондами відкритого типу, структуру активів яких сформовано таким чином, щоб дохідність активів фонду відповідала найбільш визнаним на ринках Європейського Союзу, США та Японії індексам.   -320- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 7 частини 3 статті виключити.  
Враховано    
719. 4. Пенсійні активи пенсійного фонду в цінних паперах не можуть включати:      4. Пенсійні активи пенсійного фонду в цінних паперах не можуть включати:  
720. 1) цінні папери, емітентами яких є банківська установа-зберігач, компанії, що здійснюють управління пенсійними активами, адміністратор (крім випадків, передбачених частиною третьою статті 49 цього Закону), аудитор (аудиторська фірма) та особи, які надають консультаційні послуги, з якими пенсійним фондом укладені відповідні договори, та їх пов'язані особи, засновники пенсійного фонду, крім випадків, передбачених частиною третьою статті 49 цього Законом;      1) цінні папери, емітентами яких є зберігач, компанії, що здійснюють управління пенсійними активами, адміністратор (крім випадків, передбачених частиною третьою статті 49 цього Закону), аудитор (аудиторська фірма) та особи, які надають консультаційні послуги, з якими пенсійним фондом укладені відповідні договори, та їх пов'язані особи, засновники пенсійного фонду, крім випадків, передбачених частиною третьою статті 49 цього Законом;  
721. 2) цінні папери, не внесені до лістингу фондової біржи або торговельно-інформаційної системи, зареєстрованих у встановленому порядку;      2) цінні папери, не внесені до лістингу фондової біржи або торговельно-інформаційної системи, зареєстрованих у встановленому порядку;  
722. 3) цінні папери, емітентами яких є інститути спільного інвестування, крім акцій, емітованих індексними взаємними фондами відкритого типу, структуру активів яких сформовано таким чином, щоб дохідність активів фонду відповідала найбільш визнаним на ринках Європейського Союзу, США та Японії індексам;   -321- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 3 частини 4 статті 47 викласти у такій редакції: "3) цінні папери, емітентами яких є інститути спільного інвестування, крім цінних паперів, емітованих відкритими інститутами спільного інвестування, структуру активів яких сформовано таким чином, щоб доходність активів фонду відповідала найбільш визнаним на ринках Європейського Союзу, США та Японії індексам;"  
Враховано   3) цінні папери, емітентами яких є інститути спільного інвестування, крім цінних паперів, емітованих відкритими інститутами спільного інвестування, структуру активів яких сформовано таким чином, щоб доходність активів фонду відповідала найбільш визнаним на ринках Європейського Союзу, США та Японії індексам;  
723. 4) векселі;      4) векселі;  
724. 5) похідні цінні папери.      5) похідні цінні папери.  
725. 5. Пенсійні активи не можуть формуватися за рахунок коштів, отриманих на підставах, що суперечать нормам законодавства.      5. Пенсійні активи не можуть формуватися за рахунок коштів, отриманих на підставах, що суперечать нормам законодавства.  
726. 6. Пенсійні активи не можуть бути предметом застави та можуть використовуватися лише на цілі, передбачені статтею 48 цього Закону. На пенсійні активи не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями компанії, що здійснює управління пенсійними активами, адміністратора, банківської установи-зберігача такого фонду та страхової організації, з якою укладено договір страхування довічної пенсії або пенсії на визначений термін учасника відповідного пенсійного фонду.   -322- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У частині 6 статті 47 після слів "не можуть бути предметом застави" додати слова "(крім випадків укладення кредитних договорів для забезпечення пенсійних виплат) ". Необхідно передбачити можливість використання пенсійних активів як предмета застави для одержання банківського кредиту на здійснення пенсійних виплат.  
Враховано   6. Пенсійні активи не можуть бути предметом застави (крім випадків укладення кредитних договорів для забезпечення пенсійних виплат) та можуть використовуватися лише на цілі, передбачені статтею 48 цього Закону. На пенсійні активи не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями компанії, що здійснює управління пенсійними активами, адміністратора, зберігача такого фонду та страхової організації, з якою укладено договір страхування довічної пенсії або пенсії на визначений строк учасника відповідного пенсійного фонду.  
    -323- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У частині 6 статті 47 і далі по тексту і відповідних відмінках та числі слова "пенсії на визначений термін" замінити на слова "пенсії на визначений строк".  
Враховано    
    -324- Матвієнко А.С. (в.о. № 17)
У статті 47, п.6 викласти у такій редакції: "6. Пенсійні активи не можуть бути предметом застави та можуть використовуватися лише на цілі, передбачені статтею 48 цього Закону. На пенсійні активи не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями компанії, що здійснює управління пенсійними активами, адміністратора, банківської установи-зберігача такого фонду та страхової організації, з якою укладено договір страхування довічної пенсії або пенсії на визначений строк учасника відповідного пенсійного фонду."  
Враховано    
727. 7. Сума вартості пенсійних активів, які належать учаснику пенсійного фонду, розраховується виходячи з кількості одиниць пенсійних активів, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду, та чистої вартості одиниці пенсійних активів.   -325- Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
В статті 47 п. 7 вводяться штучні поняття "одиниця пенсійних активів", "чиста вартість пенсійних активів" тощо. Пенсійні активи повинні розраховуватися не в штучних одиницях, а виключно в коштах національної валюти - гривнях, що дає Вкладникам та Учасникам пенсійних фондів прозору інформацію щодо розмірів їх пенсійних активів.  
Враховано частково    
    -326- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Абзац перший частини 7 статті 47 виключити. Порядок визначення вартості пенсійних активів та їх обліку визначається згідно з п.8 цієї статті.  
Враховано    
728. У разі купівлі-продажу цінних паперів підрахунок чистої вартості одиниці пенсійних активів здійснюється виходячи з чистої вартості пенсійних активів на кінець робочого дня, протягом якого здійснювалися ці операції.   -327- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Абзац другий частини 7 статті 47 перенести до частини 9 статті 47 та викласти як абзац другий частини 9 в такій редакції: "У разі купівлі-продажу цінних паперів такі операції відображуються в обліку пенсійного фонду на кінець робочого дня, протягом якого здійснювалися ці операції."  
Враховано    
729. Підрахунок чистої вартості пенсійних активів здійснюється банківською установою-зберігачем разом з адміністратором та компанією, що здійснює управління пенсійними активами, за методикою та у порядку, визначеними Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Державною інспекцією з пенсійного страхування та Національним банком України.      7. Підрахунок чистої вартості пенсійних активів здійснюється зберігачем разом з адміністратором та компанією, що здійснює управління пенсійними активами, за методикою та у порядку, визначеними Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням зі спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг та Національним банком України.  
730. 9. Порядок обліку, зарахування, інвестування, управління пенсійними активами пенсійного фонду визначається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Державною інспекцією з пенсійного страхування відповідно до цього Закону.   -328- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 9 статті 47 викласти як частину 8 у такій редакції: "8. Порядок визначення чистої вартості пенсійних активів, їх обліку, зарахування, інвестування, управління пенсійними активами пенсійного фонду визначається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням зі спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг відповідно до цього Закону. У разі купівлі-продажу цінних паперів відображення такі операції відображуються в обліку пенсійного фонду на кінець робочого дня, протягом якого здійснювалися ці операції." Редакційне уточнення  
Враховано   8. Порядок визначення чистої вартості пенсійних активів, їх обліку, зарахування, інвестування, управління пенсійними активами пенсійного фонду визначається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням зі Державною інспекцією з пенсійного страхування відповідно до цього Закону. У разі купівлі-продажу цінних паперів такі операції відображуються в обліку пенсійного фонду на кінець робочого дня, протягом якого здійснювалися ці операції.  
731. 10. На пенсійні активи, обліковані на індивідуальному пенсійному рахунку, не може бути накладене будь-яке стягнення або застосована конфіскація, якщо вони сформовані за рахунок коштів, отриманих на підставах, що не суперечать нормам законодавства.   -329- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 10 статті 47 викласти як частину 9 та виключити в ній слова "обліковані на індивідуальному пенсійному рахунку," Стягнення не може бути накладено не тільки на окремі пенсійні активи, але й на всю їх сукупність.  
Враховано   9. На пенсійні активи не може бути накладене будь-яке стягнення або застосована конфіскація, якщо вони сформовані за рахунок коштів, отриманих на підставах, що не суперечать нормам законодавства.  
732. Стаття 48. Використання пенсійних активів      Стаття 48. Використання пенсійних активів  
733. 1. Пенсійні активи, що накопичуються у пенсійному фонді, можуть бути використані виключно для виконання зобов'язань пенсійного фонду перед його учасниками та оплати адміністративних видатків, пов'язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення, а саме:   -330- Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
Статті 48 п.1 Надто багато послуг, які оплачуються з пенсійних активів, та в більшості випадків невідомі їх тарифи. Пропозиція не конкретна.  
Відхилено ,  1. Пенсійні активи, що накопичуються у пенсійному фонді, можуть бути використані виключно для цілей інвестиційної діяльності фонду, виконання зобов'язань пенсійного фонду перед його учасниками та оплати адміністративних видатків, пов'язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення, а саме:  
    -331- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
В абзаці першому частини 1 статті 48 після слів "виключно для" додати слова "цілей інвестиційної діяльності фонду"  
Враховано    
734. 1) інвестування з метою отримання доходу на користь учасників пенсійного фонду;      1) інвестування з метою отримання доходу на користь учасників пенсійного фонду;  
735. 2) оплати договору страхування довічної пенсії та пенсії на визначений термін учасників пенсійного фонду згідно з умовами пенсійних контрактів, укладених з ними, та для здійснення інших пенсійних виплат, передбачених цим Законом;   -332- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У пункті 2 частини 1 статті 48 після слів "довічної пенсії та" додати слова "договору виплати".  
Враховано   2) оплати договору страхування довічної пенсії та договору виплати пенсії на визначений строк учасників пенсійного фонду згідно з умовами пенсійних контрактів, укладених з ними, та для здійснення інших пенсійних виплат, передбачених цим Законом; 3) оплати вартості договорів страхування ризиків виплат пенсій по інвалідності або виплат у разі смерті учасників фонду, що здійснюється на підставі договору, укладеного радою фонду з страховою організацією на умовах, передбачених цим Законом.  
    -333- Матвієнко А.С. (в.о. № 17)
У статті 48, п.1 п/п 2) викласти у такій редакції: "2) оплати договору страхування довічної пенсії та пенсії на визначений строк учасників пенсійного фонду згідно з умовами пенсійних контрактів, укладених з ними, та для здійснення інших пенсійних виплат, передбачених цим Законом;"  
Враховано    
    -334- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Після пункту 2 частини 1 статті 48 додати новий пункт 3 (та вважати пункти 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 відповідно пунктами 4, 5, 6, 7, 8, 9, та 10): "3) оплати вартості договорів страхування ризиків виплат пенсій по інвалідності або виплат у разі смерті учасників фонду, що здійснюється на підставі договору, укладеного радою фонду з страховою організацією на умовах, передбачених цим Законом." Необхідно передбачити використання пенсійних активів також на страхування учасників фонду на випадок інвалідності та смерті учасника фонду. Зазначений вид страхування здійснювати на підставі договору, укладеного між радою фонду та страховою організацією.  
Враховано    
736. 3) оплати послуг компанії з управління пенсійним фондом, включаючи оплату рекламних та агентських послуг, пов'язаних з функціонуванням пенсійного фонду, та вартості оприлюднення інформації про його діяльність, передбаченої цим Законом;      4) оплати послуг компанії з управління пенсійним фондом, включаючи оплату рекламних та агентських послуг, пов'язаних з функціонуванням пенсійного фонду, та вартості оприлюднення інформації про його діяльність, передбаченої цим Законом;  
737. 4) оплати послуг компаній з управління активами;      5) оплати послуг компаній з управління активами;  
738. 5) оплати послуг банківської установи-зберігача;      6) оплати послуг зберігача;  
739. 6) оплати консультативних послуг, що надаються пенсійному фонду відповідно до переліку послуг, визначеного Державною інспекцією з пенсійного страхування;      7) оплати консультативних послуг, що надаються пенсійному фонду відповідно до переліку послуг, визначеного спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг;  
740. 7) оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок стану пенсійних активів фонду;      8) оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок стану пенсійних активів фонду;  
741. 8) оплати послуг членів ради фонду, якщо статутом пенсійного фонду встановлено таку оплату;      9) оплати послуг членів ради фонду, якщо статутом пенсійного фонду встановлено таку оплату;  
742. 9) оплати послуг торговців цінними паперами (посередників), витрат на перереєстрацію прав власності.      10) оплати послуг торговців цінними паперами (посередників), витрат на перереєстрацію прав власності.  
743. Використання пенсійних активів для інших цілей забороняється.      Використання пенсійних активів для інших цілей забороняється.  
744. 2. Пенсійні активи пенсійного фонду не можуть включатися до ліквідаційної маси його банківської установи-зберігача в разі визнання її банкрутом.   -335- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Доповнити статтю 48 частиною такого змісту: "3. Пенсійний фонд може укласти договір страхування ризиків виплат пенсій по інвалідності або виплат у разі смерті учасника фонду для учасників фонду за рахунок частини їх внесків. Розмір страхового внеску за таким видом страхування не може перевищувати 20 відсотків розміру пенсійного внеску, сплачуваного учасниками фонду або за учасників фонду, які виявили бажання приймати участь у такому виді страхування."  
Враховано   2. Пенсійні активи пенсійного фонду не можуть включатися до ліквідаційної маси його зберігача в разі визнання її банкрутом. 3. Пенсійний фонд може укласти договір страхування ризиків виплат пенсій по інвалідності або виплат у разі смерті учасника фонду для учасників фонду за рахунок частини їх внесків. Розмір страхового внеску за таким видом страхування не може перевищувати 20 відсотків розміру пенсійного внеску, сплачуваного учасниками фонду або за учасників фонду, які виявили бажання приймати участь у такому виді страхування.  
745. Стаття 49. Загальні обмеження інвестиційної діяльності з пенсійними активами пенсійного фонду      Стаття 49. Загальні обмеження інвестиційної діяльності з пенсійними активами пенсійного фонду  
746. 1. Під час провадження діяльності, пов'язаної з інвестуванням пенсійних активів пенсійного фонду будь-якого виду (агресивного, поміркованого, консервативного), забороняється:   -336- Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
Статті 49 п.1 Дуже невеликий відсоток розміщення припадає на напрямки інвестування з гарантованим і фіксованим доходом, наприклад, у цінні папери держави - не більше 25 %, (п.1,6) одночасно розміщення пенсійних активів в інвестиційних напрямках, які не мають ніякого фінансового забезпечення повернення, наприклад, в акції українських емітентів до 40% ( п. 1, 9). Взагалі, законом повинно бути дозволено перекривати 100% пенсійних активів за рахунок ліквідних вкладень з гарантіями як повернення, так і фіксованого доходу, а право вже самого фонду як розпорядитися своїми активами, за що він і повинен нести відповідальність перед своїми Учасниками.  
Враховано частково при викладенні статті 49.  1. Під час провадження діяльності, пов'язаної з інвестуванням пенсійних активів пенсійного фонду, забороняється:  
    -337- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У абзаці першому частині 1 статті 49 виключити слова "будь-якого виду (агресивного, поміркованого, консервативного)". У зв'язку з відмовою від поділу пенсійних фондів за видами.  
Враховано    
747. 1) формувати пенсійні активи за рахунок позикових (кредитних) коштів;      1) формувати пенсійні активи за рахунок позикових (кредитних) коштів;  
748. 2) видавати майнові гарантії, забезпечені пенсійними активами, або будь-які кредити (позики) за рахунок пенсійних активів;   -338- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 2 частини 1 статті 49 викласти у такій редакції: "2) видавати майнові гарантії, забезпечені пенсійними активами (крім випадків укладання кредитного договору для здійснення пенсійних виплат на строк не більше трьох місяців), або будь-які кредити (позики) за рахунок пенсійних активів;" Необхідно передбачити можливість видавати банку майнові гарантії, забезпечені пенсійними активами, для одержання кредиту на здійснення пенсійних виплат.  
Враховано   2) видавати майнові гарантії, забезпечені пенсійними активами (крім випадків укладання кредитного договору для здійснення пенсійних виплат на строк не більше трьох місяців), або будь-які кредити (позики) за рахунок пенсійних активів;  
749. 3) укладати угоди купівлі-продажу або міни пенсійних активів з обов'язковою умовою зворотного викупу;      3) укладати угоди купівлі-продажу або міни пенсійних активів з обов'язковою умовою зворотного викупу;  
750. 4) тримати в грошових коштах на поточних рахунках та банківських депозитних рахунках, в ощадних сертифікатах банків, облігаціях та акціях, емітентами яких є комерційні банки, більше ніж 30 відсотків загальної вартості пенсійних активів пенсійного фонду, при цьому не більше ніж 10 відсотків загальної вартості пенсійних активів в зобов'язаннях одного банку;   -339- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 4 частини 1 статті 49 викласти у такій редакції: "4) тримати в грошових коштах на поточних рахунках, банківських депозитних рахунках та в ощадних сертифікатах банків більше ніж 30 відсотків загальної вартості пенсійних активів пенсійного фонду, при цьому не більше ніж 10 відсотків загальної вартості пенсійних активів в зобов'язаннях одного банку;" такого акціонерного товариства (спостережної ради). Це інвестиційне обмеження не стосується придбання цінних паперів, емітентами яких є відкриті інститути спільного інвестування, визначені в пункті 7 частини 3 статті 47 цього Закону;"  
Враховано   4) тримати в грошових коштах на поточних рахунках, банківських депозитних рахунках та в ощадних сертифікатах банків більше ніж 30 відсотків загальної вартості пенсійних активів пенсійного фонду, при цьому не більше ніж 10 відсотків загальної вартості пенсійних активів в зобов'язаннях одного банку;"  
751. 5) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери одного емітента більше ніж 5 відсотків загальної вартості пенсійних активів (крім цінних паперів, погашення та дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади та емітентами яких є комерційні банки);      5) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери одного емітента більше ніж 5 відсотків загальної вартості пенсійних активів (крім цінних паперів, погашення та доход за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади та емітентами яких є комерційні банки);  
752. 6) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади, більше ніж 25 відсотків загальної вартості пенсійних активів;   -340- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 6 частини 1 статті 49 викласти у такій редакції "6) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади або іншими державними органами більше ніж 50 відсотків загальної вартості пенсійних активів;" У початковий період частка пенсійних активів, інвестована в державні облігації, може перевищувати 25 відсотків. Досвід інших країн свідчить, що приватні компанії з управління активами прагнуть оптимізувати склад інвестиційного портфелю навіть за обмежених інвестиційних можливостей. У недержавній пенсійній системі компанії з управління активами сформують інвестиційний портфель оптимального складу, виходячи з фактичних інвестиційних можливостей, і за прийнятного ризику. Тому для добровільної пенсійної системи можна пом'якшити обмеження на інвестиції в державні цінні папери. Більш висока частка інвестицій у державні облігації може бути розумним рішенням за відсутності достатньо диверсифікованого вибору внутрішніх інвестицій. З розвитком місцевих ринків капіталу компанії з управління активами переглянуть склад своїх інвестиційних портфелів. Тому пропонується підвищити дозволену частку пенсійних активів недержавних фондів у державних цінних паперах до 50%.  
Враховано   6) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади або іншими державними органами більше ніж 50 відсотків загальної вартості пенсійних активів;  
753. 7) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери органів місцевого самоврядування більше ніж 10 відсотків загальної вартості пенсійних активів;      7) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери органів місцевого самоврядування більше ніж 10 відсотків загальної вартості пенсійних активів;  
754. 8) придбавати або додатково інвестувати в корпоративні облігації, емітентами яких є резиденти України (крім комерційних банків), більше ніж 20 відсотків загальної вартості пенсійних активів;   -341- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 8 частини 1 статті 49 викласти у такій редакції: "8) придбавати або додатково інвестувати в корпоративні облігації, емітентами яких є резиденти України, більше ніж 40 відсотків загальної вартості пенсійних активів;" Розширено можливості інвестування в корпоративні облікації.  
Враховано   8) придбавати або додатково інвестувати в корпоративні облігації, емітентами яких є резиденти України, більше ніж 40 відсотків загальної вартості пенсійних активів;  
755. 9) придбавати або додатково інвестувати в акції українських емітентів більше ніж 40 відсотків загальної вартості пенсійних активів;      9) придбавати або додатково інвестувати в акції українських емітентів більше ніж 40 відсотків загальної вартості пенсійних активів;  
756. 10) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери іноземних емітентів більше ніж 40 відсотків загальної вартості пенсійних активів;   -342- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 10 частини 1 статті 49 викласти у такій редакції: "10) придбавати або додатково інвестувати в акції та облігації іноземних емітентів (у тому числі цінні папери, погашення та доход за якими гарантовано урядами іноземних держав) більше ніж 20 відсотків загальної вартості пенсійних активів. При цьому дозволяється придбавати або додатково інвестувати в акції іноземних емітентів, у тому числі в акції, емітовані відкритими інститутами спільного інвестування, структура активів яких сформована аналогічно з портфелями акцій, які представляють окремі вибірки для розрахунку найбільш визнаних індексів фондових ринків Європейського Союзу, США та Японії, не більше ніж 10 відсотків загальної вартості пенсійних активів;"  
Враховано   10) придбавати або додатково інвестувати в акції та облігації іноземних емітентів (у тому числі цінні папери, погашення та доход за якими гарантовано урядами іноземних держав) більше ніж 20 відсотків загальної вартості пенсійних активів. При цьому дозволяється придбавати або додатково інвестувати в акції іноземних емітентів, у тому числі в акції, емітовані відкритими інститутами спільного інвестування, структура активів яких сформована аналогічно з портфелями акцій, які представляють окремі вибірки для розрахунку найбільш визнаних індексів фондових ринків Європейського Союзу, США та Японії, не більше ніж 10 відсотків загальної вартості пенсійних активів;  
757. 11) придбавати або додатково інвестувати в інші активи, дозволені законодавством України, але не зазначені у цій статті та статтях 50-52 цього Закону, більше ніж 5 відсотків пенсійних активів;   -343- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
В пункті 11 частини 1 статті 49 виключити слова "та статтях 50-52 цього Закону".  
Враховано   11) придбавати або додатково інвестувати в інші активи, дозволені законодавством України, але не зазначені у цій статті, більше ніж 5 відсотків пенсійних активів;  
758. 12) емітувати будь-які цінні папери та їх похідні;      12) емітувати будь-які цінні папери та їх похідні;  
759. 13) придбавати цінні папери, емітентами яких є пов'язані особи пенсійного фонду, компанії, що здійснює управління пенсійним фондом, компанії, що здійснює управління пенсійними активами, та банківської установи-зберігача пенсійного фонду.      13) придбавати цінні папери, емітентами яких є пов'язані особи пенсійного фонду, компанії, що здійснює управління пенсійним фондом, компанії, що здійснює управління пенсійними активами, та зберігача пенсійного фонду.  
760. 2. Вимоги, визначені у пунктах 4-9 частини першої цієї статті, не є обов'язковими для пенсійного фонду, загальна чиста вартість всіх пенсійних активів якого менше суми, еквівалентної ста тисячам євро за офіційним обмінним курсом Національного банку України. При цьому дозволяється придбавати або додатково інвестувати в цінні папери іноземних емітентів, дозволених цим Законом, не більше ніж 40 відсотків пенсійних активів такого фонду.   -344- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У абзаці першому частини 2 статті 49 цифру "40" замінити цифрою "20". Дозволений обсяг експорту накопичених пенсійних активів (вивіз капіталу) не відповідає стратегічним інтересам України, яка сама потребує валютних інвестицій. Крім того, умови інвестування в цінні папери, емітовані за кордоном, повинні бути однаковими для пенсійних і інвестиційних фондів, яким цей норматив установлено на рівні 20%.  
Враховано   2. Вимоги, визначені у пунктах 4-9 частини першої цієї статті, не є обов'язковими для пенсійного фонду, загальна чиста вартість всіх пенсійних активів якого менше суми, еквівалентної ста тисячам євро за офіційним обмінним курсом Національного банку України. При цьому дозволяється придбавати або додатково інвестувати в цінні папери іноземних емітентів, дозволених цим Законом, не більше ніж 20 відсотків пенсійних активів такого фонду.  
761. Після досягнення загальної чистої вартості пенсійних активів пенсійного фонду суми, еквівалентної ста тисячам євро за офіційним обмінним курсом Національного банку України, компанія, що здійснює управління його пенсійними активами, зобов'язана привести склад і структуру пенсійних активів у відповідність з вимогами, визначеними пунктами 4-9 частини першої цієї статті, протягом 30 календарних днів.      Після досягнення загальної чистої вартості пенсійних активів пенсійного фонду суми, еквівалентної ста тисячам євро за офіційним обмінним курсом Національного банку України, компанія, що здійснює управління його пенсійними активами, зобов'язана привести склад і структуру пенсійних активів у відповідність з вимогами, визначеними пунктами 4-9 частини першої цієї статті, протягом 30 календарних днів.  
762. 3. Під час провадження діяльності, пов'язаної з інвестуванням пенсійних активів корпоративного пенсійного фонду, дозволяється придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, емітентами яких є засновники такого фонду, не більше 5 відсотків загальної вартості пенсійних активів, з дотриманням інших вимог щодо складу та структури пенсійних активів, установлених цим Законом.      3. Під час провадження діяльності, пов'язаної з інвестуванням пенсійних активів корпоративного пенсійного фонду, дозволяється придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, емітентами яких є засновники такого фонду, не більше 5 відсотків загальної вартості пенсійних активів, з дотриманням інших вимог щодо складу та структури пенсійних активів, установлених цим Законом.  
763. 4. Купівля-продаж українських цінних паперів здійснюється з дотриманням вимог цього Закону та законодавства тільки на організаційно оформленому ринку цінних паперів України, фондовій біржі, або в торговельно-інформаційній системі, зареєстрованих у встановленому порядку.      4. Купівля-продаж українських цінних паперів здійснюється з дотриманням вимог цього Закону та законодавства тільки на організаційно оформленому ринку цінних паперів України, фондовій біржі, або в торговельно-інформаційній системі, зареєстрованих у встановленому порядку.  
764. 5. Розміщення пенсійних активів провадиться компаніями, що здійснюють управління пенсійними активами, на основі інвестиційної декларації пенсійного фонду.   -345- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Статтю 49 після частини 5 доповнити новою частиною 6 такого змісту: "6. Інвестування пенсійних активів, які знаходяться у пенсійному фонді або страховій організації для виплати пенсій на визначений строк, здійснюється відповідно до положень цієї статті."  
Враховано   6. Інвестування пенсійних активів, які знаходяться у пенсійному фонді або страховій організації для виплати пенсій на визначений строк, здійснюється відповідно до положень цієї статті.  
    -346- Дашутін Г.П. (в.о. № 162)
Ст.49 п.5 доповнити такими словами: "Розміщення пенсійних активів в інвестиції з фіксовано дохідністю (банківські депозити, облігації державної позики тощо) пенсійний фонд може провадити самостійно, з погодженням із наглядовою радою фонду".  
Відхилено    
765. Стаття 50. Особливості обмеження інвестиційної діяльності з пенсійними активами агресивного пенсійного фонду   -347- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Статтю 50 виключити. У зв'язку із скасуванням поділу пенсійних фондів за видами.  
Враховано    
766. 1. Під час провадження діяльності, пов'язаної з інвестуванням пенсійних активів агресивного пенсійного фонду, додатково до вимог, установлених статтею 49 цього Закону, забороняється:       
767. 1) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано урядами іноземних держав, більше ніж 10 відсотків загальної вартості пенсійних активів;       
768. 2) придбавати або додатково інвестувати в акції іноземних емітентів, у тому числі в акції, емітовані індексними взаємними фондами відкритого типу, дозволені пунктом 7 частини третьої статті 47 цього Закону, які індексовані до акцій, більше ніж 40 відсотків загальної вартості пенсійних активів;       
769. 3) придбавати або додатково інвестувати в облігації іноземних емітентів, у тому числі шляхом придбання акцій, емітованих індексними взаємними фондами відкритого типу, дозволених пунктом 7 частини третьої статті 47 цього Закону, які індексовані до облігацій, більше ніж 10 відсотків загальної вартості пенсійних активів.       
770. 2. Вимоги, визначені частиною першою цієї статті, не є обов'язковими для пенсійного фонду, загальна чиста вартість всіх пенсійних активів якого менше суми, еквівалентної ста тисячам євро за офіційним обмінним курсом Національного банку України. При цьому дозволяється придбавати або додатково інвестувати в цінні папери іноземних емітентів, дозволених цим Законом, не більше ніж 40 відсотків пенсійних активів такого фонду.       
771. Після досягнення загальної чистої вартості пенсійних активів пенсійного фонду суми, еквівалентної ста тисячам євро за офіційним обмінним курсом Національного банку України, компанія, що здійснює управління його пенсійними активами, зобов'язана привести склад і структуру пенсійних активів у відповідність з вимогами, визначеними частиною першою цієї статті, протягом 30 календарних днів.       
772. Стаття 51. Особливості обмеження інвестиційної діяльності з пенсійними активами поміркованого пенсійного фонду   -348- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Статтю 51 виключити. У зв'язку із скасуванням поділу пенсійних фондів за видами.  
Враховано    
773. 1. Під час провадження діяльності, пов'язаної з інвестуванням пенсійних активів поміркованого пенсійного фонду, додатково до вимог, установлених статтею 49 цього Закону, забороняється:       
774. 1) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано урядами іноземних держав, більше ніж 20 відсотків загальної вартості пенсійних активів;       
775. 2) придбавати або додатково інвестувати в акції іноземних емітентів, у тому числі в акції, емітовані індексними взаємними фондами відкритого типу, дозволені пунктом 7 частини третьої статті 47 цього Закону, які індексовані до акцій, більше ніж 20 відсотків загальної вартості пенсійних активів;       
776. 3) придбавати або додатково інвестувати в облігації іноземних емітентів, у тому числі шляхом придбання акцій, емітованих індексними взаємними фондами відкритого типу, дозволеними пунктом 7 частини третьої статті 47 цього Закону, які індексовані до облігацій, більше ніж 15 відсотків загальної вартості пенсійних активів.       
777. 2. Вимоги, визначені частиною першою цієї статті, не є обов'язковими для пенсійного фонду, загальна чиста вартість всіх пенсійних активів якого менше суми, еквівалентної ста тисячам євро за офіційним обмінним курсом Національного банку України. При цьому дозволяється придбавати або додатково інвестувати в цінні папери іноземних емітентів, дозволених цим Законом, не більше, ніж 40 відсотків пенсійних активів такого фонду.       
778. Після досягнення загальної чистої вартості пенсійних активів пенсійного фонду суми, еквівалентної ста тисячам євро за офіційним обмінним курсом Національного банку України, компанія, що здійснює управління його пенсійними активами, зобов'язана привести склад і структуру пенсійних активів у відповідність з вимогами, визначеними частиною першою цієї статті, протягом 30 календарних днів.       
779. Стаття 52. Особливості обмеження інвестиційної діяльності з пенсійними активами консервативного пенсійного фонду   -349- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Статтю 52 виключити. У зв'язку із скасуванням поділу пенсійних фондів за видами.  
Враховано    
780. 1. Під час провадження діяльності, пов'язаної з інвестуванням пенсійних активів консервативного пенсійного фонду, додатково до вимог, установлених статтею 49 цього Закону, забороняється:       
781. 1) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано урядами іноземних держав, більше ніж 30 відсотків загальної вартості пенсійних активів;       
782. 2) придбавати або додатково інвестувати в акції іноземних емітентів, у тому числі в акції, емітовані індексними взаємними фондами відкритого типу, дозволені пунктом 7 частини третьої статті 47 цього Закону, які індексовані до акцій, більше ніж 10 відсотків загальної вартості пенсійних активів;       
783. 3) придбавати або додатково інвестувати в облігації іноземних емітентів, у тому числі шляхом придбання акцій, емітованих індексними взаємними фондами відкритого типу, дозволених пунктом 3 частини четвертої статті 47 цього Закону, які індексовані до облігацій, більше ніж 20 відсотків загальної вартості пенсійних активів.       
784. 2. Вимоги, визначені частиною першою цієї статті, не є обов'язковими для пенсійного фонду, загальна чиста вартість всіх пенсійних активів якого менше суми, еквівалентної ста тисячам євро за офіційним обмінним курсом Національного банку України. При цьому дозволяється придбавати або додатково інвестувати в цінні папери іноземних емітентів, дозволених цим Законом, не більше ніж 40 відсотків пенсійних активів такого фонду.       
785. Після досягнення загальної чистої вартості пенсійних активів пенсійного фонду суми, еквівалентної ста тисячам євро за офіційним обмінним курсом Національного банку України, компанія, що здійснює управління його пенсійними активами, зобов'язана привести склад і структуру пенсійних активів у відповідність з вимогами, визначеними частиною першою цієї статті, протягом 30 календарних днів.       
786. Стаття 53. Пенсійні внески      Стаття 50. Пенсійні внески  
787. 1. Пенсійні активи пенсійних фондів формуються за рахунок пенсійних внесків учасників (вкладників) фонду, що сплачуються ними у розмірах та у порядку, встановленими пенсійним контрактом згідно з обраними пенсійними схемами.   -350- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Змінити нумерацію статей - статтю 53 вважати статею 50 і далі. Частину 1 статті 53 викласти в такій редакції: "1. Пенсійні активи пенсійних фондів формуються за рахунок пенсійних внесків учасників (вкладників) фонду, що сплачуються ними у розмірах та у порядку, встановленими пенсійним контрактом згідно з обраними пенсійними схемами. Розміри сплачуваних внесків до пенсійного фонду, зазначені в контракті, можуть змінюватися відповідно до умов обраних пенсійних схем. Внески за колективним страхуванням сплачуються у порядку, визначеному пенсійним контрактом." Необхідно передбачити можливість зміни розміру сплачуваних внесків на той випадок, коли у громадянина зменшився отримуваний доход, а також обумовити можливість здійснення у відкритому пенсійному фонді страхування життя та у випадку інвалідності учасників цього фонду за їх рахунок.  
Враховано   1. Пенсійні активи пенсійних фондів формуються за рахунок пенсійних внесків учасників (вкладників) фонду, що сплачуються ними у розмірах та у порядку, встановленими пенсійним контрактом згідно з обраними пенсійними схемами. Розміри сплачуваних внесків до пенсійного фонду, зазначені в контракті, можуть змінюватися відповідно до умов обраних пенсійних схем. Внески за колективним страхуванням сплачуються у порядку, визначеному пенсійним контрактом.  
788. 2. Пенсійний фонд має право встановити мінімальний розмір пенсійних внесків у розмірі не вище одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян у розрахунку на один місяць.      2. Пенсійний фонд має право встановити мінімальний розмір пенсійних внесків у розмірі не вище одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян у розрахунку на один місяць.  
789. 3. Розмір внесків до корпоративного або професійного пенсійних фондів, що здійснюються за власні кошти засновників цих фондів, визначається засновниками відповідно до цього Закону, крім випадків, коли для окремих категорій громадян такі внески встановлені законами України як обов'язкові.   -351- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 3 статті 53 викласти у такій редакції: "3. Розмір внесків до корпоративного або професійного пенсійних фондів, що здійснюються за власні кошти засновників цих фондів і роботодавців-платників, визначається засновниками і роботодавцями-платниками відповідно до цього Закону, крім випадків, коли для окремих категорій громадян такі внески встановлені законами України як обов'язкові. Засновники і роботодавці-платники корпоративних або професійних пенсійних фондів можуть пропонувати укладення договору страхування ризиків виплати пенсії по інвалідності або виплат у зв'язку зі смертю учасника фонду, обов'язкового для всіх учасників фонду. Загальний розмір страхових виплат, які здійснюються за таким видом страхування, не може перевищувати 20 відсотків розміру пенсійного внеску за кожного учасника, сплачуваного засновником та рободавцем-платником. Внески за цим видом страхування сплачуються у порядку, визначеному пенсійним контрактом. Роботодавець, який здійснює перерахування внесків до пенсійного фонду відкритого типу від імені своїх працівників - учасників цього пенсійного фонду може здійснювати страхові виплати для добровільного або обов'язкового страхування ризиків виплати пенсії по інвалідності або виплат у зв'язку зі смертю учасника фонду. Розмір таких виплат за таким видом страхування не може перевищувати 20 відсотків внесків, сплачуваних пенсійному фонду відкритого типу за кожного учасника, за умови що цей пенсійний фонд відкритого типу надає можливість придбати цей вид страхування як складову частину пенсійного контракту." Редакційні зміни у зв'язку з передбаченням нового суб'єкта недержавного пенсійного забезпечення . Необхідно також передбачити, що роботодавець, який здійснює перерахування внесків до пенсійного фонду відкритого типу від імені учасників цього пенсійного фонду, може здійснювати страхові виплати для добровільного або обов'язкового страхування життя чи на випадок інвалідності, розмір яких не може перевищувати 20% внесків, сплачуваних пенсійному фонду відкритого типу, за умови що цей пенсійний фонд відкритого типу надає можливість придбати цей вид страхування як складову частину пенсійного контракту  
Враховано   3. Розмір внесків до корпоративного або професійного пенсійних фондів, що здійснюються за власні кошти засновників цих фондів і роботодавців-платників, визначається засновниками і роботодавцями-платниками відповідно до цього Закону, крім випадків, коли для окремих категорій громадян такі внески встановлені законами України як обов'язкові. Засновники і роботодавці-платники корпоративних або професійних пенсійних фондів можуть пропонувати укладення договору страхування ризиків виплати пенсії по інвалідності або виплат у зв'язку зі смертю учасника фонду, обов'язкового для всіх учасників фонду. Загальний розмір страхових виплат, які здійснюються за таким видом страхування, не може перевищувати 20 відсотків розміру пенсійного внеску за кожного учасника, сплачуваного засновником та рободавцем-платником. Внески за цим видом страхування сплачуються у порядку, визначеному пенсійним контрактом. Роботодавець, який здійснює перерахування внесків до пенсійного фонду відкритого типу від імені своїх працівників - учасників цього пенсійного фонду може здійснювати страхові виплати для добровільного або обов'язкового страхування ризиків виплати пенсії по інвалідності або виплат у зв'язку зі смертю учасника фонду. Розмір таких виплат за таким видом страхування не може перевищувати 20 відсотків внесків, сплачуваних пенсійному фонду відкритого типу за кожного учасника, за умови що цей пенсійний фонд відкритого типу надає можливість придбати цей вид страхування як складову частину пенсійного контракту.  
790. 4. У разі обрання громадянами пенсійного фонду для накопичення обов'язкових страхових відрахувань розмір пенсійних внесків встановлюється відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".   -352- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
В частині 4 статті 53 після слів "обрання громадянами" добавити слово "недержавного". Редакційне уточнення  
Враховано   4. У разі обрання громадянами недержавного пенсійного фонду для накопичення обов'язкових страхових відрахувань, розмір пенсійних внесків встановлюється відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".  
791. 5. Максимальний розмір пенсійних внесків за пенсійними схемами недержавного пенсійного забезпечення не обмежується.      5. Максимальний розмір пенсійних внесків за пенсійними схемами недержавного пенсійного забезпечення не обмежується.  
792. 6. Пенсійні внески сплачуються не рідше одного разу на рік лише у національній валюті України шляхом готівкових або безготівкових розрахунків. Юридичні особи сплачують пенсійні внески лише у безготівковій формі.   -353- Горбачов В.С. (в.о. № 127)
У статті 53 пункт 6 викласти в такій редакції: "Пенсійні внески сплачуються не рідше одного разу на рік у національній валюті України або іноземній валюті шляхом готівкових або безготівкових рахунків. Юридичні особи сплачують пенсійні внески лише у безготівковій формі." Пропозиція суперечить чинному законодавству з валютного регулювання.  
Відхилено   6. Пенсійні внески сплачуються не рідше одного разу на рік лише у національній валюті України шляхом готівкових або безготівкових розрахунків. Юридичні особи сплачують пенсійні внески лише у безготівковій формі.  
793. 7. Пенсійні внески сплачуються шляхом зарахування відповідних грошових сум на поточний рахунок пенсійного фонду в банківській установі-зберігачі.      7. Пенсійні внески сплачуються шляхом зарахування відповідних грошових сум на поточний рахунок пенсійного фонду в банківській установі-зберігачі.  
794. Стаття 54. Інвестиційний дохід   -354- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
В статті 54 і далі по тексту слова "інвестиційний дохід" замінити словами "прибуток (збиток)". Назву статті 54 викласти у такій редакції: "Стаття 51. Прибуток (збиток) від інвестування пенсійних активів" Редакційна правка для узгодження термінології з податковим законодавством та законодавством про бухгалтерський облік.  
Враховано   Стаття 51. Прибуток (збиток) від інвестування пенсійних активів  
795. 1. Сукупний інвестиційний дохід, який є частиною пенсійних активів, формується за рахунок:   -355- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Абзац перший частини 1 статті 54 викласти у такій редакції: "1. Сукупний прибуток (збиток) інвестування від пенсійних активів, складається з:" 1 Редакційна правка для узгодження термінології з податковим законодавством та законодавством про бухгалтерський облік.  
Враховано   1. Сукупний прибуток (збиток) від інвестування пенсійних активів, складається з:  
796. 1) прибутку, який отримується від інвестування та розміщення пенсійних активів у цінні папери;   -356- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 1 частини 1 статті 54 викласти у такій редакції: "1) прибутку (збитку) від здійснення операцій з пенсійними активами;" Редакційна правка для узгодження термінології з податковим законодавством та законодавством про бухгалтерський облік.  
Враховано   1) прибутку (збитку) від здійснення операцій з пенсійними активами;  
797. 2) відсотків, які нараховуються та виплачуються на розміщені на депозитних банківських рахунках пенсійні активи у грошових коштах;   -357- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 2 частини 1 статті 54 викласти у такій редакції: "2) пасивних доходів, отриманих на пенсійні активи (відсотків, які нараховуються та виплачуються на розміщені на депозитних банківських рахунках пенсійні активи у грошових коштах, прибутку, який отримується на пенсійні активи, розміщені у цінні папери, тощо);" Редакційна правка для узгодження термінології з податковим законодавством та законодавством про бухгалтерський облік.  
Враховано   2) пасивних доходів, отриманих на пенсійні активи (відсотків, які нараховуються та виплачуються на розміщені на депозитних банківських рахунках пенсійні активи у грошових коштах, прибутку, який отримується на пенсійні активи, розміщені у цінні папери, тощо);  
798. 3) доходу, отриманого від інших видів інвестування пенсійних активів, дозволених законодавством.   -358- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 3 частини 1 статті 54 викласти у такій редакції: "3) прибутку (збитку) від переоцінки вартості пенсійних активів відповідно до Порядку визначення вартості пенсійних активів, зазначеного в частині 9 статті 47 цього Закону." Редакційна правка для узгодження термінології з податковим законодавством та законодавством про бухгалтерський облік.  
Враховано   3) прибутку (збитку) від переоцінки вартості пенсійних активів відповідно до Порядку визначення вартості пенсійних активів, зазначеного в частині 9 статті 47 цього Закону.  
799. 2. Інвестиційний дохід, який підлягає розподілу між учасниками пенсійного фонду, визначається як різниця між сукупним інвестиційним доходом, отриманим на всі активи фонду у звітному періоді, та сумою адміністративних видатків за цей період, пов'язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення у цьому фонді.   -359- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Абзац перший частини 2 статті 54 викласти у такій редакції: "2. Розподіл прибутку (збитку) між учасниками пенсійного фонду здійснюється пропорційно сумам, відображеним на їх індивідуальних пенсійних рахунках, на дату здійснення розподілу." Редакційна правка для узгодження термінології з податковим законодавством та законодавством про бухгалтерський облік.  
Враховано   2. Розподіл прибутку (збитку) між учасниками пенсійного фонду здійснюється пропорційно сумам, відображеним на їх індивідуальних пенсійних рахунках, на дату здійснення розподілу.  
800. Розподіл інвестиційного доходу між учасниками пенсійного фонду здійснюється шляхом обліку належних учасникам фонду часток інвестиційного доходу на індивідуальних пенсійних рахунках.   -360- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Абзац другий частини 2 статті 54 викласти у такій редакції: "Розподіл прибутку (збитку) між учасниками пенсійного фонду здійснюється шляхом обліку належних учасникам фонду часток прибутку (збитку) на індивідуальних пенсійних рахунках." Редакційна правка для узгодження термінології з податковим законодавством та законодавством про бухгалтерський облік.  
Враховано   Розподіл прибутку (збитку) між учасниками пенсійного фонду здійснюється шляхом обліку належних учасникам фонду часток прибутку (збитку) на індивідуальних пенсійних рахунках.  
801. 3. Пенсійний фонд не має права встановлювати мінімально гарантовану норму інвестиційного доходу за будь-якою пенсійною схемою.   -361- Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
Статті 54, п.3 Пенсійний фонд повинен встановлювати мінімально гарантовану норму дохідності своїх інвестиційних розміщень, інакше як оцінити Учаснику фонду дохідність своїх пенсійних активів порівняно з рівнем інфляції.  
Відхилено   3. Пенсійний фонд не має права встановлювати мінімально гарантовану норму прибутку за будь-якою пенсійною схемою.  
    -362- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 3 статті 54 викласти у такій редакції: "3. Пенсійний фонд не має права встановлювати мінімально гарантовану норму прибутку за будь-якою пенсійною схемою." Редакційна правка для узгодження термінології з податковим законодавством та законодавством про бухгалтерський облік.  
Враховано    
802. 4. Розподіл та облік інвестиційного доходу на індивідуальних пенсійних рахунках учасників відкритих та професійних пенсійних фондів здійснюється адміністратором щоденно за результатами інвестування пенсійних активів, виходячи з підрахунків чистої вартості одиниці пенсійних активів.   -363- Шаров І.Ф.
У п.4 статті 54 недоцільно встановлювати вимоги про щоденний контроль за чистими активами і розрахунок вартості одиниці пенсійних активів. Передбачити порядок визначення фінансових нормативів та забезпечення взаємного контролю органів, що здійснюють функції управління. Розподіл та облік інвестиційного доходу на індивідуальних пенсійних рахунках учасників професійних пенсійних фондах повинен здійснюватися аналогічно як і в корпоративних пенсійних фондах, тобто щомісячно, а не щоденно.  
Враховано   4. Облік прибутку (збитку) та розподіл його на індивідуальні пенсійні рахунки учасників пенсійного фонду здійснюється адміністратором не рідше ніж один раз на тиждень.  
    -364- Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
Стаття 54, п.4 Щоденний розподіл інвестиційного доходу немає ніякого сенсу, тому що розмір пенсійних активів, як і виплати пенсій повинні визначатися за місяць. Крім того, щоденний підрахунок значно збільшить адміністративні витрати пенсійних фондів, що зовсім недоречно.  
Враховано частково    
    -365- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 4 статті 54 викласи в такій редакції: "4. Облік прибутку (збитку) та розподіл його на індивідуальні пенсійні рахунки учасників пенсійного фонду здійснюється адміністратором не рідше ніж один раз на тиждень."  
Враховано    
803. Розподіл та облік інвестиційного доходу на індивідуальних пенсійних рахунках учасників корпоративного фонду здійснюється адміністратором щомісяця.   -366- Петров В.Б. (реєстр. картка № 270)
Виключити абзац 2 пункту 4 статті 54, та викласти пункт 4 у наступній редакції: "4. Розподіл та облік інвестиційного доходу на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійних фондів здійснюється адміністратором щоденно за результатами інвестування пенсійних активів, виходячи з підрахунків чистої вартості одиниці пенсійних активів."  
Враховано редакційно    
    -367- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Абзац 2 частини 4 статті 54 виключити, встановивши однаковий термін розрахунку для всіх типів фондів.  
Враховано    
804. 5. Використання інвестиційного доходу для цілей, не передбачених цим Законом, забороняється.   -368- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 5 статті 54 викласти в такій редакції: "5. Використання прибутку, отриманого від пенсійнох активів для цілей, не передбачених цим Законом, забороняється." Редакційна правка для узгодження термінології з податковим законодавством та законодавством про бухгалтерський облік.  
Враховано   5. Використання прибутку, отриманого від пенсійних активів для цілей, не передбачених цим Законом, забороняється.  
805. 6. У разі коли за висновком аудитора або в результаті перевірки державними органами, які здійснюють нагляд та контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення, річний інвестиційний дохід пенсійного фонду визнаний неприйнятно низьким порівняно з ринковими показниками або річними інвестиційними доходами пенсійних фондів такого ж виду, Державна інспекція з пенсійного страхування має право зобов'язати раду пенсійного фонду внести зміни до інвестиційної декларації фонду, замінити компанію, що здійснює управління пенсійними активами, або вжити інших заходів для забезпечення належного рівня інвестиційного доходу.   -369- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 6 статті 54 викласти в такій редакції: "6. У разі коли за висновком державних органів, які здійснюють нагляд та контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення, річний прибуток пенсійного фонду визнаний неприйнятно низьким порівняно з ринковими показниками або річними прибутками інших пенсійних фондів, спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг зобов'язаний: 1) рекомендувати раді пенсійного фонду розглянути питання щодо внесення змін до інвестиційної декларації фонду, заміни компанії, що здійснює управління пенсійними активами, або проведення інших заходів для забезпечення належного рівня інвестиційного доходу; 2) повідомити про це Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку; 3) оприлюднити таку інформацію в органі преси в якому була здійснена публікація інвестиційної декларації такого фонду." Узгодження термінології з податковим законодавством та законодавством про бухгалтерський облік та посилення контролю за діяльністю фонду.  
Враховано   6. У разі коли за висновком державних органів, які здійснюють нагляд та контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення, річний прибуток пенсійного фонду визнаний неприйнятно низьким порівняно з ринковими показниками або річними прибутками інших пенсійних фондів, спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг зобов'язаний: 1) рекомендувати раді пенсійного фонду розглянути питання щодо внесення змін до інвестиційної декларації фонду, заміни компанії, що здійснює управління пенсійними активами, або проведення інших заходів для забезпечення належного рівня інвестиційного доходу; 2) повідомити про це Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку; 3) оприлюднити таку інформацію в органі преси в якому була здійснена публікація інвестиційної декларації такого фонду.  
806. 7. Порядок обчислення, розподілу та обліку інвестиційного доходу, пов'язаного з діяльністю з недержавного пенсійного забезпечення, визначається центральним органом виконавчої влади у сфері регулювання цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Державною інспекцією з пенсійного страхування.   -370- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 7 статті 54 викласти у такій редакції: "7. Особливості порядку обчислення та обліку прибутку пенсійного фонду, встановлюються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг разом з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку." Узгодження термінології з податковим законодавством та законодавством про бухгалтерський облік  
Враховано   7. Особливості порядку обчислення та обліку прибутку пенсійного фонду, встановлюються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг разом з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  
807. Розділ 7. Звітність та оприлюднення інформації щодо недержавного пенсійного забезпечення      Розділ 7. Звітність та оприлюднення інформації щодо недержавного пенсійного забезпечення  
808. Стаття 55. Порядок звітності у сфері недержавного пенсійного забезпечення   -371- Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
Статті 55 Дуже великий обсяг звітності та зайвої інформації, який забере багато часу та зусиль у адміністрації пенсійних фондів. Замість цього достатньо оприлюднювати фінансові показники діяльності щодо збереження пенсійних активів, ця інформація в першу чергу повинна зацікавити учасників фонду. Через необхідність забезпечення захисту пенсійних активів  
Відхилено   Стаття 52. Порядок звітності у сфері недержавного пенсійного забезпечення  
809. 1. Адміністратори у встановленому цим Законом порядку подають звітність з недержавного пенсійного забезпечення Державній інспекції з пенсійного страхування, Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, учасникам та раді пенсійних фондів, з якими вона уклала договори.   -372- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
В частині 1 статті 55 слово "адміністратори" замінити на слова "компанії, що здійснюють управління пенсмійним фондом"  
Враховано   1. Компанії, що здійснюють управління пенсмійним фондом, у встановленому цим Законом порядку подають звітність з недержавного пенсійного забезпечення спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, учасникам та раді пенсійних фондів, з якими вона уклала договори.  
810. Компанії, що здійснюють управління пенсійними активами, подають звітність з недержавного пенсійного забезпечення раді фонду, Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також інформацію, відображену в цій звітності, Державній інспекції з пенсійного страхування.   -373- Петров В.Б. (реєстр. картка № 270)
У статті 55 пункт 1 абзац 2 та абзац 3 після слів "раді фонду," додати "адміністратору," і далі за текстом. Це посилює контроль за пенсійнми активами  
Враховано   Компанії, що здійснюють управління пенсійними активами, подають звітність з недержавного пенсійного забезпечення раді фонду, адміністратору, Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також інформацію, відображену в цій звітності, спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.  
811. Банківські установи-зберігачі пенсійних фондів подають у передбаченому цим Законом порядку звітність раді фонду, Національному банку України, а інформацію, відображену в цій звітності, - Державній інспекції з пенсійного страхування і Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.      Банківські установи-зберігачі пенсійних фондів подають у передбаченому цим Законом порядку звітність раді фонду, адміністратору, Національному банку України, а інформацію, відображену в цій звітності, - спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг і Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.  
812. 2. Звітність раді пенсійного фонду подається відповідно до цього Закону та умов укладених договорів. Звітність та інформація державним органам подається в обсягах, визначених цим Законом, та у порядку, встановленому і погодженому відповідно Державною інспекцією з пенсійного страхування, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Національним банком України.      2. Звітність раді пенсійного фонду подається відповідно до цього Закону та умов укладених договорів. Звітність та інформація державним органам подається в обсягах, визначених цим Законом, та у порядку, встановленому і погодженому відповідно спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Національним банком України.  
813. 3. Звітність та інформація, що подається адміністратором, має містити таку інформацію окремо щодо кожного пенсійного фонду:      3. Звітність та інформація, що подається адміністратором, має містити таку інформацію окремо щодо кожного пенсійного фонду:  
814. склад і вартість пенсійних активів фонду у цінних паперах із зазначенням їх емітентів та інвестиційного рейтингу;   -374- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Доповнити абзац другий частини 3 статті 55 словами "(якщо такий є)".  
Враховано   склад і вартість пенсійних активів фонду у цінних паперах із зазначенням їх емітентів та інвестиційного рейтингу (якщо такий є);  
815. склад і вартість пенсійних активів у грошових коштах та їх розміщення;   -375- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Доповнити абзац третій частини 3 статті 55 словами "(включаючи зазначення відсотків, вкладених в окремих емітентів)".  
Враховано   склад і вартість пенсійних активів у грошових коштах та їх розміщення (включаючи зазначення відсотків, вкладених в окремих емітентів);  
816. склад і вартість інших пенсійних активів, дозволених законодавством;      склад і вартість інших пенсійних активів, дозволених законодавством;  
817. зміна загальної чистої вартості пенсійних активів фонду;      зміна загальної чистої вартості пенсійних активів фонду;  
818. загальний обсяг пенсійних виплат з розбивкою за видами;   -376- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
В абзаці шостому частини 3 статті 55 слова "з розбивкою" замінити на слова "з розподілом".  
Враховано   загальний обсяг пенсійних виплат з розподілом за видами; зміни чисельності учасників фонду у порівнянні з попереднім звітним періодом із зазначенням кількості нових учасників пенсійного фонду, в тому числі тих, які перейшли з інших фондів, та кількості учасників пенсійного фонду, які перейшли до інших фондів;  
    -377- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Доповнити частину 3 статті 55 абзацом сьомим такого змісту: "зміни чисельності учасників фонду у порівнянні з попереднім звітним періодом із зазначенням кількості нових учасників пенсійного фонду, в тому числі тих, які перейшли з інших фондів, та кількості учасників пенсійного фонду, які перейшли до інших фондів;" Переліку звітних даних бракує таких даних про загальну чисельність платників внесків як, наприклад: зміни у чисельності платників внесків у порівнянні з попереднім звітним періодом; кількість нових платників внесків; кількість платників внесків, які перейшли з інших фондів; кількість платників внесків, які перейшли до інших фондів; середній розмір внеску тощо.  
Враховано    
819. види та обсяги адміністративних видатків пенсійного фонду.   -378- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Абзац сьомий частини 3 статті 55 вважати абзацом восьмим.  
Враховано   види та обсяги адміністративних видатків пенсійного фонду; кількість одиниць пенсійних внесків фонду та вартість одиниці пенсійних внесків.  
    -379- Петров В.Б. (реєстр. картка № 270)
У статті 55 пункт 3 додати абзац: "кількість одиниць пенсійних активів фонду та вартість одиниці пенсійних активів;"  
Враховано по суті   
    -380- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 3 статті 55 доповнити новим абзацом дев'ятим такого змісту: "кількість одиниць пенсійних внесків фонду та вартість одиниці пенсійних внесків."  
Враховано    
820. 4. Звітність та інформація, що подається компанією, яка здійснює управління пенсійними активами, має містити окремо щодо кожного пенсійного фонду таку інформацію:      4. Звітність та інформація, що подається компанією, яка здійснює управління пенсійними активами, має містити окремо щодо кожного пенсійного фонду таку інформацію:  
821. склад і вартість пенсійних активів фонду у цінних паперах із зазначенням їх емітентів та інвестиційного рейтингу;      склад і вартість пенсійних активів фонду у цінних паперах із зазначенням їх емітентів та інвестиційного рейтингу;  
822. склад і вартість пенсійних активів у грошових коштах та їх розміщення;      склад і вартість пенсійних активів у грошових коштах та їх розміщення;  
823. склад і вартість інших пенсійних активів, дозволених законодавством;      склад і вартість інших пенсійних активів, дозволених законодавством;  
824. звіт про операції з пенсійними активами.      звіт про операції з пенсійними активами.  
825. 5. Інформація про діяльність з недержавного пенсійного забезпечення, яка підлягає оприлюдненню адміністратором, має містити такі відомості:      5. Інформація про діяльність з недержавного пенсійного забезпечення, яка підлягає оприлюдненню адміністратором, має містити такі відомості:  
826. 1) дані про місцезнаходження постійно діючих керівних органів (юридична адреса), відомості про керівних осіб, відомості про аудитора адміністратора із зазначенням реквізитів дозволів (ліцензій) на право провадження ним відповідної професійної діяльності та дані про його керівних осіб, повідомлення про зміни, які сталися в органах управління адміністратора, а також про результати перевірок його діяльності аудитором та Державною інспекцією з пенсійного страхування;      1) дані про місцезнаходження постійно діючих керівних органів (юридична адреса), відомості про керівних осіб, відомості про аудитора адміністратора із зазначенням реквізитів дозволів (ліцензій) на право провадження ним відповідної професійної діяльності та дані про його керівних осіб, повідомлення про зміни, які сталися в органах управління адміністратора, а також про результати перевірок його діяльності аудитором та спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг;  
827. 2) дані про кожний пенсійний фонд, з яким компанією з управління пенсійним фондом укладені договори, а саме:      2) дані про кожний пенсійний фонд, з яким компанією з управління пенсійним фондом укладені договори, а саме:  
828. повна назва, місцезнаходження (юридична адреса) та склад ради пенсійного фонду;      повна назва, місцезнаходження (юридична адреса) та склад ради пенсійного фонду;  
829. стислий зміст інвестиційної декларації фонду із зазначенням типу (відкритий, корпоративний чи професійний) та виду фонду (агресивний, поміркований чи консервативний);   -381- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Абзац 3 пункту 2 частини 5 статті 55 викласти у такій редакції: "стислий зміст інвестиційної декларації фонду, затверджений радою фонду, із зазначенням внесених до декларації змін;"  
Враховано   стислий зміст інвестиційної декларації фонду, затверджений радою фонду, із зазначенням внесених до декларації змін;  
830. дані про місцезнаходження постійно діючих керівних органів (юридична адреса) компанії, що здійснює управління пенсійними активами, банківської установи-зберігача та аудитора пенсійного фонду із зазначенням реквізитів дозволів (ліцензій) на право провадження ними відповідної професійної діяльності та дані про їх керівних осіб;      дані про місцезнаходження постійно діючих керівних органів (юридична адреса) компанії, що здійснює управління пенсійними активами, зберігача та аудитора пенсійного фонду із зазначенням реквізитів дозволів (ліцензій) на право провадження ними відповідної професійної діяльності та дані про їх керівних осіб;  
831. загальні розміри витрат, які здійснюються за рахунок пенсійних активів фонду, із зазначенням розмірів винагород за послуги компанії з управління пенсійним фондом, компанії, що здійснює управління пенсійними активами, банківської установи-зберігача, аудитора, осіб, які надають консультаційні послуги, членів ради фонду у разі встановлення їм оплати, а також тарифи, за якими оплачуються послуги торговців цінними паперами (посередників), та витрати на перереєстрацію прав власності;      загальні розміри витрат, які здійснюються за рахунок пенсійних активів фонду, із зазначенням розмірів винагород за послуги компанії з управління пенсійним фондом, компанії, що здійснює управління пенсійними активами, зберігача, аудитора, осіб, які надають консультаційні послуги, членів ради фонду у разі встановлення їм оплати, а також тарифи, за якими оплачуються послуги торговців цінними паперами (посередників), та витрати на перереєстрацію прав власності;  
832. відомості про прибутки та збитки, пов'язані з розміщенням пенсійних активів фонду;      відомості про прибутки та збитки, пов'язані з розміщенням пенсійних активів фонду;  
833. дані про загальну вартість пенсійних активів фонду;      дані про загальну вартість пенсійних активів фонду;  
834. відомості про об'єкти інвестування, в які розміщено понад 5 відсотків пенсійних активів фонду у цінних паперах;      відомості про об'єкти інвестування, в які розміщено понад 5 відсотків пенсійних активів фонду у цінних паперах;  
835. перелік емітентів, в яких пенсійний фонд володіє в цінних паперах більш ніж 5 відсотками їх статутного фонду;      перелік емітентів, в яких пенсійний фонд володіє в цінних паперах більш ніж 5 відсотками їх статутного фонду;  
836. дані про інші пенсійні активи, дозволені законодавством (із зазначенням частки від сукупних пенсійних активів фонду);      дані про інші пенсійні активи, дозволені законодавством (із зазначенням частки від сукупних пенсійних активів фонду);  
837. результати аудиторських перевірок діяльності пенсійного фонду та висновки за результатами перевірок, що здійснюються державними органами.      результати аудиторських перевірок діяльності пенсійного фонду та висновки за результатами перевірок, що здійснюються державними органами.  
838. 6. Адміністратор зобов'язаний безкоштовно надавати кожному учаснику пенсійного фонду, яким він управляє, не рідше одного разу на рік письмовий звіт про стан пенсійних активів фонду, види і обсяги адміністративних видатків пенсійного фонду та вартість пенсійних активів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника, а також надавати таку інформацію за письмовим запитом учасника за плату, крім випадків, коли ця інформація необхідна учаснику для укладення договору про страхування довічної пенсії або пенсії на визначений строк. Максимальний розмір плати за надання інформації за письмовим запитом учасників установлюється Державною інспекцією з пенсійного страхування.   -382- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 6 статті 55 викласти у такій редакції: "6. Адміністратор зобов'язаний безкоштовно надавати кожному учаснику відповідного пенсійного фонду, яким він управляє, не рідше одного разу на рік інформацію та письмовий звіт за формою та в обсягах, встановлених спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, про стан пенсійних активів фонду, види і обсяги адміністративних видатків пенсійного фонду та вартість пенсійних активів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника, а також надавати таку інформацію за письмовим запитом учасника за плату, крім випадків, коли ця інформація необхідна учаснику для укладення договору про страхування довічної пенсії або пенсії на визначений строк. Максимальний розмір плати за надання інформації за письмовим запитом учасників установлюється спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг. Для учасників, які отримують пенсійні виплати з фонду, додатково надається інформація про загальний обсяг здійснених їм виплат, розмір щомісячних виплат та залишку на індивідуальному рахунку (у разі виплат пенсії)." Доцільно надати спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг право визначати обсяги та форму надання письмого звіту кожному учаснику фонду.  
Враховано   6. Адміністратор зобов'язаний безкоштовно надавати кожному учаснику відповідного пенсійного фонду, яким він управляє, не рідше одного разу на рік інформацію та письмовий звіт за формою та в обсягах, встановлених спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, про стан пенсійних активів фонду, види і обсяги адміністративних видатків пенсійного фонду та вартість пенсійних активів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника, а також надавати таку інформацію за письмовим запитом учасника за плату, крім випадків, коли ця інформація необхідна учаснику для укладення договору про страхування довічної пенсії або пенсії на визначений строк. Максимальний розмір плати за надання інформації за письмовим запитом учасників установлюється спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг. Для учасників, які отримують пенсійні виплати з фонду, додатково надається інформація про загальний обсяг здійснених їм виплат, розмір щомісячних виплат та залишку на індивідуальному рахунку (у разі виплат пенсії).  
839. 7. Інформація, що підлягає оприлюдненню та опублікуванню відповідно до цього Закону, не є конфіденційною. Інформація про стан пенсійних активів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку окремого учасника пенсійного фонду, є конфіденційною і не підлягає розголошенню чи опублікуванню, крім випадків, установлених законодавством України.   -383- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 7 статті 55 викласти у такій редакції: "7. Інформація, що підлягає оприлюдненню та опублікуванню відповідно до цього Закону, не є конфіденційною. Інформація про пенсійні внески, пенсійні виплати та стан пенсійних активів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку окремого учасника пенсійного фонду, є конфіденційною і не підлягає розголошенню чи опублікуванню, крім випадків, установлених законодавством України."  
Враховано   7. Інформація, що підлягає оприлюдненню та опублікуванню відповідно до цього Закону, не є конфіденційною. Інформація про пенсійні внески, пенсійні виплати та стан пенсійних активів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку окремого учасника пенсійного фонду, є конфіденційною і не підлягає розголошенню чи опублікуванню, крім випадків, установлених законодавством України.  
840. 8. Оприлюднення інформації відкритих пенсійних фондів здійснюється шляхом опублікування в друкованих та електронних засобах масової інформації, по телебаченню та радіомовленню, іншими шляхами в порядку, встановленому Державною інспекцією з пенсійного страхування.      8. Оприлюднення інформації відкритих пенсійних фондів здійснюється шляхом опублікування в друкованих та електронних засобах масової інформації, по телебаченню та радіомовленню, іншими шляхами в порядку, встановленому спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.  
841. Особливості подання звітності корпоративними та професійними пенсійними фондами та її оприлюднення визначаються Державною інспекцією з пенсійного страхування.   -384- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
В абзаці 2 частини 8 статті 55 виключити слова "корпоративними та професійними".  
Враховано   Особливості подання звітності пенсійними фондами та її оприлюднення визначаються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.  
842. Стаття 56. Вимоги до рекламної інформації про діяльність з недержавного пенсійного забезпечення      Стаття 53. Вимоги до рекламної інформації про діяльність з недержавного пенсійного забезпечення  
843. 1. Будь-яка реклама діяльності з недержавного пенсійного забезпечення, яку планується розповсюдити та використати, має бути подана Державній інспекції з пенсійного страхування і Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку не пізніше ніж за 5 днів до дня її оприлюднення.      1. Будь-яка реклама діяльності з недержавного пенсійного забезпечення, яку планується розповсюдити та використати, має бути подана спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг і Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку не пізніше ніж за 5 днів до дня її оприлюднення.  
844. 2. Державна інспекція з пенсійного страхування та/або Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку мають право заборонити оприлюднення реклами або винести рішення, яким зобов'язується внесення змін до рекламних матеріалів, які, на їх думку, не відповідають дійсності або вимогам цього Закону.      2. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг та/або Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку мають право заборонити оприлюднення реклами або винести рішення, яким зобов'язується внесення змін до рекламних матеріалів, які, на їх думку, не відповідають дійсності або вимогам цього Закону.  
845. 3. Особи-рекламодавці, що надають для оприлюднення або оприлюднюють будь-яку рекламу, пов'язану з недержавним пенсійним забезпеченням, несуть відповідальність за її достовірність відповідно до законодавства.      3. Особи-рекламодавці, що надають для оприлюднення або оприлюднюють будь-яку рекламу, пов'язану з недержавним пенсійним забезпеченням, несуть відповідальність за її достовірність відповідно до законодавства.  
846. 4. Під час здійснення реклами діяльності, пов'язаної з недержавним пенсійним забезпеченням, забороняється:      4. Під час здійснення реклами діяльності, пов'язаної з недержавним пенсійним забезпеченням, забороняється:  
847. 1) використовувати інформацію з питань недержавного пенсійного забезпечення, що не відповідає положенням статуту пенсійного фонду і контрактам, що укладаються з учасниками такого фонду;      1) використовувати інформацію з питань недержавного пенсійного забезпечення, що не відповідає положенням статуту пенсійного фонду і контрактам, що укладаються з учасниками такого фонду;  
848. 2) використовувати рекламу з метою недобросовісної конкуренції шляхом зазначення недоліків діяльності осіб, які здійснюють аналогічну професійну діяльність з недержавного пенсійного забезпечення, незалежно від того, чи відповідають такі недоліки дійсності;      2) використовувати рекламу з метою недобросовісної конкуренції шляхом зазначення недоліків діяльності осіб, які здійснюють аналогічну професійну діяльність з недержавного пенсійного забезпечення, незалежно від того, чи відповідають такі недоліки дійсності;  
849. 3) зазначати в рекламі або гарантувати прогнозоване або очікуване зростання пенсійних активів фондів та прогнозовані розміри пенсій, що будуть виплачуватися;      3) зазначати в рекламі або гарантувати прогнозоване або очікуване зростання пенсійних активів фондів та прогнозовані розміри пенсій, що будуть виплачуватися;  
850. 4) дарувати або обіцяти дарунки потенційним учасникам пенсійних фондів, або здійснювати будь-які інші стимулюючі заходи, що можуть вплинути на вибір того чи іншого пенсійного фонду його потенційним учасником.      4) дарувати або обіцяти дарунки потенційним учасникам пенсійних фондів, або здійснювати будь-які інші стимулюючі заходи, що можуть вплинути на вибір того чи іншого пенсійного фонду його потенційним учасником.  
851. 5. Реклама діяльності з недержавного пенсійного забезпечення здійснюється шляхом її опублікування в друкованих та електронних засобах масової інформації, по телебаченню та радіомовленню, іншими шляхами.      5. Реклама діяльності з недержавного пенсійного забезпечення здійснюється шляхом її опублікування в друкованих та електронних засобах масової інформації, по телебаченню та радіомовленню, іншими шляхами.  
852. 6. За порушення вимог цієї статті Державна інспекція з пенсійного страхування має право застосовувати до винних осіб заходи впливу, встановлені законодавством.      6. За порушення вимог цієї статті спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг має право застосовувати до винних осіб заходи впливу, встановлені законодавством.  
853. Стаття 57. Вимоги до осіб, які надають агентські послуги      Стаття 54. Вимоги до осіб, які надають агентські послуги  
854. 1. Особи, які надають агентські послуги в сфері недержавного пенсійного забезпечення, мають право надавати такі послуги лише після внесення відомостей про них до реєстру осіб, які надають агентські послуги, в порядку, встановленому Державною інспекцією з пенсійного страхування відповідно до цього Закону.      1. Особи, які надають агентські послуги в сфері недержавного пенсійного забезпечення, мають право надавати такі послуги лише після внесення відомостей про них до реєстру осіб, які надають агентські послуги, в порядку, встановленому спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг відповідно до цього Закону.  
855. 2. Для забезпечення достовірності рекламної інформації в сфері недержавного пенсійного забезпечення особи, які надають агентські послуги, зобов'язані керуватись у своїй діяльності вимогами, встановленими цим Законом та Державною інспекцією з пенсійного страхування.      2. Для забезпечення достовірності рекламної інформації в сфері недержавного пенсійного забезпечення особи, які надають агентські послуги, зобов'язані керуватись у своїй діяльності вимогами, встановленими цим Законом та спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.  
856. 3. До агентських послуг належать:      3. До агентських послуг належать:  
857. 1) будь-яка дозволена законодавством діяльність, спрямована на переконання осіб укласти пенсійний контракт з відкритим або професійним пенсійним фондом або залишитись учасником цього фонду;      1) будь-яка дозволена законодавством діяльність, спрямована на переконання осіб укласти пенсійний контракт з відкритим або професійним пенсійним фондом або залишитись учасником цього фонду;  
858. 2) послуги з укладення пенсійних контрактів від імені відкритого та професійного фонду;      2) послуги з укладення пенсійних контрактів від імені відкритого та професійного фонду;  
859. 3) послуги, що надаються під час укладення пенсійних контрактів.      3) послуги, що надаються під час укладення пенсійних контрактів.  
860. 4. Внесення відомостей про осіб, що надають агентські послуги, до спеціального реєстру Державної інспекції з пенсійного страхування провадиться на підставі поданої компанією з управління пенсійним фондом заяви за формою, встановленою Державною інспекцією з пенсійного страхування.      4. Внесення відомостей про осіб, що надають агентські послуги, до спеціального реєстру спеціально уповноваженого органа виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг провадиться на підставі поданої компанією з управління пенсійним фондом заяви за формою, встановленою спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.  
861. 5. Реєстр осіб, що надають агентські послуги, містить таку інформацію:      5. Реєстр осіб, що надають агентські послуги, містить таку інформацію:  
862. 1) основні особові дані про осіб, що надають агентські послуги:      1) основні особові дані про осіб, що надають агентські послуги:  
863. прізвище, ім'я та по-батькові фізичної особи або повна назва юридичної особи;      прізвище, ім'я та по-батькові фізичної особи або повна назва юридичної особи;  
864. дату і місце народження та адреса постійного місця проживання фізичної особи або місцезнаходження постійно діючого керівного органу та поштова адреса юридичної особи;      дату і місце народження та адреса постійного місця проживання фізичної особи або місцезнаходження постійно діючого керівного органу та поштова адреса юридичної особи;  
865. ідентифікаційний код фізичної особи або реєстраційні реквізити юридичної особи;      ідентифікаційний код фізичної особи або реєстраційні реквізити юридичної особи;  
866. 2) назву пенсійного фонду та назву компанії з управління пенсійним фондом, яка здійснює управління цим фондом, від імені яких особа надає агентські послуги.      2) назву пенсійного фонду та назву компанії з управління пенсійним фондом, яка здійснює управління цим фондом, від імені яких особа надає агентські послуги.  
867. 6. Фізична особа має право надавати агентські послуги в сфері недержавного пенсійного забезпечення, якщо вона:      6. Фізична особа має право надавати агентські послуги в сфері недержавного пенсійного забезпечення, якщо вона:  
868. 1) є дієздатною, досягла вісімнадцятирічного віку і є резидентом України;      1) є дієздатною, досягла вісімнадцятирічного віку і є резидентом України;  
869. 2) не має судимості за умисні злочини;      2) не має судимості за умисні злочини;  
870. 3) отримала відповідний кваліфікаційний сертифікат агента в порядку, встановленому Державною інспекцією з пенсійного страхування.      3) отримала відповідний кваліфікаційний сертифікат агента в порядку, встановленому спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.  
871. 7. Юридична особа має право надавати агентські послуги в сфері недержавного пенсійного забезпечення, якщо вона має працівників, які відповідають вимогам, зазначеним в частині шостій цієї статті. При цьому лише зазначені працівники такої юридичної особи мають право здійснювати функції, пов'язані з наданням агентських послуг в сфері недержавного пенсійного забезпечення.      7. Юридична особа має право надавати агентські послуги в сфері недержавного пенсійного забезпечення, якщо вона має працівників, які відповідають вимогам, зазначеним в частині шостій цієї статті. При цьому лише зазначені працівники такої юридичної особи мають право здійснювати функції, пов'язані з наданням агентських послуг в сфері недержавного пенсійного забезпечення.  
872. 8. Вилучення з реєстру особи, яка надає агентські послуги у сфері недержавного пенсійного забезпечення, здійснюється за письмовою заявою компанії з управління пенсійним фондом або за рішенням Державної інспекції з пенсійного страхування у разі, коли:      8. Вилучення з реєстру особи, яка надає агентські послуги у сфері недержавного пенсійного забезпечення, здійснюється за письмовою заявою компанії з управління пенсійним фондом або за рішенням спеціально уповноваженого органа виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг у разі, коли:  
873. 1) особа розірвала договір з компанією з управління пенсійним фондом про надання агентських послуг;      1) особа розірвала договір з компанією з управління пенсійним фондом про надання агентських послуг;  
874. 2) особа втратила дієздатність або була ліквідована як юридична особа;      2) особа втратила дієздатність або була ліквідована як юридична особа;  
875. 3) особа надає агентські послуги з порушенням законодавства;      3) особа надає агентські послуги з порушенням законодавства;  
876. 4) щодо цієї особи набрав законної сили обвинувальний вирок суду за скоєння умисного злочину.      4) щодо цієї особи набрав законної сили обвинувальний вирок суду за скоєння умисного злочину.  
877. 9. Компанія з управління пенсійним фондом повідомляє Державну інспекцію з пенсійного страхування про припинення надання особою агентських послуг протягом двох робочих днів з дня такого припинення. На підставі цього повідомлення Державна інспекція з пенсійного страхування робить відповідну відмітку в реєстрі осіб, що надають агентські послуги.      9. Компанія з управління пенсійним фондом повідомляє спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг про припинення надання особою агентських послуг протягом двох робочих днів з дня такого припинення. На підставі цього повідомлення Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг робить відповідну відмітку в реєстрі осіб, що надають агентські послуги.  
878. 10. Особи, що надають агентські послуги в сфері недержавного пенсійного забезпечення, несуть відповідальність за неналежне виконання покладених на них повноважень відповідно до положень укладеного з ним договору та законодавства.      10. Особи, що надають агентські послуги в сфері недержавного пенсійного забезпечення, несуть відповідальність за неналежне виконання покладених на них повноважень відповідно до положень укладеного з ним договору та законодавства.  
879. Розділ 8. Пенсійний контракт та пенсійна схема      Розділ 8. Пенсійний контракт та пенсійна схема  
880. Стаття 58. Пенсійний контракт      Стаття 55. Пенсійний контракт  
881. 1. Недержавне пенсійне забезпечення пенсійними фондами здійснюється на підставі пенсійного контракту, укладеного в установленому цим Законом порядку між пенсійним фондом та учасником або вкладником пенсійного фонду на користь учасника. Пенсійний контракт від імені пенсійного фонду укладає адміністратор.      1. Недержавне пенсійне забезпечення пенсійними фондами здійснюється на підставі пенсійного контракту, укладеного в установленому цим Законом порядку між пенсійним фондом та учасником або вкладником пенсійного фонду на користь учасника. Пенсійний контракт від імені пенсійного фонду укладає адміністратор.  
882. 2. Вкладниками за пенсійним контрактом можуть бути роботодавці та фізичні особи, які досягли вісімнадцятирічного віку, або не досягли цього віку, але працюють за наймом чи провадять іншу діяльність, пов'язану з отриманням доходу. Вкладники пенсійного фонду, що є фізичними особами, які вносять платежі на власні індивідуальні пенсійні рахунки, є також учасниками фонду.      2. Вкладниками за пенсійним контрактом можуть бути роботодавці та фізичні особи, які досягли вісімнадцятирічного віку, або не досягли цього віку, але працюють за наймом чи провадять іншу діяльність, пов'язану з отриманням доходу. Вкладники пенсійного фонду, що є фізичними особами, які вносять платежі на власні індивідуальні пенсійні рахунки, є також учасниками фонду.  
883. Фізичні особи, які не є роботодавцями, мають право робити пенсійні внески лише на свою користь та користь свого подружжя.      Фізичні особи, які не є роботодавцями, мають право робити пенсійні внески лише на свою користь та користь свого подружжя.  
884. 3. Учасниками пенсійного фонду є фізичні особи, які роблять внески на свою користь самостійно, або на користь яких робляться пенсійні внески їх роботодавцями або подружжям. Учасники фонду мають право на недержавне пенсійне забезпечення на умовах і в порядку, визначених пенсійними схемами відповідного фонду.   -385- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 3 статті 58 викласти у такій редакції: "3. Учасниками пенсійного фонду є фізичні особи, які роблять внески на свою користь самостійно, або на користь яких робляться пенсійні внески їх роботодавцями, подружжям, дітьми чи батьками. Учасники фонду мають право на недержавне пенсійне забезпечення на умовах і в порядку, визначених пенсійними схемами відповідного фонду. Учасники відкритого пенсійного фонду мають право залишатися учасниками фонду у разі припинення здійснення внесків на їх користь до виникнення права таких учасників на отримання пенсійних виплат."  
Враховано   3. Учасниками пенсійного фонду є фізичні особи, які роблять внески на свою користь самостійно, або на користь яких робляться пенсійні внески їх роботодавцями, подружжям, дітьми чи батьками. Учасники фонду мають право на недержавне пенсійне забезпечення на умовах і в порядку, визначених пенсійними схемами відповідного фонду. Учасники відкритого пенсійного фонду мають право залишатися учасниками фонду у разі припинення здійснення внесків на їх користь до виникнення права таких учасників на отримання пенсійних виплат.  
885. 4. Особі, яка відповідає вимогам цього Закону, не може бути відмовлено в укладенні пенсійного контракту з відкритим пенсійним фондом. Корпоративний або професійний пенсійні фонди можуть укладати пенсійні контракти з вкладником, який діє на користь фізичної особи, або з фізичною особою тільки за умови відповідності цієї особи вимогам щодо членства в таких фондах, визначених статутами фондів.      4. Особі, яка відповідає вимогам цього Закону, не може бути відмовлено в укладенні пенсійного контракту з відкритим пенсійним фондом. Корпоративний або професійний пенсійні фонди можуть укладати пенсійні контракти з вкладником, який діє на користь фізичної особи, або з фізичною особою тільки за умови відповідності цієї особи вимогам щодо членства в таких фондах, визначених статутами фондів.  
886. 5. Кожний вкладник може укласти один або кілька пенсійних контрактів з одним чи кількома пенсійними фондами на користь осіб, визначених цим Законом. Учасники фондів мають право укладати пенсійні контракти з одним або кількома пенсійними фондами за власним вибором.      5. Кожний вкладник може укласти один або кілька пенсійних контрактів з одним чи кількома пенсійними фондами на користь осіб, визначених цим Законом. Учасники фондів мають право укладати пенсійні контракти з одним або кількома пенсійними фондами за власним вибором.  
887. 6. Учасник відкритого або професійного пенсійного фонду має право змінити його шляхом розірвання пенсійного контракту в односторонньому порядку та укладення пенсійного контракту з іншим відкритим пенсійним фондом. При цьому пенсійні активи учасника передаються до іншого обраного ним фонду за рахунок учасника та в розмірі вартості пенсійних активів, що обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку, крім видатків на передачу пенсійних активів.      6. Учасник відкритого або професійного пенсійного фонду має право змінити його шляхом розірвання пенсійного контракту в односторонньому порядку та укладення пенсійного контракту з іншим відкритим пенсійним фондом. При цьому пенсійні активи учасника передаються до іншого обраного ним фонду за рахунок учасника та в розмірі вартості пенсійних активів, що обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку, крім видатків на передачу пенсійних активів.  
888. Видатки на передачу пенсійних активів обчислюються компанією з управління пенсійним фондом за методикою, встановленою Державною інспекцією з пенсійного страхування.      Видатки на передачу пенсійних активів обчислюються компанією з управління пенсійним фондом за методикою, встановленою спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.  
889. 7. Учасник корпоративного пенсійного фонду зобов'язаний змінити його у разі припинення трудових відносин з роботодавцем - засновником фонду шляхом розірвання пенсійного контракту та укладення нового пенсійного контракту з будь-яким іншим фондом. При цьому пенсійні активи учасника передаються до іншого фонду за рахунок роботодавця - засновника корпоративного фонду, а витрати, пов'язані з передачею пенсійних активів учасника фонду, відносяться до валових витрат роботодавця-засновника корпоративного фонду.   -386- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Доповнити частину 7 Статті 58 другим абзацом такого змісту: "Пенсійні активи учасника фонду передаються до іншого фонду за його рахунок у разі розірвання трудового договору з учасником фонду з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з наступних підстав: систематичного невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисціплінарного чи громадського стягнення; прогулу (в т.ч. відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня без поважних причин; нез'явлення на роботу протягом більше як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпуски по вагітності і пологах, якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюваннні. За працівниками, які втратили працездатність у зв'язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи (посади) зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності; поява на роботі у нетверозому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння; вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) майна власника, встановленного вироком суду, що набрав законної сили, чи постанови органу до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу."  
Враховано   Робоча група Комітету Доповнити частину 7 Статті 58 другим абзацом такого змісту: Пенсійні активи учасника фонду передаються до іншого фонду за його рахунок у разі розірвання трудового договору з учасником фонду з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з наступних підстав: 1) систематичного невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисціплінарного чи громадського стягнення; 2) прогулу (в т.ч. відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня без поважних причин; нез'явлення на роботу протягом більше як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпуски по вагітності і пологах, якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюваннні. За працівниками, які втратили працездатність у зв'язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи (посади) зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності; поява на роботі у нетверозому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння; вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) майна власника, встановленного вироком суду, що набрав законної сили, чи постанови органу до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу.  
890. 8. Пенсійний контракт укладається у письмовій формі в трьох примірниках, при цьому вкладнику та учаснику фонду передається:      8. Пенсійний контракт укладається у письмовій формі в трьох примірниках, при цьому вкладнику та учаснику фонду передається:  
891. 1) примірник пенсійного контракту, оформлений згідно із законодавством;      1) примірник пенсійного контракту, оформлений згідно із законодавством;  
892. 2) пам'ятка з роз'ясненнями основних положень пенсійного контракту та умов участі в пенсійному фонді;      2) пам'ятка з роз'ясненнями основних положень пенсійного контракту та умов участі в пенсійному фонді;  
893. 3) копія статуту фонду та обраної учасником фонду пенсійної схеми;      3) копія статуту фонду та обраної учасником фонду пенсійної схеми;  
894. 4) роз'яснення щодо різних видів фондів (агресивних, поміркованих та консервативних) та доцільності і прийнятності участі в них для різних категорій громадян.   -387- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 4 частини 8 статті 58 виключити. У зв'язку з відмовою від агресивних, поміркованих та консервативних фондів  
Враховано    
895. У всіх примірниках пенсійного контракту робиться відмітка про надання документів, зазначених у цій частині статті.      У всіх примірниках пенсійного контракту робиться відмітка про надання документів, зазначених у цій частині статті.  
896. Вимоги до пам'ятки з роз'ясненнями основних положень пенсійного контракту та умов участі в пенсійному фонді, в тому числі щодо різних видів фондів (агресивних, поміркованих та консервативних) та доцільності і прийнятності участі в них для різних категорій населення, встановлюються Державною інспекцією з пенсійного страхування.   -388- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
В абзаці 3 пункту 4 частини 8 статті 58 виключити слова "в тому числі щодо різних видів фондів (агресивних, поміркованих та консервативних)"; слова "Державною інспекцією з пенсійного страхування" замінити на слова "спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг". У зв'язку з відмовою від агресивних, поміркованих та консервативних фондів  
Враховано   Вимоги до пам'ятки з роз'ясненнями основних положень пенсійного контракту та умов участі в пенсійному фонді та доцільності і прийнятності участі в них для різних категорій населення, встановлюються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.  
897. Третій примірник пенсійного контракту залишається в адміністратора.      Третій примірник пенсійного контракту залишається в адміністратора.  
898. 9. Під час підписання пенсійного контракту учасником фонду або вкладником на користь учасника фонду учасник зобов'язаний зазначити в контракті своїх спадкоємців. При цьому адміністратору забороняється вимагати в учасника заповіт або його копію.   -389- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 9 статті 58 після слів "своїх спадкоємців" доповнити словами "та має право змінити їх протягом дії пенсійного контракту".  
Враховано   9. Під час підписання пенсійного контракту учасником фонду або вкладником на користь учасника фонду учасник зобов'язаний зазначити в контракті своїх спадкоємців та має право змінити їх протягом дії пенсійного контракту. При цьому адміністратору забороняється вимагати в учасника заповіт або його копію.  
899. 10. Вкладник пенсійного фонду не має права в односторонньому порядку розірвати пенсійний контракт, крім випадків, передбачених законодавством.   -390- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 10 статті 58 доповнити реченням такого змісту: "Учасник пенсійного фонду має право в односторонньому порядку розірвати пенсійний контракт або вимагати зміни його змісту." Учаснику слід надати можливість розірвати пенсійний контракт, якщо той попередньо повідомить про свій намір з поясненням поважних причин розірвання контракту, оскільки цей законопроект стосується добровільного пенсійного забезпечення.  
Враховано   10. Вкладник пенсійного фонду не має права в односторонньому порядку розірвати пенсійний контракт, крім випадків, передбачених законодавством. Учасник пенсійного фонду має право в односторонньому порядку розірвати пенсійний контракт або вимагати зміни його змісту.  
900. 11. Учасник фонду, на користь якого укладено пенсійний контракт, зобов'язаний виконувати умови, пов'язані з недержавним пенсійним забезпеченням, передбачені цим контрактом.      11. Учасник фонду, на користь якого укладено пенсійний контракт, зобов'язаний виконувати умови, пов'язані з недержавним пенсійним забезпеченням, передбачені цим контрактом.  
901. 12. Пенсійний фонд, вкладники та учасники пенсійних фондів мають право вимагати один від одного виконання умов пенсійного контракту, оскаржувати неправомірні дії один одного до Державної інспекції з пенсійного страхування та у судовому порядку.      12. Пенсійний фонд, вкладники та учасники пенсійних фондів мають право вимагати один від одного виконання умов пенсійного контракту, оскаржувати неправомірні дії один одного до спеціально уповноваженого органа виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг та у судовому порядку.  
902. 13. Умови укладених пенсійних контрактів є конфіденційною інформацією.      13. Умови укладених пенсійних контрактів є конфіденційною інформацією.  
903. Стаття 59. Істотні умови пенсійного контракту      Стаття 56. Істотні умови пенсійного контракту  
904. 1. Істотними умовами пенсійного контракту є:      1. Істотними умовами пенсійного контракту є:  
905. 1) повне найменування, адреса, банківські реквізити пенсійного фонду, дата і номер свідоцтва про реєстрацію, перелік засновників пенсійного фонду;   -391- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 1 частини 1 статті 59 виключити. Цю інформацію можна отримати із звіту  
Враховано    
906. 2) паспортні дані та ідентифікаційний код вкладника (якщо вкладником є фізична особа) або повне найменування, місцезнаходження постійно діючого керівного органу (юридична адреса), реєстраційні та банківські реквізити вкладника (якщо вкладником є юридична особа);   -392- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У частині 1 статті 59 змінити нумерацію пунктів - пункти 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 вважати відповідно пунктами 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.  
Немає висновку   1) паспортні дані та ідентифікаційний номер вкладника (якщо вкладником є фізична особа) або повне найменування, місцезнаходження постійно діючого керівного органу (юридична адреса), реєстраційні та банківські реквізити вкладника (якщо вкладником є юридична особа);  
907. 3) паспортні дані та ідентифікаційний номер учасника фонду;      2) паспортні дані та ідентифікаційний номер учасника фонду;  
908. 4) обрана учасником фонду пенсійна схема;      3) обрана учасником фонду пенсійна схема;  
909. 5) термін дії пенсійного контракту, умови його зміни та розірвання;      4) термін дії пенсійного контракту, умови його зміни та розірвання;  
910. 6) порядок розрахунків між пенсійним фондом та учасником фонду у разі дострокового розірвання пенсійного контракту або ліквідації пенсійного фонду;      5) порядок розрахунків між пенсійним фондом та учасником фонду у разі дострокового розірвання пенсійного контракту або ліквідації пенсійного фонду;  
911. 7) права, обов'язки, відповідальність сторін та порядок розв'язання спорів;      6) права, обов'язки, відповідальність сторін та порядок розв'язання спорів;  
912. 8) прізвище, ім'я та по батькові спадкоємців, дата і місце їх народження, їх адреса та належні їм частки пенсійних активів;      7) прізвище, ім'я та по батькові спадкоємців, дата і місце їх народження, їх адреса та належні їм частки пенсійних активів;  
913. 9) пенсійний вік у разі укладення пенсійного контракту згідно з вимогами закону, що встановлює обов'язковість відрахувань на недержавне пенсійне забезпечення для окремих категорій громадян.   -393- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 1 статті 59 доповнити новим пунктом: "9) розмір пенсійних внесків та умови зміни його величини."  
Враховано   8) пенсійний вік у разі укладення пенсійного контракту згідно з вимогами закону, що встановлює обов'язковість відрахувань на недержавне пенсійне забезпечення для окремих категорій громадян. 9) розмір пенсійних внесків та умови зміни його величини.  
914. У контракті також можуть бути зазначені інші умови за згодою сторін.      У контракті також можуть бути зазначені інші умови за згодою сторін.  
915. 2. Невід'ємним додатком до пенсійного контракту є основні положення інвестиційної декларації фонду, що надаються за формою, встановленою Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а також інформація про компанію з управління пенсійним фондом, компанію з управління активами та банківську установу-зберігача, яка включає їх реєстраційні та банківські реквізити, а також реквізити відповідних дозволів.      2. Невід'ємним додатком до пенсійного контракту є основні положення інвестиційної декларації фонду, що надаються за формою, встановленою Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а також інформація про компанію з управління пенсійним фондом, компанію з управління активами та зберігача, яка включає їх реєстраційні та банківські реквізити, а також реквізити відповідних дозволів.  
916. На вимогу учасника фонду та за його рахунок адміністратор зобов'язаний надати йому повний текст інвестиційної декларації пенсійного фонду.      На вимогу учасника фонду та за його рахунок адміністратор зобов'язаний надати йому повний текст інвестиційної декларації пенсійного фонду.  
917. 3. Пенсійний контракт має відповідати положенням статуту пенсійного фонду та типовому пенсійному контракту. Порядок укладення пенсійних контрактів та їх типова форма затверджуються Державною інспекцією з пенсійного страхування.      3. Пенсійний контракт має відповідати положенням статуту пенсійного фонду та типовому пенсійному контракту. Порядок укладення пенсійних контрактів та їх типова форма затверджуються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.  
918. Стаття 60. Зобов'язання сторін за пенсійним контрактом      Стаття 57. Зобов'язання сторін за пенсійним контрактом  
919. 1. Відповідно до пенсійного контракту адміністратор зобов'язується від імені пенсійного фонду:      1. Відповідно до пенсійного контракту адміністратор зобов'язується від імені пенсійного фонду:  
920. 1) здійснювати недержавне пенсійне забезпечення учасника фонду на умовах, визначених пенсійним контрактом та законодавством;      1) здійснювати недержавне пенсійне забезпечення учасника фонду на умовах, визначених пенсійним контрактом та законодавством;  
921. 2) забезпечити ведення персоніфікованого обліку;      2) забезпечити ведення персоніфікованого обліку;  
922. 3) надавати учаснику фонду інформацію про пенсійні активи, що обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку, та про стан пенсійних активів фонду;      3) надавати учаснику фонду інформацію про пенсійні активи, що обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку, та про стан пенсійних активів фонду;  
923. 4) забезпечити відшкодовування в установленому порядку учасникам фонду збитків, завданих внаслідок порушення законодавства та умов пенсійного контракту адміністратором, компанією, що здійснюють управління пенсійними активами, та банківською установою-зберігачем;      4) забезпечити відшкодовування в установленому порядку учасникам фонду збитків, завданих внаслідок порушення законодавства та умов пенсійного контракту адміністратором, компанією, що здійснюють управління пенсійними активами, та зберігачем;  
924. 5) додержуватися та забезпечити додержання законних інтересів вкладників та учасників пенсійного фонду, не розголошувати інформацію про умови пенсійного контракту та розмір пенсійних активів, які належать учаснику фонду, крім випадків, передбачених законодавством;      5) додержувати та забезпечити додержання законних інтересів вкладників та учасників пенсійного фонду, не розголошувати інформацію про умови пенсійного контракту та розмір пенсійних активів, які належать учаснику фонду, крім випадків, передбачених законодавством;  
925. 6) виконувати та забезпечити виконання інших обов'язків, визначених пенсійним контрактом, цим Законом та законодавством.      6) виконувати та забезпечити виконання інших обов'язків, визначених пенсійним контрактом, цим Законом та законодавством.  
926. 2. Вкладник пенсійного фонду за пенсійним контрактом зобов'язується:      2. Вкладник пенсійного фонду за пенсійним контрактом зобов'язується:  
927. 1) сплачувати на користь учасника фонду пенсійні внески в порядку, встановленому пенсійним контрактом та законодавством;      1) сплачувати на користь учасника фонду пенсійні внески в порядку, встановленому пенсійним контрактом та законодавством;  
928. 2) відшкодовувати учаснику фонду або пенсійному фонду збитки, завдані внаслідок порушення вкладником умов пенсійного контракту та законодавства;      2) відшкодовувати учаснику фонду або пенсійному фонду збитки, завдані внаслідок порушення вкладником умов пенсійного контракту та законодавства;  
929. 3) виконувати інші умови, визначені пенсійним контрактом.      3) виконувати інші умови, визначені пенсійним контрактом.  
930. 3. Учасник пенсійного фонду відповідно до пенсійного контракту зобов'язується:      3. Учасник пенсійного фонду відповідно до пенсійного контракту зобов'язується:  
931. 1) сплачувати пенсійні внески в порядку, встановленому пенсійним контрактом та законодавством;      1) сплачувати пенсійні внески в порядку, встановленому пенсійним контрактом та законодавством;  
932. 2) виконувати інші умови, визначені пенсійним контрактом.      2) виконувати інші умови, визначені пенсійним контрактом.  
933. Стаття 61. Строк дії пенсійного контракту      Стаття 58. Строк дії пенсійного контракту  
934. 1. Пенсійний контракт набирає чинності з моменту сплати вкладником або учасником первинного пенсійного внеску, визначеного контрактом, після його підписання.      1. Пенсійний контракт набирає чинності з моменту сплати вкладником або учасником первинного пенсійного внеску, визначеного контрактом, після його підписання.  
935. 2. Дія пенсійного контракту вважається закінченою:      2. Дія пенсійного контракту вважається закінченою:  
936. 1) після виконання пенсійним фондом усіх зобов'язань за контрактом перед учасником фонду;      1) після виконання пенсійним фондом усіх зобов'язань за контрактом перед учасником фонду;  
937. 2) після передачі пенсійних активів учасника фонду страховій організації відповідно до укладеного учасником пенсійного фонду договору страхування довічної пенсії або пенсії на визначений термін;   -394- Матвієнко А.С. (в.о. № 17)
У статті 61, п.2 п/п 2) викласти у такій редакції: "2) після передачі пенсійних активів учасника фонду страховій організації відповідно до укладеного учасником пенсійного фонду договору страхування довічної пенсії або пенсії на визначений строк;"  
Враховано   2) після передачі пенсійних активів учасника фонду страховій організації відповідно до укладеного учасником пенсійного фонду договору страхування довічної пенсії або пенсії на визначений строк;  
938. 3) у разі смерті учасника фонду і виконання умов, передбачених для такого випадку;      3) у разі смерті учасника фонду і виконання умов, передбачених для такого випадку;  
939. 4) у разі ліквідації пенсійного фонду та передачі всіх пенсійних активів, що належать учаснику, іншому пенсійному фонду або учаснику, у випадках, передбачених цим Законом;      4) у разі ліквідації пенсійного фонду та передачі всіх пенсійних активів, що належать учаснику, іншому пенсійному фонду або учаснику, у випадках, передбачених цим Законом;  
940. 5) у разі зміни учасником фонду пенсійного фонду на умовах та у порядку, передбачених цим Законом;      5) у разі зміни учасником фонду пенсійного фонду на умовах та у порядку, передбачених цим Законом;  
941. 6) в інших випадках, передбачених пенсійним контрактом згідно з цим Законом.      6) в інших випадках, передбачених пенсійним контрактом згідно з цим Законом.  
942. 3. У разі прийняття учасником пенсійного фонду рішення про зміну фонду він зобов'язаний:      3. У разі прийняття учасником пенсійного фонду рішення про зміну фонду він зобов'язаний:  
943. 1) укласти пенсійний контракт з новообраним пенсійним фондом;      1) укласти пенсійний контракт з новообраним пенсійним фондом;  
944. 2) надіслати пенсійному фонду, учасником якого він перестає бути, заяву про припинення дії пенсійного контракту та копію пенсійного контракту, укладеного з новим пенсійним фондом.      2) надіслати пенсійному фонду, учасником якого він перестає бути, заяву про припинення дії пенсійного контракту та копію пенсійного контракту, укладеного з новим пенсійним фондом.  
945. На підставі такої заяви адміністратор фонду, з яким розірвано пенсійний контракт, зобов'язаний забезпечити передачу до пенсійного фонду, з яким укладено новий пенсійний контракт, усіх належних учаснику фонду пенсійних активів та інформації, визначеної цим Законом, протягом п'яти робочих днів з дня одержання заяви, крім випадків, коли зміна пенсійного фонду здійснюється у зв'язку з ліквідацією фонду.      На підставі такої заяви адміністратор фонду, з яким розірвано пенсійний контракт, зобов'язаний забезпечити передачу до пенсійного фонду, з яким укладено новий пенсійний контракт, усіх належних учаснику фонду пенсійних активів та інформації, визначеної цим Законом, протягом п'яти робочих днів з дня одержання заяви, крім випадків, коли зміна пенсійного фонду здійснюється у зв'язку з ліквідацією фонду.  
946. 4. Пенсійні активи передаються у грошовій формі за чистою вартістю пенсійних активів, обчисленою на день отримання пенсійним фондом заяви від учасника фонду, в порядку, передбаченому Державною інспекцією з пенсійного страхування та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. У разі несвоєчасного перерахування пенсійних активів учасника фонду адміністратор за власні кошти сплачує учаснику пеню в розмірі 1 відсотка суми, що підлягає перерахуванню за кожний день прострочення.   -395- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 4 статті 61 викласти у такій редакції: "4. Пенсійні активи, належні до передачі, передаються у грошовій формі у сумі, що обліковується на індивідуальному пенсійному рахунку учаснику на день отримання пенсійним фондом заяви від учасника фонду, в порядку, передбаченому спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. У разі несвоєчасного перерахування пенсійних активів учасника фонду адміністратор за власні кошти сплачує учаснику пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми, що підлягає перерахуванню за весь період прострочення. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг має право прийняти рішення щодо зменшення суми пені, нарахованої адміністратору, якщо затримка у перерахуванні пенсійних активів учасника фонду сталася з поважних причин." Спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг необхідно надати можливість зменшити розмір нарахованої пені, якщо перерахування пенсійних активів учасника затримано з поважних причин.  
Враховано   4. Пенсійні активи, належні до передачі, передаються у грошовій формі у сумі, що обліковується на індивідуальному пенсійному рахунку учаснику на день отримання пенсійним фондом заяви від учасника фонду, в порядку, передбаченому спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. У разі несвоєчасного перерахування пенсійних активів учасника фонду адміністратор за власні кошти сплачує учаснику пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми, що підлягає перерахуванню за весь період прострочення. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг має право прийняти рішення щодо зменшення суми пені, нарахованої адміністратору, якщо затримка у перерахуванні пенсійних активів учасника фонду сталася з поважних причин.  
947. Стаття 62. Пенсійні схеми      Стаття 59. Пенсійні схеми  
948. 1. Умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення, що провадиться пенсійними фондами, визначаються пенсійними схемами, які містяться у статутах фондів, з дотриманням вимог цього Закону та законодавства.      1. Умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення, що провадиться пенсійними фондами, визначаються пенсійними схемами, які містяться у статутах фондів, з дотриманням вимог цього Закону та законодавства.  
949. 2. Пенсійний фонд може використовувати кілька пенсійних схем, які мають відображати:      2. Пенсійний фонд може використовувати кілька пенсійних схем, які мають відображати:  
950. 1) вид та умови здійснення пенсійних виплат: підстави виникнення права на отримання пенсійних виплат, періодичність пенсійних виплат тощо;      1) вид та умови здійснення пенсійних виплат: підстави виникнення права на отримання пенсійних виплат, періодичність пенсійних виплат тощо;  
951. 2) порядок визначення розміру пенсійних виплат;      2) порядок визначення розміру пенсійних виплат;  
952. 3) строк, протягом якого здійснюються пенсійні виплати, та порядок їх здійснення;      3) строк, протягом якого здійснюються пенсійні виплати, та порядок їх здійснення;  
953. 4) порядок, строки сплати та розмір пенсійних внесків;   -396- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 4 частини 2 статті 62 викласти у такій редакції: "4) порядок, строки сплати та розмір пенсійних внесків, в тому числі можливість зміни його величини за умовами контракту;" Пенсійна схема повинна передбачати можливість зміни розміру пенсійних внесків.  
Враховано   4) порядок, строки сплати та розмір пенсійних внесків, в тому числі можливість зміни його величини за умовами контракту;  
954. 5) умови та порядок участі у пенсійній схемі;      5) умови та порядок участі у пенсійній схемі;  
955. 6) порядок визначення інвестиційного доходу;   -397- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 6 частини 2 статті 62 виключити. Порядок визначення доходу має бути однаковий для всіх фондів  
Враховано    
956. 7) права та обов'язки вкладника, учасника фонду за даною пенсійною схемою;   -398- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У частині 2 статті 62 змінити нумерацію пунктів - пункти 7 та 8 вважати відповідно пунктами 6 та 7.  
Немає висновку   6) права та обов'язки вкладника, учасника фонду за даною пенсійною схемою;  
957. 8) інші умови, що не суперечать законодавству.      7) інші умови, що не суперечать законодавству.  
958. 3. Вкладники та учасники пенсійного фонду мають право вільного вибору пенсійної схеми, якщо інше не передбачено законодавством, а учасники також мають право на зміну пенсійної схеми, але не частіше одного разу на шість місяців.      3. Вкладники та учасники пенсійного фонду мають право вільного вибору пенсійної схеми, якщо інше не передбачено законодавством, а учасники також мають право на зміну пенсійної схеми, але не частіше одного разу на шість місяців.  
959. 4. Внесення змін до умов пенсійних схем, передбачених статутом пенсійного фонду, забороняється. При цьому пенсійний фонд має право запроваджувати нові пенсійні схеми, а також анулювати схеми, передбачені його статутом, у разі відсутності пенсійних контрактів, укладених згідно з пенсійними схемами, які анулюються.   -399- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 4 статті 62 викласти у такій редакції: "4. Внесення змін до умов пенсійних схем, передбачених статутом пенсійного фонду, дозволяється лише за наявності обов'язкового погодження цієї зміни з спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг. При цьому пенсійний фонд має право запроваджувати нові пенсійні схеми, а також анулювати схеми, передбачені його статутом, у разі відсутності пенсійних контрактів, укладених згідно з пенсійними схемами, які анулюються." Необхідно передбачити можливість вносити зміни до умов пенсійних схем навіть за наявності укладених пенсійних контрактів за цими схемами, при обов'язковому погодженні цих змін з спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.  
Враховано   4. Внесення змін до умов пенсійних схем, передбачених статутом пенсійного фонду, дозволяється лише за наявності обов'язкового погодження цієї зміни з спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг. При цьому пенсійний фонд має право запроваджувати нові пенсійні схеми, а також анулювати схеми, передбачені його статутом, у разі відсутності пенсійних контрактів, укладених згідно з пенсійними схемами, які анулюються.  
960. Розділ 9. Пенсійні виплати      Розділ 9. Пенсійні виплати  
961. Стаття 63. Види пенсійних виплат за рахунок коштів пенсійних фондів   -400- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Назву статті 63 викласти у такій редакції: "Стаття 60. Види пенсійних виплат"  
Враховано   Стаття 60. Види пенсійних виплат  
962. 1. Відповідно до умов пенсійних схем, що використовуються пенсійними фондами, та пенсійних контрактів можуть здійснюватися такі види пенсійних виплат:      1. Відповідно до умов пенсійних схем, що використовуються пенсійними фондами, та пенсійних контрактів можуть здійснюватися такі види пенсійних виплат:  
963. 1) довічна пенсія;   -401- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 1 частини 1 статті 63 викласти у такій редакції: "1) довічна пенсія: довічна пенсія з установленим періодом, довічна обумовлена пенсія, довічна пенсія подружжя та інші види довічних пенсій, дозволені спеціально уповноваженним органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг;" Редакційне уточнення щодо видів пенсійних виплат .  
Враховано   1) довічна пенсія: довічна пенсія з установленим періодом, довічна обумовлена пенсія, довічна пенсія подружжя та інші види довічних пенсій, дозволені спеціально уповноваженним органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг;  
964. 2) пенсія на визначений строк;      2) пенсія на визначений строк;  
965. 3) одноразова пенсійна виплата.   -402- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 3 частини 1 статті 63 викласти у такій редакції: "3) пенсійна виплата, що здійснюється одноразово відповідно до статті 68 цього Закону." Редакційна правка  
Враховано   3) пенсійна виплата, що здійснюється одноразово відповідно до статті 68 цього Закону.  
966. 2. Розміри пенсійних виплат визначаються з урахуванням розміру пенсійних активів, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду, тривалості виплати пенсії та показників формули розрахунку величини довічної пенсії або пенсії на визначений строк згідно з методикою, затвердженою центральним органом виконавчої влади у сфері регулювання страхової діяльності за погодженням з Державною інспекцією з пенсійного страхування.   -403- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 2 статті 63 викласти у такій редакції: "2. Розміри пенсійних виплат визначаються з урахуванням сум коштів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду, тривалості виплати пенсії та показників формули розрахунку величини довічної пенсії або пенсії на визначений строк згідно з методикою, затвердженою спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг." Редакційне уточнення  
Враховано   2. Розміри пенсійних виплат визначаються з урахуванням сум коштів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду, тривалості виплати пенсії та показників формули розрахунку величини довічної пенсії або пенсії на визначений строк згідно з методикою, затвердженою спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.  
967. 3. Пенсійні виплати здійснюються у грошовій формі в національній валюті України.   -404- Горбачов В.С. (в.о. № 127)
У розділі 9 статті 63 пункт 3 викласти в такій редакції: "Пенсійні виплати здійснюються у грошовій формі в національній валюті України або іноземній валюті". Це протирічить діючому валютному законодавству  
Відхилено   3. Пенсійні виплати здійснюються у грошовій формі в національній валюті України.  
968. 4. Адміністратор планує обсяг коштів, що мають бути виплачені учасникам фонду відповідно до пенсійних контрактів, та надає відповідну інформацію компанії, що здійснює управління пенсійними активами цього фонду.      4. Адміністратор планує обсяг коштів, що мають бути виплачені учасникам фонду відповідно до пенсійних контрактів, та надає відповідну інформацію компанії, що здійснює управління пенсійними активами цього фонду.  
969. Стаття 64. Умови та строки здійснення пенсійних виплат      Стаття 61. Умови та строки здійснення пенсійних виплат  
970. 1. Підставою для здійснення пенсійних виплат може бути:   -405- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Абзац перший частини 1 статті 64 викласти у такій редакції: "1. Підставою для здійснення пенсійних виплат за рахунок коштів пенсійних фондів може бути:" Редакційне уточнення  
Враховано   1. Підставою для здійснення пенсійних виплат за рахунок коштів пенсійних фондів може бути:  
971. 1) досягнення учасником фонду пенсійного віку, визначеного відповідно до цього Закону;      1) досягнення учасником фонду пенсійного віку, визначеного відповідно до цього Закону;  
972. 2) встановлення інвалідності учаснику фонду;      2) встановлення інвалідності учаснику фонду;  
973. 3) смерть учасника фонду.      3) смерть учасника фонду.  
974. 2. Пенсійний вік, після досягнення якого учасник фонду має право на отримання пенсійної виплати, визначається за заявою учасника фонду, форма якої встановлюється Державною інспекцією з пенсійного страхування, крім випадків, коли пенсійний вік визначається пенсійним контрактом відповідно до закону, що встановлює обов'язковість відрахувань на недержавне пенсійне забезпечення для окремих категорій громадян.      2. Пенсійний вік, після досягнення якого учасник фонду має право на отримання пенсійної виплати, визначається за заявою учасника фонду, форма якої встановлюється спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, крім випадків, коли пенсійний вік визначається пенсійним контрактом відповідно до закону, що встановлює обов'язковість відрахувань на недержавне пенсійне забезпечення для окремих категорій громадян.  
975. Пенсійний вік, що визначається учасником фонду, може бути меншим або більшим від пенсійного віку, який дає право на пенсію за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням, не більше ніж на 10 років, якщо інше не визначено законами.   -406- Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
Частину 2 пункту 2 статті 64 слід викласти в такій редакції: "Пенсійний вік, що визначається учасником фонду, не може бути менший пенсійного віку, який дає право на пенсію за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням." Недержавне пенсійне забезпечення є добровільним, тому учасник повине мети право в розумних межах самостійно визначати для сеьбе пенсійний вік.  
Відхилено   Пенсійний вік, що визначається учасником фонду, може бути меншим або більшим від пенсійного віку, який дає право на пенсію за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням, не більше ніж на 10 років, якщо інше не визначено законами.  
976. У заяві учасника фонду, де визначається дата настання його пенсійного віку з дотриманням обмежень, встановлених цією частиною статті, учасник фонду зобов'язаний зазначити вид обраної ним пенсійної виплати. Заява подається адміністратору пенсійного фонду не пізніше ніж за два місяці до настання пенсійного віку, визначеного учасником фонду.      У заяві учасника фонду, де визначається дата настання його пенсійного віку з дотриманням обмежень, встановлених цією частиною статті, учасник фонду зобов'язаний зазначити вид обраної ним пенсійної виплати. Заява подається адміністратору пенсійного фонду не пізніше ніж за два місяці до настання пенсійного віку, визначеного учасником фонду.  
977. Учасник фонду має право відмовитися від визначеного ним пенсійного віку шляхом подання про це заяви адміністратору не пізніше ніж за п'ятнадцять робочих днів до дня настання визначеного ним пенсійного віку.      Учасник фонду має право відмовитися від визначеного ним пенсійного віку шляхом подання про це заяви адміністратору не пізніше ніж за п'ятнадцять робочих днів до дня настання визначеного ним пенсійного віку.  
978. 3. У разі набуття учасником пенсійного фонду права на отримання пенсії по інвалідності за системою загальнообов'язкового державного пенсійного страхування виплата пенсії за рахунок коштів пенсійного фонду допускається раніше пенсійного віку, визначеного цим Законом. У цьому разі учасник фонду має право визначити свій пенсійний вік після настання інвалідності без урахування обмежень, встановлених частиною другою цієї статті, та подати заяву компанії, що здійснює управління пенсійним фондом.      3. У разі набуття учасником пенсійного фонду права на отримання пенсії по інвалідності за системою загальнообов'язкового державного пенсійного страхування виплата пенсії за рахунок коштів пенсійного фонду допускається раніше пенсійного віку, визначеного цим Законом. У цьому разі учасник фонду має право визначити свій пенсійний вік після настання інвалідності без урахування обмежень, встановлених частиною другою цієї статті, та подати заяву компанії, що здійснює управління пенсійним фондом.  
979. 4. Довічні пенсії та пенсії на визначений строк починають виплачуватися страховими організаціями протягом 45 днів з дня отримання оплати вартості договору страхування довічної пенсії або пенсії на визначений строк.      4. Довічні пенсії та пенсії на визначений строк починають виплачуватися страховими організаціями протягом 45 днів з дня отримання оплати вартості договору страхування довічної пенсії або пенсії на визначений строк.  
980. Виплата пенсії на визначений строк, що здійснюється за рахунок коштів пенсійного фонду, починається протягом 45 днів з дня досягнення учасником фонду віку, визначеного в його заяві.   -407- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Абзац другий частини 4 статті 64 викласти у такій редакції: "Виплата пенсії на визначений строк, що здійснюється за рахунок коштів пенсійного фонду, починається з дня досягнення учасником фонду віку, визначеного в його заяві, зі здійсненням першої виплати протягом 45 днів." Редакційна правка  
Враховано   Виплата пенсії на визначений строк, що здійснюється за рахунок коштів пенсійного фонду, починається з дня досягнення учасником фонду віку, визначеного в його заяві, зі здійсненням першої виплати протягом 45 днів.  
981. Одноразові виплати здійснюються фондом при настанні умов, визначених статтею 68 цього Закону.   -408- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Абзац третій частини 4 статті 64 викласти у такій редакції: "За умов, визначених статтею 68 цього Закону, пенсійна виплата здійснюється одноразово." Редакційні зміни у зв'язку з тим, що "одноразова виплата " не є окремим видом пенсійних виплат, а являється пенсійною виплатою, що виплачується одноразово.  
Враховано   За умов, визначених статтею 68 цього Закону, пенсійна виплата здійснюється одноразово.  
982. 5. Пенсійні виплати здійснюються у строки і порядку, визначені пенсійним контрактом, заявою учасника фонду про визначення пенсійного віку або договором страхування довічної пенсії чи пенсії на визначений строк.      5. Пенсійні виплати здійснюються у строки і порядку, визначені пенсійним контрактом, заявою учасника фонду про визначення пенсійного віку або договором страхування довічної пенсії чи пенсії на визначений строк.  
983. 6. Відмова або затримка в здійсненні пенсійних виплат забороняється. У разі відмови або затримки пенсійних виплат учасник пенсійного фонду має право оскаржити дії осіб, які здійснюють пенсійні виплати, до Державної інспекції з пенсійного страхування або до суду. Порушення строків здійснення пенсійних виплат є підставою для застосування санкцій, встановлених законодавством.   -409- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
В частині 6 статті 64 після слів "здійсненні пенсійних виплат забороняється" доповнити словами "крім випадків, передбачених законодавством".  
Враховано   6. Відмова або затримка в здійсненні пенсійних виплат забороняється, крім випадків, передбачених законодавством. У разі відмови або затримки пенсійних виплат учасник пенсійного фонду має право оскаржити дії осіб, які здійснюють пенсійні виплати, до спеціально уповноваженого органа виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг або до суду. Порушення строків здійснення пенсійних виплат є підставою для застосування санкцій, встановлених законодавством.  
984. 7. Пенсійні виплати здійснюються незалежно від того, отримує одержувач таких виплат виплати за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням або з інших джерел.   -410- Цибенко П.С. (в.о. № 110)
В ст.64 ввести наступне положення: п. 8: "Учасник пенсійного фонду за своїм бажанням має право застрахувати в страхових компаніях своє життя на випадок недожиття до пенсійного віку за кошти, які обліковуються на його особистому пенсійному рахунку в НПФ."  
Враховано по тексту  7. Пенсійні виплати здійснюються незалежно від того, чи отримує одержувач таких виплат виплати за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням або з інших джерел.  
    -411- Цибенко П.С. (в.о. № 110)
Виключити з тексту законопроекту всі положення, пов'язанні з термінами "одиниця пенсійних активів" тощо.  
Відхилено    
    -412- Матвієнко А.С. (в.о. № 17)
У статті 64 п.7 викласти у такій редакції: "7. Пенсійні виплати здійснюються незалежно від того, чи отримує одержувач таких виплат виплати за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням або з інших джерел."  
Враховано    
985. Стаття 65. Порядок укладення та оплати договору страхування довічної пенсії      Стаття 62. Порядок укладення та оплати договору страхування довічної пенсії  
986. 1. Довічні пенсії виплачуються учасникам пенсійних фондів страховими організаціями, з якими учасники уклали договір страхування довічної пенсії, за рахунок коштів, сплачених страховій організації у розмірі вартості пенсійних активів, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду на день настання пенсійного віку, визначеного учасником фонду відповідно до цього Закону.   -413- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У частині 1 статті 65 слова "розмірі вартості пенсійних активів, облікованих" замінити на слова "сумі коштів, облікованій". Редакційна правка  
Враховано   1. Довічні пенсії виплачуються учасникам пенсійних фондів страховими організаціями, з якими учасники уклали договір страхування довічної пенсії, за рахунок коштів, сплачених страховій організації у сумі коштів, облікованій на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду на день настання пенсійного віку, визначеного учасником фонду відповідно до цього Закону.  
987. 2. Договір страхування довічної пенсії укладається між учасником фонду та страховою організацією відповідно до законодавства про страхову діяльність з урахуванням вимог, передбачених цим Законом та пенсійним контрактом, після настання пенсійного віку, визначеного учасником фонду відповідно до цього Закону.      2. Договір страхування довічної пенсії укладається між учасником фонду та страховою організацією відповідно до законодавства про страхову діяльність з урахуванням вимог, передбачених цим Законом та пенсійним контрактом, після настання пенсійного віку, визначеного учасником фонду відповідно до цього Закону.  
988. Для укладення договору страхування довічної пенсії учасник фонду подає страховій організації довідку адміністратора про обсяг належних йому коштів.      Для укладення договору страхування довічної пенсії учасник фонду подає страховій організації довідку адміністратора про обсяг належних йому коштів.  
989. Страховій організації забороняється вимагати від учасника фонду довідку про стан його здоров'я.      Страховій організації забороняється вимагати від учасника фонду довідку про стан його здоров'я.  
990. 3. Учасник фонду повідомляє адміністратора про обрану ним страхову організацію та подає письмову заяву про перерахування до цієї страхової організації належних йому коштів.      3. Учасник фонду повідомляє адміністратора про обрану ним страхову організацію та подає письмову заяву про перерахування до цієї страхової організації належних йому коштів.  
991. 4. Страхова організація визначає розмір довічної пенсії, який зазначається в договорі страхування довічної пенсії, на основі актуарних розрахунків та згідно з довідкою про обсяг коштів, що належать особі, яка укладає договір. У разі перерахування на рахунок страхової організації коштів для оплати договору страхування довічної пенсії у сумі, що не відповідає сумі, визначеній у довідці адміністратора, розмір довічної пенсії має бути скоригований відповідно до актуарних розрахунків протягом трьох днів з дня отримання коштів від пенсійного фонду.   -414- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 4 статті 65 доповнити абзацами другим та третім такого змісту: "У випадку, коли несвоєчасно сплачені учасником фонду пенсійні внески, надійшли до фонду після дати перерахування страховій організації належних цьому учаснику пенсійних коштів, пенсійний фонд зобов'язаний перерахувати суму несвоєчасно отриманих пенсійних внесків учасника фонду разом з нарахованими на них відсотками до страхової організації, з якою зазначений учасник пенсійного фонду уклав договір страхування довічної пенсії. При цьому, у додатку до договору страхування довічної пенсії, який є невід'ємною його частиною, укладеного між учасником пенсійного фонду і страховою організацією, визначається новий розмір довічної пенсії відповідно до вартості договору страхування довічної пенсії, встановленої на дату внесення зазначеного додатку у договір страхування довічної пенсії. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг може встановити мінімальну величину суми внесків, за якою перерахунок розміру довічної пенсії є обов'язковим. Якщо сума додаткових сплачених внесків є меншою від встановленого мінімального розміру вона може бути сплачена одержувачу довічної пенсії одноразово у грошовій формі." Необхідно передбачити механізм врахування внесків учасника, які несвоєчасно ним сплачені та отримані уже після перерахування належних йому внесків до страхової організації.  
Враховано   4. Страхова організація визначає розмір довічної пенсії, який зазначається в договорі страхування довічної пенсії, на основі актуарних розрахунків та згідно з довідкою про обсяг коштів, що належать особі, яка укладає договір. У разі перерахування на рахунок страхової організації коштів для оплати договору страхування довічної пенсії у сумі, що не відповідає сумі, визначеній у довідці адміністратора, розмір довічної пенсії має бути скоригований відповідно до актуарних розрахунків протягом трьох днів з дня отримання коштів від пенсійного фонду.. У випадку, коли несвоєчасно сплачені учасником фонду пенсійні внески, надійшли до фонду після дати перерахування страховій організації належних цьому учаснику пенсійних коштів, пенсійний фонд зобов'язаний перерахувати суму несвоєчасно отриманих пенсійних внесків учасника фонду разом з нарахованими на них відсотками до страхової організації, з якою зазначений учасник пенсійного фонду уклав договір страхування довічної пенсії. При цьому, у додатку до договору страхування довічної пенсії, який є невід'ємною його частиною, укладеного між учасником пенсійного фонду і страховою організацією, визначається новий розмір довічної пенсії відповідно до вартості договору страхування довічної пенсії, встановленої на дату внесення зазначеного додатку у договір страхування довічної пенсії. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг може встановити мінімальну величину суми внесків, за якою перерахунок розміру довічної пенсії є обов'язковим. Якщо сума додаткових сплачених внесків є меншою від встановленого мінімального розміру вона може бути сплачена одержувачу довічної пенсії одноразово у грошовій формі.  
992. 5. Страхова організація зобов'язана надати особі, з якою укладено договір, письмове повідомлення про надходження коштів від пенсійного фонду та їх розмір протягом семи робочих днів з дня їх отримання, а також про скоригований розмір довічної пенсії у разі проведення такого коригування.      5. Страхова організація зобов'язана надати особі, з якою укладено договір, письмове повідомлення про надходження коштів від пенсійного фонду та їх розмір протягом семи робочих днів з дня їх отримання, а також про скоригований розмір довічної пенсії у разі проведення такого коригування.  
993. Збитки, завдані учаснику фонду внаслідок недостовірності інформації, наданої адміністратором, або перерахування коштів страховій організації у неналежній сумі, відшкодовуються відповідно до законодавства адміністратором за рахунок його коштів.      Збитки, завдані учаснику фонду внаслідок недостовірності інформації, наданої адміністратором, або перерахування коштів страховій організації у неналежній сумі, відшкодовуються відповідно до законодавства адміністратором за рахунок його коштів.  
994. 6. Для забезпечення виплат довічних пенсій страховими організаціями адміністратор зобов'язаний на підставі заяви учасника фонду про перерахування коштів страховій організації забезпечити передачу відповідній страховій організації коштів, що належать учаснику пенсійного фонду, протягом п'яти робочих днів з дня одержання заяви.      6. Для забезпечення виплат довічних пенсій страховими організаціями адміністратор зобов'язаний на підставі заяви учасника фонду про перерахування коштів страховій організації забезпечити передачу відповідній страховій організації коштів, що належать учаснику пенсійного фонду, протягом п'яти робочих днів з дня одержання заяви.  
995. 7. Грошові кошти передаються страховій організації у сумі, обчисленій виходячи з чистої вартості пенсійних активів, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду на день настання визначеного ним пенсійного віку.   -415- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
В абзаці 1 частини 7 статті 65 слова "з чистої вартості пенсійних активів, облікованих" замінити словами "суми коштів, облікованій". Редакційне уточнення  
Враховано   7. Грошові кошти передаються страховій організації у сумі, обчисленій виходячи з суми коштів, облікованій на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду на день настання визначеного ним пенсійного віку.  
996. У разі несвоєчасного перерахування грошових коштів учасника фонду страховій організації адміністратор за власні кошти сплачує учаснику пеню в розмірі одного відсотка від суми, що підлягає перерахуванню за кожний день прострочення.   -416- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У абзаці 2 частини 7 статті 65 слова "одного відсотка від суми, що підлягає перерахуванню за кожний день прострочення" замінити на слова "подвійної облікової ставки Національного банку України за весь період прострочення платежу."  
Враховано   У разі несвоєчасного перерахування грошових коштів учасника фонду страховій організації адміністратор за власні кошти сплачує учаснику пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за весь період прострочення платежу.  
997. Порядок обчислення суми грошових коштів, що передаються, та порядок їх передачі встановлюються Державною інспекцією з пенсійного страхування та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.      Порядок обчислення суми грошових коштів, що передаються, та порядок їх передачі встановлюються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  
998. 8. У разі коли сума вартості пенсійних активів у грошових коштах, що підлягає перерахуванню страховій організації, не досягає розміру мінімальної суми пенсійних накопичень, встановленого Державною інспекцією з пенсійного страхування разом з центральним органом виконавчої влади в сфері регулювання страхової діяльності, учасник фонду (а у разі його смерті - спадкоємці) має право одержати належні йому кошти у вигляді одноразової пенсійної виплати.      8. У разі коли сума вартості пенсійних активів у грошових коштах, що підлягає перерахуванню страховій організації, не досягає розміру мінімальної суми пенсійних накопичень, встановленого спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг разом з центральним органом виконавчої влади в сфері регулювання страхової діяльності, учасник фонду (а у разі його смерті - спадкоємці) має право одержати належні йому кошти у вигляді одноразової пенсійної виплати.  
999. 9. Страхова організація зобов'язана відшкодувати збитки особі, з якою укладено договір страхування довічної пенсії, пов'язані з недотриманням страховою організацією умов договору страхування довічної пенсії або пенсії на визначений строк, відповідно до законодавства.      9. Страхова організація зобов'язана відшкодувати збитки особі, з якою укладено договір страхування довічної пенсії, пов'язані з недотриманням страховою організацією умов договору страхування довічної пенсії або пенсії на визначений строк, відповідно до законодавства.  
1000. 10. Порушення адміністратором або страховою організацією, з якою укладено договір страхування довічної пенсії або пенсії на визначений строк, встановленого пенсійним контрактом або договором страхування порядку оплати вартості договору страхування або виплати відповідної пенсії не може бути підставою для будь-якого обмеження права учасника фонду на належні йому пенсійні активи та виплати.      10. Порушення адміністратором або страховою організацією, з якою укладено договір страхування довічної пенсії або пенсії на визначений строк, встановленого пенсійним контрактом або договором страхування порядку оплати вартості договору страхування або виплати відповідної пенсії не може бути підставою для будь-якого обмеження права учасника фонду на належні йому пенсійні активи та виплати.  
1001. Стаття 66. Види довічних пенсій та порядок їх виплати      Стаття 63. Види довічних пенсій та порядок їх виплати  
1002. 1. Страхові організації, що здійснюють виплату довічних пенсій, зобов'язані пропонувати учаснику пенсійного фонду такі види довічних пенсій: довічна пенсія з установленим періодом, довічна обумовлена пенсія, довічна пенсія подружжя.      1. Страхові організації, що здійснюють виплату довічних пенсій, зобов'язані пропонувати учаснику пенсійного фонду такі види довічних пенсій: довічна пенсія з установленим періодом, довічна обумовлена пенсія, довічна пенсія подружжя.  
1003. Страхова організація може надавати й інші види довічних пенсій за бажанням учасника пенсійного фонду. Особливості здійснення виплати різних видів довічної пенсії за договорами страхування довічної пенсії визначаються Державною інспекцією з пенсійного страхування разом з центральним органом виконавчої влади у сфері регулювання страхової діяльності.      Страхова організація може надавати й інші види довічних пенсій за бажанням учасника пенсійного фонду. Особливості здійснення виплати різних видів довічної пенсії за договорами страхування довічної пенсії визначаються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг разом з центральним органом виконавчої влади у сфері регулювання страхової діяльності.  
1004. 2. Довічна пенсія з установленим періодом - щомісячна виплата, що здійснюється протягом життя учасника пенсійного фонду, але не менше ніж протягом десяти років з дня її призначення (встановлений період). При цьому у разі смерті особи, якій призначено таку довічну пенсію, право на її отримання протягом встановленого періоду мають спадкоємці, зазначені у договорі страхування довічної пенсії або визначені відповідно до законодавства.      2. Довічна пенсія з установленим періодом - щомісячна виплата, що здійснюється протягом життя учасника пенсійного фонду, але не менше ніж протягом десяти років з дня її призначення (встановлений період). При цьому у разі смерті особи, якій призначено таку довічну пенсію, право на її отримання протягом встановленого періоду мають спадкоємці, зазначені у договорі страхування довічної пенсії або визначені відповідно до законодавства.  
1005. 3. Довічна обумовлена пенсія - щомісячна виплата, що здійснюється протягом життя учасника пенсійного фонду і припиняється у разі його смерті за умови, коли загальна сума коштів, виплачених на момент смерті, не менше суми, сплаченої страховій організації під час укладення договору страхування довічної пенсії. У разі коли така сума коштів менше суми, сплаченої страховій організації під час укладення договору страхування довічної пенсії, залишок коштів виплачується спадкоємцям, зазначеним у договорі страхування довічної пенсії або визначеним відповідно до законодавства, у вигляді одноразової виплати або іншої пенсійної виплати за бажанням спадкоємців чи відповідно до умов договору страхування довічної пенсії.      3. Довічна обумовлена пенсія - щомісячна виплата, що здійснюється протягом життя учасника пенсійного фонду і припиняється у разі його смерті за умови, коли загальна сума коштів, виплачених на момент смерті, не менше суми, сплаченої страховій організації під час укладення договору страхування довічної пенсії. У разі коли така сума коштів менше суми, сплаченої страховій організації під час укладення договору страхування довічної пенсії, залишок коштів виплачується спадкоємцям, зазначеним у договорі страхування довічної пенсії або визначеним відповідно до законодавства, у вигляді одноразової виплати або іншої пенсійної виплати за бажанням спадкоємців чи відповідно до умов договору страхування довічної пенсії.  
1006. 4. Довічна пенсія подружжя - щомісячна виплата, що здійснюється протягом життя особи, якій вона призначена, а після смерті цієї особи - її подружжю протягом його життя у сумах, визначених договором страхування довічної пенсії подружжя.      4. Довічна пенсія подружжя - щомісячна виплата, що здійснюється протягом життя особи, якій вона призначена, а після смерті цієї особи - її подружжю протягом його життя у сумах, визначених договором страхування довічної пенсії подружжя.  
1007. 5. Виплата довічних пенсій за рахунок коштів, накопичених у пенсійному фонді, здійснюється страховими організаціями відповідно до Закону України "Про страхування" з дотриманням вимог цього Закону.   -417- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 5 статті 66 викласти у такій редакції: "5. Виплата довічних пенсій за рахунок накопичених пенсійних коштів здійснюється страховими організаціями відповідно до Закону України "Про страхування" з дотриманням вимог цього Закону." Редакційне уточненя  
Враховано   5. Виплата довічних пенсій за рахунок накопичених пенсійних коштів здійснюється страховими організаціями відповідно до Закону України "Про страхування" з дотриманням вимог цього Закону.  
1008. Стаття 67. Пенсія на визначений строк      Стаття 64. Пенсія на визначений строк  
1009. 1. Виплата пенсії на визначений строк здійснюються пенсійним фондом або страховою організацією. Пенсійний фонд здійснює виплату пенсій на визначений строк у разі:   -418- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 1 статті 67 викласти у такій редакції: "1. Виплата пенсії на визначений строк здійснюється пенсійним фондом:"  
Враховано   1. Виплата пенсії на визначений строк здійснюється пенсійним фондом:  
1010. 1) коли це передбачено пенсійним контрактом, але не більше ніж протягом десяти років з дня початку виплат;   -419- Петров В.Б. (реєстр. картка № 270)
У статті 67 пункт 1 підпункт 1 викласти у наступній редакції: "1) коли це передбачено пенсійним контрактом;"  
Враховано по суті  1) за бажанням учасника пенсійного фонду, який має право на отримання пенсійних виплат, та відповідно до його заяви, що подається юридичній особі, яка здійснює управління пенсійним фондом;  
    -420- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У частині 1 статті 67 пункт 1 викласти у такій редакції: "1) за бажанням учасника пенсійного фонду, який має право на отримання пенсійних виплат, та відповідно до його заяви, що подається юридичній особі, яка здійснює управління пенсійним фондом;"  
Враховано    
1011. 2) на вимогу учасника фонду, який має право на оплату вартості договору страхування довічної пенсії, якщо укладення такого договору на час набуття учасником права на довічну пенсію може негативно вплинути на розмір довічної пенсії учасника фонду, але не більше ніж протягом п'яти років з дня початку виплат. Протягом цього строку учасник недержавного пенсійного фонду зобов'язаний укласти договір страхування довічної пенсії, а пенсійний фонд - оплатити такий договір.   -421- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Абзац перший пункту 2 частини 1 статті 67 викласти у такій редакції: "2) на вимогу учасника фонду, з дня виникнення у нього права на оплату вартості договору страхування довічної пенсії, якщо укладення такого договору на час набуття учасником права на довічну пенсію може негативно вплинути на розмір довічної пенсії учасника фонду."  
Враховано   2) на вимогу учасника фонду, з дня виникнення у нього права на оплату вартості договору страхування довічної пенсії, якщо укладення такого договору на час набуття учасником права на довічну пенсію може негативно вплинути на розмір довічної пенсії учасника фонду.  
1012. Виплата пенсій на визначений строк за рахунок коштів, накопичених у пенсійному фонді, здійснюється відповідно до Закону України "Про страхування" з дотриманням вимог цього Закону.   -422- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Абзац другий пункту 2 частини 1 статті 67 викласти у такій редакції: "Пенсія на визначений строк розраховується, виходячи з строку не менше 10 років з початку здійснення першої виплати." Пенсійї на вихначений строк будуть виплачувати не страхові організації, а пенсійні фонди  
Враховано   Пенсія на визначений строк розраховується, виходячи з строку не менше 10 років з початку здійснення першої виплати.  
    -423- Петров В.Б. (реєстр. картка № 270)
У статті 67 абзац другий пункту 1 підпункту 2 абзацу 2 викласти у наступній редакції: "Виплата пенсій на визначений строк страховою організацією за рахунок коштів, накопичених у пенсійному фонді, здійснюється відповідно до Закону України "Про страхування" з дотриманням вимог цього Закону." Виплата песій на визначений строк страховою організацією не передбачена.  
Відхилено    
1013. 2. Укладення та оплата договорів страхування пенсій на визначений строк з учасником пенсійного фонду здійснюється з дотриманням вимог, установлених статтею 65 цього Закону для укладення та оплати договорів страхування довічних пенсій.   -424- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 2 статті 67 викласти у такій редакції: "2. Протягом установленого строку виплати пенсії на визначений строк учасник недержавного пенсійного фонду у будь-який момент може: 1) перейти до іншого пенсійного фонду, з метою подальшого отримання обраного виду пенсії. При цьому пенсійний фонд, до якого перейшов учасник, продовжує виплату такої пенсії протягом строку, що залишився; 2) укласти зі страховою організацією договір страхування довічної пенсії з оплатою такого договору за рахунок залишку суми коштів, яка обліковується на його рахунку в пенсійному фонді."  
Враховано   2. Протягом установленого строку виплати пенсії на визначений строк учасник недержавного пенсійного фонду у будь-який момент може: 1) перейти до іншого пенсійного фонду з метою подальшого отримання обраного виду пенсії. При цьому пенсійний фонд, до якого перейшов учасник, продовжує виплату такої пенсії протягом строку, що залишився; 2) укласти зі страховою організацією договір страхування довічної пенсії з оплатою такого договору за рахунок залишку суми коштів, яка обліковується на його рахунку в пенсійному фонді.  
1014. 3. Для отримання пенсійної виплати на визначений строк учасник пенсійного фонду подає адміністратору заяву.   -425- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Доповнити частину 3 статті 67 новими абзацами такого змісту: "У разі укладання договору про виплату пенсії на визначений строк з іншим пенсійним фондом, учасник пенсійного фонду подає юридичній особі, яка здійснює управління обраним пенсійним фондом, довідку про обсяг коштів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку такого учасника, та надає копію цієї заяви адміністратору пенсійного фонду, в якому накопичувалися кошти учасника. На підставі поданої заяви учасника фонду такі кошти мають бути передані до обраного ним пенсійного фонду протягом п'яти робочих днів з дня отримання заяви учасника пенсійного фонду. У разі порушення зазначеного терміну, юридична особа, яка здійснює управління пенсійним фондом, сплачує учаснику пенсійного фонду пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми, належної до перерахування, за весь період прострочення платежу." Роз'яснення процедури подання заяви для отримання такої пенсії  
Враховано   3. Для отримання пенсійної виплати на визначений строк учасник пенсійного фонду подає адміністратору заяву. У разі укладання договору про виплату пенсії на визначений строк з іншим пенсійним фондом, учасник пенсійного фонду подає юридичній особі, яка здійснює управління обраним пенсійним фондом, довідку про обсяг коштів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку такого учасника, та надає копію цієї заяви адміністратору пенсійного фонду, в якому накопичувалися кошти учасника. На підставі поданої заяви учасника фонду такі кошти мають бути передані до обраного ним пенсійного фонду протягом п'яти робочих днів з дня отримання заяви учасника пенсійного фонду. У разі порушення зазначеного терміну, юридична особа, яка здійснює управління пенсійним фондом, сплачує учаснику пенсійного фонду пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми, належної до перерахування, за весь період прострочення платежу.  
1015. 4. Розмір пенсійної виплати на визначений строк розраховується відповідно до порядку, встановленого Державною інспекцією з пенсійного страхування, виходячи з чистої вартості пенсійних активів, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку учасника на день подання заяви.   -426- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 4 статті 67 викласти в такій редакції: "4. Істотними умовами договору про виплату пенсії на визначений строк є: 1) повне найменування установи, яка здійснює виплату пенсії на визначений строк, адреса, банківські реквізити, дата і номер свідоцтва про реєстрацію, перелік засновників (включаючи роботодавців - платників); 2) паспортні дані та ідентифікаційний номер учасника фонду; 3) граничні тарифи адміністративних витрат, пов'язаних з виконанням зобов'язань за договором про виплату пенсії на визначений строк; 4) вік виходу на пенсію; 5) умови і періодичність виплати пенсії; 6) тривалість виплати пенсії на визначений строк; 7) права і обов'язки сторін та відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору на виплату пенсії на визначений строк; 9) порядок зміни та доповнень або припинення дії договору; 10) порядок розрахунку залишку належних учаснику коштів у разі внесення змін, доповнень до договору або припинення дії цього договору; 11) порядок надання інформації, визначеної у частині п'ятій цієї статті; 12) прізвище, ім'я та по батькові спадкоємців, дата і місце їх народження, адреса їх проживання та визначені їм частки коштів, що підлягають спадкуванню; 13) підписи сторін. Договір може містити інші умови за згодою сторін. Невід"ємним додатком до договору є інвестиційна декларація щодо порядку інвестування коштів, за рахунок яких виплачуються такі пенсії." Необхідно надати більш повний опис умов договору та його здійснення.  
Враховано   4. Істотними умовами договору про виплату пенсії на визначений строк є: 1) повне найменування установи, яка здійснює виплату пенсії на визначений строк, адреса, банківські реквізити, дата і номер свідоцтва про реєстрацію, перелік засновників (включаючи роботодавців - платників); 2) паспортні дані та ідентифікаційний номер учасника фонду; 3) граничні тарифи адміністративних витрат, пов'язаних з виконанням зобов'язань за договором про виплату пенсії на визначений строк; 4) вік виходу на пенсію; 5) умови і періодичність виплати пенсії; 6) тривалість виплати пенсії на визначений строк; 7) права і обов'язки сторін та відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору на виплату пенсії на визначений строк; 9) порядок зміни та доповнень або припинення дії договору; 10) порядок розрахунку залишку належних учаснику коштів у разі внесення змін, доповнень до договору або припинення дії цього договору; 11) порядок надання інформації, визначеної у частині п'ятій цієї статті; 12) прізвище, ім'я та по батькові спадкоємців, дата і місце їх народження, адреса їх проживання та визначені їм частки коштів, що підлягають спадкуванню; 13) підписи сторін. Договір може містити інші умови за згодою сторін. Невід"ємним додатком до договору є інвестиційна декларація щодо порядку інвестування коштів, за рахунок яких виплачуються такі пенсії. 5. На початку кожного фінансового року особі, яка отримує пенсію на визначений строк, обов'язково надається інформація про: 1) внесені суми коштів; нарахований доход (збитки); обсяг здійснених пенсійних виплат за рахунок коштів, що обліковуються на індивідуальному рахунку; сума вартості послуг, сплачена протягом попереднього (звітного) фінансового року; 2) сума коштів, яка обліковується на індивідуальному рахунку отримувача пенсії станом на початок поточного фінансового року; 3) мінімальна сума коштів, що має бути виплачена отримувачу пенсії протягом поточного фінансового року. Отримувач пенсії на визначений строк має право одержувати зазначену в цій частині статті інформацію за письмовою вимогою станом на день подання вимоги. У цьому разі така інформація надається за рахунок отримувача пенсії, крім випадків, коли вона необхідна для укладання договору страхування довічної пенсії. Максимальний розмір плати за надання інформації на письмову вимогу отримувача пенсії встановлюється спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг. У випадку смерті отримувача пенсії особі, яка має право на отримання належних їй сум, інформація, передбачена у цій частині статті, надається безоплатно станом на день смерті отримувача пенсії. 6. Договір на виплату пенсії на визначений строк укладається у письмовій формі. При цьому заборонено укладати такі договори з особою, яка не ознайомилася з пам'яткою, що містить роз'яснення основних положень договору на виплату пенсії на визначений строк, та була погоджена спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг. Пенсійний фонд, який здійснює виплати пенсій на визначений строк, зобов'язаний погоджувати будь-які зміни в умовах договору на виплату пенсії на визначений строк та в пам'ятці, що містить роз'яснення основних положень договору, протягом п'яти робочих днів з дня внесення таких змін, а також один раз на рік протягом одного місяця після закінчення звітного фінансового року незалежно від того, чи були внесені будь-які зміни. 7. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг може : 1) відмовити у погодженні інформаційно-роз"яснювального матеріалу, якщо він: не відповідає вимогам законодавства; містить будь-які обіцянки, оцінки, ілюстрації або прогнози, що вводять в оману; замовчує будь-які факти, відсутність посилань на які може ввести в оману; 2) заборонити пенсійному фонду укладати нові договори на виплату пенсій на визначений строк або здійснювати такі пенсійні виплати, коли: інформація, передбачена в інформаційно-роз"яснювальних матеріалах, не відповідає дійсності; методи роботи, що мають відношення до договорів на виплату пенсій, не забезпечують достатнього захисту інтересів осіб, які укладатимуть ці договори. При забороні провадити виплати пенсій на визначений строк, пенсійний фонд зобов'язаний сповістити про це осіб, які отримують такі пенсії, та перевести кошти, у сумі, яка обліковується на їх індивідуальних рахунках, до іншого (інших) пенсійних фондів, що обрані такими особами, у порядку, встановленому спеціальним уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг. 8. Пенсійний фонд, що здійснює виплати пенсій на визначений строк, протягом 7 робочих днів з дня подання заяви про отримання такої пенсії (або з дня надходження коштів, переведених з іншого пенсійного фонду) надсилає отримувачу такої пенсії письмове повідомлення, у якому зазначається: дата початку здійснення пенсійних виплат; порядок розрахунку розміру пенсійних виплат; сума коштів та вік отримувача, з урахуванням яких провадився розрахунок розміру пенсійних виплат. 9. Розмір пенсії на визначений строк обчислюється згідно із методикою, затвердженою спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, виходячи з суми коштів, що обліковувались на індивідуальному пенсійному рахунку учасника пенсійного фонду на день подання заяви на отримання такої пенсії, тривалості виплати пенсії та віку отримувача пенсії. 10. Адміністратор пенсійного фонду за власний рахунок відшкодовує збитки, яких зазнав учасник пенсійного фонду внаслідок надання адміністратором пенсійного фонду недостовірної інформації або перерахування ним неповної суми пенсійних коштів до іншого обраного фонду. Адміністратор пенсійного фонду не несе відповідальності за недостатність суми перерахованих коштів, якщо така нестача виникла внаслідок порушення порядку сплати внесків вкладником фонду. 11. Інвестування активів, з яких виплачується пенсія на визначений строк, може здійснюватись у цінні папери з фіксованим доходом (державні і корпоративні облігації та цінні папери, забезпечені заставою) та у банківські депозити з урахуванням положень статті 49 цього Закону, які застосовуються щодо зазначених об'єктів інвестування. 12. Юридична особа, що здійснює управління пенсійним фондом, який провадить виплати пенсій на визначений строк, зобов'язана відшкодувати особі, з якою укладено відповідний договір, збитки, пов'язані з недотриманням умов договору, відповідно до законодавства. 13. Пенсійні активи та кошти, призначені для виплат пенсій на визначений строк, а також отримані на ці активи та кошти доходи, підлягають обліку та інвестуванню окремо від інших пенсійних активів. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг має право встановлювати додаткові вимоги щодо обліку та інвестування пенсійних активів та коштів, призначених для виплат пенсій на визначений строк. 14. Порушення встановленого порядку здійснення виплат пенсій на визначений строк, не може бути підставою для будь-якого обмеження права учасника фонду на належні йому кошти та пенсійні виплати.  
    -427- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Статтю 67 доповнити новими частинами такого змісту: "5. На початку кожного фінансового року особі, яка отримує пенсію на визначений строк, обов'язково надається інформація про: 1) внесені суми коштів; нарахований доход (збитки); обсяг здійснених пенсійних виплат за рахунок коштів, що обліковуються на індивідуальному рахунку; сума вартості послуг, сплачена протягом попереднього (звітного) фінансового року; 2) сума коштів, яка обліковується на індивідуальному рахунку отримувача пенсії станом на початок поточного фінансового року; 3) мінімальна сума коштів, що має бути виплачена отримувачу пенсії протягом поточного фінансового року. Отримувач пенсії на визначений строк має право одержувати зазначену в цій частині статті інформацію за письмовою вимогою станом на день подання вимоги. У цьому разі така інформація надається за рахунок отримувача пенсії, крім випадків, коли вона необхідна для укладання договору страхування довічної пенсії. Максимальний розмір плати за надання інформації на письмову вимогу отримувача пенсії встановлюється спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг. У випадку смерті отримувача пенсії особі, яка має право на отримання належних їй сум, інформація, передбачена у цій частині статті, надається безоплатно станом на день смерті отримувача пенсії. 6. Договір на виплату пенсії на визначений строк укладається у письмовій формі. При цьому заборонено укладати такі договори з особою, яка не ознайомилася з пам'яткою, що містить роз'яснення основних положень договору на виплату пенсії на визначений строк, та була погоджена спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг. Пенсійний фонд, який здійснює виплати пенсій на визначений строк, зобов'язаний погоджувати будь-які зміни в умовах договору на виплату пенсії на визначений строк та в пам'ятці, що містить роз'яснення основних положень договору, протягом п'яти робочих днів з дня внесення таких змін, а також один раз на рік протягом одного місяця після закінчення звітного фінансового року незалежно від того, чи були внесені будь-які зміни. 7. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг може : 1) відмовити у погодженні інформаційно-роз"яснювального матеріалу, якщо він: не відповідає вимогам законодавства; містить будь-які обіцянки, оцінки, ілюстрації або прогнози, що вводять в оману; замовчує будь-які факти, відсутність посилань на які може ввести в оману; 2) заборонити пенсійному фонду укладати нові договори на виплату пенсій на визначений строк або здійснювати такі пенсійні виплати, коли: інформація, передбачена в інформаційно-роз"яснювальних матеріалах, не відповідає дійсності; методи роботи, що мають відношення до договорів на виплату пенсій, не забезпечують достатнього захисту інтересів осіб, які укладатимуть ці договори. При забороні провадити виплати пенсій на визначений строк, пенсійний фонд зобов'язаний сповістити про це осіб, які отримують такі пенсії, та перевести кошти, у сумі, яка обліковується на їх індивідуальних рахунках, до іншого (інших) пенсійних фондів, що обрані такими особами, у порядку, встановленому спеціальним уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг. 8. Пенсійний фонд, що здійснює виплати пенсій на визначений строк, протягом 7 робочих днів з дня подання заяви про отримання такої пенсії (або з дня надходження коштів, переведених з іншого пенсійного фонду) надсилає отримувачу такої пенсії письмове повідомлення, у якому зазначається: дата початку здійснення пенсійних виплат; порядок розрахунку розміру пенсійних виплат; сума коштів та вік отримувача, з урахуванням яких провадився розрахунок розміру пенсійних виплат. 9. Розмір пенсії на визначений строк обчислюється згідно із методикою, затвердженою спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, виходячи з суми коштів, що обліковувались на індивідуальному пенсійному рахунку учасника пенсійного фонду на день подання заяви на отримання такої пенсії, тривалості виплати пенсії та віку отримувача пенсії. 10. Адміністратор пенсійного фонду за власний рахунок відшкодовує збитки, яких зазнав учасник пенсійного фонду внаслідок надання адміністратором пенсійного фонду недостовірної інформації або перерахування ним неповної суми пенсійних коштів до іншого обраного фонду. Адміністратор пенсійного фонду не несе відповідальності за недостатність суми перерахованих коштів, якщо така нестача виникла внаслідок порушення порядку сплати внесків вкладником фонду. 11. Інвестування активів, з яких виплачується пенсія на визначений строк, може здійснюватись у цінні папери з фіксованим доходом (державні і корпоративні облігації та цінні папери, забезпечені заставою) та у банківські депозити з урахуванням положень статті 49 цього Закону, які застосовуються щодо зазначених об'єктів інвестування. 12. Юридична особа, що здійснює управління пенсійним фондом, який провадить виплати пенсій на визначений строк, зобов'язана відшкодувати особі, з якою укладено відповідний договір, збитки, пов'язані з недотриманням умов договору, відповідно до законодавства. 13. Пенсійні активи та кошти, призначені для виплат пенсій на визначений строк, а також отримані на ці активи та кошти доходи, підлягають обліку та інвестуванню окремо від інших пенсійних активів. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг має право встановлювати додаткові вимоги щодо обліку та інвестування пенсійних активів та коштів, призначених для виплат пенсій на визначений строк. 14. Порушення встановленого порядку здійснення виплат пенсій на визначений строк, не може бути підставою для будь-якого обмеження права учасника фонду на належні йому кошти та пенсійні виплати." Необхідно надати більш повний опис умов договору та його здійснення.  
Враховано    
1016. Стаття 68. Одноразова пенсійна виплата   -428- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Назву статті 68 викласти у такій редакції: "Стаття 65. Пенсійна виплата, що здійснюється одноразово." Редакційні зміни у зв'язку з тим, що "одноразова виплата " не є окремим видом пенсійних виплат, а являється пенсійною виплатою, що виплачується одноразово.  
Враховано   Стаття 65. Пенсійна виплата, що здійснюється одноразово  
1017. 1. Одноразова пенсійна виплата здійснюється пенсійним фондом:   -429- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 1 статті 68 викласти у такій редакції: "1. Пенсійна виплата здійснюється пенсійним фондом одноразово:"  
Враховано   1. Пенсійна виплата здійснюється пенсійним фондом одноразово:  
1018. 1) на вимогу учасника фонду у разі ліквідації відкритого пенсійного фонду;      1) на вимогу учасника фонду у разі ліквідації відкритого пенсійного фонду;  
1019. 2) на вимогу учасника фонду в порядку, встановленому цим Законом, у разі настання інвалідності;      2) на вимогу учасника фонду в порядку, встановленому цим Законом, у разі настання інвалідності;  
1020. 3) на вимогу учасника фонду у разі, коли сума вартості належних йому пенсійних активів не досягає розміру мінімальної суми пенсійних накопичень, встановленого Державною інспекцією з пенсійного страхування разом з центральним органом виконавчої влади у сфері регулювання страхової діяльності;      3) на вимогу учасника фонду у разі, коли сума вартості належних йому пенсійних активів не досягає розміру мінімальної суми пенсійних накопичень, встановленого спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг разом з центральним органом виконавчої влади у сфері регулювання страхової діяльності;  
1021. 4) на вимогу учасника фонду в разі його виїзду на постійне проживання за кордон;      4) на вимогу учасника фонду в разі його виїзду на постійне проживання за кордон;  
1022. 5) спадкоємцям учасника фонду у випадках, передбачених цим Законом;      5) спадкоємцям учасника фонду у випадках, передбачених цим Законом;  
1023. 6) непрацездатним особам, визначеним пенсійним контрактом померлого учасника фонду відповідно до цього Закону.      6) непрацездатним особам, визначеним пенсійним контрактом померлого учасника фонду відповідно до цього Закону.  
1024. 2. Для отримання одноразової пенсійної виплати учасник фонду або його спадкоємці подають адміністратору заяву та документи, які підтверджують їх право на отримання цієї виплати.   -430- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 2 статті 68 викласти у такій редакції: "2. Для отримання пенсійної виплати, що здійснюється одноразово, учасник фонду або його спадкоємці подають адміністратору заяву та документи, які підтверджують їх право на отримання цієї виплати." Редакційні зміни у зв'язку з тим, що "одноразова виплата " не є окремим видом пенсійних виплат, а являється пенсійною виплатою, що виплачується одноразово.  
Враховано   2. Для отримання пенсійної виплати, що здійснюється одноразово, учасник фонду або його спадкоємці подають адміністратору заяву та документи, які підтверджують їх право на отримання цієї виплати.  
1025. 3. Сума одноразової пенсійної виплати визначається виходячи з чистої вартості пенсійних активів, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду на день подання заяви про отримання цієї виплати.   -431- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 3 статті 68 викласти у такій редакції: "3. Пенсійна виплата, що здійснюється одноразово, визначається у сумі коштів, облікованій на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду на день подання заяви про отримання цієї виплати." Редакційна правка  
Враховано   3. Пенсійна виплата, що здійснюється одноразово, визначається у сумі коштів, облікованій на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду на день подання заяви про отримання цієї виплати.  
1026. Одноразова виплата з відкритих пенсійних фондів здійснюється протягом п'яти робочих днів з дня отримання відповідної заяви та документів. Одноразова виплата з корпоративних пенсійних фондів здійснюється після отримання належної заяви та документів протягом п'яти робочих днів з дня оцінки вартості пенсійних активів фонду, що здійснюється після отримання заяви.   -432- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пенсійна виплата, що здійснюється одноразово з пенсійних фондів, провадиться протягом п'яти робочих днів з дня отримання відповідної заяви та документів."  
Враховано   Пенсійна виплата, що здійснюється одноразово з пенсійних фондів, провадиться протягом п'яти робочих днів з дня отримання відповідної заяви та документів.  
1027. 4. У разі несвоєчасного перерахування одноразової пенсійної виплати адміністратор за власні кошти сплачує одержувачу одноразової пенсійної виплати пеню в розмірі 1 відсотка суми, що підлягає перерахуванню, за кожний день прострочення.   -433- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 4 статті 68 викласти у такій редакції: "4. У разі порушення строку, визначеного частиною третьою цієї статті для перерахування суми пенсійної виплати, що здійснюється одноразово, адміністратор за власні кошти сплачує одержувачу пенсійної виплати, що здійснюється одноразово, пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за весь період прострочення платежу."  
Враховано   4. У разі порушення строку, визначеного частиною третьою цієї статті для перерахування суми пенсійної виплати, що здійснюється одноразово, адміністратор за власні кошти сплачує одержувачу пенсійної виплати, що здійснюється одноразово, пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за весь період прострочення платежу.  
1028. Стаття 69. Виплата пенсії непрацездатним членам сім'ї учасника пенсійного фонду      Стаття 66. Виплата пенсії непрацездатним членам сім'ї учасника пенсійного фонду  
1029. 1. Пенсійною схемою може бути передбачена виплата пенсії в разі смерті учасника пенсійного фонду непрацездатним членам його сім'ї або іншим непрацездатним особам, визначеним пенсійним контрактом. Такі особи отримують належну їм пенсійну виплату без сплати податку на спадщину.      1. Пенсійною схемою може бути передбачена виплата пенсії в разі смерті учасника пенсійного фонду непрацездатним членам його сім'ї або іншим непрацездатним особам, визначеним пенсійним контрактом. Такі особи отримують належну їм пенсійну виплату без сплати податку на спадщину.  
1030. 2. Якщо на момент смерті учасника пенсійного фонду не виявилося непрацездатних осіб, яким може виплачуватися пенсія, або якщо виплата пенсії непрацездатним членам сім'ї в разі смерті учасника не передбачається, спадкоємцям учасника виплачується належна учаснику на момент його смерті сума чистої вартості пенсійних активів (включаючи невиплачені суми пенсії), крім випадків, коли був укладений договір страхування довічної пенсії, який не передбачає таких виплат спадкоємцям.      2. Якщо на момент смерті учасника пенсійного фонду не виявилося непрацездатних осіб, яким може виплачуватися пенсія, або якщо виплата пенсії непрацездатним членам сім'ї в разі смерті учасника не передбачається, спадкоємцям учасника виплачується належна учаснику на момент його смерті сума чистої вартості пенсійних активів (включаючи невиплачені суми пенсії), крім випадків, коли був укладений договір страхування довічної пенсії, який не передбачає таких виплат спадкоємцям.  
1031. Розділ 10. Пенсійне забезпечення, що здійснюється страховими організаціями      Розділ 10. Пенсійне забезпечення, що здійснюється страховими організаціями  
1032. Стаття 70. Умови здійснення пенсійного забезпечення страховою організацією      Стаття 67. Умови здійснення пенсійного забезпечення страховою організацією  
1033. 1. Недержавне пенсійне забезпечення страховою організацією здійснюється на підставі ліцензії на здійснення страхування життя.   -434- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Частину 1 статті 70, розд. 10 викласти в такій редакції: "Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється страховою організацією на підставі ліцензії на страхування життя".  
Враховано   1. Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється страховою організацією на підставі ліцензії на страхування життя.  
1034. 2. Страхувальниками можуть бути роботодавці, що укладають договори страхування на користь своїх працівників з дотриманням умов, визначених частинами першою, третьою, шостою та восьмою статті 18 цього Закону для внесків роботодавців у корпоративні пенсійні фонди, та фізичні особи, які досягли вісімнадцятирічного віку або не досягли цього віку, але працюють за наймом чи провадять іншу незаборонену діяльність, пов'язану з отриманням доходу, та укладають договори страхування на свою користь або на користь свого подружжя.   -435- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 2 статті 70 після слова "подружжя" доповнити словами "дітей чи батьків".  
Враховано   2. Страхувальниками можуть бути роботодавці, що укладають договори страхування на користь своїх працівників з дотриманням умов, визначених частинами першою, третьою, шостою та восьмою статті 18 цього Закону для внесків роботодавців у корпоративні пенсійні фонди, та фізичні особи, які досягли вісімнадцятирічного віку або не досягли цього віку, але працюють за наймом чи провадять іншу незаборонену діяльність, пов'язану з отриманням доходу, та укладають договори страхування на свою користь або на користь свого подружжя, дітей чи батьків.  
1035. 3. Страхування довічних пенсій здійснюється на підставі ліцензії на здійснення страхування життя, яка надається центральним органом виконавчої влади у сфері регулювання страхової діяльності страховим організаціям, які мають не менше ніж п'ятирічний досвід роботи в сфері страхування та:   -436- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Частину 3 статті 68 викласти викласти у такій редакції: "3. Страхування довічних пенсій та страхування ризиків виплат пенсій по інвалідності або у разі смерті учасника пенсійного фонду здійснюється на підставі ліцензії на страхування життя страховими організаціями, які мають не менше ніж трирічний досвід роботи в сфері страхування життя."  
Враховано   3. Страхування довічних пенсій та страхування ризиків виплат пенсій по інвалідності або у разі смерті учасника пенсійного фонду здійснюється на підставі ліцензії на страхування життя страховими організаціями, які мають не менше ніж трирічний досвід роботи в сфері страхування життя.  
1036. 1) протягом не менше ніж три останніх роки до дня подання заяви на отримання ліцензії мають показники інвестиційної діяльності (отриманого інвестиційного доходу) не нижче встановлених центральним органом виконавчої влади у сфері регулювання страхової діяльності за погодженням з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;       
1037. 2) протягом п'яти років до дня подання заяви на отримання ліцензії задовольняли вимоги платоспроможності, встановлені законодавством у сфері страхування, і мали щорічний показник вартості анульованих договорів страхування на рівні не більше ніж 20 відсотків загальної вартості договорів, укладених у відповідні роки;       
1038. 3) мають інформаційну систему, необхідну для ведення згідно з цим Законом персоніфікованого обліку застрахованих осіб, щодо яких укладено договори страхування довічної пенсії або пенсії на визначений строк;       
1039. 4) мають сертифікованих актуаріїв, що виконують актуарні розрахунки, або мають діючі договори з такими актуаріями.       
1040. 4. Страхова організація, що отримала ліцензію на здійснення страхування життя і здійснює страхування та виплату довічних пенсій або пенсій на визначений строк, крім виконання вимог, установлених законодавством у сфері страхування, зобов'язана:   -437- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
В частині 4, ст.70, розд. 10 після слів "отримала ліцензію на" слово "здійснення" виключити.  
Враховано   4. Страхова організація, яка отримала ліцензію на страхування життя і здійснює страхування та виплату довічних пенсій або пенсій на визначений строк, крім виконання вимог, установлених законодавством у сфері страхування, зобов'язана: мати інформаційну систему, необхідну для ведення згідно з цим Законом персоніфікокованого обліку застрахованих осіб, щодо яких укладено договори страхування довічної пенсії на визначений строк; мати сертифікованих актуаріїв, що виконують актуарні розрахунки, або мають діючі договори з такими актуаріями.  
    -438- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Частину 4, ст.70, розд. 10, після слів "у сфері страхування, зобов'язана" доповнити абзацами такого змісту: "мати інформаційну систему, необхідну для ведення згідно з цим Законом персоніфікокованого обліку застрахованих осіб, щодо яких укладено договори страхування довічної пенсії на визначений строк; мати сертифікованих актуаріїв, що виконують актуарні розрахунки, або мають діючі договори з такими актуаріями;"  
Враховано    
    -439- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Частину 4,ст. 70 розд.10 визначити частиною 3.  
Відхилено    
1041. 1) щороку за власний рахунок надавати особам, щодо яких укладено договори страхування довічних пенсій або пенсій на визначений строк, інформацію про стан сплати страхових внесків, структуру та вартість пенсійних активів, у тому числі суму отриманого інвестиційного доходу, мінімальний гарантований розмір пенсійної виплати цієї особи та свій фінансовий стан за результатами річної аудиторської перевірки в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади у сфері регулювання страхової діяльності за погодженням з Державною інспекцією з пенсійного страхування;   -440- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 1 частини 4 статті 70 виключити (та вважати пп. 2 та 3 відповідно пп. 1 та 2).  
Враховано    
    -441- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
П.1, частини 4, ст.70, розд. 10, викласти в такій редакції: "1) щороку, за власний рахунок, надавати особам, щодо яких укладено договори страхування довічних пенсій або пенсій на визначений строк, інформацію про стан сплати страхових внесків, про розмір пенсійних активів, та публікувати свій річний баланс за формою та в порядку, встановленими центральним органом виконавчої влади у сфері регулювання страхової діяльності за погодженням з Державною інспекцією з пенсійного страхування. Достовірність та повнота річного балансу страхової організації повинна бути підтвердженна аудитором (аудиторською фірмою);" П.1, частини 4, ст.70, розд.10, визначити відповідно п.3, п.4, п.5. Пункт виключено як такий, що регулюється Законом України "Про страхування".  
Відхилено    
1042. 2) щокварталу надавати звіти про результати своєї діяльності Державній інспекції з пенсійного страхування і центральному органу виконавчої влади у сфері регулювання страхової діяльності у порядку та за формами, встановленими цими органами;   -442- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 2 частини 4 статті 70 викласти викласти у такій редакції: "1) щокварталу оприлюднювати та надавати звіти про структуру і вартість пенсійних активів та результати своєї діяльності спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг відповідно до установленого порядку та за встановленою формою;"  
Враховано   1) щокварталу оприлюднювати та надавати звіти про структуру і вартість пенсійних активів та результати своєї діяльності спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг відповідно до установленого порядку та за встановленою формою;  
    -443- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
П.2, частини 4, ст.70, розд.10, визначити відповідно п.3, п.4, п.5.  
Враховано редакційно    
1043. 3) щомісяця оприлюднювати та надавати інформацію про коефіцієнти обчислення (ставки) довічних пенсій Державній інспекції з пенсійного страхування та Пенсійному фонду України в порядку та за формами, встановленими центральним органом виконавчої влади у сфері регулювання страхової діяльності. Страхова організація зобов'язана використовувати оприлюднені ставки для всіх учасників фонду, які мають намір укласти договори страхування довічних пенсій протягом відповідного місяця.   -444- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 3 частини 4 статті 70 після слів "обчислення (ставки) довічних пенсій" доповнити словами "які будуть застосовуватися в наступному місяці,"  
Враховано   2) щомісяця оприлюднювати та надавати інформацію про коефіцієнти обчислення (ставки) довічних пенсій, які будуть застосовуватися в наступному місяці, спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг та Пенсійному фонду України в порядку та за формами, встановленими спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг. Страхова організація зобов'язана використовувати оприлюднені ставки для всіх учасників фонду, які мають намір укласти договори страхування довічних пенсій протягом відповідного місяця. 5. При укладенні договорів страхування ризику виплат пенсій по інвалідності та виплат у разі смерті учасника пенсійного фонду між пенсійним фондом та страховою організацією, істотними умовами договору є: 1) сума, або порядок визначення суми, на яку здійснюється відповідне страхування, а також умови, за якими визначена сума виплачується; 2) період, протягом якого можуть сплачуватися страхові внески; 3) умови щодо участі у розподілі надлишку коштів (якщо вони є) або доходу, про які може повідомити страхова організація. 6. Страхова організація, що отримала ліцензію на здійснення страхування життя і здійснює страхування та виплату довічних пенсій, та страхова організація, з якою пенсійний фонд уклав договір на страхування ризиків виплат пенсій по інвалідності та виплат у зв'язку із смертю учасника фонду, несе відповідальність перед застрахованими особами та одержувачами довічних пенсій відповідно до законодавства.  
    -445- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
П.3, частини 4, ст.70, розд.10, визначити відповідно п.3, п.4, п.5.  
Враховано редакційно    
    -446- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Доповнити Статтю 70 після частини 4 новими частинами 5 та 6 такого змісту: "5. При укладенні договорів страхування ризику виплат пенсій по інвалідності та виплат у разі смерті учасника пенсійного фонду між пенсійним фондом та страховою організацією, істотними умовами договору є: 1) сума, або порядок визначення суми, на яку здійснюється відповідне страхування, а також умови, за якими визначена сума виплачується; 2) період, протягом якого можуть сплачуватися страхові внески; 3) умови щодо участі у розподілі надлишку коштів (якщо вони є) або доходу, про які може повідомити страхова організація. 6. Страхова організація, що отримала ліцензію на здійснення страхування життя і здійснює страхування та виплату довічних пенсій, та страхова організація, з якою пенсійний фонд уклав договір на страхування ризиків виплат пенсій по інвалідності та виплат у зв'язку із смертю учасника фонду, несе відповідальність перед застрахованими особами та одержувачами довічних пенсій відповідно до законодавства."  
Враховано    
1044. Стаття 71. Вимоги до договорів страхування довічної пенсії та пенсії на визначений строк   -447- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У статті 71: викласти назву статті у такій редакції: "Стаття 68. Вимоги до договорів страхування довічної пенсії" виключити по тексту статті словосполучення "та пенсії на визначений строк" у відповідних відмінках. Пропонується надати страховим організаціям право на виплату лише довічних пенсій, а пенсійним фондам - право на виплату пенсій на визначений строк.  
Враховано   Стаття 68. Вимоги до договорів страхування довічної пенсії  
1045. 1. Страхові виплати за договорами страхування довічної пенсії та пенсії на визначений строк, які оплачуються не за рахунок коштів, накопичених у пенсійному фонді, здійснюються страховими організаціями, які мають ліцензію на страхування життя, відповідно до договорів страхування, укладених з дотриманням вимог законодавства.      1. Страхові виплати за договорами страхування довічної пенсії, які оплачуються не за рахунок коштів, накопичених у пенсійному фонді, здійснюються страховими організаціями, які мають ліцензію на страхування життя, відповідно до договорів страхування, укладених з дотриманням вимог законодавства.  
1046. 2. Страхова організація, яка має ліцензію на страхування життя, зобов'язана:      2. Страхова організація, яка має ліцензію на страхування життя, зобов'язана:  
1047. 1) укладати договори з учасниками недержавних пенсійних фондів та/або Накопичувального фонду Пенсійного фонду України про страхування довічних пенсій та пенсій на визначений строк за рахунок накопичених коштів відповідно до законодавства. У цьому випадку договір страхування укладається з урахуванням вимог, передбачених статтями 65, 66 і 67 цього Закону;      1) укладати договори з учасниками недержавних пенсійних фондів та/або Накопичувального фонду Пенсійного фонду України про страхування довічних пенсій за рахунок накопичених коштів відповідно до законодавства. У цьому випадку договір страхування укладається з урахуванням вимог, передбачених статтями 62, 63 і 64 цього Закону;  
1048. 2) укладати договори страхування довічних пенсій та пенсій на визначений строк з громадянами або їх роботодавцями на користь таких громадян, які виявили бажання укласти такі договори. У цьому разі договір страхування укладається відповідно до Закону "Про страхування" з урахуванням особливостей, встановлених цією статтею, і має містити:   -448- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
В пункті 2 частини статті 71 Замінити слова "цією статтею" на слова "цим Законом".  
Враховано   2) укладати договори страхування довічних пенсій з громадянами або їх роботодавцями на користь таких громадян, які виявили бажання укласти такі договори. У цьому разі договір страхування укладається відповідно до Закону "Про страхування" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, і має містити:  
1049. повне найменування, адресу, банківські реквізити страхової організації, дату і номер свідоцтва про реєстрацію, дату і номер ліцензії на страхування життя;      повне найменування, адресу, банківські реквізити страхової організації, дату і номер свідоцтва про реєстрацію, дату і номер ліцензії на страхування життя;  
1050. паспортні дані та ідентифікаційний код страхувальника, якщо страхувальником є фізична особа, або повне найменування, місцезнаходження керівних органів (юридична адреса), реєстраційні та банківські реквізити страхувальника, якщо страхувальником є юридична особа;      паспортні дані та ідентифікаційний код страхувальника, якщо страхувальником є фізична особа, або повне найменування, місцезнаходження керівних органів (юридична адреса), реєстраційні та банківські реквізити страхувальника, якщо страхувальником є юридична особа;  
1051. паспортні дані та ідентифікаційний номер застрахованої особи;      паспортні дані та ідентифікаційний номер застрахованої особи;  
1052. дані про пенсійний вік, після досягнення якого застрахована особа має право на отримання пенсійної виплати. Зазначений вік може бути меншим або більшим від пенсійного віку, який дає право на пенсію за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням, не більше ніж на десять років, якщо інше не визначено законом;      дані про пенсійний вік, після досягнення якого застрахована особа має право на отримання пенсійної виплати. Зазначений вік може бути меншим або більшим від пенсійного віку, який дає право на пенсію за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням, не більше ніж на десять років, якщо інше не визначено законом;  
1053. вартість договору страхування, розмір страхових внесків, строки їх сплати;   -449- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Абзац 6 пункту 2 частини 2 статті 71 викласти в такій редакції: "розмір страхового платежу за договором довічної пенсії, строк його сплати;"  
Враховано   розмір страхового платежу за договором довічної пенсії, строк його сплати;  
1054. дані про мінімальний розмір пенсії, яка гарантується страховою організацією;   -450- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Абзац 7 пункту 2 частини 2 статті 71 доповнити словами "якщо остання надає такі гарантії".  
Враховано   дані про мінімальний розмір пенсії, яка гарантується страховою організацією, якщо остання надає такі гарантії;  
1055. строк та періодичність здійснення пенсійних виплат після досягнення пенсійного віку, визначеного відповідно до цього Закону;      строк та періодичність здійснення пенсійних виплат після досягнення пенсійного віку, визначеного відповідно до цього Закону;  
1056. дані про мінімальний розмір інвестиційного доходу, який гарантується страховою організацією;   -451- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Абзац 9 пункту 2 частини 2 статті 71 виключити. Страхові організації не гарантують мінімальний розмір інвестиційного доходу, а гарантують мінімальний розмір виплачуваної пенсії  
Враховано    
1057. відомості про оплату послуг страхової організації, яка визначається відповідно до частини одинадцятої цієї статті;      відомості про оплату послуг страхової організації;  
1058. строк дії договору страхування довічної пенсії та пенсії на визначений строк;      строк дії договору страхування довічної пенсії;  
1059. права та обов'язки сторін і відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору страхування довічної пенсії та пенсії на визначений строк;      права та обов'язки сторін і відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору страхування довічної пенсії;  
1060. порядок зміни і припинення дії договору страхування та порядок розрахунків між страховою організацією та застрахованою особою у разі такої зміни чи припинення;      порядок зміни і припинення дії договору страхування та порядок розрахунків між страховою організацією та застрахованою особою у разі такої зміни чи припинення;  
1061. прізвище, ім'я та по батькові спадкоємців застрахованої особи, дату і місце їх народження, адресу та належні їм частки пенсійних активів, що накопичуються страховою організацією;      прізвище, ім'я та по батькові спадкоємців застрахованої особи, дату і місце їх народження, адресу та належні їм частки пенсійних активів, що накопичуються страховою організацією;  
1062. інші умови за згодою сторін;      інші умови за згодою сторін;  
1063. підписи сторін.      підписи сторін.  
1064. 3. Дія договору страхування довічної пенсії або пенсії на визначений строк починається з моменту внесення першого пенсійного внеску. Строк між початком дії договору та першою пенсійною виплатою (період очікування) не може бути менше, ніж десять років. Договір страхування закінчується у разі:   -452- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
В частині 3, ст. 71, розд. 10 в першому реченні слово "пенсійного внеску" замінити на слово "страхового внеску" В частині 3, ст. 71, розд. 10 друге речення викласти в такій редакції: "Дія договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а також у разі:"  
Відхилено    
    -453- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 3 статті 71 виключити та змінити нумерацію частин - частини 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 вважати відповідно частинами 3, 4, 5, 6,7, 8, 9. Ці положення є в законодавстві про страхування  
Враховано    
1065. 1) повного виконання зобов'язань страховою організацією перед застрахованою особою;   -454- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
П.1, частини 3, ст. 71, розд. 10 викласти в такій редакції: "виконання страховою організацією зобов'язань перед застрахованою особою у повному обсязі;"  
Відхилено    
1066. 2) смерті застрахованої особи, яка отримувала пенсійні виплати, та/або особи, якій після смерті застрахованої особи здійснювалися пенсійні виплати. При цьому страхова організація має виконати всі умови договору страхування, передбачені на такий випадок;       
1067. 3) смерті застрахованої особи, яка не досягла пенсійного віку, визначеного договором страхування. При цьому страхова організація має виконати всі умови договору страхування;       
1068. 4) ліквідації страхової організації із дотриманням вимог законодавства;   -455- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
П.4, частини 3, ст. 71, розд. 10 викласти в такій редакції: "ліквідації страхової організації у порядку, встановленому законодавством України;"  
Відхилено    
1069. 5) розірвання договору достроково на вимогу застрахованої особи, яка водночас є страхувальником за цим договором;   -456- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
П.5, частини 3, ст. 71, розд. 10 викласти в такій редакції: "дострокового припинення дії договору страхування на вимогу застрахованої особи, яка водночас є страхувальником за таким договором страхування;"  
Відхилено    
1070. 6) в інших випадках, передбачених договором страхування довічної пенсії, пенсії на визначений строк або законодавством.   -457- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
П.6, частини 3, ст. 71, розд. 10 після слова "законодавством" додати слово "України".  
Відхилено    
1071. 4. У разі смерті застрахованої особи, яка не досягла пенсійного віку, визначеного договором страхування довічної пенсії або пенсії на визначений строк, спадкоємцям такої особи виплачується сума сплачених страхових внесків у повному обсязі, а також інвестиційний дохід, належний застрахованій особі відповідно до договору страхування, у вигляді одноразової пенсійної виплати, у порядку, встановленому цим Законом та Цивільним кодексом України.   -458- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 4 статті 71 викласти як частину 3 у такій редакції: "3. У разі смерті застрахованої особи, яка не досягла пенсійного віку, визначеного договором страхування довічної пенсії, спадкоємцям такої особи виплачується більша з двох сум: 1) сума сплачених страхових внесків у повному обсязі, а також доход, обчислений, виходячи з облікової ставки Національного банку України за відповідні періоди накопичення коштів; 2) сума одноразової виплати, гарантованої договором страхування на випадок смерті застрахованої особи, якщо це передбачено договором." Посилення захисту інтересів застрахованих осіб.  
Враховано   3. У разі смерті застрахованої особи, яка не досягла пенсійного віку, визначеного договором страхування довічної пенсії, спадкоємцям такої особи виплачується більша з двох сум: 1) сума сплачених страхових внесків у повному обсязі, а також доход, обчислений, виходячи з облікової ставки Національного банку України за відповідні періоди накопичення коштів; 2) сума одноразової виплати, гарантованої договором страхування на випадок смерті застрахованої особи, якщо це передбачено договором.  
1072. 5. Дія договору страхування не припиняється в разі дострокового або тимчасового припинення сплати страхових внесків страхувальником. У цьому разі сторони зобов'язані на підставі актуарних розрахунків провести відповідні зменшення пенсійної виплати (редукування) та внести відповідні зміни до договору страхування довічної пенсії або пенсії на визначений строк.   -459- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 5 статті 71 викласти як частину 4 у такій редакції: "4. Дія договору страхування довічної пенсії не припиняється в разі дострокового або тимчасового припинення, порушення терміну сплати страхових внесків або сплати їх страхувальником у меншому розмірі. У цьому випадку страхова організація на підставі актуарних розрахунків може провести відповідне зменшення страхових пенсійних виплат згідно з договором страхування довічної пенсії та внести відповідні зміни до такого договору." Редакційне уточнення  
Враховано   4. Дія договору страхування довічної пенсії не припиняється в разі дострокового або тимчасового припинення, порушення терміну сплати страхових внесків або сплати їх страхувальником у меншому розмірі. У цьому випадку страхова організація на підставі актуарних розрахунків може провести відповідне зменшення страхових пенсійних виплат згідно з договором страхування довічної пенсії та внести відповідні зміни до такого договору.  
1073. 6. У разі припинення сплати страхових внесків через повну або часткову втрату працездатності застрахованою особою та встановлення інвалідності 1 або 2 групи договір страхування може бути достроково припинений на вимогу застрахованої особи з виплатою належних їй страхових внесків та інвестиційного доходу у вигляді одноразової пенсійної виплати.   -460- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 6 статті 71 викласти як частину 5 у такій редакції: "5. У разі припинення сплати страхових внесків через повну або часткову втрату працездатності застрахованою особою та встановлення інвалідності 1 або 2 групи договір страхування може бути достроково припинений на вимогу застрахованої особи з виплатою більшої з двох сум: 1) сума сплачених страхових внесків у повному обсязі, а також доход, обчислений, виходячи з облікової ставки Національного банку України за відповідні періоди накопичення коштів; 2) сума одноразової виплати, гарантованої договором страхування на такий випадок, якщо це передбачено договором." Посилення захисту інтересів застрахованих осіб.  
Враховано   5. У разі припинення сплати страхових внесків через повну або часткову втрату працездатності застрахованою особою та встановлення інвалідності 1 або 2 групи договір страхування може бути достроково припинений на вимогу застрахованої особи з виплатою більшої з двох сум: 1) сума сплачених страхових внесків у повному обсязі, а також доход, обчислений, виходячи з облікової ставки Національного банку України за відповідні періоди накопичення коштів; 2) сума одноразової виплати, гарантованої договором страхування на такий випадок, якщо це передбачено договором.  
1074. 7. У разі припинення сплати страхових внесків через припинення трудових відносин між страхувальником та застрахованою особою застрахована особа має право взяти на себе обов'язки страхувальника шляхом внесення відповідних змін до договору страхування довічної пенсії або пенсії на визначений строк.   -461- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У частині 7 статті 71 після слів "сплати страхових внесків" додати слова "за договором страхування довічної пенсії" та викласти частину 7 як частину 6.  
Враховано   6. У разі припинення сплати страхових внесків за договором страхування довічної пенсії через припинення трудових відносин між страхувальником та застрахованою особою застрахована особа має право взяти на себе обов'язки страхувальника шляхом внесення відповідних змін до договору страхування довічної пенсії.  
1075. 8. Пенсійний вік, визначений в договорі страхування довічної пенсії або пенсії на визначений строк, може бути змінено за домовленістю сторін з дотриманням меж, визначених частиною другою статті 64 цього Закону, та з відповідною зміною інших положень договору страхування.   -462- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У частині 8 статті 71 після слів "в договорі страхування" виключити слова "або пенсії на визначений строк".  
Враховано   7. Пенсійний вік, визначений в договорі страхування довічної пенсії, може бути змінено за домовленістю сторін з дотриманням меж, визначених частиною другою статті 61 цього Закону, та з відповідною зміною інших положень договору страхування.  
1076. 9. Кожен страхувальник може укласти один або кілька договорів страхування довічної пенсії або пенсії на визначений строк з однією або кількома страховими організаціями на користь осіб, визначених цим Законом. Застраховані особи, які водночас є страхувальниками, мають право укладати договори з одною або кількома страховими організаціями за власним вибором.      8. Кожен страхувальник може укласти один або кілька договорів страхування довічної пенсії або пенсії на визначений строк з однією або кількома страховими організаціями на користь осіб, визначених цим Законом. Застраховані особи, які водночас є страхувальниками, мають право укладати договори з одною або кількома страховими організаціями за власним вибором.  
1077. 10. Центральний орган виконавчої влади у сфері регулювання страхової діяльності має право встановлювати разом з Державною інспекцією з пенсійного забезпечення додаткові вимоги до договорів страхування довічної пенсії та пенсії на визначений строк згідно з цим Законом та Законом України "Про страхування".   -463- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 10 статті 71 викласти як частину 9 в такій редакції: "9. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг має право встановлювати додаткові вимоги до договорів страхування довічної пенсії."  
Враховано   9. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг має право встановлювати додаткові вимоги до договорів страхування довічної пенсії.  
    -464- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Частину 10, ст. 71, розд. 10 виключити. Частина стосується додаткових повноважень у сфері пенсійного забезпечення.  
Відхилено    
1078. 11. Оплата послуг страхової організації зазначається в договорі страхування і складається з двох частин:   -465- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 11 статті 71 виключити. Це передбачено законом "Про страхування".  
Враховано .   
    -466- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Частину 11, ст. 71, розд. 10 визначити частиною 10.  
Відхилено    
1079. 1) з оплати адміністративних витрат, які визначаються за нормативами витрат на ведення справи при розрахунку страхового тарифу;       
1080. 2) з оплати встановленого центральним органом виконавчої влади у сфері регулювання страхової діяльності відсотку інвестиційного доходу, отриманого страховою організацією понад гарантований нею за договором страхування довічної пенсії або пенсії на визначений строк відсоток мінімального інвестиційного доходу. Розмір цього належного до сплати страховій організації відсотку не може встановлюватися вище 5 відсотків суми перевищення мінімального інвестиційного доходу.       
1081. Інвестиційний дохід, отриманий страховою організацією від розміщення та інвестування пенсійних активів понад мінімальний гарантований за договорами страхування довічної пенсії або пенсії на визначений строк інвестиційний дохід, розподіляється страховою організацію між застрахованими особами пропорційно належним їм пенсійним активам, крім частки, що належить страховій організації відповідно до цього пункту цієї частини статті.   -467- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Розділ 10 доповнити після статті 71 новою статтею такого змісту (та змінити подальшу нумерацію статей законопроекту): "Стаття 69. Договори страхування довічної пенсії з можливістю інвестування пенсійних активів. 1. Страхові організації можуть укладати договори страхування довічних пенсій з можливим інвестуванням коштів, належних застрахованим особам. За договорами страхування довічних пенсій з можливістю інвестування пенсійних активів отримані пенсійні активи, визначені законодавством, можуть використовуватися для інвестування згідно з інвестиційною декларацією страхової організації. 2. Страхова організація має право пропонувати укладання договорів страхування довічних пенсій з можливістю інвестування пенсійних активів при наявності дозволу (ліцензії) спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг на укладання таких договорів і погоджених: 1) типової форми договору страхування довічної пенсії з можливістю інвестування пенсійних активів, які використовуються цією страховою організацією; 2) пам'ятки з роз'ясненням основних положень укладання договорів страхування довічних пенсій з можливістю інвестування пенсійних активів; 3) інших документів, визначених спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг. 3. Типова форма договору страхування довічної пенсії з можливістю інвестування пенсійних активів та пам'ятка з роз'ясненням основних положень укладання таких договорів повинні відповідати вимогам установленим спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг. 4. Договір страхування довічної пенсії з можливістю інвестування пенсійних активів укладається у письмовій формі на підставі заяви особи. При цьому забороняється укладати такий договір з особою, яка не ознайомилась з пам"яткою, що містить роз"яснення основних положень укладання договорів страхування довічних пенсій з можливістю інвестування пенсійних активів. Особі, яка уклала договір страхування довічної пенсії з можливістю інвестування пенсійних коштів видається посвідчення, підписане уповноваженою особою страхової організації. 5. Страхова організація, яка укладає договори страхування довічних пенсій з можливістю інвестування пенсійних активів зобов'язана погоджувати зі спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг будь-які зміни в умовах договору страхування довічних пенсій з можливістю інвестування пенсійних активів та в пам'ятці, що містить роз'яснення основних положень договору, протягом п'яти робочих днів з дня внесення таких змін, а також один раз на рік протягом одного місяця після закінчення звітного фінансового року незалежно від того, чи були внесені будь-які зміни. 6. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг зобов'язаний: 1) відмовити у погодженні інформаційно-роз'яснювального матеріалу страховій організації, що укладає договори страхування довічної пенсії з можливістю інвестування пенсійних активів, якщо подані матеріали: не відповідають вимогам законодавчих актів з питань страхування та цього Закону; містять будь-які обіцянки, оцінки, ілюстрації або прогнози, що вводять в оману; замовчують будь-які факти, відсутність посилань на які може ввести в оману; 2) заборонити страховій організації укладати нові договори страхування довічних пенсій з можливістю інвестування або, за його рішенням, заборонити цій страховій організації займатись такою діяльністю, коли: інформація, передбачена в інформаційно-роз'яснювальних матеріалах, не відповідає дійсності; методи роботи, що мають відношення до договорів страхування довічних пенсій з можливістю інвестування, не забезпечують достатнього захисту інтересів осіб, які укладатимуть ці договори. 7. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг встановлює: порядок інформування страховими організаціями або страховими агентами потенційних клієнтів - осіб, з якими укладатимуться договори страхування довічних пенсій з можливістю інвестування пенсійних активів; порядок, форми і обсяги подання звітів та інформації про укладання договорів страхування довічних пенсій з можливістю інвестування пенсійних активів; перелік документів, які подаються на погодження відповідно до цього Закону."  
Враховано   Стаття 69. Договори страхування довічної пенсії з можливістю інвестування пенсійних активів. 1. Страхові організації можуть укладати договори страхування довічних пенсій з можливим інвестуванням коштів, належних застрахованим особам. За договорами страхування довічних пенсій з можливістю інвестування пенсійних активів отримані пенсійні активи, визначені законодавством, можуть використовуватися для інвестування згідно з інвестиційною декларацією страхової організації. 2. Страхова організація має право пропонувати укладання договорів страхування довічних пенсій з можливістю інвестування пенсійних активів при наявності дозволу (ліцензії) спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг на укладання таких договорів і погоджених: 1) типової форми договору страхування довічної пенсії з можливістю інвестування пенсійних активів, які використовуються цією страховою організацією; 2) пам'ятки з роз'ясненням основних положень укладання договорів страхування довічних пенсій з можливістю інвестування пенсійних актив; 3) інших документів, визначених спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг. 3.Типова форма договору страхування довічної пенсії з можливістю інвестування пенсійних активів та пам'ятка з роз'ясненням основних положень укладання таких договорів повинні відповідати вимогам, установленим спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг. 4. Договір страхування довічної пенсії з можливістю інвестування пенсійних активів укладається у письмовій формі на підставі заяви особи. При цьому забороняється укладати такий договір з особою, яка не ознайомилась з пам'яткою, що містить роз'яснення основних положень укладання договорів страхування довічних пенсій з можливістю інвестування пенсійних активів. Особі, яка уклала договір страхування довічної пенсії з можливістю інвестування пенсійних коштів, видається посвідчення, підписане уповноваженою особою страхової організації. 5. Страхова організація, яка укладає договори страхування довічних пенсій з можливістю інвестування пенсійних активів, зобов'язана погоджувати зі спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг будь-які зміни в умовах договору страхування довічних пенсій з можливістю інвестування пенсійних активів та в пам'ятці, що містить роз'яснення основних положень договору, протягом п'яти робочих днів з дня внесення таких змін, а також один раз на рік протягом одного місяця після закінчення звітного фінансового року незалежно від того, чи були внесені будь-які зміни. 6. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг зобов'язаний: 1) відмовити у погодженні інформаційно-роз"яснювального матеріалу страховій організації, що укладає договори страхування довічної пенсії з можливістю інвестування пенсійних активів, якщо подані матеріали: не відповідають вимогам законодавчих актів з питань страхування та цього Закону; містять будь-які обіцянки, оцінки, ілюстрації або прогнози, що вводять в оману; замовчують будь-які факти, відсутність посилань на які може ввести в оману; 2) заборонити страховій організації укладати нові договори страхування довічних пенсій з можливістю інвестування або, за його рішенням, заборонити цій страховій організації займатись такою діяльністю, коли: інформація, передбачена в інформаційно-роз'яснювальних матеріалах, не відповідає дійсності; методи роботи, що мають відношення до договорів страхування довічних пенсій з можливістю інвестування, не забезпечують достатнього захисту інтересів осіб, які укладатимуть ці договори. 7. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг встановлює: порядок інформування страховими організаціями або страховими агентами потенційних клієнтів - осіб, з якими укладатимуться договори страхування довічних пенсій з можливістю інвестування пенсійних активів; порядок, форми і обсяги подання звітів та інформації про укладання договорів страхування довічних пенсій з можливістю інвестування пенсійних активів; перелік документів, які подаються на погодження відповідно до цього Закону.  
1082. Стаття 72. Обов'язки сторін, що уклали договір страхування довічної пенсії або пенсії на визначений строк   -468- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
В назві статті 72 та по всьому тексту статті 72 виключити слова: "або пенсії на визначений строк" та добавити слова "будь-якого виду". Змінити нумерацію статті - вважати статтю 72 статею 70. Песнії на визначений строк дозволяється виплачувати лише пенсійним фондам  
Враховано   Стаття 70. Обов'язки сторін, що уклали договір страхування довічної пенсії будь-якого виду  
1083. 1. Відповідно до договору страхування довічної пенсії або пенсії на визначений строк страхова організація зобов'язана:      1. Відповідно до договору страхування довічної пенсії страхова організація зобов'язана:  
1084. 1) забезпечити здійснення пенсійного забезпечення застрахованої особи на умовах, визначених договором;   -469- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
П.1, частини 1, ст. 72, розд. 10 викласти в такій редакції: "виконувати умови договору страхування"  
Враховано   1) виконувати умови договору страхування;  
1085. 2) забезпечити ведення персоніфікованого обліку застрахованих осіб відповідно до цього Закону, надання та оприлюднення інформації, передбаченої частиною четвертою статті 70 та статтею 75 цього Закону;      2) забезпечити ведення персоніфікованого обліку застрахованих осіб відповідно до цього Закону, надання та оприлюднення інформації, передбаченої частиною четвертою статті 67 та статтею 73 цього Закону;  
1086. 3) забезпечити в порядку, встановленому законодавством, відшкодовування застрахованим особам збитків, завданих внаслідок порушення страховою організацією законодавства та умов договору;   -470- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 3 п. 1 статті 72 доповнити словами "страхування довічної пенсії" Редакційна правка  
Враховано   3) забезпечити в порядку, встановленому законодавством, відшкодовування застрахованим особам збитків, завданих внаслідок порушення страховою організацією законодавства та умов договору страхування довічної пенсії;  
    -471- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
П.3, частини 1, ст. 72, розд. 10 виключити. Пропозиція знижує захист інтересів застрахованих осіб.  
Відхилено    
1087. 4) додержуватися та забезпечити додержання законних інтересів застрахованих осіб та страхувальників, не розголошувати конфіденційну інформацію про умови договору страхування довічної пенсії або пенсії на визначений строк, розмір страхових внесків та пенсійних виплат, крім випадків, передбачених законодавством;   -472- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
П.4, частини 1, ст. 72, розд. 10 викласти в такій редакції: "тримати в таємниці відомості про страхувальника та його майновий стан за винятком випадків, передбачених законодавством України;" Зміст пропозиції викладено в Законі України "Про страхування" (стаття 20, п.6)  
Відхилено   4) додержуватися та забезпечити додержання законних інтересів застрахованих осіб та страхувальників, не розголошувати конфіденційну інформацію про умови договору страхування довічної пенсії, розмір страхових внесків та пенсійних виплат, крім випадків, передбачених законодавством;  
1088. 5) гарантувати однаковий відсоток інвестиційного доходу всім застрахованим особам;   -473- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 5 частини 1 статті 72 викласти у такій редакції: "5) забезпечити єдині договірні умови для всіх застрахованих осіб за кожним із видів договору страхування довічних пенсій;"  
Враховано   5) забезпечити єдині договірні умови для всіх застрахованих осіб за кожним із видів договору страхування довічних пенсій;  
1089. 6) виконувати та забезпечити виконання інших обов'язків страхової організації, страхувальника та застрахованої особи, визначених договором страхування довічної пенсії або пенсії на визначений строк, цим Законом та законодавством.   -474- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
В пункті.6 частини 1 ст. 72 слова "страхувальника та застрахованої особи," виключити.  
Враховано   6) виконувати та забезпечити виконання інших обов'язків страхової організації, визначених договором страхування довічної пенсії, цим Законом та законодавством.  
1090. 2. Страхувальник, що уклав договір страхування довічної пенсії або пенсії на визначений строк на користь застрахованої особи, зобов'язаний:      2. Страхувальник, що уклав договір страхування довічної пенсії на користь застрахованої особи, зобов'язаний:  
1091. 1) сплачувати на користь застрахованої особи пенсійні внески в порядку, встановленому договором та законодавством;   -475- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
П.1, частини 2, ст. 72, розд. 10 викласти в такій редакції: "виконувати умови договору страхування;" Пункт 1 встановлює конкретну відповідальність щодо сплати внесків.  
Відхилено   1) сплачувати на користь застрахованої особи пенсійні внески в порядку, встановленому договором та законодавством;  
1092. 2) відшкодовувати в порядку, встановленому законодавством, застрахованій особі або страховій організації збитки, завдані внаслідок порушення ним умов договору та законодавства;   -476- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
П.2, частини 2, ст. 72, розд. 10 виключити. Пропозиція знижує захист інтересів застрахованих осіб.  
Відхилено   2) відшкодовувати в порядку, встановленому законодавством, застрахованій особі або страховій організації збитки, завдані внаслідок порушення ним умов договору та законодавства;  
1093. 3) виконувати інші умови, визначені договором.   -477- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
П.3, частини 2, ст. 72, розд. 10 виключити. Пропозиція знижує захист інтересів застрахованих осіб.  
Відхилено   3) виконувати інші умови, визначені договором.  
1094. Стаття 73. Пенсійні активи страхових організацій      Стаття 71. Пенсійні активи страхових організацій  
1095. 1. Пенсійні активи, що накопичуються у страхових організаціях, їх види та структура, а також порядок інвестування цих активів мають відповідати вимогам, встановленим Законом України "Про страхування".   -478- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
В частині 1 ст. 73 замінити слова " встановленим Законом України "Про страхування" на слова "встановленим цим Законом."  
Враховано   1. Пенсійні активи, що накопичуються у страхових організаціях, їх види та структура, а також порядок інвестування цих активів мають відповідати вимогам, встановленим цим Законом.  
1096. 2. Усі операції з страховими внесками та пенсійними активами, що накопичуються у страхових організаціях, здійснюються через банківську установу-зберігача на підставі договору, який укладається між страховою організацією та банківською установою-зберігачем згідно із законодавством. Пенсійні активи страхової організації зберігаються в одній банківській установі-зберігачі з дотриманням усіх вимог, встановлених цим Законом для зберігання пенсійних активів.   -479- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Частину 2, ст. 73, розд. 10 викласти в такій редакції: "2. Усі операції з пенсійними активами у страхових організаціях здійснюються через зберігача відповідно до вимог цього Закону та на підставі договору, який укладається між страховою організацією та зберігачем згідно із законодавством. При цьому страхова організація повинна укладати такий договір тільки з одним зберігачем."  
Враховано   2. Усі операції з пенсійними активами у страхових організаціях здійснюються через зберігача відповідно до вимог цього Закону та на підставі договору, який укладається між страховою організацією та зберігачем згідно із законодавством. При цьому страхова організація повинна укладати такий договір тільки з одним зберігачем.  
1097. 3. Пенсійні активи, що накопичуються у страховій організації, можуть бути використані виключно для виконання зобов'язань страхової організації перед застрахованими особами та для оплати адміністративних видатків, пов'язаних із здійсненням пенсійного забезпечення, а саме:   -480- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 3 статті 73 викласти у такій редакції: "3. Пенсійні активи, що накопичуються у страховій організації, можуть бути використані виключно: для цілей, визначених інвестиційною декларацією; для виконання зобов'язань страхової організації перед застрахованими особами і їх спадкоємцями; для оплати видатків, пов'язаних із здійсненням пенсійного забезпечення та дозволених цим Законом."  
Враховано   3. Пенсійні активи, що накопичуються у страховій організації, можуть бути використані виключно: для цілей, визначених інвестиційною декларацією; для виконання зобов'язань страхової організації перед застрахованими особами і їх спадкоємцями; для оплати видатків, пов'язаних із здійсненням пенсійного забезпечення та дозволених цим Законом.  
1098. 1) інвестування з метою отримання доходу на користь застрахованих осіб;   -481- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 1 частини 3 статті 73 виключити.  
Враховано    
1099. 2) оплати послуг страхової організації у межах, визначених законодавством;   -482- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 2 частини 3 статті 73 виключити.  
Враховано    
1100. 3) оплати послуг банківської установи-зберігача;   -483- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
П.3, частини 3, ст. 73, розд. 10 виключити.  
Враховано    
1101. 4) здійснення пенсійних виплат застрахованій особі або її спадкоємцям.   -484- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Абзац 1 пункту 4 частини 3 статті 73 виключити.  
Враховано    
1102. Використання пенсійних активів для інших цілей забороняється.      Використання пенсійних активів для інших цілей забороняється.  
1103. 4. Страхова організація самостійно здійснює управління пенсійними активами з дотриманням вимог, передбачених цим Законом та Законом України "Про страхування". Пенсійні активи страхової організації не є її власністю і мають бути відокремлені від іншого майна страхової організації. Страхова організація зобов'язана обліковувати пенсійні активи на окремому балансі і вести щодо них окремий облік.   -485- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У абзаці другому частини 4 статті 73 замінити слова "встановленому Законом України "Про страхування" на слова "встановленому законодавством"  
Враховано   4. Страхова організація самостійно здійснює управління пенсійними активами з дотриманням вимог, передбачених цим Законом та Законом України "Про страхування". Пенсійні активи страхової організації не є її власністю і мають бути відокремлені від іншого майна страхової організації. Страхова організація зобов'язана обліковувати пенсійні активи на окремому балансі і вести щодо них окремий облік.  
1104. Пенсійні активи страхової організації не можуть використовуватися для погашення будь-яких зобов'язань страхової організації, крім визначених у цьому Законі, не можуть бути включені до ліквідаційної маси у разі банкрутства страхової організації або її ліквідації з інших причин і підлягають передачі іншій страховій організації або застрахованій особі в порядку, встановленому Законом України "Про страхування".      Пенсійні активи страхової організації не можуть використовуватися для погашення будь-яких зобов'язань страхової організації, крім визначених у цьому Законі, не можуть бути включені до ліквідаційної маси у разі банкрутства страхової організації або її ліквідації з інших причин і підлягають передачі іншій страховій організації або застрахованій особі в порядку, встановленому законодавством.  
1105. Стаття 74. Вимоги до виконавчих та наглядових органів страхової організації та її посадових осіб   -486- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Назву статті 74 викласти в такій редакції: "Стаття 72. Додаткові вимоги до органів страхової організації та її посадових осіб". Стаття приведена у відповідність до Закону України "Про страхування".  
Враховано   Стаття 72. Додаткові вимоги до органів страхової організації та її посадових осіб  
1106. 1. Виконавчим органом страхової організації, що має ліцензію на здійснення страхування життя, є орган, передбачений її статутом відповідно до організаційно-правової форми згідно із законами України "Про господарські товариства" та "Про страхування".   -487- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 1 статті 74 виключити, відповідно змінити нумерацію наступних частин - частини 2, 3, 4 вважати відповідно частинами 1, 2, 3. Стаття приведена у відповідність до Закону України "Про страхування".  
Враховано    
1107. 2. Керівник виконавчого органу страхової організації призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до її статуту та повинен мати досвід професійної діяльності у сфері страхування не менше п'яти років.   -488- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
В частині 2, ст. 74, розд. 10 після слів "повинен мати" виключити слова "належну професійну підготовку і".  
Враховано   1. Керівник виконавчого органу страхової організації призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до її статуту та повинен мати досвід професійної діяльності у сфері страхування не менше п'яти років.  
1108. 3. Керівник виконавчого органу та посадові особи страхової організації не мають права отримувати у будь-якому вигляді винагороду від банківської установи-зберігача та аудиторів, з якими укладено відповідні договори, та від їх пов'язаних осіб.      2. Керівник виконавчого органу та посадові особи страхової організації не мають права отримувати у будь-якому вигляді винагороду від зберігача та аудиторів, з якими укладено відповідні договори, та від їх пов'язаних осіб.  
1109. 4. До складу виконавчих та наглядових органів страхової організації можуть входити лише особи, які:   -489- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 4 статті 74 викласти як частину 3 у такій редакції: "3. У разі здійснення страховою організацією страхування довічних пенсій з можливістю інвестування пенсійних активів, така страхова організація повинна мати сертифікованих фахівців з управління активами."  
Враховано   3. У разі здійснення страховою організацією страхування довічних пенсій з можливістю інвестування пенсійних активів, така страхова організація повинна мати сертифікованих фахівців з управління активами.  
1110. 1) є дієздатними;       
1111. 2) мають кваліфікаційний рівень, достатній для виконання покладених на них повноважень, та відповідають вимогам, установленим цим Законом;       
1112. 3) не мають обмежень щодо здійснення покладених на них функцій, які виникають через їх пов'язаних осіб;       
1113. 4) не були засуджені за умисні злочини;       
1114. 5) протягом останніх семи років не були керівниками юридичних осіб, визнаних банкрутами або підданих процедурі примусової ліквідації у період керівництва цієї особи.       
1115. Стаття 75. Оприлюднення інформації страховою організацією      Стаття 73. Оприлюднення інформації страховою організацією  
1116. 1. Страхова організація, що має ліцензію на здійснення страхування життя, зобов'язана оприлюднювати в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади у сфері регулювання страхової діяльності, такі відомості про свою діяльність:   -490- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
В частині 1, ст. 75, розд. 10 після слів "має ліцензію" виключити слова "на здійснення".  
Враховано   1. Страхова організація, що має ліцензію на страхування життя та здійснює страхування відповідно до цього Закону, зобов'язана: 1) щорічно складати і подавати спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг не пізніше встановленої дати звіт про фінансовий стан страхової організації за звітний фінансовий рік; 2) щоквартально готувати і подавати спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг не пізніше встановленої дати інформацію, необхідну для оцінювання фінансового стану страхової організації. Звіт про фінансовий стан страхової організації та інформація, зазначені в цій частині цієї статті, складаються та подаються за формами, встановленими спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг. До звіту про фінансовий стан страхової організації додається звіт аудитора та висновок актуарія страхової організації, складені за формами, встановленими спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.  
    -491- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 1 статті 75 викласти у такій редакції: "1. Страхова організація, що має ліцензію на страхування життя та здійснює страхування відповідно до цього Закону, зобов'язана: 1) щорічно складати і подавати спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг не пізніше встановленої дати звіт про фінансовий стан страхової організації за звітний фінансовий рік; 2) щоквартально готувати і подавати спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг не пізніше встановленої дати інформацію, необхідну для оцінювання фінансового стану страхової організації. Звіт про фінансовий стан страхової організації та інформація, зазначені в цій частині цієї статті, складаються та подаються за формами, встановленими спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг. До звіту про фінансовий стан страхової організації додається звіт аудитора та висновок актуарія страхової організації, складені за формами, встановленими спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг." Стаття приведена у відповідність до Закону України "Про страхування".  
Враховано    
1117. 1) місцезнаходження постійно діючих керівних органів (юридична адреса);   -492- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 1 частини 1 статті 75 виключити. Приведено у відповідність до Закону України "Про страхування", який регулює ці питання  
Враховано    
1118. 2) відомості про керівних осіб;   -493- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 2 частини 1 статті 75 виключити. Приведено у відповідність до Закону України "Про страхування", який регулює ці питання.  
Враховано    
1119. 3) відомості про аудитора із зазначенням реквізитів дозволів (ліцензій) на право провадження ним відповідної професійної діяльності та про його керівних осіб;   -494- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 3 частини 1 статті 75 виключити Приведено у відповідність до Закону України "Про страхування", який регулює ці питання.  
Враховано    
1120. 4) відомості про зміни, що сталися в органах управління, а також про результати перевірок його діяльності аудитором та центральним органом виконавчої влади у сфері регулювання страхової діяльності;   -495- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 4 частини 1 статті 75 виключити. Приведено у відповідність до Закону України "Про страхування", який регулює ці питання.  
Враховано    
1121. 5) гарантований розмір інвестиційного доходу за звітні періоди та реально отриманий інвестиційний дохід;   -496- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 5 частини 1 статті 75 виключити. Приведено у відповідність до Закону України "Про страхування", який регулює ці питання.  
Враховано    
1122. 6) розмір оплати послуг страхової організації за звітний період;   -497- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 6 частини 1 статті 75 виключити. Приведено у відповідність до Закону України "Про страхування", який регулює ці питання.  
Враховано    
1123. 7) розмір оплати послуг банківської установи-зберігача страхової організації;   -498- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
П.7, частини 1, ст. 75, розд. 10 виключити. Приведено у відповідність до Закону України "Про страхування", який регулює ці питання.  
Враховано    
1124. 8) прибутки та збитки, пов'язані з розміщенням пенсійних активів;   -499- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 8 частини 1 статті 75 виключити. Приведено у відповідність до Закону України "Про страхування", який регулює ці питання.  
Враховано    
1125. 9) загальну вартість пенсійних активів;   -500- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 9 частини 1 статті 75 виключити. Приведено у відповідність до Закону України "Про страхування", який регулює ці питання.  
Враховано    
1126. 10) об'єкти інвестування, в які розміщено понад 5 відсотків пенсійних активів у цінних паперах;   -501- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 10 частини 1 статті 75 виключити Приведено у відповідність до Закону України "Про страхування", який регулює ці питання.  
Враховано    
1127. 11) перелік емітентів, у цінні папери яких розміщено пенсійних активів більше, ніж 5 відсотків їх статутного фонду;   -502- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 11 частини 1 статті 75 виключити Приведено у відповідність до Закону України "Про страхування", який регулює ці питання.  
Враховано    
1128. 12) відомості про інші пенсійні активи, дозволені законодавством, із зазначенням їх частки від сукупних пенсійних активів страхової організації.   -503- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 12 частини 1 статті 75 виключити Приведено у відповідність до Закону України "Про страхування", який регулює ці питання.  
Враховано    
1129. 3. Страхова організація зобов'язана безкоштовно надавати кожній застрахованій особі не рідше одного разу на рік письмовий звіт про стан та вартість пенсійних активів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку застрахованої особи, а також надавати таку інформацію за письмовим запитом застрахованої особи або страхувальника за плату. Максимальний розмір плати за надання інформації за письмовим запитом застрахованих осіб або страхувальників встановлюється Державною інспекцією з пенсійного страхування.   -504- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 3 статті 75 виключити. Приведено у відповідність до Закону України "Про страхування", який регулює ці питання.  
Враховано    
    -505- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
В частину 3, ст. 75, розд. 10 викласти перше речення в такій редакції: "Страхова організація зобов'язана безкоштовно надавати кожній застрахованій особі не рідше одного разу на рік письмовий звіт про розмір пенсійних активів застрахованої особи, а також надавати таку інформацію за письмовим запитом застрахованої особи або страхувальника за плату." У зв'язку з доцільністю виключення цієї частини.  
Відхилено    
1130. 4. Оприлюднення інформації, зазначеної в цій статті, здійснюється шляхом опублікування в друкованих та електронних засобах масової інформації, по телебаченню та радіомовленню, іншими шляхами.   -506- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 4 статті 75 викласти як частину 2 в такій редакції: "2. Центральний орган виконавчої влади у сфері регулювання страхової діяльності має право: 1) зобов'язати страхову організацію підготувати і подати у письмовій формі звіт про її діяльність на території України на додаток до щорічного звіту страхової організації про її діяльність (включаючи діяльність на території України та за її межами); 2) отримати інформацію щодо індивідуальних даних осіб, які уклали договори з страховою організацією."  
Враховано   2. Центральний орган виконавчої влади у сфері регулювання страхової діяльності має право: 1) зобов'язати страхову організацію підготувати і подати у письмовій формі звіт про її діяльність на території України на додаток до щорічного звіту страхової організації про її діяльність (включаючи діяльність на території України та за її межами); 2) отримати інформацію щодо індивідуальних даних осіб, які уклали договори з страховою організацією.  
1131. 5. Інформація, що підлягає оприлюдненню та опублікуванню відповідно до цієї статті, не є конфіденційною. Інформація про стан пенсійних активів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку окремої застрахованої особи, є конфіденційною і не підлягає розголошенню чи опублікуванню, окрім випадків, встановлених законами України.   -507- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 5 статті 75 викласти як частину 3 в такій редакції: "3. Інформація, що підлягає оприлюдненню та опублікуванню відповідно до цієї статті, не є конфіденційною. Інформація про страхові внески та виплати, а також про стан пенсійних активів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку окремої застрахованої особи, є конфіденційною і не підлягає розголошенню чи опублікуванню, крім випадків, встановлених законами України. Забороняється оприлюднювати звіти та інформацію страхової організації, складені за формою, що не відповідає вимогам та формам, встановленим спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг."  
Враховано   3. Інформація, що підлягає оприлюдненню та опублікуванню відповідно до цієї статті, не є конфіденційною. Інформація про страхові внески та виплати, а також про стан пенсійних активів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку окремої застрахованої особи, є конфіденційною і не підлягає розголошенню чи опублікуванню, крім випадків, встановлених законами України. Забороняється оприлюднювати звіти та інформацію страхової організації, складені за формою, що не відповідає вимогам та формам, встановленим спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг. Стаття 74. Щорічний звіт спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг 1. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг за матеріалами звітів страхових організацій та результатами проведених перевірок і відповідей на запити, щорічно складає звіт, який подається Кабінету Міністрів України, а також публікує звіти про діяльність кожної страхової організації в сфері недержавного пенсійного забезпечення. 2. Щорічний звіт спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг містить: 1) інформацію про пенсійні активи страхових організацій, які підпадають під інвестиційні обмеження, встановлені цим Законом; 2) зміни, які спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг прийняв рішення внести у щорічні звіти страхових організацій, що мають ліцензії на здійсненя страхувння життя. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг має право прийняти рішення про збільшення або зменшення обсягів фінансових зобов'язань страхових організацій щодо пенсійного забезпечення для приведення їх у відповідність з реальними значеннями показників, з'ясованими у ході перевірок страхових організацій. 4. У випадку, коли спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг вважає або має підстави вважати, що фактична вартість інвестованих пенсійних активів страхової організації є меншою за вартість інвестованих пенсійних активів, показану в облікових документах страхової організації, він може провести або вимагати проведення переоцінки вартості таких активів страхової організації. Якщо визначена в ході переоцінки справжня вартість пенсійних активів страхової організації виявиться нижчою за ту, що показана в її облікових документах, спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг може зменшити балансову вартість таких активів до величини, яку реально можна отримати від продажу даного виду активів, і внести відповідні виправлення у щорічний звіт страхової організації. Стаття 75. Щорічний звіт особі, з якою укладено договір страхування довічної пенсії 1. Щорічно протягом місяця з дня закінчення фінансового року, страхова організація надає безоплатно кожній особі, з якою вона уклала договір страхування довічної пенсії, інформацію, у якій зазначається: 1)сума здійснених виплат за договором страхування довічної пенсії за звітний фінансовий рік; 2) сума виплат, що буде здійснена за договором страхування довічної пенсії у поточному фінансовому році, а також рівень інфляції, згідно з яким будуть індексуватися розміри щомісячних виплат, якщо договором страхування довічної пенсії передбачається така індексація виплат. 2.Особам, з якими укладено договір страхування довічної пенсії з можливістю інвестування пенсійних активів відповідно до цього Закону, страхова організація щорічно протягом місяця з дня закінчення фінансового року надає безоплатно інформацію про: 1) суму здійснених виплат за договором страхування довічної пенсії з можливістю інвестування пенсійних активів за звітний фінансовий рік; 2)вартість належних цій особі активів станом на перше число першого місяця року, наступного за звітним фінансового роком; 3) мінімальну суму коштів, що має бути виплачена цій особі протягом поточного фінансового року з урахуванням перерахунків за результатами інвестиційної діяльності відповідно до умов договору страхування довічної пенсії з можливістю інвестування пенсійних активів. 3. У випадку смерті особи, з якою укладено договір страхування довічної пенсії або довічної пенсії з можливістю інвестування пенсійних активів, призначеному цим договором спадкоємцю (або утриманцю) повідомляється інформація, вказана у частинах першій та другій цієї статті, станом на день смерті особи, якій здійснювались пенсійні виплати, а також розмір та правила нарахування будь-яких виплат, належних спадкоємцю (або утриманцю) у зв"язку зі смертю застрахованої особи. 4. Інформація, зазначена у частинах першій та другій цієї статті, також надається відповідним особам у будь-який час за їх письмовим запитом на платній основі. Максимальний розмір плати за надання інформації на письмовий запит встановлюється спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.  
    -508- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Розділ 10 доповнити новими статтею 74 та статтею 75 такого змісту: "Стаття 74. Щорічний звіт спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг 1. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг за матеріалами звітів страхових організацій та результатами проведених перевірок і відповідей на запити, щорічно складає звіт, який подається Кабінету Міністрів України, а також публікує звіти про діяльність кожної страхової організації в сфері недержавного пенсійного забезпечення. 2. Щорічний звіт спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг містить: 1) інформацію про пенсійні активи страхових організацій, які підпадають під інвестиційні обмеження, встановлені цим Законом; 2) зміни, які спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг прийняв рішення внести у щорічні звіти страхових організацій, що мають ліцензії на здійсненя страхувння життя. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг має право прийняти рішення про збільшення або зменшення обсягів фінансових зобов'язань страхових організацій щодо пенсійного забезпечення для приведення їх у відповідність з реальними значеннями показників, з'ясованими у ході перевірок страхових організацій. 4. У випадку, коли спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг вважає або має підстави вважати, що фактична вартість інвестованих пенсійних активів страхової організації є меншою за вартість інвестованих пенсійних активів, показану в облікових документах страхової організації, він може провести або вимагати проведення переоцінки вартості таких активів страхової організації. Якщо визначена в ході переоцінки справжня вартість пенсійних активів страхової організації виявиться нижчою за ту, що показана в її облікових документах, спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг може зменшити балансову вартість таких активів до величини, яку реально можна отримати від продажу даного виду активів, і внести відповідні виправлення у щорічний звіт страхової організації. Стаття 75. Щорічний звіт особі, з якою укладено договір страхування довічної пенсії 1. Щорічно протягом місяця з дня закінчення фінансового року, страхова організація надає безоплатно кожній особі, з якою вона уклала договір страхування довічної пенсії, інформацію, у якій зазначається: 1)сума здійснених виплат за договором страхування довічної пенсії за звітний фінансовий рік; 2) сума виплат, що буде здійснена за договором страхування довічної пенсії у поточному фінансовому році, а також рівень інфляції, згідно з яким будуть індексуватися розміри щомісячних виплат, якщо договором страхування довічної пенсії передбачається така індексація виплат. 2.Особам, з якими укладено договір страхування довічної пенсії з можливістю інвестування пенсійних активів відповідно до цього Закону, страхова організація щорічно протягом місяця з дня закінчення фінансового року надає безоплатно інформацію про: 1) суму здійснених виплат за договором страхування довічної пенсії з можливістю інвестування пенсійних активів за звітний фінансовий рік; 2)вартість належних цій особі активів станом на перше число першого місяця року, наступного за звітним фінансового роком; 3) мінімальну суму коштів, що має бути виплачена цій особі протягом поточного фінансового року з урахуванням перерахунків за результатами інвестиційної діяльності відповідно до умов договору страхування довічної пенсії з можливістю інвестування пенсійних активів. 3. У випадку смерті особи, з якою укладено договір страхування довічної пенсії або довічної пенсії з можливістю інвестування пенсійних активів, призначеному цим договором спадкоємцю (або утриманцю) повідомляється інформація, вказана у частинах першій та другій цієї статті, станом на день смерті особи, якій здійснювались пенсійні виплати, а також розмір та правила нарахування будь-яких виплат, належних спадкоємцю (або утриманцю) у зв"язку зі смертю застрахованої особи. 4. Інформація, зазначена у частинах першій та другій цієї статті, також надається відповідним особам у будь-який час за їх письмовим запитом на платній основі. Максимальний розмір плати за надання інформації на письмовий запит встановлюється спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг."  
Враховано    
1132. Розділ 11. Недержавне пенсійне забезпечення, що здійснюється банківською установою      Розділ 11. Недержавне пенсійне забезпечення, що здійснюється банківською установою  
1133. Стаття 76. Вимоги до банківських установ, що надають послуги у сфері недержавного пенсійного забезпечення      Стаття 76. Вимоги до банківських установ, що надають послуги у сфері недержавного пенсійного забезпечення  
1134. 1. Недержавне пенсійне забезпечення банківською установою здійснюється шляхом відкриття пенсійних депозитних рахунків для накопичення коштів у межах суми, гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, встановленої законодавством.   -509- Петров В.Б. (реєстр. картка № 270)
Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
Виключити з статті 76 пункту 1 слова: "в межах суми, гарантованої фондом гарантування вкладів фізичних осіб, встановленої законодавством". Це збільшує ризик втрати пенсійних накопичень громадян у разі банкрутства банку.  
Відхилено   1. Недержавне пенсійне забезпечення банківською установою здійснюється шляхом відкриття пенсійних депозитних рахунків для накопичення коштів у межах суми, гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, встановленої законодавством.  
1135. 2. Банківська установа, що відкриває пенсійні депозитні рахунки, зобов'язана мати ліцензію Національного банку України на приймання вкладів (депозитів) від юридичних та фізичних осіб.      2. Банківська установа, що відкриває пенсійні депозитні рахунки, зобов'язана мати ліцензію Національного банку України на приймання вкладів (депозитів) від юридичних та фізичних осіб.  
1136. 3. Банківська установа, що відкриває пенсійні депозитні рахунки, крім виконання вимог, установлених законодавством про банки та банківську діяльність, зобов'язана:      3. Банківська установа, що відкриває пенсійні депозитні рахунки, крім виконання вимог, установлених законодавством про банки та банківську діяльність, зобов'язана:  
1137. 1) щороку за власні кошти надавати особам, на ім'я яких відкрито пенсійні депозитні рахунки, інформацію про обсяг коштів на відповідному пенсійному депозитному рахунку, про фінансовий стан банку за результатами річної аудиторської перевірки та ставки за довгостроковими депозитними та пенсійними депозитними рахунками в порядку, встановленому Державною інспекцією з пенсійного страхування за погодженням з Національним банком України;      1) щороку за власні кошти надавати особам, на ім'я яких відкрито пенсійні депозитні рахунки, інформацію про обсяг коштів на відповідному пенсійному депозитному рахунку, про фінансовий стан банку за результатами річної аудиторської перевірки та ставки за довгостроковими депозитними та пенсійними депозитними рахунками в порядку, встановленому спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг за погодженням з Національним банком України;  
1138. 2) щокварталу надавати звіти про обсяг залучених коштів на пенсійних депозитних рахунках, ставки за довгостроковими депозитними та пенсійними депозитними рахунками Державній інспекції з пенсійного страхування у порядку та за формами, встановленими нею за погодженням з Національним банком України.   -510- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Доповнити статтю 76 частиною 4 такого змісту: "4. Банківська установа, що надає послуги у сфері недержавного пенсійного забезпечення шляхом відкриття пенсійних депозитних рахунків, несе відповідальність перед вкладниками за будь-яку шкоду завдану їм внаслідок неналежного виконання своїх обов'язків."  
Враховано   2) щокварталу надавати звіти про обсяг залучених коштів на пенсійних депозитних рахунках, ставки за довгостроковими депозитними та пенсійними депозитними рахунками спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг у порядку та за формами, встановленими нею за погодженням з Національним банком України. 4. Банківська установа, що надає послуги у сфері недержавного пенсійного забезпечення шляхом відкриття пенсійних депозитних рахунків, несе відповідальність перед вкладниками за будь-яку шкоду завдану їм внаслідок неналежного виконання своїх обов'язків.  
1139. Стаття 77. Вимоги до вкладників на пенсійні депозитні рахунки      Стаття 77. Вимоги до вкладників на пенсійні депозитні рахунки  
1140. Вкладниками на пенсійні депозитні рахунки в банківських установах можуть бути роботодавці, що здійснюють вклади на користь своїх працівників на умовах, визначених частинами першою, третьою, шостою та восьмою статті 18 цього Закону для внесків роботодавців до корпоративних пенсійних фондів, та фізичні особи, які досягли вісімнадцятирічного віку, або не досягли цього віку, якщо вони працюють за наймом чи провадять іншу незаборонену діяльність, пов'язану з отриманням доходу. Фізичні особи, які не є роботодавцями, мають право робити пенсійні вклади на пенсійні депозитні рахунки лише на свою користь та користь свого подружжя.   -511- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
В статті 77 після слова "подружжя" добавити через кому слова "дітей чи батьків."  
Враховано   Вкладниками на пенсійні депозитні рахунки в банківських установах можуть бути роботодавці, що здійснюють вклади на користь своїх працівників на умовах, визначених частинами першою, третьою, шостою та восьмою статті 18 цього Закону для внесків роботодавців до корпоративних пенсійних фондів, та фізичні особи, які досягли вісімнадцятирічного віку, або не досягли цього віку, якщо вони працюють за наймом чи провадять іншу незаборонену діяльність, пов'язану з отриманням доходу. Фізичні особи, які не є роботодавцями, мають право робити пенсійні вклади на пенсійні депозитні рахунки лише на свою користь та користь свого подружжя, дітей чи батьків.  
1141. Стаття 78. Використання коштів на пенсійних депозитних рахунках      Стаття 78. Використання коштів на пенсійних депозитних рахунках  
1142. 1. Кошти на пенсійних депозитних рахунках можуть бути використані особами, на ім'я яких вони відкриті, для оплати договору страхування довічної пенсії, пенсії на визначений строк або використані для одноразової пенсійної виплати особам у порядку та на умовах, визначених статтями 63, 64 і 68 цього Закону.   -512- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 1 статті 78 викласти у такій редакції: "1. Кошти на пенсійних депозитних рахунках можуть бути використані особами, на ім'я яких вони відкриті, для оплати договору страхування довічної пенсії або переведені до пенсійного фонду для виплати пенсії на визначений строк та одноразової пенсійної виплати особам у порядку та на умовах, визначених статтями 60, 61, 64 і 65 цього Закону." Редакційне уточнення  
Враховано   1. Кошти на пенсійних депозитних рахунках можуть бути використані особами, на ім'я яких вони відкриті, для оплати договору страхування довічної пенсії або переведені до пенсійного фонду для виплати пенсії на визначений строк та одноразової пенсійної виплати особам у порядку та на умовах, визначених статтями 60, 61, 64 і 65 цього Закону."  
1143. 2. Зняття коштів з пенсійних депозитних рахунків здійснюється згідно з договором та у разі настання умов, передбачених цим Законом.      2. Зняття коштів з пенсійних депозитних рахунків здійснюється згідно з договором та у разі настання умов, передбачених цим Законом.  
1144. Розділ 12. Успадкування та оподаткування пенсійних активів      Розділ 12. Успадкування та оподаткування пенсійних активів  
1145. Стаття 79. Розподіл та успадкування пенсійних активів      Стаття 79. Розподіл та успадкування пенсійних активів  
1146. 1. Пенсійні активи, накопичені будь-яким з подружжя під час шлюбу у пенсійному фонді, страховій організацій чи на пенсійному депозитному рахунку, є спільним майном подружжя, якщо інше не передбачено шлюбним контрактом. При розподілі пенсійних активів у зв'язку з припиненням шлюбу шляхом розлучення кожна із сторін має визначити відповідно пенсійний фонд, страхову організацію чи банківську установу, яка має право на відкриття пенсійних депозитних рахунків, для передачі належної їй частини пенсійних активів та письмово повідомити про це адміністратора пенсійного фонду, з якого передаються пенсійні активи, страхову організацію та банківську установу, з яких передаються пенсійні активи.      1. Пенсійні активи, накопичені будь-яким з подружжя під час шлюбу у пенсійному фонді, страховій організацій чи на пенсійному депозитному рахунку, є спільним майном подружжя, якщо інше не передбачено шлюбним контрактом. При розподілі пенсійних активів у зв'язку з припиненням шлюбу шляхом розлучення кожна із сторін має визначити відповідно пенсійний фонд, страхову організацію чи банківську установу, яка має право на відкриття пенсійних депозитних рахунків, для передачі належної їй частини пенсійних активів та письмово повідомити про це адміністратора пенсійного фонду, з якого передаються пенсійні активи, страхову організацію та банківську установу, з яких передаються пенсійні активи.  
1147. 2. Пенсійні активи успадковуються особою (особами), зазначеною у пенсійному контракті, договорі страхування довічної пенсії або пенсії на визначений строк чи у договорі про відкриття пенсійного депозитного рахунку як спадкоємець. Якщо в пенсійному контракті, договорі страхування довічної пенсії або пенсії на визначений строк чи договорі про відкриття пенсійного депозитного рахунку зазначено кілька спадкоємців, особа, яка їх уклала, зобов'язана визначити частки, належні кожному з них.      2. Пенсійні активи успадковуються особою (особами), зазначеною у пенсійному контракті, договорі страхування довічної пенсії або пенсії на визначений строк чи у договорі про відкриття пенсійного депозитного рахунку як спадкоємець. Якщо в пенсійному контракті, договорі страхування довічної пенсії або пенсії на визначений строк чи договорі про відкриття пенсійного депозитного рахунку зазначено кілька спадкоємців, особа, яка їх уклала, зобов'язана визначити частки, належні кожному з них.  
1148. У разі коли умови успадкування пенсійних активів, визначені у пенсійному контракті, договорі страхування довічної пенсії або пенсії на визначений строк чи у договорі про відкриття пенсійного депозитного рахунку, не збігаються з умовами успадкування пенсійних активів, встановленими заповітом, пенсійні активи успадкотувуються на умовах, визначених документом, який складено пізніше.   -513- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Абзац 2 частини 2 статті 79 викласти у такій редакції: "У разі коли умови спадкування пенсійних активів, визначені у пенсійному контракті, договорі страхування довічної пенсії або пенсії на визначений строк чи у договорі про відкриття пенсійного депозитного рахунку, не збігаються з умовами спадкування пенсійних активів, встановленими заповітом, кошти перераховуються особі, яка визначена в зазначених угодах, а спір щодо належного спадкоємця вирішується надалі між заінтересованими особами у судовому порядку." Приведено у відповідність з Цивільним Кодексом України.  
Враховано   У разі коли умови спадкування пенсійних активів, визначені у пенсійному контракті, договорі страхування довічної пенсії або пенсії на визначений строк чи у договорі про відкриття пенсійного депозитного рахунку, не збігаються з умовами спадкування пенсійних активів, встановленими заповітом, кошти перераховуються особі, яка визначена в зазначених угодах, а спір щодо належного спадкоємця вирішується надалі між заінтересованими особами у судовому порядку.  
1149. У разі коли успадкування здійснюється за законом, пенсійні активи успадковуються особою (особами), визначеною спадкоємцем у пенсійному контракті, договорі страхування довічної пенсії або пенсії на визначений строк чи договорі про відкриття пенсійного депозитного рахунку.   -514- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Абзац 3 частини 1 статті 79 викласти у такій редакції: "У разі відсутності заповіту спадкодавця, коли спадкування здійснюється за законом, пенсійні активи успадковуються відповідно до цього Закону особою (особами), визначеною спадкодавцем у пенсійному контракті, договорі страхування довічної пенсії або пенсії на визначений строк чи договорі про відкриття пенсійного депозитного рахунку." Приведено у відповідність до Цивільного кодексу України.  
Враховано   У разі відсутності заповіту спадкодавця, коли спадкування здійснюється за законом, пенсійні активи успадковуються відповідно до цього Закону особою (особами), визначеною спадкодавцем у пенсійному контракті, договорі страхування довічної пенсії або пенсії на визначений строк чи договорі про відкриття пенсійного депозитного рахунку.  
1150. 3. Зміна спадкоємців, визначених у пенсійному контракті, договорі страхування довічної пенсії або пенсії на визначений строк чи договорі про відкриття пенсійного депозитного рахунку, здійснюється шляхом внесення відповідних змін до пенсійного контракту.   -515- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
В частині 3 статті 79 слова "змін до пенсійного контракту" замінити на слова "змін до зазначених угод".  
Враховано   3. Зміна спадкоємців, визначених у пенсійному контракті, договорі страхування довічної пенсії або пенсії на визначений строк чи договорі про відкриття пенсійного депозитного рахунку, здійснюється шляхом внесення відповідних змін до зазначених угод.  
1151. 4. У разі ненадходження чергового внеску від учасника пенсійного фонду адміністратор цього фонду повинний з'ясувати причину такого ненадходження. Якщо надходження внесків припинено у зв'язку із смертю учасника фонду, адміністратор зобов'язаний письмово повідомити осіб, визначених спадкоємцями в пенсійному контракті померлого, про належну їм спадщину та державну нотаріальну контору за місцем проживання померлого протягом десяти робочих днів з дня отримання інформації про смерть учасника фонду. Повідомлення надсилається за рахунок коштів, належних померлому учаснику фонду, листом з повідомленням про вручення.      4. У разі ненадходження чергового внеску від учасника пенсійного фонду адміністратор цього фонду повинний з'ясувати причину такого ненадходження. Якщо надходження внесків припинено у зв'язку із смертю учасника фонду, адміністратор зобов'язаний письмово повідомити осіб, визначених спадкоємцями в пенсійному контракті померлого, про належну їм спадщину та державну нотаріальну контору за місцем проживання померлого протягом десяти робочих днів з дня отримання інформації про смерть учасника фонду. Повідомлення надсилається за рахунок коштів, належних померлому учаснику фонду, листом з повідомленням про вручення.  
1152. Для прийняття спадщини особа, визначена спадкоємцем померлого учасника фонду, зобов'язана надати адміністратору заяву про прийняття спадщини протягом 6 місяців з дня отримання повідомлення.      Для прийняття спадщини особа, визначена спадкоємцем померлого учасника фонду, зобов'язана надати адміністратору заяву про прийняття спадщини протягом 6 місяців з дня отримання повідомлення.  
1153. Успадковані пенсійні активи виплачуються спадкоємцям у вигляді одноразової пенсійної виплати в порядку, визначеному цим Законом.      Успадковані пенсійні активи виплачуються спадкоємцям у вигляді одноразової пенсійної виплати в порядку, визначеному цим Законом.  
1154. 5. У разі ненадходження чергового внеску від застрахованої особи страхова організація повинна з'ясувати причину такого ненадходження. Якщо надходження внесків припинено у зв'язку із смертю цієї застрахованої особи, страхова організація зобов'язана письмово повідомити осіб, визначених спадкоємцями в договорі страхування довічної пенсії або пенсії на визначений строк, про належну їм спадщину та державну нотаріальну контору за місцем проживання померлого протягом 10 робочих днів з дня отримання інформації про смерть застрахованої особи. Повідомлення надсилається за рахунок коштів, належних померлій застрахованій особі, листом з повідомленням про вручення.      5. У разі ненадходження чергового внеску від застрахованої особи страхова організація повинна з'ясувати причину такого ненадходження. Якщо надходження внесків припинено у зв'язку із смертю цієї застрахованої особи, страхова організація зобов'язана письмово повідомити осіб, визначених спадкоємцями в договорі страхування довічної пенсії або пенсії на визначений строк, про належну їм спадщину та державну нотаріальну контору за місцем проживання померлого протягом 10 робочих днів з дня отримання інформації про смерть застрахованої особи. Повідомлення надсилається за рахунок коштів, належних померлій застрахованій особі, листом з повідомленням про вручення.  
1155. 6. У разі письмової відмови особи, визначеної спадкоємцем у пенсійному контракті, договорі страхування довічної пенсії або пенсії на визначений строк чи договорі про відкриття пенсійного депозитного рахунку, прийняти спадщину або неподання заяви про прийняття спадщини у визначений цією статтею строк, успадкування пенсійних активів відбувається у порядку, визначеному Цивільним кодексом України.      6. У разі письмової відмови особи, визначеної спадкоємцем у пенсійному контракті, договорі страхування довічної пенсії або пенсії на визначений строк чи договорі про відкриття пенсійного депозитного рахунку, прийняти спадщину або неподання заяви про прийняття спадщини у визначений цією статтею строк, успадкування пенсійних активів відбувається у порядку, визначеному Цивільним кодексом України.  
1156. 7. Адміністратор, страхова організація або банківська установа здійснює одноразову пенсійну виплату спадкоємцям, визначеним у пенсійному контракті, договорі страхування довічної пенсії або пенсії на визначений строк чи договорі про відкриття пенсійного депозитного рахунку, у строки, визначені цим Законом, якщо протягом цього строку не було накладено заборону на здійснення виплати відповідно до законодавства.      7. Адміністратор, страхова організація або банківська установа здійснює одноразову пенсійну виплату спадкоємцям, визначеним у пенсійному контракті, договорі страхування довічної пенсії або пенсії на визначений строк чи договорі про відкриття пенсійного депозитного рахунку, у строки, визначені цим Законом, якщо протягом цього строку не було накладено заборону на здійснення виплати відповідно до законодавства.  
1157. Стаття 80. Оподаткування в сфері недержавного пенсійного забезпечення   -516- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Статтю 80 викласти у редакції, приведеній у відповідність до податкового законодавства України, та перенести в розділ 14 "Прикінцеві положення" для подальшого врахування в податковому законодавстві.  
Враховано    
1158. 1. Держава сприяє розвитку та функціонуванню системи недержавного пенсійного забезпечення шляхом надання податкових пільг.       
1159. 2. Річна сума внесків, перерахована роботодавцем на користь особи, яка є учасником пенсійного фонду, особою, застрахованою згідно з цим Законом, або особою, яка має пенсійний депозитний рахунок, відкритий згідно з цим Законом, не підлягає обкладенню податком з прибутку підприємств та відноситься у повному обсязі на валові витрати таких роботодавців у сумі, що не перевищує 15 відсотків річного сукупного оподатковуваного доходу особи, на користь якої сплачуються такі внески.       
1160. 3. Річна сума пенсійних внесків, перерахована фізичною особою згідно з цим Законом на власну користь або користь свого подружжя до пенсійного фонду, страховій організації або на пенсійний депозитний рахунок, не підлягає обкладенню прибутковим податком з громадян у сумі, що не перевищує 15 відсотків річного сукупного оподатковуваного доходу такої особи.       
1161. 4. У разі коли сума пенсійних внесків, перерахованих фізичною особою та її роботодавцем згідно з цим Законом на користь такої фізичної особи до пенсійних фондів, страхових організацій та на пенсійні депозитні рахунки, перевищує 15 відсотків річного сукупного оподатковуваного доходу такої особи, першочергове право отримання податкової пільги надається роботодавцю.       
1162. 5. Інвестиційний дохід, отриманий від інвестування пенсійних активів у системі недержавного пенсійного забезпечення, не підлягає оподаткуванню до моменту здійснення пенсійних виплат.       
1163. 6. З довічних пенсій, пенсій на визначений строк, одноразових пенсійних виплат (у тому числі тих, що виплачуються спадкоємцям), стягується прибутковий податок з громадян за ставками, передбаченими законодавством. При цьому максимальна ставка оподаткування одноразової пенсійної виплати, яка здійснюється в порядку, встановленому цим Законом, у разі настання інвалідності учасника фонду, застрахованої особи чи особи, на ім'я якої відкрито пенсійний депозитний рахунок у банку, дорівнює 10 відсоткам, а максимальна ставка оподаткування інших одноразових пенсійних виплат, передбачених цим Законом (у тому числі тих, що виплачуються спадкоємцям), крім виплат з пенсійного депозитного рахунку, дорівнює 15 відсоткам.       
1164. Виплата з пенсійного депозитного рахунку, здійснена достроково не з причини настання інвалідності особи, на ім'я якої відкрито цей пенсійний депозитний рахунок, в межах сум сплачених пенсійних внесків, що не були оподатковані, обкладається прибутковим податком з громадян за ставками, встановленими законодавством.       
1165. Сума пенсійної виплати (у тому числі виплачуваної спадкоємцям), що дорівнює сумі сплаченого до системи недержавного пенсійного забезпечення внеску, здійсненого після оподаткування заробітку (доходу), не підлягає обкладенню прибутковим податком з громадян. При цьому такі пенсійні виплати виплачуються громадянам в першу чергу з дня початку здійснення пенсійних виплат.       
1166. 7. Податок на спадщину з одноразових пенсійних виплат спадкоємцям стягується в порядку та в розмірах, встановлених законодавством.       
1167. 8. Для отримання податкових пільг, встановлених для фізичних осіб, які роблять внески до системи недержавного пенсійного забезпечення, суми пенсійних внесків, перерахованих до пенсійних фондів, страхових організацій та на пенсійні депозитні рахунки, зазначаються громадянами, зареєстрованими як суб'єкти підприємницької діяльності, в щоквартальній, а іншими громадянами - в щорічній декларації про доходи, яка має бути подана ними податковим органам за формою та в порядку, що встановлені законодавством для відповідних категорій громадян.   -517- Петров В.Б. (реєстр. картка № 270)
У пункті 8 статті 80 після слів "Для отримання податкових пільг, встановлених для фізичних осіб, які" додати слово "самостійно" і далі за текстом. У редакції, яка викладена в прикінцевих положеннях.  
Враховано    
1168. 9. Роботодавці, які здійснюють відрахування до системи недержавного пенсійного забезпечення на користь своїх працівників, мають право на отримання податкових пільг у період, коли були зроблені відрахування, на основі виписки з реєстру учасників пенсійного фонду, що надається адміністратором, довідки банку про відкриття пенсійних депозитних рахунків або довідки страхової організації про укладення договорів страхування довічної пенсії або пенсії на визначений строк.       
1169. 10. Пенсійні активи учасника пенсійного фонду,що передаються з одного пенсійного фонду до іншого у випадках, передбачених цим Законом, або спрямовуються для оплати договору страхування довічної пенсії або пенсії на визначений строк, не підлягають оподаткуванню.       
1170. 11. Пенсійні активи особи, накопичені на пенсійному депозитному рахунку банківської установи, що спрямовуються для оплати договору страхування довічної пенсії або пенсії на визначений строк, не підлягають оподаткуванню.       
1171. 12. Стягнення прибуткового податку з громадян з пенсійних виплат, які здійснюються пенсійними фондами, страховими організаціями або банками, що мають право відкривати пенсійні депозитні рахунки, провадиться в момент здійснення таких виплат відповідно адміністратором, страховою організацію та банківською установою.   -518- Петров В.Б. (реєстр. картка № 270)
Статтю 80 доповнити новим пунктом: "Громадянам, за заявою яких відрахування до системи недержавного пенсійного забезпечення з їх заробітноі плати (доходу) робить роботодавець, визначена цим Законом податкова пільга надається у період, коли були зроблені такі відрахування."  
Враховано в редакції, яка викладена в розділі 14 "Прикінцеві положення".   
1172. Розділ 13. Державний нагляд та контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення      Розділ 13. Державний нагляд та контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення  
1173. Стаття 81. Гарантії прав і законних інтересів учасників системи недержавного пенсійного забезпечення   -519- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У розділі 13 змінити нумерацію статей - статті 81, 82, 83 вважати відповідно статею 80, 81, 82.  
Немає висновку   Стаття 80. Гарантії прав і законних інтересів учасників системи недержавного пенсійного забезпечення  
1174. Держава гарантує дотримання законодавства з метою захисту майнових прав і законних інтересів учасників системи недержавного пенсійного забезпечення шляхом здійснення нагляду та контролю відповідними державними органами.      Держава гарантує дотримання законодавства з метою захисту майнових прав і законних інтересів учасників системи недержавного пенсійного забезпечення шляхом здійснення нагляду та контролю відповідними державними органами.  
1175. Стаття 82. Органи, що здійснюють нагляд та контроль за діяльністю з недержавного пенсійного забезпечення      Стаття 81. Органи, що здійснюють нагляд та контроль за діяльністю з недержавного пенсійного забезпечення  
1176. 1. Державний нагляд та контроль за діяльністю у сфері недержавного пенсійного забезпечення здійснює Державна інспекція з пенсійного страхування в межах повноважень та в порядку, визначених цим Законом та законодавством.      1. Державний нагляд та контроль за діяльністю у сфері недержавного пенсійного забезпечення здійснює спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг в межах повноважень та в порядку, визначених цим Законом та законодавством.  
1177. 2. Нагляд та контроль за діяльністю компаній, що здійснюють управління пенсійними активами, здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку в межах повноважень та в порядку, передбачених законодавством. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку також зобов'язана письмово повідомляти Державну інспекцію з пенсійного страхування про застосування санкцій до таких компаній.      2. Нагляд та контроль за діяльністю компаній, що здійснюють управління пенсійними активами, здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку в межах повноважень та в порядку, передбачених законодавством. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку також зобов'язана письмово повідомляти спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг про застосування санкцій до таких компаній.  
1178. 3. Нагляд та контроль за діяльністю страхових організацій щодо виконання передбачених цим Законом функцій здійснює Державна інспекція з пенсійного страхування та центральний орган виконавчої влади у сфері регулювання страхової діяльності у порядку, передбаченому законодавством. Центральний орган виконавчої влади у сфері регулювання страхової діяльності також зобов'язаний письмово повідомляти Державну інспекцію з пенсійного страхування про застосування санкцій до таких страхових організацій.   -520- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 3 статті 82 викласти у такій редакції: "Нагляд та контроль за діяльністю страхових організацій щодо виконання передбачених цим Законом функцій здійснює спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг". Приведено у відповідність до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"  
Враховано   3. Нагляд та контроль за діяльністю страхових організацій щодо виконання передбачених цим Законом функцій здійснює спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.  
1179. 4. Нагляд та контроль за діяльністю банківських установ-зберігачів здійснює Національний банк України та Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку в межах повноважень та у порядку, передбачених законодавством. Національний банк України та Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку також зобов'язані письмово повідомляти Державну інспекцію з пенсійного страхування про застосування санкцій до таких банків.   -521- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У частині 4 статті 82 виключити слова: "Національний банк України та Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку також зобов'язані письмово повідомляти Державну інспекцію з пенсійного страхування про застосування санкцій до таких банків." Приведено у відповідність до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"  
Враховано   4. Нагляд та контроль за діяльністю банківських установ-зберігачів здійснює Національний банк України та Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку в межах повноважень та у порядку, передбачених законодавством.  
1180. 5. Нагляд та контроль за діяльністю банківських установ, що відкривають пенсійні депозитні рахунки, здійснює Національний банк України та Державна інспекція з пенсійного страхування в межах повноважень та у порядку, передбачених законодавством. Національний банк України також зобов'язаний письмово повідомляти Державну інспекцію з пенсійного страхування про застосування санкцій до таких банків.   -522- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У частині 4 статті 82 виключити слова: "Національний банк України також зобов'язаний письмово повідомляти Державну інспекцію з пенсійного страхування про застосування санкцій до таких банків." Приведено у відповідність до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"  
Враховано   5. Нагляд та контроль за діяльністю банківських установ, що відкривають пенсійні депозитні рахунки, здійснює Національний банк України та спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг в межах повноважень та у порядку, передбачених законодавством.  
1181. 6. Державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства у сфері недержавного пенсійного забезпечення здійснює Антимонопольний комітет України, який також зобов'язаний письмово повідомляти Державну інспекцію з пенсійного страхування про порушення антимонопольного законодавства учасниками недержавного пенсійного забезпечення.      6. Державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства у сфері недержавного пенсійного забезпечення здійснює Антимонопольний комітет України, який також зобов'язаний письмово повідомляти спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг про порушення антимонопольного законодавства учасниками недержавного пенсійного забезпечення.  
1182. 7. Рішення органів, які здійснюють державний нагляд та контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення, є обов'язковими до виконання пенсійними фондами, адміністраторами, компаніями, що здійснюють управління пенсійними активами, банківськими установами-зберігачами, банківськими установами, що відкривають пенсійні депозитні рахунки, страховими організаціями, якщо такі рішення прийняті у межах компетенції цих органів, визначених законодавством. Дії органів державного нагляду та контролю можуть бути оскаржені у порядку, встановленому законодавством, у тому числі в судовому порядку.      7. Рішення органів, які здійснюють державний нагляд та контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення, є обов'язковими до виконання пенсійними фондами, адміністраторами, компаніями, що здійснюють управління пенсійними активами, банківськими установами-зберігачами, банківськими установами, що відкривають пенсійні депозитні рахунки, страховими організаціями, якщо такі рішення прийняті у межах компетенції цих органів, визначених законодавством. Дії органів державного нагляду та контролю можуть бути оскаржені у порядку, встановленому законодавством, у тому числі в судовому порядку.  
1183. 8. Органи, що здійснюють нагляд та контроль за діяльністю з недержавного пенсійного забезпечення, зобов'язані щороку оприлюднювати інформацію щодо юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері недержавного пенсійного забезпечення, на підставі відповідних дозволів в обсягах, встановлених законодавством.      8. Органи, що здійснюють нагляд та контроль за діяльністю з недержавного пенсійного забезпечення, зобов'язані щороку оприлюднювати інформацію щодо юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері недержавного пенсійного забезпечення, на підставі відповідних дозволів в обсягах, встановлених законодавством.  
1184. Стаття 83. Державна інспекція з пенсійного страхування   -523- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Назву статті 83 викласти у такій редакції: "Стаття 82. Особливості регулювання сфери недержавного пенсійного забезпечення" Приведено у відповідність до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"  
Враховано   Стаття 82. Особливості регулювання сфери недержавного пенсійного забезпечення  
1185. 1. Державна інспекція з пенсійного страхування є центральним органом виконавчої влади, який провадить свою діяльність відповідно до положення, що затверджується згідно із законодавством. Основним завданням Державної інспекції з пенсійного страхування є захист інтересів застрахованих осіб - учасників Накопичувального фонду та учасників системи недержавного пенсійного забезпечення.   -524- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 1 статті 83 викласти у такій редакції: "1. Основним завданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг щодо регулювання недержавного пенсійного забезпечення є: 1) захист інтересів осіб - учасників системи недержавного пенсійного забезпечення; 2) координація діяльності державних органів з питань функціонування системи недержавного пенсійного забезпечення; 3) здійснення державного регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг суб'єктами системи недержавного пенсійного забезпечення, контроль за дотриманням законодавства у цій сфері, стимулювання правомірної поведінки всіх суб'єктів системи недержавного пенсійного забезпечення, в тому числі фізичних осіб, на користь яких здійснюється накопичення та інвестування коштів; 4) захист прав фізичних осіб, на користь яких здійснюється накопичення та інвестування коштів в системі недержавного пенсійного забезпечення, шляхом застосування у межах своїх повноважень вжиття заходів впливу з метою запобігання і припинення порушень законодавства у системі накопичувального пенсійного забезпечення; 5) узагальнення практики застосування законодавства з питань функціонування системи недержавного пенсійного забезпечення, пропозицій щодо його вдосконалення; 6) сприяння інтеграції в європейський та світовий ринки фінансових послуг." Приведено у відповідність до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".  
Враховано   1. Основним завданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг щодо регулювання недержавного пенсійного забезпечення є: 1) захист інтересів осіб - учасників системи недержавного пенсійного забезпечення; 2) координація діяльності державних органів з питань функціонування системи недержавного пенсійного забезпечення; 3) здійснення державного регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг суб'єктами системи недержавного пенсійного забезпечення, контроль за дотриманням законодавства у цій сфері, стимулювання правомірної поведінки всіх суб'єктів системи недержавного пенсійного забезпечення, в тому числі фізичних осіб, на користь яких здійснюється накопичення та інвестування коштів; 4) захист прав фізичних осіб, на користь яких здійснюється накопичення та інвестування коштів в системі недержавного пенсійного забезпечення, шляхом застосування у межах своїх повноважень вжиття заходів впливу з метою запобігання і припинення порушень законодавства у системі накопичувального пенсійного забезпечення; 5) узагальнення практики застосування законодавства з питань функціонування системи недержавного пенсійного забезпечення, пропозицій щодо його вдосконалення; 6) сприяння інтеграції в європейський та світовий ринки фінансових послуг.  
    -525- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Перше речення частини 1 статті 83 викласти у такій редакції: "Державна інспекція з пенсійного страхування є структурним підрозділом Міністерства фінансів України та провадить свою діяльність відповідно до положення, що затведжується згідно із законодавством" Далі за текстом. Пропозиція суперечить чинному законодавству України, зокрема Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".  
Відхилено    
1186. 2. Основними завданнями Державної інспекції з пенсійного страхування є:   -526- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 2 статті 83 виключити. Приведено у відповідність до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".  
Враховано    
1187. 1) забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо розвитку та функціонування системи накопичувального пенсійного забезпечення, сприяння адаптації цієї системи до міжнародних стандартів;       
1188. 2) координація діяльності державних органів з питань функціонування системи накопичувального пенсійного забезпечення;       
1189. 3) здійснення державного регулювання діяльності суб'єктів системи накопичувального пенсійного забезпечення, контроль за дотриманням законодавства у цій сфері, стимулювання правомірної поведінки всіх суб'єктів системи накопичувального пенсійного забезпечення, в тому числі фізичних осіб, на користь яких здійснюється накопичення та інвестування коштів;       
1190. 4) захист прав фізичних осіб, на користь яких здійснюється накопичення та інвестування коштів, шляхом вжиття заходів щодо запобігання порушенням законодавства у системі накопичувального пенсійного забезпечення, застосування санкцій за порушення законодавства у межах своїх повноважень;       
1191. 5) сприяння розвиткові та успішному функціонуванню системи накопичувального пенсійного забезпечення;       
1192. 6) узагальнення практики застосування законодавства з питань системи накопичувального пенсійного забезпечення, пропозицій щодо його вдосконалення.       
1193. Інші повноваження можуть бути покладені на Державну інспекцію з пенсійного страхування виключно законами України.       
1194. 3. Державна інспекція з пенсійного страхування здійснює:   -527- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Абзац 1 частини 3 статті 83 викласти як абзац перший частини 2 у такій редакції: "2. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг здійснює щодо системи недержавного пенсійного забезпечення наступні функції:" Приведено у відповідність до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".  
Враховано   2. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг здійснює щодо системи недержавного пенсійного забезпечення наступні функції:  
1195. 1) організацію перевірок проведення операцій з пенсійними активами Накопичувального фонду, що створюється в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, Пенсійного фонду України та недержавних пенсійних фондів;   -528- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 1 частини 3 статті 83 виключити. Приведено у відповідність до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".  
Враховано    
1196. 2) систематичний контроль за фінансово-економічним станом Накопичувального фонду, що створюється в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, пенсійних фондів, та оприлюдненням інформації в системі накопичувального пенсійного забезпечення з дотриманням умов конфіденційності, встановлених законодавством;   -529- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 2 частини 3 статті 83 виключити. Приведено у відповідність до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".  
Враховано    
1197. 3) координацію та реалізацію єдиної державної політики щодо системи накопичувального пенсійного забезпечення;   -530- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 3 частини 3 статті 83 вважати пунктом 1 та викласти в такій редакції: "1) співпрацює з іншими органами державної виконавчої влади, своєчасно повідомляє про будь-які спостереження та висновки, які є необхідними для виконання покладених на них обов'язків, забезпечує їм доступ до інформаційної бази даних, яка ведеться з метою регулювання недержавного пенсійного забезпечення;" Приведено у відповідність до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".  
Враховано   1) співпрацює з іншими органами державної виконавчої влади, своєчасно повідомляє про будь-які спостереження та висновки, які є необхідними для виконання покладених на них обов'язків, забезпечує їм доступ до інформаційної бази даних, яка ведеться з метою регулювання недержавного пенсійного забезпечення;  
1198. 4) підготовку та подання щорічних звітів Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України та органам, що здійснюють державний нагляд у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, щодо діяльності системи накопичувального пенсійного забезпечення;   -531- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 4 частини 3 статті 83 вважати пунктом 2 та викласти в такій редакції: "2) розробляє і затверджує в межах своєї компетенції нормативно-правові акти, обов"язкові до виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, учасниками недержавного пенсійного забезпечення, учасниками ринків фінансових послуг, їх об'єднаннями та контролює їх виконання;" Приведено у відповідність до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".  
Враховано   2) розробляє і затверджує в межах своєї компетенції нормативно-правові акти, обов"язкові до виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, учасниками недержавного пенсійного забезпечення, учасниками ринків фінансових послуг, їх об'єднаннями та контролює їх виконання;  
1199. 5) надання дозволів на діяльність у сфері накопичувального пенсійного забезпечення;   -532- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 5 частини 3 статті 83 вважати пунктом 3 та викласти в такій редакції: "3) встановлює обмеження на суміщення надання певних видів фінансових послуг;" Приведено у відповідність до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".  
Враховано   3) встановлює обмеження на суміщення надання певних видів фінансових послуг;  
1200. 6) роз'яснення населенню через засоби масової інформації положень цього Закону щодо участі в системі недержавного пенсійного забезпечення, в тому числі залежно від віку учасників пенсійних фондів;   -533- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 6 частини 3 статті 83 вважати пунктом 4 та викласти в такій редакції: "4) надає роз'яснення населенню через засоби масової інформації положень цього Закону щодо участі в системі недержавного пенсійного забезпечення, в тому числі залежно від віку учасників недержавного пенсійного забезпечення;" Редакційна правка  
Враховано   4) надає роз'яснення населенню через засоби масової інформації положень цього Закону щодо участі в системі недержавного пенсійного забезпечення, в тому числі залежно від віку учасників недержавного пенсійного забезпечення;  
1201. 7) виконання інших функцій, передбачених цим Законом та законодавством.   -534- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 7 частини 3 статті 83 вважати пунктом 5 та викласти в такій редакції: "5) вимагає скликання зборів фінансової установи - суб'єкта системи недержавного пенсійного забезпечення;" Приведено у відповідність до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".  
Враховано   5) вимагає скликання зборів фінансової установи - суб'єкта системи недержавного пенсійного забезпечення; 6) виконує інші функції, передбачені цим Законом, законодавством про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг, а також положенням про спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.  
    -535- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Після нового пункту 5 частини 3 статті 83 додати новий пункт 6 такого змісту: "6 виконує інші функції, передбачені цим Законом, законодавством про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг, а також положенням про спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг."  
Враховано    
1202. 4. Діяльність Державної інспекції з пенсійного страхування фінансується за рахунок джерел, передбачених законодавством.   -536- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 4 статті 83 виключити. Приведено у відповідність до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".  
Враховано    
1203. Стаття 84. Структура Державної інспекції з пенсійного страхування   -537- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Назву та зміст статті 84 викласти в такій редакції: "Стаття 83 Організація, повноваження, порядок діяльності, структура спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг та особливі вимоги до його працівників Організація, повноваження, порядок діяльності, структура спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг та особливі вимоги до його працівників визначаються законодавством про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг." Приведено у відповідність до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".  
Враховано   Стаття 83 Організація, повноваження, порядок діяльності, структура спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг та особливі вимоги до його працівників Організація, повноваження, порядок діяльності, структура спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг та особливі вимоги до його працівників визначаються законодавством про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг.  
1204. 1. Державна інспекція з пенсійного страхування знаходиться у місті Києві та не має територіальних органів.   -538- Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
Стаття 84 пункт 1 викласти в новій редакції: "Державна інспекція з пенсійного страхування знаходиться у м.Києві та має єдиний територіальний орган в автономній республіці Крим." Приведено у відповідність до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" всі питання щодо регулятора встановлюються цим законом.  
Відхилено    
1205. 2. Керівником Державної інспекції з пенсійного страхування є голова, який має заступників.       
1206. Голова Державної інспекції з пенсійного страхування та його заступники призначаються і звільняються з посад відповідно до законодавства.       
1207. 3. Строк повноважень голови Державної інспекції з пенсійного страхування та його заступників становить сім років. Одна і та ж особа не може бути призначена головою та заступником більше двох строків підряд.       
1208. 4. Головою Державної інспекції з пенсійного страхування та його заступниками можуть бути особи, які мають повну вищу економічну, математичну або юридичну освіту та працювали у сфері фінансів, банківської діяльності, пенсійного забезпечення не менше п'яти років. Працівниками Державної інспекції з пенсійного страхування не можуть бути особи, які були засуджені за умисні злочини.       
1209. Голова, заступники голови, а також працівники Державної інспекції з пенсійного страхування є державними службовцями відповідно до законодавства про державну службу.       
1210. 5. Голова Державної інспекції з пенсійного страхування та його заступники можуть бути звільнені до закінчення строку повноважень за таких обставин:       
1211. 1) подання письмової заяви про звільнення за власним бажанням;       
1212. 2) у разі визнання у судовому порядку винним у вчиненні злочину;       
1213. 3) у зв'язку з втратою дієздатності;       
1214. 4) у зв'язку із зміною громадянства;       
1215. 5) у разі смерті;       
1216. 6) а також у зв'язку з обставинами, передбаченими Законом України "Про державну службу".       
1217. Стаття 85. Права Державної інспекції з пенсійного страхування щодо нагляду та контролю у сфері недержавного пенсійного забезпечення      Стаття 84. Права спеціально уповноваженого органа виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг щодо нагляду та контролю у сфері недержавного пенсійного забезпечення  
1218. 1. Державна інспекція з пенсійного страхування у межах встановлених повноважень має право:   -539- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 1 статті 85 викласти у такій редакції: "1. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг у межах встановлених повноважень щодо нагляду у сфері недержавного пенсійного забезпечення має право:"  
Немає висновку   1. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг у межах встановлених повноважень щодо нагляду у сфері недержавного пенсійного забезпечення має право:  
1219. 1) безоплатно отримувати інформацію про діяльність суб'єктів системи накопичувального пенсійного забезпечення та мати вільний доступ до неї;      1) безоплатно отримувати інформацію про діяльність суб'єктів системи накопичувального пенсійного забезпечення та мати вільний доступ до неї;  
1220. 2) розглядати справи про адміністративні правопорушення у сфері накопичувального пенсійного забезпечення у порядку, встановленому законодавством;   -540- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 2 частини 1 статті 85 виключити. Приведено у відповідність до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".  
Враховано    
1221. 3) інформувати органи, що здійснюють державний нагляд в сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та недержавного пенсійного забезпечення, органи прокуратури, Міністерства внутрішніх справ України та Служби безпеки України про порушення законодавства в системі накопичувального пенсійного забезпечення з метою вжиття відповідних заходів згідно із законодавством;   -541- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 3 частини 1 статті 85 виключити. Приведено у відповідність до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".  
Враховано    
1222. 4) давати розпорядження банківській установі-зберігачу про тимчасове припинення виконання розпоряджень компанії, що здійснює управління пенсійними активами, на підставах, визначених цим Законом;   -542- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
В пункті 4 частини 1 статті 85 слово "давати" замінити на слово "надавати". У частині 1 статті 85 змінити нумерацію пунктів - пункти 4, 6, 8, 9 вважати відповідно пунктами 2, 3, 4, 5.  
Враховано   2) надавати розпорядження зберігачу про тимчасове припинення виконання розпоряджень компанії, що здійснює управління пенсійними активами, на підставах, визначених цим Законом;  
1223. 5) проводити планові та позапланові перевірки діяльності суб'єктів накопичувального пенсійного забезпечення у порядку, визначеному законодавством;   -543- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 5 частини 1 статті 85 виключити. Приведено у відповідність до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".  
Враховано    
1224. 6) тимчасово призначати адміністратора;   -544- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 6 частини 1 статті 85 доповнити словами "недержавного пенсійного фонду;" Редакційна правка  
Враховано   3) тимчасово призначати адміністратора недержавного пенсійного фонду;  
1225. 7) у межах своїх повноважень видавати нормативно-правові акти, що регулюють діяльність в системі накопичувального пенсійного забезпечення;   -545- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 7 частини 1 статті 85 виключити. Приведено у відповідність до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".  
Враховано    
1226. 8) затверджувати ліквідаційний баланс пенсійного фонду, підготовлений відповідно до статті 17 цього Закону;      4) затверджувати ліквідаційний баланс пенсійного фонду, підготовлений відповідно до статті 17 цього Закону;  
1227. 9) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Законом та іншими законами.      5) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Законом та іншими законами.  
1228. 2. Планові перевірки діяльності Накопичувального фонду та пенсійних фондів проводяться за рішенням Державної інспекції з пенсійного страхування, але не частіше ніж один раз на рік.   -546- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 2 статті 85 виключити. Приведено у відповідність до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".  
Враховано    
1229. 3. Особа, уповноважена Державною інспекцією з пенсійного страхування на проведення перевірок у системі накопичувального пенсійного забезпечення, має право:   -547- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 3 статті 85 виключити. Приведено у відповідність до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".  
Враховано    
1230. 1) входити у робочий час до приміщень суб'єктів системи накопичувального пенсійного забезпечення з метою проведення перевірки виконання ними своїх функцій;       
1231. 2) перевіряти будь-які документи, що стосуються функціонування системи накопичувального пенсійного забезпечення, вимагати надання копій таких документів;       
1232. 3) вимагати інформацію щодо діяльності, пов'язаної з накопичувальним пенсійним забезпеченням, від керівних органів, посадових осіб та працівників об'єктів перевірки;       
1233. 4) отримувати інформацію від органів виконавчої влади та правоохоронних органів щодо діяльності в системі накопичувального пенсійного забезпечення.       
1234. У разі недопущення працівників Державної інспекції з пенсійного страхування до проведення перевірки відповідно до вимог цього Закону правоохоронні органи за письмовим зверненням Державної інспекції з пенсійного страхування зобов'язані забезпечити проведення перевірки у примусовому порядку.       
1235. 4. Юридичні особи, діяльність яких перевіряється Державною інспекцією з пенсійного страхування, зобов'язані забезпечити доступ особі, яка проводить перевірку, до всіх документів, що стосуються їх діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення, у тому числі тих, що знаходяться у третіх осіб, які мають доручення на виконання певних дій чи надання певних послуг зазначеним юридичним особам за окремими угодами.   -548- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 4 статті 85 виключити. Приведено у відповідність до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".  
Враховано    
1236. 5. План перевірки визначається розпорядженням голови Державної інспекції з пенсійного страхування або уповноваженою ним особою. Після проведення перевірки особа, яка її проводила, складає звіт та подає його голові Державної інспекції з пенсійного страхування або уповноваженій ним особі.   -549- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 5 статті 85 виключити. Приведено у відповідність до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".  
Враховано    
1237. 6. Після розгляду звіту Державна інспекція з пенсійного страхування зобов'язана письмово повідомити про результати перевірки юридичну особу, діяльність якої перевірялася, та встановити шляхом письмового розпорядження строки усунення виявлених порушень. Якщо порушення не усунуті протягом встановленого строку, Державна інспекція з пенсійного страхування має право накласти штраф відповідно до законодавства, а при повторному виявленні порушень - припинити дію дозволу на провадження діяльності у сфері пенсійного забезпечення або анулювати його.   -550- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 6 статті 85 виключити. Приведено у відповідність до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".  
Враховано    
1238. 7. У разі неякісного виконання зобов'язань компанією, що здійснює управління пенсійними активами Накопичувального фонду або недержавних пенсійних фондів, та банківської установи-зберігача пенсійних активів Державна інспекція з пенсійного страхування зобов'язана повідомити про це центральний орган виконавчої влади у сфері регулювання цінних паперів та фондового ринку та може порушити питання про зупинення дії або скасування їх відповідних дозволів. У разі неякісного виконання зобов'язань банківською установою, що відкриває пенсійні депозитні рахунки, Державна інспекція з пенсійного забезпечення зобов'язана повідомити про це Національний банк України та може порушити питання про зупинення дії або скасування відповідного дозволу.   -551- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 7 статті 85 викласти як частину 2 в такій редакції: "2. У разі неякісного виконання зобов'язань компанією, що здійснює управління пенсійними активами недержавних пенсійних фондів, та зберігачем пенсійних активів спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг зобов'язаний повідомити про це Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку та може порушити питання про зупинення дії або скасування їх відповідних дозволів. У разі неякісного виконання зобов'язань банківською установою, що відкриває пенсійні депозитні рахунки, спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг зобов'язаний повідомити про це Національний банк України та може порушити питання про зупинення дії або скасування відповідного дозволу." Редакційні уточнення  
Враховано   2. У разі неякісного виконання зобов'язань компанією, що здійснює управління пенсійними активами недержавних пенсійних фондів, та зберігачем пенсійних активів спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг зобов'язаний повідомити про це Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку та може порушити питання про зупинення дії або скасування їх відповідних дозволів. У разі неякісного виконання зобов'язань банківською установою, що відкриває пенсійні депозитні рахунки, спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг зобов'язаний повідомити про це Національний банк України та може порушити питання про зупинення дії або скасування відповідного дозволу.  
1239. 8. У разі неодноразового виявлення порушень та накладення штрафів відповідно до цього Закону протягом часу дії дозволу на провадження діяльності з управління та розміщення пенсійних активів компанії з управління активами Накопичувального фонду Державна інспекція з пенсійного страхування має право припинити дію дозволу на провадження такої діяльності або анулювати його.   -552- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 8 статті 85 виключити. Приведено у відповідність до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".  
Враховано    
1240. 9. Державна інспекція з пенсійного страхування повинна вживати заходів для захисту прав застрахованих осіб в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та учасників системи недержавного пенсійного забезпечення, якщо такі права порушуються будь-якими особами, установами, організаціями, включаючи державні органи, в тому числі шляхом подання позову до суду або арбітражного суду в інтересах таких осіб та учасників.   -553- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У статті 85 змінити нумерацію частини 9 на частину 3 та виключити слова "або арбітражного суду ".  
Враховано   3. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг повинен вживати заходів щодо захисту прав застрахованих осіб в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та учасників системи недержавного пенсійного забезпечення, якщо такі права порушуються будь-якими особами, установами, організаціями, включаючи державні органи, в тому числі шляхом подання позову до суду в інтересах таких осіб та учасників.  
1241. Стаття 86. Заходи впливу, що застосовуються Державною інспекцією з пенсійного страхування   -554- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Назву та зміст статті 86 викласти у такій редакції: "Стаття 84. Заходи впливу, що застосовуються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг застосовує засоби нагляду, інспектування та заходи впливу відповідно до законодавства про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг." Приведено у відповідність до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".  
Враховано   Стаття 84. Заходи впливу, що застосовуються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг  
1242. 1. За умов недотримання пенсійним фондом або адміністратором вимог законодавства, а також положень свого статуту Державна інспекція з пенсійного страхування може застосувати до цих осіб відповідно до затвердженого Державною інспекцією з пенсійного страхування положення такі заходи впливу:      Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг застосовує засоби нагляду, інспектування та заходи впливу відповідно до законодавства про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг.  
1243. 1) попередження;       
1244. 2) надання розпорядження про усунення порушення законодавства;       
1245. 3) застосування фінансових санкцій (штрафів);       
1246. 4) накладення заборони на укладення компанією договорів або продовження укладених раніше договорів з пенсійними фондами на строк до 3 місяців з метою перевірки поточної діяльності компанії з управління пенсійним фондом;       
1247. 5) зупинення або скасування дії дозволу компанії на провадження діяльності з управління недержавним пенсійним фондом.       
1248. 2. Державна інспекція з пенсійного страхування у визначеному нею порядку має право застосовувати до юридичних осіб фінансові санкції у вигляді штрафу в розмірі від 100 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у разі виявлення таких порушень:   -555- Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
Статті 86, п.2 Розмір штрафних санкцій дуже великий, невідомо звідки такі гроші буде платити фонд, або його адміністратор, як неприбуткові організації, тим більше невідомо, що вважається несвоєчасним поданням звітності. У зв'язку з заміною тексту всієї статті  
Відхилено    
1249. 1) провадження діяльності з управління пенсійним фондом без відповідного дозволу;       
1250. 2) неподання, несвоєчасного подання, подання не за встановленою формою звітності або подання завідомо недостовірних відомостей адміністратором Державній інспекції з пенсійного страхування, засобам масової інформації або на вимогу учасників пенсійного фонду;       
1251. 3) ухилення від виконання або несвоєчасного виконання адміністратором розпоряджень, рішень Державної інспекції з пенсійного страхування про усунення порушень у діяльності з управління пенсійним фондом;       
1252. 4) укладення пенсійних контрактів та отримання пенсійних відрахувань на рахунок пенсійного фонду до виконання вимог частини першої статті 12 цього Закону;       
1253. 5) порушення вимог, установлених статтею 56 цього Закону.       
1254. 3. За порушення, зазначені в частині першій цієї статті, Державна інспекція з пенсійного страхування має право в порядку, встановленому Кодексом України про адміністративні правопорушення, накладати на посадових осіб адміністратора, винних у вчиненні цих порушень, штрафи в розмірі від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а в разі повторного вчинення правопорушення особою, яка протягом року піддавалася адміністративному стягненню за одне із згаданих порушень, - у розмірі від 15 до 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.       
1255. 4. Штрафи не можуть бути компенсовані за рахунок пенсійних активів.       
1256. 5. На підставі висновку аудитора про незадовільний фінансовий стан пенсійного фонду Державна інспекція з пенсійного страхування має право в установленому нею порядку видати розпорядження про заборону укладення нових пенсійних контрактів з цим фондом до поліпшення (відновлення) його фінансового стану.       
1257. Розділ 14. Прикінцеві положення      Розділ 14. Прикінцеві положення  
1258. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім положень, що стосуються накопичення пенсійних активів у страхових організаціях та виплат довічних пенсій і пенсій на визначений строк за рахунок коштів, накопичених у пенсійних фондах та на пенсійних депозитних рахунках, в статтях 65, 66, 70, 71, 72, які набирають чинності з дня внесення відповідних змін до Закону України "Про страхування".   -556- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У частині 1 Розділу 14 "Прикінцеві положення" слова "з дня внесення відповідних змін до Закону України "Про страхування" замінити словами "з дня прийняття відповідних нормативно-правових актів, що регулюють зазначені правовідносини."  
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім положень, що стосуються накопичення пенсійних активів у страхових організаціях та виплат довічних пенсій і пенсій на визначений строк за рахунок коштів, накопичених у пенсійних фондах та на пенсійних депозитних рахунках, в статтях 62, 63, 67, 68, 70, які набирають чинності з дня прийняття відповідних нормативно-правових актів, що регулюють зазначені правовідносини.  
1259. 2. Підприємства, установи та організації, які займаються недержавним пенсійним забезпеченням, або в назвах яких застосовуються слова "недержавний пенсійний фонд" чи "пенсійний фонд", крім Пенсійного фонду України, його органів та підприємств, зобов'язані:   -557- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
Дашутін Г.П. (в.о. № 162)
Сінько В.Д. (реєстр. картка № 368)
Станков А.К. (реєстр. картка № 365)
Степанов М.В. (реєстр. картка № 349)
Стоян О.М. (в.о. № 18)
Марченко О.А. (в.о. № 201)
Підпунк 2 розділу 14 викласти в новій редакції: "Підприємства, установи та організації, які займаються недержавним пенсійним забезпеченням, або в назвах яких застосовуються слова "недержавний пенсійний фонд", чи "пенсійний фонд" (крім Пенсійного фонду України, його органів та підприємств), що були зареєстровані і проводили діяльність з недержавного пенсійного забезпечення на день опублікування цього Закону, зобов'язані: 1. Продовжувати свою діяльність в тій організаційно-правовій формі, в якій вони були зареєстровані, і на них не розповсюджуються норми статей 11, 12, 19, 26, 32, 39. 2. Впродовж року після створення Державного органу з нагляду за пенсійним страхуванням перереєструватися на основі раніше виданого свідоцтва про державну реєстрацію"  
Відхилено   2. Підприємства, установи та організації, які займаються недержавним пенсійним забезпеченням, або в назвах яких застосовуються слова "недержавний пенсійний фонд" чи "пенсійний фонд", крім Пенсійного фонду України, його органів та підприємств, зобов'язані:  
1260. 1) з дня опублікування цього Закону забезпечити розміщення та інвестування нових надходжень пенсійних внесків з дотриманням вимог цього Закону;   -558- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 1 частини 2 розділу 14 викласти у такій редакції: "1) протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону забезпечити: розміщення та інвестування нових надходжень пенсійних внесків з дотриманням вимог цього Закону; укладення договорів з банками-зберігачами щодо зберігання коштів та компаніями, що здійснюють управління активами відповідно до вимог цього Закону;" Надано більший строк для виконання умов цього Закону.  
Враховано   1) протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону забезпечити: розміщення та інвестування нових надходжень пенсійних внесків з дотриманням вимог цього Закону; укладення договорів з банками-зберігачами щодо зберігання коштів та компаніями, що здійснюють управління активами відповідно до вимог цього Закону;  
1261. 2) протягом одного місяця з дня опублікування цього Закону укласти договори з банками-зберігачами щодо зберігання коштів згідно з вимогами цього Закону;   -559- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 2 частини 2 розділу 14 виключити як такий, що увійшов до пункту 1 частини 1 розділу 14; змінити нумерацію пунктів - пункти 3, 4, 5, 6 вважати відповідно пунктами 2, 3, 4, 5.  
Враховано    
1262. 3) протягом двох місяців з дня прийняття нормативних актів, передбачених частиною четвертою статті 10 цього Закону, розробити та подати на реєстрацію до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку інвестиційні декларації. Такі інвестиційні декларації додатково до вимог, визначених цим Законом, мають містити: інформацію про поточний стан пенсійних активів (на день опублікування цього Закону); план приведення структури пенсійних активів, існуючої на день опублікування цього Закону, та використовуваних пенсійних планів у відповідність з вимогами цього Закону;   -560- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У пункті 3 частини 2 розділу 14 слова "двох місяців" замінити на слова "шести місяців". Надано більший строк для виконання умов цього Закону.  
Враховано   2) протягом шести місяців з дня прийняття нормативних актів, передбачених частиною четвертою статті 10 цього Закону, розробити та подати на реєстрацію до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку інвестиційні декларації. Такі інвестиційні декларації додатково до вимог, визначених цим Законом, мають містити: інформацію про поточний стан пенсійних активів (на день опублікування цього Закону); план приведення структури пенсійних активів, існуючої на день опублікування цього Закону, та використовуваних пенсійних планів у відповідність з вимогами цього Закону;  
1263. 4) протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону привести свою діяльність та назву у відповідність з вимогами цього Закону;   -561- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 4 частини 2 розділу 14 викласти в такій редакції: "3) привести свою діяльність та назву у відповідність з вимогами цього Закону до кінця фінансового року, наступного за роком, в якому створено спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг. При цьому, спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг має право видавати відповідні інструкції, обов"язкові до виконаня;"  
Враховано   3) привести свою діяльність та назву у відповідність з вимогами цього Закону до кінця фінансового року, наступного за роком, в якому створено спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг. При цьому, спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг має право видавати відповідні інструкції, обов"язкові до виконаня;  
    -562- Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
п. 2. 4) - протягом шести місяців діючі недержавні пенсійні фонди повинні привести свою діяльність у відповідність з вимогами цього Закону, або повністю припинити свою діяльність. Цей термін дуже малий. Перехідний період введення нового пенсійного законодавства для них повинен становити , як показує світовий досвід, термін не менше 5 років, що узгоджується з 5-річним терміном приведення пенсійних активів, згідно п.3 Прикінцевих положень, тому що недоречно руйнувати вже діючу систему недержавних пенсійних фондів, які мають 8-річний успішний практичний досвід роботи в ринкових умовах України. Крім того, в законі треба зазначити , що фонди, зареєстровані до виходу цього закону повинні виконувати свої зобов'язання перед своїми Учасниками згідно раніш укладених договорів до їх повного виконання під наглядом Державної інспекції з пенсійного страхування.  
Враховано частково    
    -563- Цибенко П.С. (в.о. № 110)
Викласти в Прикінцевих положеннях розд. 14 пункт 2, 4), наступним чинном: "протягом п'яти років з дня опублікування цього Закону привести свою діяльність та назву у відповідність з вимогами цього Закону"  
Відхилено    
1264. 5) протягом п'яти років з дня опублікування цього Закону привести всі пенсійні активи у відповідність з вимогами цього Закону;      4) протягом п'яти років з дня опублікування цього Закону привести всі пенсійні активи у відповідність з вимогами цього Закону;  
1265. 6) протягом шести місяців після створення Державної інспекції з пенсійного страхування зареєструватися в Державній інспекції з пенсійного страхування відповідно до вимог цього Закону та провести оцінку вартості пенсійних активів, вважаючи днем встановлення номінальної вартості одиниці пенсійних активів перший день місяця, наступного за днем реєстрації у Державній інспекції з пенсійного страхування. Для реєстрації таких юридичних осіб у Державній інспекції з пенсійного страхування крім документів, зазначених статтею 11 цього Закону, подаються результати фінансово-господарської діяльності за останні три роки, підтверджені висновком аудитора, та за останній квартал, що передує дню подання заяви на реєстрацію.   -564- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 6 частини 2 розділу 14 викласти у такій редакції: "5) протягом шести місяців після початку функціонування спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг зареєструватися в спеціально уповноваженому органі виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг відповідно до вимог цього Закону та провести оцінку вартості пенсійних активів, вважаючи днем встановлення розрахункової вартості одиниці пенсійних внесків розмірі 1 гривні перший день місяця, наступного за днем реєстрації у спеціально уповноваженому органі виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг. Для реєстрації таких юридичних осіб у спеціально уповноваженому органі виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг крім документів, передбачених статтею 11 цього Закону, подаються результати фінансово-господарської діяльності за попередній фінансовий рік, підтверджені висновком аудитора, та за останній квартал, що передує дню подання заяви на реєстрацію."  
Враховано   5) протягом шести місяців після початку функціонування спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг зареєструватися в спеціально уповноваженому органі виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг відповідно до вимог цього Закону та провести оцінку вартості пенсійних активів, вважаючи днем встановлення розрахункової вартості одиниці пенсійних внесків у розмірі 1 гривні перший день місяця, наступного за днем реєстрації у спеціально уповноваженому органі виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг. Для реєстрації таких юридичних осіб у спеціально уповноваженому органі виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг крім документів, передбачених статтею 11 цього Закону, подаються результати фінансово-господарської діяльності за попередній фінансовий рік, підтверджені висновком аудитора, та за останній квартал, що передує дню подання заяви на реєстрацію.  
1266. 3. Підприємства, установи та організації, які займаються недержавним пенсійним забезпеченням, або в назвах яких застосовуються слова "недержавний пенсійний фонд" чи "пенсійний фонд", крім Пенсійного фонду України, його органів та підприємств, пенсійні активи яких не відповідають вимогам статей 49, 50, 51 та 52 цього Закону, зобов'язані поступово привести у відповідність обсяг пенсійних активів, розміщених на банківських депозитах, дотримуючись таких вимог:   -565- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
В розділ 14 пункт 3 після слів "Крім Пенсійного фонду України, його органів та підприємств;" доповнити словами: "… та банківських установ, яким за Законом України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" надано статус уповноважених банків;" і далі за текстом.  
Враховано   3. Підприємства, установи та організації, які займаються недержавним пенсійним забезпеченням, або в назвах яких застосовуються слова "недержавний пенсійний фонд" чи "пенсійний фонд", крім Пенсійного фонду України, його органів та підприємств, а також банківських установ, яким за Законом України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" надано статус уповноважених банків, пенсійні активи яких не відповідають вимогам статті 49 цього Закону, зобов'язані поступово привести у відповідність обсяг пенсійних активів, розміщених на банківських депозитах, але не пізніше таких строків:  
    -566- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У частині 3 розділу 14 виключити посилання на статті 50, 51 та 52, а слова "дотримуючись таких вимог" замінити словами "але не пізніше таких строків:"  
Враховано    
1267. 1) через 12 місяців з дня опублікування цього Закону обсяг пенсійних активів, розміщених на банківських депозитних рахунках, не повинен перевищувати 75 відсотків загального обсягу пенсійних активів, накопичених у відповідної юридичної особи;   -567- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 1 частини 3 розділу 14 доповнити словами "на день публікації цього Закону;"  
Враховано   1) через 12 місяців з дня опублікування цього Закону обсяг пенсійних активів, розміщених на банківських депозитних рахунках, не повинен перевищувати 75 відсотків загального обсягу пенсійних активів, накопичених у відповідної юридичної особи на день публікації цього Закону;  
1268. 2) через 24 місяці з дня опублікування цього Закону обсяг пенсійних активів, розміщених на банківських депозитних рахунках, не повинен перевищувати 50 відсотків загального обсягу пенсійних активів, накопичених у відповідної юридичної особи;      2) через 24 місяці з дня опублікування цього Закону обсяг пенсійних активів, розміщених на банківських депозитних рахунках, не повинен перевищувати 50 відсотків загального обсягу пенсійних активів, накопичених у відповідної юридичної особи;  
1269. 3) через 36 місяців з дня опублікування цього Закону обсяг пенсійних активів, розміщених на банківських депозитних рахунках, не повинен перевищувати 30 відсотків загального обсягу пенсійних активів, накопичених у відповідної юридичної особи, при цьому не більше ніж 25 відсотків може бути розміщено на банківських депозитних рахунках одного банку;      3) через 36 місяців з дня опублікування цього Закону обсяг пенсійних активів, розміщених на банківських депозитних рахунках, не повинен перевищувати 30 відсотків загального обсягу пенсійних активів, накопичених у відповідної юридичної особи, при цьому не більше ніж 25 відсотків може бути розміщено на банківських депозитних рахунках одного банку;  
1270. 4) через 48 місяців з дня опублікування цього Закону обсяг пенсійних активів, розміщених на банківських депозитних рахунках, не повинен перевищувати 30 відсотків загального обсягу пенсійних активів, накопичених у відповідної юридичної особи, при цьому не більше ніж 10 відсотків може бути розміщено на банківських депозитних рахунках одного банку.      4) через 48 місяців з дня опублікування цього Закону обсяг пенсійних активів, розміщених на банківських депозитних рахунках, не повинен перевищувати 30 відсотків загального обсягу пенсійних активів, накопичених у відповідної юридичної особи, при цьому не більше ніж 10 відсотків може бути розміщено на банківських депозитних рахунках одного банку.  
1271. До повного приведення структури пенсійних активів у відповідність з вимогами статей 49, 50, 51 та 52 цього Закону пенсійним фондам забороняється укладати нові пенсійні контракти.   -568- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Абзац шостий частини 3 розділу 14 викласти у такій редакції: "У разі недотримання вимог цієї частини Прикінцевих положень пенсійним фондам забороняється укладати нові пенсійні контракти." Пом'якшено умови заборони укладати нові пенсійні контракти існуючими пенсійними фондами  
Враховано   У разі недотримання вимог цієї частини Прикінцевих положень пенсійним фондам забороняється укладати нові пенсійні контракти.  
1272. 4. Підприємства, установи та організації, які займаються недержавним пенсійним забезпеченням, або в назвах яких застосовуються слова "недержавний пенсійний фонд" чи "пенсійний фонд", крім Пенсійного фонду України, його органів та підприємств, що були зареєстровані і провадили діяльність з недержавного пенсійного забезпечення на день опублікування цього Закону, та які:      4. Підприємства, установи та організації, які займаються недержавним пенсійним забезпеченням, або в назвах яких застосовуються слова "недержавний пенсійний фонд" чи "пенсійний фонд", крім Пенсійного фонду України, його органів та підприємств, що були зареєстровані і провадили діяльність з недержавного пенсійного забезпечення на день опублікування цього Закону, та які:  
1273. 1) використовували пенсійні плани або пенсійні схеми, що базуються на внесках роботодавців за рахунок прибутку, - мають право продовжувати здійснення такого пенсійного забезпечення для існуючих учасників пенсійних фондів за умови подання Державній інспекції з пенсійного страхування детальної інформації щодо методології розрахунків рівня прибутку, необхідного для забезпечення відрахування відповідних внесків та методології розрахунків пенсійних виплат за формою, встановленою Державною інспекцією з пенсійного страхування;      1) використовували пенсійні плани або пенсійні схеми, що базуються на внесках роботодавців за рахунок прибутку, - мають право продовжувати здійснення такого пенсійного забезпечення для існуючих учасників пенсійних фондів за умови подання спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг детальної інформації щодо методології розрахунків рівня прибутку, необхідного для забезпечення відрахування відповідних внесків та методології розрахунків пенсійних виплат за формою, встановленою спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг;  
1274. 2) використовували пенсійні плани (схеми) з визначеними пенсійними виплатами - не мають права укладати нові договори (пенсійні контракти) з учасниками пенсійних фондів за такими пенсійними планами (схемами) з дня опублікування цього Закону та зобов'язані надати Державній інспекції з пенсійного страхування план поступового переходу з пенсійних планів (схем) з визначеними пенсійними виплатами до пенсійних планів (схем) з визначеними пенсійними внесками.      2) використовували пенсійні плани (схеми) з визначеними пенсійними виплатами - не мають права укладати нові договори (пенсійні контракти) з учасниками пенсійних фондів за такими пенсійними планами (схемами) з дня опублікування цього Закону та зобов'язані надати спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг план поступового переходу з пенсійних планів (схем) з ви