Кількість абзаців - 24 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізму соціального захисту населення, яке проживає на території зони спостереження (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізму соціального захисту населення, яке проживає на території зони спостереження
 
-1- Мартиненко М.В.
Назву Закону пропоную викласти у новій редакції: Про внесення змін до Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» щодо вдосконалення механізму соціального захисту населення, яке проживає на території зони спостереження
 
Враховано   Про внесення змін до Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» щодо вдосконалення механізму соціального захисту населення, яке проживає на території зони спостереження
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
      
5. 1. У Законі України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» (Відомості Верховної Ради України, 1995, № 12, ст. 81; 1997, № 4, ст. 20; 1998, № 11 - 12, ст. 50; 1999, № 34, ст. 274; 2000, № 9, ст. 68; 2000, № 30, ст. 236; 2003, № 29, ст. 236; 2003, № 37, ст. 307; 2004, № 6, ст. 38; 2004, № 19, ст. 257; 2005, № 1, ст. 10; 2004, № 46, ст. 511; 2005, № 27, ст. 362; 2006, № 49, ст. 486; 2008, № 52, ст. 394; 2009, № 5, ст. 8; 2009, № 40, ст. 579; 2009, № 51, ст. 759; 2010, № 1, ст. 3; 2010, № 6, ст. 48; 2010, № 34, ст. 486; 2011, № 10, ст. 63):
 
-2- Мартиненко М.В.
Пропоную викласти у наступній редакції:
«І. Внести до Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 12, ст. 81 із наступними змінами) такі зміни:»
 
Враховано   І. Внести до Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 12, ст. 81 із наступними змінами) такі зміни:
 
6. 1) у частині першій статті 1 абзаци двадцять третій та двадцять четвертий викласти в такій редакції:
 
-3- Мартиненко М.В.
Пропоную абзац двадцять п’ятий частини першої статті 1 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» залишити в чинній редакції.
У зв’язку з цим у пункті 1) слова «двадцять третій та двадцять четвертий» необхідно замінити словами «двадцять п’ятий»
Необхідні правові норми щодо зони спостереження визначені чинним Законом України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів», рішенням РНБО від 08.04.2011 р. (Указ Президента України від 12.05.2011 р. № 585.
 
Враховано   1. У частині першій статті 1:
абзац двадцять п’ятий викласти в такій редакції:
 
7. «зона спостереження - територія, що обмежується можливим радіаційним впливом ядерної установки та об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, при проектній аварії з найбільш тяжкими наслідками впливу на населення, яке проживає в цій зоні, і на її навколишнє природне середовище, та вимагає вжиття заходів для ліквідації її наслідків. Розміри та межі зазначеної зони визначаються відповідно до статті 45 цього Закону;
 
      
8. спеціальна соціальна інфраструктура – об’єкти, розташовані в межах адміністративно-територіальних одиниць (обласних, районних, міських рад монофункціональних міст-супутників), на територію яких поширюються відповідні зони спостереження, та призначені для забезпечення життєдіяльності населення, яке проживає в зоні спостереження, зокрема, навчальні заклади, заклади охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, комунікаційні об’єкти житлово-комунального господарства, мережі постачання електроенергії, газу, тепла, води та водовідведення, будівлі та споруди, призначені для їх обслуговування, автомобільні дороги, системи зв’язку тощо»;
 
   «спеціальна соціальна інфраструктура – об’єкти, розташовані в межах адміністративно-територіальних одиниць (обласних, районних, міських рад монофункціональних міст-супутників), на територію яких поширюються відповідні зони спостереження, та призначені для забезпечення життєдіяльності населення, яке проживає в зоні спостереження, зокрема навчальні заклади, заклади охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, комунікаційні об’єкти житлово-комунального господарства, мережі постачання електроенергії, газу, тепла, води та водовідведення, будівлі та споруди, призначені для їх обслуговування, автомобільні дороги, системи зв’язку тощо»;
 
9. 2) частину першу статті 1 доповнити абзацами двадцять восьмим та двадцять дев’ятим такого змісту:
 
   доповнити абзацами такого змісту:
 
10. «проектна аварія - аварія, для якої проектом визначені вихідні події, кінцеві стани та передбачені системи безпеки, що забезпечують обмеження її радіаційних наслідків у межах, установлених правилами та нормами з ядерної та радіаційної безпеки;
 
   «проектна аварія - аварія, для якої проектом визначені вихідні події, кінцеві стани та передбачені системи безпеки, що забезпечують обмеження її радіаційних наслідків у межах, установлених правилами та нормами з ядерної та радіаційної безпеки;
 
11. санітарно-захисна зона - територія навколо ядерної установки та об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, на якій рівень опромінення людей в умовах нормальної експлуатації може перевищувати квоту ліміту дози для населення. У санітарно-захисній зоні забороняється проживання населення, встановлюються обмеження на виробничу діяльність, що не має відношення до ядерної установки або об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, та в якій проводиться радіаційний контроль. Особливості режиму, розміри та межі зазначеної зони визначені статтею 45 цього Закону»;
 
   санітарно-захисна зона - територія навколо ядерної установки та об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, на якій рівень опромінення людей в умовах нормальної експлуатації може перевищувати квоту ліміту дози для населення. У санітарно-захисній зоні забороняється проживання населення, встановлюються обмеження на виробничу діяльність, що не стосується ядерної установки або об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, та здійснюється контроль за радіаційним станом. Особливості режиму, розміри та межі зазначеної зони визначені статтею 45 цього Закону»;
 
12. 3) абзаци третій - п’ятий частини першої статті 12 викласти в такій редакції:
 
-4- Чуднов В.М.
Пропоную у абзаці першому пункту третього статті 1 розділу І слова «третій - п’ятий» замінити словами «третій та п’ятий».
 
Відхилено . Запропонована зміна номерів абзаців необхідна у разі прийняття пропозиції №5, яка обґрунтовано відхилена.  2. Абзаци третій-п’ятий частини першої статті 12 викласти в такій редакції:
 
13. «створення та підтримання у справному стані об’єктів спеціальної соціальної інфраструктури, у тому числі захисних споруд, призначених для укриття і захисту населення, техніки та майна від дії радіаційного опромінення у випадку радіаційної аварії. Забезпечення засобами індивідуального захисту та препаратами стабільного йоду відповідно до встановленого порядку та медичних нормативів у межах отриманих коштів, за переліком та пріоритетами, що встановлюються відповідними органами на території адміністративно-територіальних одиниць, на які покладено реалізацію зазначених заходів, та затвердженими обласними державними адміністраціями;
 
-5- Мартиненко М.В.
Друге речення пропоную викласти в редакції:
«Забезпечення засобами індивідуального захисту та препаратами стабільного йоду у межах отриманих коштів відповідно до медичних нормативів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;»
 
Враховано   «створення та підтримання у справному стані об’єктів спеціальної соціальної інфраструктури, у тому числі захисних споруд, призначених для укриття і захисту населення, техніки та майна від дії радіаційного опромінення у разі радіаційної аварії. Забезпечення засобами індивідуального захисту та препаратами стабільного йоду у межах отриманих коштів відповідно до медичних нормативів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 
14. пільги з оплати за спожиту електричну енергію для населення, яке постійно проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій. Тариф для населення та порядок компенсації збитків енергопостачальних компаній встановлюються органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці відповідно до повноважень, визначених Законом України «Про електроенергетику»;
 
-6- Мартиненко М.В.
У зв’язку з необхідністю визначення порядку компенсації збитків при законодавчому встановленні пільг даний абзац пропоную викласти в наступній редакції:
пільги з оплати за спожиту електричну енергію для населення, яке постійно проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій відповідно до статті 17 Закону України «Про електроенергетику».
Порядок компенсації збитків енергопостачальних компаній встановлюються органом державного регулювання діяльності в енергетиці відповідно до повноважень, визначених Законом України «Про електроенергетику»;
 
Враховано   пільги з оплати за спожиту електричну енергію для населення, яке постійно проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, відповідно до статті 17 Закону України «Про електроенергетику». Порядок компенсації збитків енергопостачальних компаній встановлюється органом державного регулювання діяльності в енергетиці відповідно до повноважень, визначених Законом України «Про електроенергетику»;
 
    -7- Кармазін Ю.А.
Пропоную у Розділі І законопроекту у Законі України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» абзац четвертий частини першої статті 12 залишити в чинній редакції, а саме:
«пільги з оплати за спожиту електричну енергію за тарифом, що встановлюється відповідно до Закону України «Про електроенергетику» для населення, яке постійно проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій;».
Пропозиція вноситься у зв’язку з тим, що зазначене питання вже врегульоване у частинах 3 та 6 ст. 17 Закону України «Про електроенергетику». Власне цей Закон містить норму прямої дії, якою прописано тарифну ставку на електроенергію для даної категорії населення. Незважаючи на вже існуючу норму, законопроект передбачає, що відповідний тариф встановлюється органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці, чим вносить неоднозначність у регулювання цього питання. А тому вважаю недоцільним включення до Закону Україну «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» аналогічного положення, що не узгоджене з попереднім.
 
Відхилено бзац четвертий частини першої статті 12 в чинній редакції залишити не можливо. У зв’язку з необхідністю визначення порядку компенсації збитків при законодавчому встановленні пільг він потребує відповідного доопрацювання. Це передбачає пропозиція №3, яка буде актуальною і в майбутньому при переході від оптового ринку електроенергії на ринок двосторонніх договорів.   
    -8- Чуднов В.М.
Пропоную абзац третій пункту третього статті 1 розділу І виключити.
 
Відхилено ана пропозиція не узгоджується із статтею 17 Закону України «Про електроенергетику», що містить норму прямої дії, якою прописано тарифну ставку на електроенергію для даної категорії населення. Також необхідно визначати порядок компенсації збитків при законодавчому встановленні пільг. Відповідне правове врегулювання даної ситуації передбачається пропозицією №3.   
15. виконання заходів з поліпшення умов проживання та праці населення, яке мешкає на означених територіях, у межах отриманих коштів за напрямами, передбаченими програмами економічного і соціального розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що затверджуються органами місцевого самоврядування (обласними, районними, міськими радами міст обласного підпорядкування, міськими радами монофункціональних міст-супутників), на територію яких поширюються відповідні зони згідно із законами України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» та «Про місцеве самоврядування в Україні», крім коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами, порядок використання яких встановлюється Кабінетом Міністрів України»;
 
   виконання заходів з поліпшення умов проживання та праці населення, яке мешкає на означених територіях, у межах отриманих коштів за напрямами, передбаченими програмами економічного і соціального розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що затверджуються органами місцевого самоврядування (обласними, районними, міськими радами міст обласного підпорядкування, міськими радами монофункціональних міст-супутників), на територію яких поширюються відповідні зони згідно із законами України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» та «Про місцеве самоврядування в Україні», крім коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами, порядок використання яких встановлюється Кабінетом Міністрів України»;
 
16. 4) статтю 12-1 викласти в такій редакції:
«Фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, здійснюється із спеціального фонду Державного бюджету України за рахунок збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, відповідно до механізму, який встановлений Податковим кодексом України».
 
-9- Мартиненко М.В.
Пропоную підпункт 4 пункту 1 вилучити.
Вирішення питання унормування механізму сплати збору передбачається у поданому Кабінетом Міністрів України проекті Закону про внесення змін до деяких Законів України щодо врегулювання питань справляння збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, реєстр.№9409, без внесення змін до Податкового кодексу України.
 
Враховано      
17. 5) частини четверту та сьому статті 45 викласти в такій редакції:
 
-10- Чуднов В.М.
Пропоную у абзаці першому пункту п’ятого статті 1 розділу І слова «частини четверту та сьому» замінити словами «частину четверту».
 
Враховано   3. Частину четверту статті 45 викласти в такій редакції:
 
18. «Розміри і межі зазначених зон визначаються у проекті згідно з нормами, правилами і стандартами у сфері використання ядерної енергії, а також узгоджуються з органами державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки. У санітарно-захисній зоні і зоні спостереження повинен здійснюватися контроль за радіаційним станом;
 
   «Розміри і межі зазначених зон визначаються у проекті згідно з нормами, правилами і стандартами у сфері використання ядерної енергії, а також узгоджуються з органами державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки. У санітарно-захисній зоні і зоні спостереження повинен здійснюватися контроль за радіаційним станом».
 
19. Населення, яке постійно проживає на території зони спостереження підприємств з видобування і переробки уранових руд, ядерних установок, об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, має право на соціально-економічну компенсацію ризику від діяльності таких підприємств, ядерних установок та об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, відповідно до законодавства України».
 
-11- Кармазін Ю.А.
Пропоную частину сьому статті 45 виключити, а саме:
«Населення, яке постійно проживає на території зони спостереження підприємств з видобування і переробки уранових руд, ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, має право на соціально-економічну компенсацію ризику від діяльності таких підприємств, ядерних установок та об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, відповідно до законодавства України.».
 
Враховано      
    -12- Чуднов В.М.
Пропоную абзац третій пункту п’ятого статті 1 розділу І виключити.
 
Враховано    
20. 2. У Законі України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення» (Відомості Верховної Ради України, 2005, № 51, ст. 555; 2009, № 51, ст. 759) частину першу статті 4 доповнити абзацом шостим такого змісту:
«розмір ставки та механізм сплати збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що сплачується підприємствами, які є замовниками будівництва нових ядерних установок або об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, відповідно до вимог Податкового кодексу України».
 
-13- Мартиненко М.В.
Пропоную пункт 2 підпункту І вилучити.
Вирішення питання розміру ставки збору передбачається у поданому Кабінетом Міністрів України проекті Закону про внесення змін до деяких Законів України щодо врегулювання питань справляння збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, реєстр.№9409, без внесення змін до Податкового кодексу України.
 
Враховано      
21. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
22. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
23. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.

   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.